SEO stappenplan en planning

Als je een website hebt, is het natuurlijk je bedoeling dat zoekmachines deze zo goed mogelijk vinden. Zichtbaarheid en vindbaarheid leiden er immers toe dat potentiële klanten je website bezoeken en op de hoogte raken van jouw producten en/of diensten. Om dat te bereiken, is een effectieve SEO-strategie essentieel.

Om je daarbij te helpen, heb ik dit artikel geschreven. Ik vertel je tot in detail hoe je een SEO-stappenplan uitvoert, van het uitvoeren van een nulmeting tot het monitoren van de prestaties en het implementeren van technische optimalisaties en linkbuilding. Daarnaast ga ik in op het belang van een SEO-specialist. Deze is je van dienst bij het leren kennen van de klant en het analyseren van technische SEO, content en autoriteit. Na het lezen van dit artikel kun je de mouwen opstropen en aan de slag gaan met SEO.

Inhoudsopgave toon

Een SEO stappenplan opstellen

De basis voor je succes op het gebied van zoekmachine optimalisatie leg je met het opstellen van een stappenplan voor een SEO-strategie. Veel ondernemers geven aan dat dit in de praktijk een stuk lastiger bleek dan ze dachten. Een SEO-strategie kan dan ook complex zijn en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je doelgroep, concurrentie en de beschikbare middelen. Hieronder heb ik echter een algemeen stappenplan uitgewerkt dat je kan helpen bij het opstellen van een effectieve SEO-strategie.

Een SEO stappenplan

Stap 1: opdrachtgever leren kennen

Wanneer je een succesvolle SEO-strategie wilt ontwikkelen, is het van cruciaal belang om de klant te begrijpen. Het is je taak om de doelen van de klant met SEO-mogelijkheden te verbinden. Dit betekent dat je een nulmeting uitvoert, relevante zoekwoorden identificeert en hoogwaardige content creëert om de juiste doelgroep te bereiken. Voor blijvend succes op het gebied van SEO monitor je de prestaties regelmatig en maak je aanpassingen waar dat nodig is.

Stap 2: KPI’s opstellen

Een KPI is een Key Performance Indicator, oftewel een variabele waarmee je prestaties meet. Zonder KPI’s heb je geen houvast bij het meten van je SEO-strategie en het beoordelen of je je doelen met behulp daarvan behaalt.

Stap 3: nulmeting

Voordat je aanpassingen aan je website maakt, is een nulmeting essentieel. Deze meting geeft je inzicht in de huidige status van je website.

Stap 4: SEO-doelstellingen vaststellen

Wil je een eenmaal ontwikkelde SEO-strategie effectief kunnen meten en verbeteren, dan is het essentieel om SEO-doelstellingen vast te stellen.

Stap 5: SEO-strategie analyse

Een uitgebreide analyse van verschillende aspecten van de website is een voorwaarde om een succesvolle SEO-strategie te ontwikkelen. Het is van belang dat je daarbij oog hebt voor zowel de technische SEO als de inhoud en de autoriteit.

Stap 6: SEO-strategie uitvoeren

Wil je een succesvolle SEO-strategie ontwikkelen, dan is een holistische aanpak noodzakelijk. De drie hierboven genoemde elementen, namelijk technische SEO, inhoud en autoriteit, spelen stuk voor stuk een belangrijke rol. Met technische SEO optimaliseer je de website-architectuur, met een contentstrategie creëer je hoogwaardige en relevante content en met linkbuilding verhoog je de autoriteit met kwalitatieve links.

Stap 7: Monitoren en rapporteren

Tot slot is het monitoren en rapporteren van de SEO-prestaties van je website cruciaal voor een optimale strategie.

Nu je weet hoe een stappenplan voor een SEO-strategie er grofweg uitziet, ga ik in de rest van dit artikel dieper in op iedere stap.

SEO stappenplan in vogelvlucht

Geen tijd voor een lang artikel? Geen probleem. Bekijk in dat geval de onderstaande video voor een samenvatting van dit artikel.

Stap 1 – opdrachtgever leren kennen

Het leren kennen van de klant is belangrijk voor een succesvol SEO-project. Pas wanneer je de klant kent, kun je de juiste zoekwoorden identificeren, passende inhoud creëren en de beoogde doelgroep bereiken. Uit deze eerste stap vloeien een nulmeting en een duidelijke SEO-strategie voort. Het doel is hier om de huidige positie in kaart te brengen en te onderzoeken wat er nodig is om de gestelde doelen te behalen.

