SEO marketing

SEO marketing is een essentieel onderdeel van online marketing. SEO wordt ook wel zoekmachine optimalisatie genoemd. Optimaliseer een website voor zoekmachines als Google, zodat deze beter vindbaar wordt in de zoekresultaten. Hierdoor komt er meer verkeer naar website. Ik ga ik dit artikel in op de inhoud van SEO marketing en waarom het van waarde is voor een website.

Wat is SEO marketing?

SEO marketing omvat alle acties die worden uitgevoerd voor de optimalisatie van online content of een website. Het doel is om de zichtbaarheid en ranking in zoekmachine resultatenpagina’s (SERP’s) te verbeteren voor specifieke zoekwoorden en zinnen (1).

SEO marketing heeft als doel om meer en kwalitatief hoogwaardiger verkeer naar een website te krijgen. Dit gaat via zoekmachines als Google, Bing of Yahoo. Maak voor het beste resultaat gebruik van een combinatie van on-page en off-page optimalisatie.

On-page optimalisatie verwijst naar de content, structuur en HTML van een website. Off-page optimalisatie gaat over de acties die niet op een website zelf worden uitgevoerd. Het gaat het om het verkrijgen van hoogwaardige backlinks. Ook het opbouwen van meer betrokkenheid in sociale media speelt een grote rol.

SEO marketing samengevat

Onderstaande video geeft een duidelijke samenvatting over de betekenis van SEO marketing.

Het verband tussen zoekmachines en SEO marketing

SEO marketing staat sterk in verband met zoekmachines als Google. Zoekmachines maken gebruik van complexe algoritmes om websites te indexeren en te ranken. Verschillende factoren spelen hierin een rol, denk aan relevantie, autoriteit en gebruiksvriendelijkheid.

Om te weten hoe SEO marketing werkt, is het belangrijk om eerst goed te weten hoe zoekmachines werken. Als iemand een zoekopdracht geeft aan een zoekmachine, denk aan “restaurant Amsterdam”, gaat de zoekmachine zijn index doorzoeken. De zoekmachine presenteert de meest relevante resultaten bovenaan de zoekresultaten pagina’s (SERP’s). SEO marketing heeft als doel om een website te optimaliseren. Zo komt de website voor relevante zoekopdrachten hoger in Google of andere zoekmachines (zie hier een artikel over dit proces).

Zoekmachines houden rekening met een groot aantal verschillende factoren om websites te rangschikken. Zo spelen de relevantie van de content en de kwaliteit van inkomende links een grote rol. Ook is het belangrijk hoe snel een website is en of de website vriendelijk is voor mobiel en de gebruiker.

De kosten van SEO marketing

SEO marketing kost tijd en een bepaalde investering. Ook zijn er vaardigheden voor nodig. SEO marketing hoeft niet per se duur te zijn. Het is mogelijk om effectieve SEO marketing strategieën uit te voeren zonder kosten te maken om te adverteren op zoekmachines. Dit is een investering in organische – oftewel niet-betaalde – SEO.

Indien er binnen een organisatie niemand beschikt over voldoende kennis of vaardigheden om zelf de SEO optimalisatie uit te voeren, is het verstandig om een professionele SEO specialist of -bureau in te huren. Dit brengt wel kosten met zich mee. De hoogte van de kosten ligt aan de grootte van de website, de benodigde optimalisatie. Zie hiervoor ook mijn artikel over de kosten van SEO (het is erg afhankelijk van de doelstelling van de organisatie wat de kosten zijn van het SEO-traject).

Er zijn ook betaalde marketingmethoden als zoekmachine adverteren (SEA) en betaalde promoties op social media platforms, die helpen bij de optimalisatie van een website. Hierbij is het vereist om te betalen om hoger in de zoekresultaten te komen of om de content te promoten aan specifieke doelgroepen. Betaalde methodes zijn geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een snelle manier om de zichtbaarheid van hun website te vergroten. Betaalde SEO methodes zijn over het algemeen duurder dan organische SEO.

Inspelen op het algoritme van zoekmachines voor een betere ranking

Een goede SEO marketing strategie kan veel invloed hebben op de ranking van een website. SEO marketing heeft als doel om de zoekmachine te helpen begrijpen wat de inhoud van een pagina is. Ook heeft het als doel om relevante content te bieden aan internetgebruikers die bepaalde informatie zoeken. Bij SEO marketing worden zoekmachines niet gemanipuleerd. Het is een methode om de relevantie en waarde van de content te vergroten voor gebruikers.

