Crawlen, indexeren en ranken: de betekenissen & verschillen

Als SEO-specialist gebruik ik deze termen dagelijks: crawlen, indexeren en ranken zijn technieken die bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van een effectieve SEO-strategie. Crawlen verwijst naar het proces waarbij zoekmachines de inhoud van webpagina’s op het internet verzamelen. Indexeren is het opslaan van deze inhoud in de database van de zoekmachine. Ranken verwijst op zijn beurt naar de positie van de webpagina in de zoekresultaten van een zoekmachine voor een bepaalde zoekopdracht.

In dit artikel neem ik je mee in de wereld van crawlen, indexeren en ranken en de manieren waarop dit invloed heeft op een volledige SEO-campagne.

Wat is crawlen?

Crawlen in SEO (Search Engine Optimization) verwijst naar het proces waarbij zoekmachinespiders of -bots webpagina’s doorlopen en de inhoud ervan indexeren. Zoekmachines identificeren zo de inhoud van webpagina’s, analyseren deze en slaan het op in hun database.

Wat is crawlen

Tijdens het crawlen verzamelt de zoekmachine spiderinformatie over de inhoud van de pagina. Hiertoe behoren onder andere de tekst, afbeeldingen, links en overige elementen (1). Vervolgens analyseert en verwerkt hij deze informatie om de pagina te indexeren. Zo bepaalt de zoekmachine hoe relevant deze voor bepaalde zoekopdrachten is.

Voor website-eigenaren is het belangrijk dat zoekmachines hun website crawlen. Op die manier nemen zoekmachines namelijk de inhoud ervan op. Je stimuleert het crawlen door te zorgen voor een goede site-structuur, interne links en metadata. Ook mogen er geen technische problemen bestaan die het crawlen van de site kunnen belemmeren.

Wat is indexeren?

Indexeren in SEO is het proces waarbij zoekmachines nieuwe of geüpdatete content ordenen in hun database. Tijdens het indexeren archiveert een zoekmachine dus alle informatie die hij tijdens het crawlen heeft verzameld. Hiertoe behoren de tekst, afbeeldingen, links en andere elementen. Zo kan de zoekmachine deze informatie snel ophalen en in de zoekresultaten weergeven wanneer een gebruiker een relevante zoekopdracht uitvoert.

Wat is indexeren

Het indexeren van een webpagina is belangrijk, omdat een zoekmachine een webpagina zo in zijn zoekresultaten kan opnemen. Een niet-geïndexeerde pagina zal dus niet zichtbaar zijn voor gebruikers die op zoek zijn naar relevante informatie.

Als website-eigenaar dien je zorg te dragen voor de juiste indexering van je pagina’s. Alleen dan kunnen deze zichtbaar worden in de zoekresultaten. Je doet dit onder andere door de inhoud van de pagina’s relevant te maken voor de zoekopdrachten van gebruikers. Ook moet je de technische aspecten van de pagina’s goed optimaliseren voor zoekmachines.

Wat is ranken?

Ranken in SEO verwijst naar de positie die een webpagina in de zoekmachineresultaten voor een bepaalde zoekopdracht behaalt. Deze positie verkrijgt een webpagina op basis van de relevantie en kwaliteit van zijn inhoud in relatie tot de zoekopdracht van de gebruiker.

Ranken in SEO

Het doel van SEO is om de ranking van een webpagina in de zoekresultaten van een zoekmachine te verbeteren. Dat leidt er namelijk toe dat een pagina een hogere positie verkrijgt en meer verkeer ontvangt. Hogere rankings hangen samen met een hogere mate van zichtbaarheid en geloofwaardigheid. Dit kan resulteren in meer clicks en ook meer conversies voor je website.

Ranking factoren kunnen per zoekmachine variëren. Verschillende aspecten zijn hierop van invloed. Hierbij kun je denken aan de inhoud van de pagina, de site-structuur en het gebruik van zoekwoorden. Daarnaast spelen de kwaliteit en hoeveelheid inkomende links naar de pagina, net als de laadsnelheid daarvan, een rol.

Het verbeteren van de ranking van een webpagina vergt een combinatie van factoren. Dit zijn de technische optimalisatie en het creëren van waardevolle, relevante inhoud voor gebruikers. Het verbeteren van de ranking van je website is een continu proces. Optimalisatie en monitoring blijven noodzakelijk om goede resultaten te behalen en te behouden.