Het leren kennen van de opdrachtgever van een SEO-project is om meerdere reden belangrijk:

 • Identificeren van zoekwoorden: wanneer je de klant kent, kun je begrijpen welke taal en zoekwoorden de juiste zijn. Deze integreer je vervolgens in de SEO-strategie die je ontwikkelt. Je website wordt zo nog zichtbaarder in zoekmachines en trekt meer relevante bezoekers.
 • Creëren van relevante inhoud: alleen als je de klant begrijpt, kun je ook content creëren die bij zijn interesses en behoeften aansluit. Relevante inhoud maakt de kans aanzienlijk groter dat de juiste doelgroep de website bezoekt en zich bij het merk betrokken voelt.
 • Begrijpen van de doelgroep: door de klant te leren kennen, kun je begrijpen wie je doelgroep is en hoe je hen het beste kunt bereiken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je je inhoud en marketingboodschappen aanpast aan specifieke demografische kenmerken of interesses.
Begrijpen van de doelgroep SEO stappenplan
 • Verbeteren van de gebruikerservaring: inzicht in de klant maakt het je ook mogelijk om een verbeterde gebruikerservaring te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je de navigatie vereenvoudigt, de laadsnelheid verkort en de inhoud aanpast aan de behoeften en interesses van de klant.

Stap 2 – KPI’s opstellen

KPI’s kun je het beste zien als een meetlat voor de voortgang van je SEO-strategie. Om de juiste doelen te meten, is het natuurlijk wel zaak om ook de juiste KPI’s op te stellen. Hieronder leg ik je uit wat je kunt doen om deze op een nauwkeurige manier te bepalen.

Identificeer je doelstellingen

Ga ten eerste na wat je doelstellingen voor je SEO-strategie zijn. Voorbeelden daarvan zijn het vergroten van het aantal organische zoekopdrachten, de verbetering van de positie van je website in zoekmachines of de verhoging van de conversieratio’s op je website.

Bepaal de meetbare factoren

Om de impact van een SEO-strategie op je doelstellingen te bepalen, heb je meetbare factoren nodig. Voorbeelden daarvan zijn het aantal bezoekers, de bounce rate, de tijd die bezoekers op je website doorbrengen, de positie van je website in zoekmachines en de conversieratio.

Kies relevante KPI’s

Wanneer je aan de slag gaat met een SEO-strategie, kun je tal van KPI’s opstellen. Selecteer echter degene die het meest relevant zijn voor het meten van de prestaties van je inspanningen op het gebied van zoekmachine optimalisatie. Dit kunnen bijvoorbeeld het aantal organische zoekopdrachten, de positie van je website in zoekmachines, het aantal sessies op je website, de gemiddelde tijd op de website en de conversieratio’s zijn.

Stel meetbare doelen vast

Stel voor iedere KPI ten slotte meetbare doelen vast. Een meetbaar doel is bijvoorbeeld het laten toenemen van het aantal organische zoekopdrachten met 20% of het behalen van een positie op de eerste pagina van de organische zoekresultaten. Je doelen moeten enerzijds haalbaar en realistisch zijn, maar tegelijkertijd ook voldoende uitdaging bieden om je tot actie aan te zetten. Het is belangrijk om regelmatig je voortgang te evalueren en je strategie aan te passen op basis van de resultaten die je ziet.

Stap 3 – nulmeting

De nulmeting is het eerste meetmoment. De uitkomsten ervan geven je inzicht in waar je nu staat, oftewel in de prestaties van je website alvorens je daaraan aanpassingen hebt gedaan. Enkele zaken zijn van bijzonder belang bij het uitvoeren van een dergelijke nulmeting van SEO. Ik leg ze hieronder kort uit.

Bepaal de zoekwoorden

Bepaal welke zoekwoorden relevant zijn voor je bedrijf en je doelgroep. Om dit te doen, maak je gebruik van een tool voor zoekwoordonderzoek, zoals Google Zoekwoordplanner, SEMrush of Ahrefs.

Analyseer de zoekresultaten

Voer de zoekwoorden in bij zoekmachines zoals Google en analyseer de zoekresultaten. Bekijk vervolgens welke pagina’s momenteel hoog scoren en welke pagina’s worden getoond bij de zoekopdrachten. Noteer ook je eigen positie voor deze zoekwoorden.

Analyseer de website

Analyseer je eigen website zorgvuldig om te bepalen hoe goed deze geoptimaliseerd is voor de door jou bepaalde zoekwoorden. Bekijk bijvoorbeeld de titels, metabeschrijvingen, headings en afbeeldingen op de pagina’s van je website. De technische aspecten van je website analyseer je met een tool zoals Screaming Frog of Sitebulb.

Maak een rapport SEO stappenplan

Bepaal de statistieken

In een nulmeting bepaal je uiteraard de huidige statistieken voor je website. Tot de voornaamste statistieken behoren het aantal organische zoekopdrachten, het aantal bezoekers, de bounce rate, de gemiddelde tijd op de website en de conversieratio. Een tool als Google Analytics kan je hierbij van dienst zijn.