Zoekmachines zien bepaalde strategieën wel als manipulatie. Dit zijn de zogenaamde ‘black hat’ SEO technieken. Enkele voorbeelden daarvan zijn keyword stuffing, cloaking of gekochte backlinks. Bovenstaande voorbeelden zijn niet alleen onethisch; ze leiden ook tot straffen van zoekmachines. Dit heeft een negatieve invloed op de ranking en de zichtbaarheid van een website.

‘White hat’ SEO technieken zijn technieken die zoekmachines waarderen. Een SEO marketing met deze methodes uit optimaliseert de content van een website op een ethische manier. Zo snappen zoekmachines beter wat een website te bieden heeft. Dit zorgt ervoor dat een website beter presenteert aan internetgebruikers die op zoek zijn naar bepaalde informatie.

Drie pijlers in SEO

Er zijn drie belangrijke pijlers binnen de SEO: technische SEO, content creatie en linkbuilding. Hieronder ga ik uitgebreider op de pijlers in.

Technische SEO

Technische SEO gaat om het optimaliseren van de technische aspecten van een website. Technische SEO helpt om een website zoekmachinevriendelijk te maken. Dit heeft een positieve invloed op de zichtbaarheid en ranking in de organische zoekresultaten. Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe technische SEO kan worden toegepast:

 • Website snelheid verbeteren: De websitesnelheid is voor zowel gebruikers als zoekmachines van belang. De snelheid is op verschillende manieren te verbeteren. Zo helpt het om de grootte van afbeeldingen en video’s te verminderen, HTML, CSS en JavaScript-bestanden te minimaliseren en redirects te verminderen (2).
 • SSL-certificaat gebruiken: een SSL-certificaat zorgt ervoor dat de verbinding tussen de website en de gebruiker veilig is. Dit is een positief signaal voor zoekmachines. Een website met een SSL-certificaat is te herkennen aan “https” in de URL. Websites zonder SSL-certificaat beginnen met “http” in de URL (3).
 • Website-architectuur optimaliseren: een website-architectuur gaat over de manier waarop de pagina’s van de website zijn gestructureerd en georganiseerd. Als deze architectuur is geoptimaliseerd, kunnen zoekmachines een website makkelijker indexeren. Zorg voor een logische en hiërarchische indeling van een website en een duidelijke interne linkstructuur.
 • Gestructureerde gegevens: gestuctureerde gegevens, waaronder schema.org markup, zorgen ervoor dat zoekmachines de content van een website beter begrijpen. Op deze manier presenteren ze beter de zoekresultaten en zijn ze voor gebruikers optimaal leesbaar. Gestructureerde gegevens hebben een positief effect op de zichtbaarheid van de website in zoekresultaten (4).
 • Goede mobiele weergave: steeds meer mensen voeren hun zoekopdrachten uit op hun mobiel. Een mobielvriendelijke website is daarom essentieel. Zoekmachines waarderen mobielvriendelijke websites ranken hoger in de zoekresultaten van mobiele apparaten (5).
 • Robots.txt en sitemap.xml bestanden: robots.txt en sitemap.xml-bestanden helpen zoekmachines bij het crawlen en indexeren van een website. Robots.txt-bestanden geven zoekmachines instructies. Hierin wordt duidelijk welke pagina’s zoekmachines wel en niet mogen crawlen. Sitemap.xml-bestanden zijn voorzien van lijst van alle pagina’s op een website die door zoekmachines geïndexeerd moeten worden (6).

Technische SEO gaat dus om een groot aantal technische aspecten. Een optimale technische SEO vergroot de zichtbaarheid en ranking van een website in zoekmachines. Net als de standaard SEO, is ook technische SEO een continu proces.

Monitor dit regelmatig en voeg waar nodig aanpassingen uit. Dit is de beste manier om aan de constant veranderende algoritmes van zoekmachines te blijven voldoen. Zo kan een website een gunstige positie in de organische zoekresultaten behouden.

Kwalitatieve content

Ook content is een belangrijk onderdeel van SEO. Content vertelt aan zoekmachines wat de inhoud van een website is. Het biedt ook relevante en waardevolle informatie aan gebruikers.