De verschillen tussen crawlen, indexeren en ranken

Je bent er nu van op de hoogte wat crawlen, indexeren en ranken betekent. Een goede SEO-specialist moet echter ook weten wat het verschil tussen deze drie fundamentele concepten is. Het is belangrijk om hun werking en wederzijdse invloed op elkaar te begrijpen om een effectieve SEO-strategie te kunnen ontwikkelen.

Een goede SEO-specialist moet het volgende weten:

 • Crawlen is het proces waarbij zoekmachines de inhoud van webpagina’s verzamelen.
 • Indexeren is het opslaan en organiseren van de verzamelde inhoud in de zoekmachinedatabase.
 • Ranking is de positionering van een webpagina in de zoekresultaten voor een bepaalde zoekopdracht. Deze positie is afhankelijk van de relevantie en de inhoud van de pagina voor de zoekopdracht van de gebruiker.

Met de juiste kennis van crawlen, indexeren en ranken kan een SEO-specialist effectief werken aan het optimaliseren van de inhoud en techniek van zijn website. Zo kun je de zichtbaarheid en ranking van je website in de zoekresultaten verbeteren.

In een tabel

StapUitlegPrioriteit in een SEO-traject
CrawlenDit is het proces waarbij Googlebot, de webcrawler van Google, nieuwe en bijgewerkte pagina’s op het web ontdekt door links te volgen. Googlebot “crawlt” het web op een continue basis en voegt de pagina’s die het vindt toe aan een lijst van te indexeren pagina’s.Hoog – Als je pagina’s niet gecrawld kunnen worden door Googlebot, dan kunnen ze niet geïndexeerd en gerangschikt worden. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je website crawlbaar is, bijvoorbeeld door het gebruik van een sitemap en door het vermijden van gebroken links.
IndexerenNadat een pagina is gecrawld, wordt deze geïndexeerd, wat betekent dat Google de inhoud en links op de pagina analyseert en opslaat in de Google-index, een enorme database van alle webpagina’s die Google heeft ontdekt. Wanneer een pagina is geïndexeerd, kan deze verschijnen in de zoekresultaten van Google.Hoog – Als je pagina’s niet geïndexeerd kunnen worden, dan kunnen ze niet gerangschikt worden. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je website geïndexeerd kan worden, bijvoorbeeld door het gebruik van meta-tags en door het vermijden van technische fouten die het indexeren kunnen blokkeren.
Rangen (Ranken)Dit is het proces waarbij Google de geïndexeerde pagina’s rangschikt in de zoekresultaten op basis van een reeks factoren, waaronder relevantie voor de zoekopdracht, kwaliteit van de content, en de hoeveelheid en kwaliteit van de links naar de pagina. De hoogste gerangschikte pagina’s verschijnen bovenaan de zoekresultaten.Hoog – Het ultieme doel van SEO is om je pagina’s hoger te laten rangschikken in de zoekresultaten, zodat ze meer zichtbaar zijn voor gebruikers. Dit vereist een combinatie van on-page en off-page SEO-tactieken, zoals keyword optimalisatie, linkbuilding en het verbeteren van de gebruikerservaring.

De verschillen tussen crawlen en indexeren

Zoekmachines passen crawling en indexering toe om wepagina’s beter te begrijpen en in hun zoekresultaten te organiseren. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen beide?

 • Definitie: crawling is het proces waarbij zoekmachinebots door webpagina’s op het internet gaan en de inhoud ervan verzamelen. Indexeren is het proces waarbij de verzamelde inhoud wordt opgeslagen in de database van de zoekmachine. Zo kan deze de informatie snel ophalen wanneer een gebruiker een relevante zoekopdracht uitvoert.
 • Doel: het doel van crawlen is informatie over webpagina’s verzamelen en begrijpen. Door deze informatie op te slaan en te organiseren in een database, kan een zoekmachine deze snel ophalen in het geval van een relevante zoekopdracht.
 • Timing: crawling gebeurt vaker en regelmatig. Indexeren vindt minder vaak plaats en is afhankelijk van het crawlen.
 • Technisch: crawling richt zich op het verzamelen van inhoud van een webpagina, terwijl indexeren een andere functie heeft. Indexeren richt zich namelijk op het opslaan en ordenen van de inhoud. Gedurende dit proces wordt bepaald wat de relevantie ervan is voor bepaalde zoekopdrachten.