Maak een rapport

Analyses en metingen kunnen nooit hun volledige waarde bewijzen wanneer je de bevindingen niet in een rapport vastlegt. In het rapport van je nulmeting leg je vast wat de huidige posities van je website voor de gekozen zoekwoorden zijn, maar ook hoe goed je website is geoptimaliseerd voor deze zoekwoorden. Tot slot verwerk je er ook alle huidige statistieken voor je website in.

Door het uitvoeren van een nulmeting voor SEO krijg je in de eerste plaats een duidelijk beeld van waar je nu staat. Ten tweede geeft een nulmeting inzicht in de stappen die je moet nemen om je SEO-strategie te verbeteren. Een nulmeting voer je niet eenmalig uit. Door deze regelmatig te herhalen, kun je goed in de gaten houden of je met je SEO-strategie al verbeteringen hebt kunnen realiseren.

Stap 4 – SEO doelstellingen vaststellen

Meten wordt pas nuttig wanneer je vastlegt wat je precies wilt meten. Het vaststellen van je SEO doelstellingen is dan ook een essentiële volgende stap om je SEO-strategie effectief te kunnen meten en te verbeteren. Ik vertel je hieronder over hoe je het beste te werk kunt gaan om concrete doelstellingen te kunnen formuleren.

Identificeer je belangrijkste zoekwoorden 

Je begint met het bepalen van de zoekwoorden die het meest relevant zijn voor je bedrijf en je doelgroep. Daarvoor maak je gebruik van een tool voor zoekwoordonderzoek, zoals Google Zoekwoordplanner, SEMrush of Ahrefs.

Analyseer de concurrentie 

Niet alleen de status en voortgang van je eigen website speelt een rol binnen de zoekmachine optimalisatie, maar die van je concurrenten ook. Analyseer daarom je directe concurrentie en bepaal waar zij momenteel staan voor deze zoekwoorden. Bekijk bijvoorbeeld op welke zoekwoorden zij zich richten en hoe goed ze hiervoor geoptimaliseerd zijn. Natuurlijk is ook hun positie in zoekmachines een interessant gegeven.

Formuleer meetbare doelstellingen 

Daarna ga je over tot het formuleren van meetbare doelstellingen voor elk van je belangrijkste zoekwoorden. Vaak noemen ondernemers het verbeteren van hun positie in de organische zoekresultaten. Maar ook het verhogen van de conversieratio kan een meetbaar doel zijn.

Maak de doelstellingen SMART

Het is raadzaam om je doelstellingen SMART te maken. Deze afkorting staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Specificeer bijvoorbeeld hoeveel posities je wilt verbeteren, welk percentage je wilt verhogen en binnen welke termijn je deze doelstellingen wilt behalen. Wat je in deze stap dus eigenlijk doet, is je doelstellingen concreet maken.

Maak een actieplan 

Tot slot stel je een actieplan op om de doelstellingen te behalen. Hoe dat actieplan eruitziet, is afhankelijk van de gekozen doelstelling.

Stap 5 – SEO strategie analyse

Om een succesvolle SEO-strategie te kunnen implementeren, moet je de verschillende aspecten van de website aan een uitgebreide analyse onderwerpen. Zoals je wellicht wel weet, vormen technische SEO, content en autoriteit de drie facetten van zoekmachine optimalisatie. Hieronder leg ik je uit wat voor elk van de drie de belangrijkste onderdelen van een SEO-strategie analyse zijn.

Technische SEO analyse

Een technische SEO-analyse kan helpen om de technische aspecten van je website te optimaliseren. Zoekmachines kunnen je website zo gemakkelijker crawlen en indexeren. Dit zijn enkele van de voornaamste stappen voor het uitvoeren van een technische analyse in het kader van SEO:

 • Controleer de indexatie: controleer of alle pagina’s op je website geïndexeerd zijn door zoekmachines. Je wilt voorkomen dat er pagina’s bestaan die niet geïndexeerd moeten worden. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Google Search Console.
 • Controleer de laadsnelheid: controleer hoeveel tijd je website nodig heeft om te laden. Indien nodig optimaliseer je elementen die de laadsnelheid kunnen vertragen. Vaak, maar niet uitsluitend, zijn dit afbeeldingen. Voor deze stap gebruik je bijvoorbeeld Google PageSpeed Insights.
 • Controleer de responsiviteit: ga na of je website responsief is en goed wordt weergegeven op verschillende apparaten en schermformaten. Mobielvriendelijkheid is vandaag de dag cruciaal.
Geoptimaliseerd voor mobiel
 • Controleer de site-structuur: controleer de site-structuur en zorg ervoor dat het gemakkelijk is voor zoekmachines en gebruikers om door je website te navigeren. Een tool als Screaming Frog kan je daarbij van dienst zijn.
 • Controleer op gebroken links: controleer op gebroken links op je website en zorg ervoor dat alle links werken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Google Search Console of een tool zoals Xenu Link Sleuth.
 • Controleer de canonical tags: alle pagina’s op je website dienen de juiste canonical tags te hebben, om zo dubbele inhoud te voorkomen. Ook hiervoor kun je wederom Screaming Frog gebruiken.
 • Controleer de robots.txt: controleer of de robots.txt bestand op je website correct is geconfigureerd en of zoekmachines toegang hebben tot alle pagina’s die ze moeten indexeren. Een tool bij uitstek hiervoor is Google Search Console.