De content moet kwalitatief en hoogwaardig zijn. Optimaliseer niet alleen tekstuele content, maar ook multimedia, waaronder afbeeldingen en video’s. Gebruik zoekwoorden die relevant zijn voor de doelgroep. Het is belangrijk om de zoekwoorden op een natuurlijke manier in de content te verwerken.

Het delen van waardevolle en relevante content – denk aan blogartikelen, video’s of infographics –  kan bijdragen aan de off-page SEO. Hierdoor vergroot de kans op kwalitatieve backlinks en een grotere betrokkenheid op social media. Zie hiervoor ook mijn pagina over het uitvoeren van een SEO-content analyse.

Schrijf waardevolle SEO content

Om waardevolle content te schrijven voor SEO, is een goede balans tussen relevantie voor de doelgroep en optimalisatie voor zoekmachines noodzakelijk. Hieronder staan enkele tips voor het creëren van waardevolle en relevante content voor SEO.

 1. Zoekwoordenonderzoek uitvoeren: zoekwoordenonderzoek kan uitwijzen welke zoekwoorden relevant zijn voor de doelgroep. Deze zoekwoorden moeten in de content worden gebruikt.
 2. Nadruk op kwaliteit leggen: creëer hoogwaardige content die nuttige en relevant is voor de doelgroep. De content moet informatief en goed geschreven zijn.
 3. Lange content schrijven: het schrijven van lange content van meer dan 1000 woorden kan de ranking in de organische zoekresultaten verhogen. Relevantie en kwaliteit van de content zijn echter nog steeds de belangrijkste factoren (7).
 4. Titel en meta description optimaliseren: Voeg relevante zoekwoorden toe in de titel en meta description. Dit maakt een pagina aantrekkelijker voor zowel bezoekers als zoekmachines (8).
 5. Subkoppen gebruiken: subkoppen geven structuur aan de content. Bezoekers en zoekmachines kunnen de inhoud zo makkelijker scannen en lezen.
 6. Beeldmateriaal toevoegen: afbeeldingen en video’s maken de content aantrekkelijker. Ook vergroten ze de betrokkenheid van de lezer.
 7. Voor de gebruiker schrijven, niet voor zoekmachines: maak content die van toegevoegde waarde is voor je doelgroep en focus niet alleen op zoekmachines. Een goede schrijfstijl en begrijpelijke content zijn belangrijk.
 8. Interne links toevoegen: interne links toe naar andere content zijn een belangrijk element van een succesvolle website. Interne links bieden 2 voordelen: ze zorgen voor een grotere betrokkenheid van de lezer en verbeteren de navigatie op een website.
 9. Content promoten: het is noodzakelijk om de content te promoten op sociale media en andere kanalen. Op deze manier wordt het bereik groter en komt er meer verkeer naar een website.

Linkbuilding

Linkbuilding is een off-page SEO-techniek. Andere websites kunnen naar de website van een bedrijf linken. Met linkbuilding worden autoriteit en geloofwaardigheid van een website groter. Dit maakt een website zichtbaarder. Ook zal de website hoger ranken in de organische zoekresultaten.

Onderstaand zijn voorbeelden van manieren om linkbuilding te verkrijgen:

 1. Natuurlijke links: natuurlijke links zijn links die andere websites uit zichzelf naar een website plaatsen. Dit gebeurt wanneer ze de content relevant vinden.
 2. Outreach: hiermee wordt het actief benaderen van andere websites bedoeld. Verzoek een website om een link naar de website te plaatsen. Benader hiervoor bijvoorbeeld webmasters, bloggers en journalisten.
 3. Gastbloggen: gastartikelen schrijven kan leiden tot meer links naar de website.
 4. Linkruil: dit gaat om het uitwisselen van links naar elkaars website. Beide partijen halen hier voordelen uit.

Niet alle links hebben dezelfde waarde. De kwaliteit van links wordt door zoekmachines beoordeeld op basis van verschillende factoren. Onder andere de relevantie en autoriteit van de linkende pagina en de gebruikte anchortekst (de tekst waarmee een pagina wordt beschreven) worden beoordeeld.

Hoe kun je backlinks verzamelen?

Backlinks zijn links die van andere websites naar een website verwijzen. Backlinks worden ook wel “inbound links” genoemd. Deze links zijn een belangrijke factor voor zoekmachines om de autoriteit en geloofwaardigheid van een website te bepalen (9).