Kortom: crawling is het proces van het verzamelen van inhoud van een webpagina. Indexeren is het van het opslaan van deze inhoud in een database. Beide processen zijn van cruciaal belang voor zoekmachines. Ze helpen hen met het beter begrijpen van het internet en het leveren van relevante zoekresultaten aan gebruikers, wat hun uiteindelijke doel is.

De verschillen tussen indexeren en ranken

Hoewel indexeren en ranken in SEO nauw met elkaar verbonden zijn, bestaan er toch enkele belangrijke verschillen:

 • Definitie: indexeren is het proces waarbij zoekmachines de inhoud van webpagina’s archiveren in hun database. Ranken is het behalen van een bepaalde positie door een webpagina in de zoekresultaten voor een bepaalde zoekopdracht.
 • Doel: het doel van indexeren is het opslaan van webpagina’s in de database van de zoekmachine. Ranken heeft als doel het bepalen van de positie van een webpagina in de zoekresultaten. Dit doet het op basis van de relevantie en kwaliteit van de inhoud van de pagina.
 • Timing: indexeren vindt eerder plaats dan ranken. Indexeren doet een zoekmachine namelijk nadat deze de inhoud van een webpagina heeft gecrawld en opgeslagen in zijn database. De ranking vindt plaats op het moment dat een gebruiker een zoekopdracht uitvoert.
 • Bepalende factoren: indexeren is afhankelijk van verschillende factoren. Hierbij kun je denken aan de inhoud van de pagina, de site-structuur en het gebruik van zoekwoorden. Ook de kwaliteit en hoeveelheid inkomende links naar de pagina spelen een rol van belang. Hetzelfde geldt voor de laadsnelheid van de pagina. Het zijn de zoekalgoritmes van de zoekmachines die rekening houden met al deze factoren en de uiteindelijke ranking bepalen.

Kortom, indexeren is het proces van het opslaan van de inhoud van een webpagina in de database van de zoekmachine. Ranken is de positiebepaling van de webpagina, gebaseerd op de relevantie en kwaliteit van de inhoud ervan. Het is belangrijk om zowel de indexering als het ranken van webpagina’s te optimaliseren. Op die manier zorg je ervoor dat je pagina’s optimaal in de zoekresultaten van zoekmachines worden weergegeven.

De verschillen tussen crawlen en ranken

Het laatste verschil dat ik wil verduidelijken, is die tussen crawlen en ranken. Alhoewel ze sterk met elkaar te maken hebben en beide essentieel zijn voor je SEO, kennen ze enkele fundamentele verschillen:

 • Definitie: crawlen is het scannen van webpagina’s en de inhoud ervan verzamelen. Tijdens het ranken bepaalt de zoekmachine vervolgens de positie van die webpagina’s in de zoekresultaten. Dit doet het op basis van de relevantie en kwaliteit van de inhoud.
 • Doel: crawlen is bedoeld om de inhoud van webpagina’s te verzamelen en begrijpen. Het doel van ranken is het organiseren van zoekresultaten. Aan de hand daarvan wordt de positie van een pagina bepaald. Dit doet het op basis van de relevantie ervan voor de zoekopdrachten van gebruikers.
 • Timing: ook het moment waarop en de frequentie waarmee crawlen en ranken plaatsvinden, verschilt. Crawlen doet een zoekmachine regelmatiger, terwijl deze alleen rankt wanneer een gebruiker een zoekopdracht uitvoert.
 • Technisch: crawlen richt zich op het verzamelen van inhoud van een webpagina. Ranken is daarentegen gericht op de kwaliteitsevaluatie van de inhoud ervan en het bepalen van de positie van die pagina in de zoekresultaten.

Kortom, crawlen gaat dus om het scannen en verzamelen van de inhoud van een pagina. Ranken is juist het bepalen van de positie van een webpagina in de zoekresultaten. Crawling is een noodzakelijke eerste stap voor zoekmachines. Met behulp van deze stap kunnen ze de inhoud van een website immers beter begrijpen. Ranken is een proces dat later, maar ook continu plaatsvindt. De ranking is afhankelijk van de kwaliteit en relevantie van de inhoud en wordt bepaald aan de hand van de rangschikkingsfactoren van de zoekmachine.

Hoe beïnvloeden crawlen, indexeren en ranken de SEO-strategie?

