De invloed van statuscodes op SEO

HTTP-statuscodes zijn essentieel om de interacties tussen webclients (zoals browsers) en servers te begrijpen. Deze statuscodes zijn ingedeeld in verschillende reeksen en bieden essentiële informatie over de uitkomst van HTTP-verzoeken. Van succes meldingen (2xx) en omleidingen (3xx) tot cliënt fouten (4xx) en serverfouten (5xx), elke statuscode heeft een specifieke betekenis. Deze beïnvloeden zowel de gebruikerservaring als de SEO.

Webontwikkelaars, websitebeheerders, en SEO-specialisten moeten voldoende kennis hebben van deze codes, omdat ze inzicht bieden in de prestaties, toegankelijkheid en algemene gezondheid van een website.

HTTP-statuscodes binnen het bereik van 100

HTTP-statuscodes binnen het bereik van 100 zijn informatieve responsen die aangeven dat het initiële verzoek is ontvangen en ook wordt verwerkt. Deze codes zijn essentieel voor de communicatie tussen een webserver en een cliënt.

Statuscodes helpen bij het optimaliseren van de interactie tussen de cliënt en de server. Dit gebeurt vooral tijdens het opzetten van een verbinding of het voorbereiden van de cliënt om aanvullende data te ontvangen.

HTTP statuscodeBeschrijvingMogelijke invloed op gebruikerservaringMogelijke invloed op SEO
100ContinueGeeft aan dat de initiële delen van een verzoek zijn ontvangen en dat de cliënt door kan gaan met de rest van het verzoek. Dit maakt het verbindingsproces efficiënter.Heeft gewoonlijk geen directe invloed op SEO. Het is slechts een tijdelijke en technische interactie tussen cliënt en server.
101Switching ProtocolsWordt gebruikt wanneer de server instemt met het veranderen van het communicatieprotocol op verzoek van de cliënt. Dit kan relevant zijn voor webapplicaties die real-time communicatie of andere protocollen dan HTTP vereisen.Dit heeft geen directe invloed op SEO. Het is meer relevant voor de functionaliteit van de website en de gebruikerservaring.
102Processing (WebDAV)Geeft aan dat de server het verzoek heeft ontvangen en verwerkt, maar nog geen respons klaar heeft. Het kan vooral nuttig zijn voor complexe acties die meer tijd nodig hebben om te voltooien.Niet direct relevant voor SEO, maar kan de gebruikerservaring beïnvloeden als de verwerkingstijd lang is. Dit beïnvloedt de SEO-prestaties direct.
103Early HintsGebruikt om preliminaire headers te sturen voordat de server de volledige respons headers heeft voorbereid. Het kan de laadtijden van de pagina verbeteren door resources vroeger te laden.Kan een positieve invloed hebben op SEO door snellere laadtijden. Dit is een belangrijke factor in de algoritmes van de zoekmachine ranking.
Statuscodes binnen 1xx en invloed op SEO.

Bovenstaande statuscodes zijn erg technisch en meestal niet direct zichtbaar voor eindgebruikers. De statuscodes worden vooral gebruikt voor het optimaliseren van de communicatie tussen de cliënt en de server. Dit kan de gebruikerservaring en SEO indirect beïnvloeden.

De invloed van status codes op SEO (video)

Geen tijd voor een lang artikel? Geen probleem. Bekijk onderstaande video voor een samenvatting van dit artikel.

De invloed van status codes op SEO (video).

HTTP-statuscodes binnen het bereik van 200

HTTP-statuscodes binnen het bereik van 200 zijn vaak erg succesvol. Deze codes geven aan dat de actie die door de cliënt is aangevraagd met succes door de server is verwerkt. Dit draagt bij aan een positieve gebruikerservaring.

Ook voor de SEO zijn deze statuscodes cruciaal. Ze helpen zoekmachines te begrijpen dat een pagina of bron op een correcte en effectieve manier wordt geleverd.

HTTP statuscodeBeschrijvingMogelijke invloed op gebruikerservaringMogelijke invloed op SEO
200OKBevestigt dat het verzoek succesvol is uitgevoerd. Dit zorgt voor een naadloze gebruikerservaring.Positief voor SEO; het geeft aan dat een pagina correct werkt en toegankelijk is.
201AangemaaktGeeft aan dat er als gevolg van het verzoek een nieuwe bron is aangemaakt. Dit is belangrijk voor acties zoals het uploaden of aanmaken van content.Kan positief zijn voor SEO als het betrekking heeft op de creatie van nieuwe en waardevolle content.
202AanvaardGeeft aan dat het verzoek is aanvaard voor verwerking. De verwerking is echter nog niet voltooid. Dit kan belangrijk zijn voor asynchrone verwerking.Heeft weinig directe invloed op SEO, maar kan duiden op effectieve server verwerking.
203Niet-gemachtigde informatieDe respons bevat informatie van een derde partij; niet van de originele server.Kan tot verwarring leiden bij gebruikers, maar heeft meestal weinig directe invloed op SEO.
204Geen inhoudGeeft aan dat het verzoek succesvol was, maar er is geen inhoud om te verzenden voor de respons. Nuttig in API’s en AJAX-verzoeken.Heeft geen directe invloed op SEO; er is geen content is om te indexeren.
205Inhoud opnieuw instellenGeeft aan dat de cliënt de weergave van de documenten moet resetten. Gebruikt in formulieren en interactieve toepassingen.Heeft weinig directe invloed op SEO, maar kan de gebruikerservaring verbeteren.
206Gedeeltelijke inhoudWordt gebruikt bij het serveren van gedeeltelijke content, zoals bij video streaming of grote downloads.Kan positief zijn voor SEO in termen van efficiënte content levering, vooral voor grote bestanden.
207Meerdere statussenGebruikt in WebDAV; geeft meerdere statuscodes aan, nuttig voor batchoperaties.Is specifiek voor WebDAV en heeft gewoonlijk geen directe invloed op SEO.
Statuscodes binnen 2xx en de invloed op SEO.

