SEO Werkwijze

Onderstaand probeer ik zo goed mogelijk te beschrijven hoe een standaard SEO traject bij mij als SEO specialist eruit ziet. Dit is afhankelijk van veel variabelen waardoor het in de praktijk er iets anders aan toe kan gaan.

Dit geldt niet voor trajecten waarbij een penalty van Google moet worden hersteld.


Fase 0: de klant begrijpen

In deze fase bel ik uitvoerig met de klant over de details van het bestaande bedrijf, de internet strategieën, wat wel heeft gewerkt en wat niet, de huidige staat van de website etc.

De klant kan zelf beslissen of dit telefonisch of per mail gaat. Het doel van deze fase is om goed te begrijpen wat er moet worden gedaan om een succesvol traject te lanceren en onderhouden. 

Fase 1: de fundering leggen

Tijdens de eerste fase van het traject wordt de basis gelegd. Ik werk hiervoor als SEO specialist met een standaard checklist.

De checklist bevat ongeveer 20 punten. Een aantal hiervan zijn: een nulmeting maken in Ahrefs, Google Analytics installeren & inrichten, bekijken of de website een penalty heeft gekregen en bij de Google Search Console aanmelden & daar fouten verwerken.


Fase 2: zoekwoordonderzoek

Met het zoekwoordonderzoek bepaal ik de zoekwoorden waarmee het bedrijf gevonden wil worden in de zoekmachines. Ik bepaal deze zoekwoorden door te brainstormen met de cliënt, naar de concurrenten te kijken en te bepalen welk percentage mensen die naar dit zoekwoord zoeken ook echt een mogelijke klant zijn. 

Fase 3: website audit

Ik controleer de gehele website met mijn checklist op circa 50 punten zoals teksten, website configuratie, interne navigatie, bestaande backlinks, gebroken links etc.

Na deze audit bespreek ik de bevindingen vaak telefonisch met de klant. Per bevinding lever ik de oorzaak, het gevolg en een oplossing hiervoor aan.


Fase 4: on-page SEO

Wanneer de bevindingen van de website audit erin zijn gezet, stel ik een on-page SEO document op.

Alle belangrijke pagina’s van de website (bijvoorbeeld de opgestelde landingspagina’s in fase 2) worden hierin meegenomen.

Stap 5: lokale search configuratie

Ook voor bedrijven die geen vestigingen hebben of willen focussen op lokale zoekmachine optimalisatie raad ik dit aan. Het zorgt met een minimale investering voor meer dan 10 backlinks van vertrouwde domeinen.


Fase 6: linkbuilden

Ik begin het linkbuilding traject met een grondige analyse om geschikte prospecten voor het verkrijgen van links te ontdekken. Wanneer de prospecten onderzocht zijn zal ik deze prospecten benaderen. Alle linkbuilding trajecten die ik uitvoer zijn white-hat en volgen de richtlijnen van Google. Ik coach tijdens het traject mijn klanten in het verkrijgen van links. Hierdoor hoeft de klant minder uren af te nemen.

Fase 7: onderhouden van de SEO

Fase 7 beslaat de maanden na de eerst behaalde resultaten. Vaak houdt het onderhouden van SEO in dat er maandelijks een website audit wordt uitgevoerd. Op deze manier kan ik eventuele ingeslopen fouten in de website snel achterhalen en oplossen.

Het onderhouden van de SEO gaat gepaard met het constant verder uitbouwen van het linkbuilden.