Als SEO-specialist gebruik ik de termen crawlen, indexeren en ranken dagelijks bij het uitvoeren van de SEO-strategieën voor mijn opdrachtgevers. Hieronder kun je lezen op welke manieren deze termen invloed hebben op de technische SEO van websites.

Het belang van crawlen voor een technische SEO-strategie

Crawlen is van cruciaal belang voor een technische SEO-strategie. Dit komt omdat het de basis vormt van hoe zoekmachines de inhoud van een website begrijpen en organiseren. Wanneer een zoekmachine de inhoud van een website niet kan crawlen, kan het die ook niet indexeren. Dit heeft als gevolg dat hij er geen rangorde aan kan toekennen in de zoekresultaten.

Om die reden is het van belang om ervoor te zorgen dat je website goed kan worden gecrawld door zoekmachines. Dit betekent dat je onder andere de volgende factoren controleert:

Sitestructuur: verzeker jezelf ervan dat de website een duidelijke en logische structuur heeft. Ook een eenvoudige navigatie is daarbij belangrijk, zodat zoekmachines de inhoud gemakkelijk kunnen vinden.

Interne links: zorg ervoor dat alle pagina’s op de website interne links hebben. Dit helpt zoekmachines met het gemakkelijk van de ene pagina naar de andere navigeren en de inhoud ervan te crawlen (2).

Sitemap: maak een XML sitemap en dien deze in, zodat zoekmachines gemakkelijk toegang hebben tot alle pagina’s op de website. Hierdoor kunnen ze de inhoud gemakkelijk crawlen (3).

Robots.txt-bestand: het is belangrijk dat het robots.txt-bestand op de juiste manier is geconfigureerd. Deze vertelt zoekmachines welke pagina’s wel of juist niet gecrawld moeten worden (4).

Robotstxt

Technische SEO problemen: voorkom dat technische problemen het crawlen van de site kunnen belemmeren. Hierbij moet je denken aan gebroken links, paginavertoningen of serverfouten.

Door ervoor te zorgen dat de website goed kan worden gecrawld, zorgt een technische SEO-strategie ervoor dat de zoekmachines alle inhoud op de website kunnen vinden en begrijpen. Dit draagt bij aan het verbeteren van de indexering en ranking in de zoekresultaten.

Crawlbudget speelt een doorslaggevende rol

Crawlbudget verwijst naar de hoeveelheid tijd en middelen die zoekmachines toewijzen aan het crawlen van een website. Crawlen is het proces waarbij zoekmachines de inhoud van een website verzamelen en indexeren. Het crawlbudget bepaalt op zijn beurt hoeveel van deze inhoud de zoekmachine binnen een bepaalde tijdslimiet kan verzamelen en indexeren.

Zoekmachines hebben een beperkte hoeveelheid middelen om te besteden aan het crawlen van websites. Daarom is het belangrijk om het crawlbudget van een website te optimaliseren. Zo kunnen zoekmachines de belangrijkste pagina’s van je website crawlen en indexeren. Het optimaliseren van het crawlbudget kan bijdragen aan een betere indexering en ranking in zoekresultaten. Dit is te verklaren door het feit dat zoekmachines zo alle belangrijke pagina’s van de website kunnen vinden en begrijpen.

Om het crawlbudget van een website te optimaliseren, zijn er verschillende factoren waarop je moet letten. Dit zijn de site-structuur, het XML sitemap-bestand, het robots.txt-bestand en de inhoud van de website. Het optimaliseren van deze factoren kan bijdragen aan een betere indexering en ranking in zoekresultaten.

Kortom, het crawlbudget is belangrijk voor je technische SEO-strategie, omdat het bepaalt hoeveel van de inhoud van een website een zoekmachine kan verzamelen en indexeren. Het optimaliseren van het crawlbudget kan bijdragen aan een betere indexering en ranking in zoekresultaten. Om die reden is het belangrijk om te werken aan factoren die het crawlbudget van een website kunnen verbeteren.

Het belang van indexeren voor een technische SEO-strategie

Indexeren is ook van cruciaal belang bij een technische SEO-strategie, omdat dit proces ervoor zorgt dat de inhoud van de website wordt opgeslagen in de database van de zoekmachine. Dit is nodig om deze inhoud snel op te halen wanneer een gebruiker een relevante zoekopdracht uitvoert.