De kwaliteit is echter niet bij elke link gelijk. De autoriteit en relevantie van een website die een link plaatst zijn van groot belang. Onderstaande punten zijn voorbeelden van factoren waarop zoekmachines de kwaliteit van backlinks beoordelen:

 • relevantie van de links: een backlink die afkomstig is van een website die relevant is voor het onderwerp heeft meer waarde.
 • Autoriteit van de website: backlinks van websites met een hoge autoriteit zijn waardevoller dan links van minder bekende websites. Backlinks van nieuwswebsites of universiteiten zijn enkele voorbeelden van websites met een hoge autoriteit.
 • Ankerteksten: de ankertekst van een backlink bepaalt hoe waardevol een backlink is. Een anchortekst is een tekst die een andere website gebruikt om naar een pagina te linken.
 • Het aantal backlinks: het aantal backlinks dat naar een website verwijst, kan de autoriteit van een website verhogen. De backlinks moeten wel altijd een hoogwaardige kwaliteit bevatten om een hogere waardering te krijgen van zoekmachines.

Backlinks verzamelen kan op de volgende manieren (zie hiervoor ook mijn artikel over backlinks verkrijgen).

 • Maak waardevolle content: publiceer waardevolle en relevante content op een website om meer backlinks te verzamelen. Andere websites verwijzen eerder naar websites met nuttige en informatieve content.
 • Outreach: het benaderen van webmasters, bloggers en journalisten die actief zijn in je branche kan leiden tot meer backlinks. Vraag hen of ze willen linken naar de website. Benader potentiële partners op een persoonlijke manier. Ook de personen die worden benaderd zijn belang; die moeten personen van specifieke, relevante bedrijven of websites zijn.
 • Gastbloggen: schrijf gastartikelen voor andere websites in dezelfde branche. Verwijs door middel van een link naar de eigen website. Dit leidt tot een groter aantal bezoekers.
 • Social media: social media is uitstekend geschikt om content op te promoten. Voeg een link naar de website toe in de profielinformatie. Niet alleen komen er zo meer bezoekers naar de website, dit is ook een effectieve manier om meer backlinks te verkrijgen.
 • Linkruil: wissel links uit met andere websites in dezelfde branche.
 • Branded content: het maken van waardevolle branded content met een vermelding van het merk en de website is van groot belang. Denk hierbij aan infographics of whitepapers. Dit kan anderen aanmoedigen om naar de website te verwijzen.
 • Verwijzingen: ga na of andere websites het merk vermelden. Als dit het geval is, vraag dan of ze door middel van een link naar de website willen verwijzen.

Het kost tijd en inspanning om backlinks te verkrijgen. Het belangrijkste is altijd om kwalitatief hoogwaardige backlinks van relevante en betrouwbare websites te verzamelen. Black-hat technieken als het kopen van backlinks moeten worden vermeden. Deze zorgen juist voor een penalty van zoekmachines.

Het monitoren van SEO

Een belangrijk onderdeel in de SEO marketing is het monitoren van de prestaties van een website. Hiervoor zijn verschillende hulpmiddelen:

 1. Google Analytics: deze gratis webanalyse-service van Google kan het verkeer naar een website meten en analyseren. Het maakt belangrijke statistieken, waaronder het aantal bezoeken, het bouncepercentage en de gemiddelde sessieduur van de bezoekers.
 2. Google Search Console: dit is een gratis tool van Google. Deze helpt bij het beheren van een website. Ook draagt deze tool bij aan de optimalisatie van zoekmachines. Google Search Console biedt inzichten in zoekprestaties. Onder andere het aantal klikken, vertoningen en de gemiddelde positie in de zoekresultaten worden gemeten. Google Search Console helpt bovendien bij het oplossen van technische problemen met een website.
 3. Rank trackers: Rank trackers maken het mogelijk om de ranking van een website voor specifieke zoekwoorden bij te houden. Er zijn zowel gratis als betaalde versies. Enkele voorbeelden van bekende rank trackers zijn SEMrushAhrefs en SERPWatcher.
 4. Backlink-analyse: kwaliteit en relevantie van backlinks moeten bij worden gehouden. Verschillende tools zijn hiervoor geschikt, denk aan AhrefsMajestic en Moz.
 5. Websitesnelheid en mobiele vriendelijkheid: de snelheid van een website en de mobiele vriendelijkheid hebben een grote invloed op SEO-prestaties. Om deze aspecten te meten, zijn tools als Google PageSpeed Insights en Google Mobile-Friendly Test geschikt. Door op de hoogte te zijn van aandachtspunten, is het ook mogelijk om deze te verbeteren.