De 2xx-statuscodes bieden een goede indicatie van succesvolle interacties tussen de cliënt en de server. Deze codes zijn essentieel voor een goede gebruikerservaring. Bovendien hebben ze positieve implicaties voor SEO. Een groot voordeel is dat ze bevestigen dat content op een effectieve manier wordt geleverd en toegankelijk is.

HTTP-statuscodes binnen het bereik van 300

HTTP-statuscodes binnen het bereik van 300 omvatten omleidingen. Deze codes geven aan dat de cliënt naar een andere URL moet worden omgeleid om de gevraagde bron te verkrijgen.

Deze omleidingen zijn een essentieel onderdeel van webnavigatie. Ze hebben invloed op gebruikerservaring en SEO. De omleidingen worden onder andere gebruikt om de locatie van een bron te wijzigen of de belasting tussen de servers te balanceren. Ook dwingen ze het gebruik van HTTPS af.

HTTP statuscodeBeschrijvingMogelijke invloed op gebruikerservaringMogelijke invloed op SEO
300MeerkeuzeBiedt de gebruiker een keuze van links. Dit kan leiden tot verwarring.Wordt zelden gebruikt. Het kan invloed hebben op SEO als zoekmachines de juiste link moeten kiezen.
301Definitief verplaatstDe URL is permanent verplaatst; de gebruikers worden omgeleid.Is zeer belangrijk voor SEO. Het draagt de linkautoriteit over naar de nieuwe URL.
302GevondenTijdelijke omleiding; de oorspronkelijke URL blijft behouden.Kan verwarrend zijn voor SEO als het overmatig wordt gebruikt. Het wordt soms behandeld als een 301.
303Zie andereVerwijst naar een andere URI voor een GET-verzoek, nuttig na formulier inzendingen.Heeft weinig directe invloed op SEO maar verbetert de gebruikerservaring bij interactieve acties.
304Niet gewijzigdGeeft aan dat de inhoud sinds de laatste aanvraag niet is veranderd.Vermindert bandbreedtegebruik en verbetert de laadsnelheid. Dit is positief voor SEO.
305Gebruik ProxyInstructies om een proxy te gebruiken; vanwege veiligheidsproblemen zelden gebruikt.Heeft weinig tot geen gebruik in de praktijk en daardoor minimale SEO-impact.
306(Gereserveerd)Momenteel niet in gebruik. Het is gereserveerd voor toekomstig gebruik.Geen invloed op de huidige gebruikerservaring of SEO.
307Tijdelijke omleidingHet is vergelijkbaar met 302, maar met de garantie dat de methode niet verandert.Het is nuttig voor tijdelijke veranderingen; heeft minder invloed op SEO dan een 301.
308Definitieve omleidingHet is vergelijkbaar met 301, maar met de garantie dat de methode niet verandert.Het is belangrijk voor SEO, vergelijkbaar met een 301 in termen van het overdragen van linkautoriteit.
Statuscodes binnen 3xx en de invloed op SEO.

Om veranderingen in de structuur van een website te beheren en een goede gebruikerservaring te garanderen, zijn omleidingscodes van groot lang. Bovendien hebben ze aanzienlijke implicaties voor SEO. Dit is vooral bij het behouden van de linkautoriteit en het waarborgen van de toegankelijkheid van content. De meestvoorkomende HTTP-statuscodes binnen het bereik van 400

De meestvoorkomende HTTP-statuscodes binnen het bereik van 400

HTTP-statuscodes in het 400-bereik geven vaak client-fouten aan. Deze fouten ontstaan vaak doordat de gebruiker een verkeerde aanvraag heeft gedaan. Problemen met de client-setup zorgen ook voor aanvragen. Deze problemen omvatten onder andere een verkeerd ingetypte URL of een verzoek om toegang tot een beveiligde of niet-bestaande bron.