Zonder indexering kunnen zoekmachines je website niet in hun zoekresultaten weergeven. Dat lukt zelfs niet als je website goed is gecrawld en de inhoud ervan van hoge kwaliteit is. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat zoekmachines alle pagina’s van de website kunnen indexeren.

Enkele factoren die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de indexering van de website zijn:

 • Content: de inhoud van je website moet van hoge kwaliteit én relevant zijn voor de zoekopdrachten van gebruikers.
 • Metadata: onder metadata verstaan we zaken als titels, beschrijvingen en tags. Deze helpen je met het beschrijven van de inhoud van je website. Gebruik ze om een zoekmachine te helpen begrijpen waar het over gaat (5).
 • Sitestructuur: draag zorg voor een website met een duidelijke en logische structuur , zodat zoekmachines de inhoud ervan gemakkelijk kunnen begrijpen en indexeren.
Site structuur is van belang bij crawlen
 • Gebruikerservaring: zorg ervoor dat de website een goede gebruikerservaring biedt. Zo blijven gebruikers langer op je website blijven en vertonen ze daar meer interactie. Dit kan bijdragen aan het verhogen van de indexering van je website.

Kortom, indexeren speelt een belangrijke rol voor je technische SEO-strategie. Dit proces zorgt er namelijk voor dat zoekmachines alle pagina’s van je website kunnen indexeren en de inhoud kunnen begrijpen. Dit helpt de website zichtbaar te maken in de zoekresultaten van zoekmachines. Het gevolg daarvan is een betere zichtbaarheid en vindbaarheid, wat uiteindelijk tot een hogere conversie kan leiden.

Het belang van ranken voor een technische SEO-strategie

De derde factor, ranken, is ook een belangrijk aspect van je technische SEO-strategie. Dit komt omdat het bepaalt waar de website in de zoekresultaten van zoekmachines wordt weergegeven voor specifieke zoekopdrachten. Een hoge ranking in de zoekresultaten kan leiden tot meer traffic naar je website. Deze wordt zichtbaarder en bekender.

Om de ranking van een website te verbeteren, zijn er verschillende technische factoren waarop je moet letten, waaronder:

 • Snelheid van de website: een snelle laadtijd draagt bij aan een betere gebruikerservaring en kan helpen de ranking in de zoekmachineresultaten te verbeteren.
Snelheid van de website
 • Mobielvriendelijkheid: wanneer je website responsief is en dus goed werkt op mobiele apparaten, draagt dit bij aan een betere ranking in de zoekresultaten.
 • Beveiliging: een website met een SSL-certificaat en een HTTPS-verbinding is een veilige website. Ook deze factor is van invloed op de ranking in de zoekresultaten.
 • Structuur van de website: een website die goed is gestructureerd en gemakkelijk te navigeren is, verkrijgt eveneens een hogere ranking in de zoekresultaten.
 • Content: hoogwaardige, relevante en goed geoptimaliseerde content op je website levert je een hogere ranking in de zoekresultaten op.

Door te werken aan de bovenstaande technische factoren, kan je technische SEO-strategie je een betere ranking in de zoekresultaten opleveren. Het is belangrijk om te onthouden dat de ranking van een website afhankelijk is van verschillende factoren. Dit zijn onder andere de concurrentie, zoektermen en zoekmachinealgoritmen. Daardoor kan het tijd kosten voordat je resultaten ziet. Toch is het belangrijk om deze technische factoren te optimaliseren. Het verhoogt de ranking van je website en daarmee ook je zichtbaarheid en vindbaarheid op het wereldwijde web.

Conclusie

In dit artikel heb ik uitgelegd wat crawlen, indexeren en ranken betekenen en en hoe ze van elkaar verschillen. Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen bij het begrijpen van deze verschillende aspecten van technische SEO en hun invloed op de organische vindbaarheid van je website in zoekmachines. Onthoud als website-eigenaar dat SEO een voortdurend proces is en dat je constant up-to-date moet blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Door te werken aan verschillende aspecten van SEO, zoals crawlen, indexeren en ranken, maak je je website zichtbaar voor gebruikers. Je helpt hen op die manier bij het vinden van de informatie die ze zoeken. Heb je meer hulp nodig bij het verbeteren van de (technische) SEO van je website? Dan kan ik je als SEO-specialist helpen bij het identificeren van kansen en het ontwikkelen van een effectieve strategie.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 76 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 15 september 2023. De laatste update van dit artikel vond plaats op 15 september 2023. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.