Voor welke websites is SEO marketing geschikt?

SEO marketing kan op bijna alle soorten websites worden toegepast – van een kleine blog of persoonlijke website tot een grote bedrijfswebsites of e-commerce winkel. SEO kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vindbaarheid van websites. Dit helpt bij het versterken van de online aanwezigheid. Ook maakt het een website makkelijker vindbaar in zoekmachines.

SEO marketing helpt bij het bereiken van een doelgroep en zorgt voor online groei voor alle soorten website – voor eigenaren van een lokaal bedrijf tot ondernemers die wereldwijd actief zijn. De belangrijkste aspecten blijven het creëren van waardevolle content, het optimaliseren van een website en het opbouwen van kwalitatief hoogwaardige links. SEO marketing is een effectieve en duurzame marketingstrategie voor alle soorten websites.

SEO voor lokale websites

SEO kan op verschillende manieren worden gebruikt voor lokale websites. Dit zijn voorbeelden van veelgebruikte methoden:

 1. Lokale zoekwoorden: lokale zoekwoorden in content en meta-tags zijn van groot belang. Deze zorgen voor een weergave van een website in de lokale zoekresultaten. Gebruik bijvoorbeeld zoekwoorden als ‘restaurants in Amsterdam’ in plaats van een algemene zoekterm als ‘restaurants’.
 2. Google My Business: registreer een bedrijf bij Google My Business. Vul alle informatie volledig in. Op deze manier wordt een website makkelijker gevonden in de lokale zoekopdrachten. Bovendien is dit een goede plek om nuttige bedrijfsinformatie (bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, openingstijden en foto’s) te delen.
 3. Lokale directories: registreer een bedrijf bij lokale directories. Yelp of Tripadvisor zijn enkele voorbeelden.
 4. Lokale linkbuilding: bouw links op met lokale websites en blogs. Dit verbetert de lokale SEO. Benader lokale ondernemingen en organisaties en vraag of ze een link willen plaatsen die naar de website verwijst.
 5. Reviews: vraag klanten om beoordelingen te schrijven op Google My Business en andere review sites. Niet alleen draagt dit bij aan een betere lokale SEO, het leidt ook tot een betere en betrouwbare online reputatie.
 6. Lokale content: creëer content betreffende lokale onderwerpen en evenementen. Enkele voorbeelden zijn festivals of bezienswaardigheden in de buurt. Op deze manier komt er meer lokaal verkeer naar de website en zal de SEO verbeteren.

Richt de lokale SEO strategie op het aantrekken van lokale bezoekers. Lokale zoekwoorden, Google My Business, lokale directories, lokale linkbuilding, reviews en lokale content dragen bij aan een betere lokale SEO. Een optimale lokale SEO leidt tot meer gerichte bezoekers naar een website.

SEO voor internationale websites

Ook voor internationale websites kan SEO geschikt zijn. Het kan helpen om een website voor verschillende landen en talen zichtbaarder te maken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld onderstaande methoden:

 1. Internationale zoekwoorden: gebruik zoekwoorden die relevant zijn voor de specifieke doelgroep in verschillende landen en talen. Om de juiste zoekwoorden te bepalen, is het uitvoeren van zoekwoordenonderzoek belangrijk. Let op lokale zoek gewoonten en taalgebruik.
 2. Internationale domeinnaam en URL-structuur: het is belangrijk om een internationale domeinnaam en URL-structuur te gebruiken. Zo wordt een website het beste geoptimaliseerd voor internationale zoekopdrachten. Ga bijvoorbeeld voor ccTLD’s (country code top-level domains) zoals .de voor Duitsland en .fr voor Frankrijk.
 3. Geoptimaliseerde content voor verschillende talen: de content van een website moet optimaal zijn voor verschillende talen. Lokale zoekwoorden dragen hieraan bij. Laat de content bovendien vertalen in de taal van het betreffende land.
 4. Hreflang-tags: hreflang-tags informeren zoekmachines over de taal en het land waarvoor de pagina’s gemaakt zijn. Zoekmachines snappen op deze manier beter welke pagina’s ze in specifieke landen en talen moeten weergeven in de zoekresultaten (10).
 5. Lokale backlinks gebruiken: Verkrijg lokale backlinks uit verschillende landen om de zichtbaarheid en autoriteit in verschillende landen te verkrijgen.
 6. Lokale social media gebruiken: lokale social media kanalen zijn een geschikt platform om de bekendheid van een merk en website te vergroten. Op deze manier worden de SEO-prestaties vergroot in de landen waarin een website actief is.