HTTP statuscodeBeschrijvingMogelijke invloed op gebruikerservaringMogelijke invloed op SEO
400Foute aanvraagDuidt op een slecht geformuleerde aanvraag, kan verwarring veroorzaken.Negatief, wijst op problemen met de aanvraagformulering.
401Niet geautoriseerdVereist authenticatie; toegang wordt geweigerd zonder geldige credentials.Beperkte impact, tenzij veel voorkomend op publieke pagina’s.
403Verboden toegangToegang tot de gevraagde bron is verboden, ongeacht authenticatie.Negatief, vooral als legitieme inhoud ontoegankelijk is.
404Niet gevondenDe gevraagde bron bestaat niet; een van de meest voorkomende fouten.Sterk negatief, beïnvloedt de gebruikerservaring en SEO aanzienlijk.
405Methode niet toegestaanDe aanvraagmethode wordt niet ondersteund door de opgevraagde bron.Matige impact, kan duiden op configuratieproblemen.
429Te veel requestsDe gebruiker heeft te veel verzoeken in een bepaalde tijdspanne gedaan.Kan negatief zijn voor SEO bij overmatig voorkomen.
Statuscodes binnen 4xx en de invloed op SEO.

Dit type statuscodes zijn belangrijk voor zowel websitebeheerders als eindgebruikers. Ze bieden essentiële feedback aan over problemen met de toegang tot de webinhoud. Deze codes hebben bovendien een grote invloed op SEO-optimalisatie. Ze wijzen op problemen die invloed hebben op de vindbaarheid en de gebruikerservaring van een website.

HTTP-statuscodes binnen het bereik van 500

HTTP-statuscodes binnen het bereik van 500 bevatten serverfouten. Deze fouten treden op wanneer er iets misgaat aan de kant van de server. Het verzoek van de cliënt is dus correct, maar het is de server niet gelukt deze te verwerken. Dit kan uiteenlopende oorzaken hebben.

Deze statuscodes zijn belangrijk voor webontwikkelaars en websitebeheerders. Ze wijzen op problemen met serverprestatie, de serverconfiguratie of onverwachte fouten in de backend. Bovendien zijn ze erg belangrijk voor de gebruikerservaring en SEO; frequente serverfouten leiden tot verminderde betrouwbaarheid en zichtbaarheid van een website.

HTTP statuscodeBeschrijvingMogelijke invloed op gebruikerservaringMogelijke invloed op SEO
500Interne serverfoutGeeft een algemene fout aan. Dit kan frustrerend zijn voor gebruikers.Zeer negatief, duidt op serieuze serverproblemen.
501Niet geïmplementeerdDe server ondersteunt de gevraagde functie niet; zeldzaam.Negatief. Het wijst op beperkingen van de server.
502Bad GatewayEr is een foutieve respons van een andere server ontvangen.Negatief. Het geeft problemen met gateway-servers aan.
503Dienst niet beschikbaarDe server is tijdelijk niet beschikbaar. Dit is vaak wegens onderhoud.Negatief. Dit gebeurt vooral als het vaak of langdurig voorkomt.
504Gateway TimeoutDe server heeft te lang gedaan om te reageren.Negatief. Dit duidt op netwerk- of communicatieproblemen.
505HTTP-versie wordt niet ondersteundDe server ondersteunt de HTTP-versie van het verzoek niet.Beperkte impact, maar kan wijzen op configuratieproblemen.
509Bandbreedte overschredenNiet-officieel; geeft aan dat de bandbreedte limiet is overschreden.Negatief. Dit kan duiden op onvoldoende serverbronnen.
510Niet verlengdDe server heeft verdere uitbreidingen nodig om het verzoek te voldoen.Matige impact, zeldzaam in gebruik.
511Netwerkauthenticatie vereistVereist netwerk authenticatie voor toegang tot de bron.Beperkte SEO-impact, tenzij het vaak voorkomt.
521-526Cloudflare specifieke foutenSpecifiek voor Cloudflare; wijzen op diverse problemen met de server of netwerk van Cloudflare.Variabel. Dit is afhankelijk van de specifieke fout.
Statuscodes binnen 5xx en de invloed op SEO.

5xx-statuscodes geven de gezondheid en betrouwbaarheid van een server op een nauwkeurige manier aan. Het is van groot belang om deze fouten op een goede manier te beheren. Om de impact van deze fouten te verkleinen, is het belangrijk om regelmatig te monitoren en eventuele fouten aan te passen.

Samengevat

HTTP-statuscodes zijn essentieel voor een goede communicatie tussen clients en servers. Niet alleen biedt deze inzicht in de status van web verzoeken; ze hebben ook een sterke invloed op de gebruikerservaring en SEO. Prioriteer deze taak in het SEO-stappenplan.

Zorg ervoor dat de codes op een correcte manier worden geïnterpreteerd. Hier is enige technische kennis voor nodig.

Besteed aandacht aan statuscodes om een betere algehele prestatie van een website te waarborgen. Ook de algemene online aanwezigheid zal stijgen.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 27 maart 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 27 maart 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.