Stem een ​​internationale SEO-strategie af op de behoeften en gewoonten van de doelgroepen in verschillende landen en talen. Gebruikt internationale zoekwoorden, een internationale domeinnaam en URL-structuur, geoptimaliseerde content voor verschillende talen, hreflang-tags, lokale backlinks en lokale sociale media om de internationale SEO te verbeteren.

SEO vs SEA

SEO (Search Engine Optimization) en SEA (Search Engine Advertising) zijn twee methoden om meer verkeer naar een website te verkrijgen. Wel verschilt de manier waarop ze dit doen en de bijbehorende kosten.

SEO draait om het verbeteren van de organische zoekresultaten. Dit zijn de niet-betaalde zoekresultaten. Optimaliseer hiervoor de content, structuur en HTML-code van de website en bouw backlinks en social media engagement op. SEO zorgt ervoor dat een website meer zichtbaar wordt en hoger rankt in de zoekresultaten. Het is hierbij niet nodig om te betalen voor advertentieruimte in zoekmachines.

SEA omvat betalen voor advertenties op zoekmachines met als doel een hogere ranking in de zoekresultaten. Hierbij is het vereist om voor iedere klik op de advertentie een bepaald bedrag te betalen. Het betaalaspect is het grootste verschil met SEO. SEA heeft als doel om direct resultaat in de zoekresultaten te verkrijgen.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen SEO en SEA:

 • Kosten: SEO is meestal goedkoper dan SEA. Bij SEO betaalt een website niet voor advertenties.
 • Tijd: bij SEO kost het meer tijd voordat er resultaten behaald worden. SEA zorgt daarentegen voor snelle resultaten.
 • Duurzaamheid: de resultaten van SEO over het algemeen duurzamer; ze blijven langer impact houden dan SEA resultaten. De optimalisaties hebben een permanentere invloed op de website. In het geval van SEA is het nodig om te betalen om SEA resultaten te behouden.

SEO en SEA hebben beide als doel om verkeer naar een website te genereren. Hoewel beide manieren effectief zijn, zitten er wel verschillen in de manier waarop de doelen moeten worden behaald. Het belangrijkste verschil betreft de kosten. Kies welke methode het beste bij de onderneming, maar ook bij het budget past.

SEO marketing: een duurzaam proces

SEO is vooral gericht op de lange termijn. Resultaten zullen dan ook niet direct zichtbaar zijn. Wanneer deze zichtbaar zijn, verschilt per situatie. Ook is dit afhankelijk van verschillende factoren, denk aan:

 1. Concurrentie: hoe meer concurrentie er op de markt is , hoe langer het duurt om resultaten van de SEO-inspanningen te zien.
 2. Zoekwoordmoeilijkheid: het gebruik van zoekwoorden met hoge concurrentie en moeilijkheidsgraad kan ertoe leiden dat resultaten pas later te zien zijn.
 3. Technische aspecten van de website: technische problemen op een website beïnvloeden de SEO-resultaten. Los deze problemen dan ook snel op.

Het kan wel enkele maanden tot zelfs een jaar duren voordat de resultaten van de SEO-inspanningen zichtbaar zijn. Enige geduld is dus zeker vereist. Monitor de strategie bovendien regelmatig en verricht waar nodig aanpassingen.

SEO is een voortdurend proces. De resultaten van je SEO-inspanningen wisselen door veranderingen in het zoekalgoritme van zoekmachines, veranderingen in de markt of veranderingen in de concurrentie. Om de resultaten in de gaten te houden, is monitoren van groot belang.

Samengevat

SEO marketing is een onmisbaar onderdeel van de online marketingstrategie. Dit geldt voor alle websites. Om de SEO-marketing te optimaliseren, is het belangrijk om de juiste technieken te gebruiken. Optimaliseer de technische aspecten, creëer waardevolle content en verkrijg kwalitatief hoogwaardige links.

SEO is een continu proces, geen eenmalige investering. Blijf de resultaten monitoren en verricht aanpassingen als dat nodig is. Zo is het mogelijk om de online aanwezigheid en merkbekendheid te vergroten. Dit kan leiden tot meer conversies en inkomsten.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 27 maart 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 30 mei 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.