Door het volgen van deze stappen kan je de technische aspecten van je website optimaliseren en de prestaties in zoekmachines verbeteren. Onthoud dat je je voortgang regelmatig dient te evalueren. Op basis van de resultaten die telkens naar voren komen, pas je je strategie aan.

Content analyse

Een content analyse kan helpen om de kwaliteit en relevantie van de content op je website te verbeteren. Ook dit is een belangrijke factor om hoger te kunnen rangschikken in zoekmachines. Hieronder lees je welke stappen je kunt volgen om een content analyse uit te voeren voor SEO:

 1. Identificeer belangrijke zoekwoorden: identificeer in de eerste plaats de belangrijkste zoekwoorden waarop je gevonden wilt worden. Vervolgens analyseer je hoe goed je content momenteel scoort op deze zoekwoorden.
 2. Analyseer de concurrentie: analyseer de content van je concurrenten die momenteel hoog scoren op de belangrijkste zoekwoorden. Bekijk zowel de kwaliteit als de relevantie en lengte van hun content.
 3. Bekijk de zoekintentie: analyseer de zoekintentie achter de belangrijkste zoekwoorden en creëer content die deze zoekintentie weerspiegelt. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Google Zoekwoordplanner of AnswerThePublic.
 4. Controleer de kwaliteit: ga na wat de kwaliteit van de content op je website is. Deze dient altijd hoog te zijn, maar ook relevant voor je doelgroep. Je content moet hun zoekintentie weerspiegelen.
 5. Optimaliseer de inhoud: dit doe je door de belangrijkste zoekwoorden op strategische plaatsen op te nemen. Je kunt daarbij denken aan de titel, metabeschrijving en subkoppen.
 6. Controleer de lengte: de lengte van je websitecontent dient dusdanig lang te zijn, dat deze voldoende informatief en relevant is.
 7. Maak een contentplan: maak een plan voor nieuwe content die je wilt creëren om de kwaliteit en relevantie van de content op je website te verbeteren. Vergeet daarbij nooit dat je content in de eerste plaats op belangrijke zoekwoorden en zoekintenties gericht moet zijn.

Door het volgen van deze stappen kun je de kwaliteit en relevantie van de content op je website verbeteren en ervoor zorgen dat deze beter scoort in zoekmachines. Wederom geldt dat een regelmatige evaluatie van je voortgang en het op basis van de resultaten aanpassen van je strategie doorslaggevend is.

Zoekwoordonderzoek

Een zoekwoordonderzoek is een belangrijk onderdeel van een succesvolle SEO-strategie. Hieronder vind je enkele stappen die je kunt volgen om een zoekwoordonderzoek uit te voeren:

 1. Maak een lijst met relevante onderwerpen: dit zijn onderwerpen die relevant zijn voor je bedrijf of website. Ze moeten de kern vormen van je zoekwoordonderzoek.
 2. Identificeer zoekwoorden voor elk onderwerp: gebruik tools zoals Google Keyword Planner, Ahrefs of SEMrush om zoekwoorden te identificeren die gerelateerd zijn aan elk onderwerp op je lijst. Maak een lijst van alle zoekwoorden die relevant zijn voor je bedrijf.
 3. Analyseer de concurrentie: analyseer de zoekwoorden die je concurrenten gebruiken. Welke zoekwoorden gebruiken zijn om hoog te scoren in zoekmachines? Een antwoord op deze vraag kan je helpen om kansen te identificeren en je concurrenten vervolgens te overtreffen.
 4. Maak een shortlist van zoekwoorden: maak een shortlist van de meest relevante en veelbelovende zoekwoorden. Deze lijst maak je op basis van het zoekvolume, de concurrentie en de relevantie voor je bedrijf.
 5. Test de zoekwoorden: gebruik de shortlist van zoekwoorden om testcampagnes op te zetten. Dergelijke campagnes voer je het best uit met Google Ads, alhoewel je ook met verschillende andere platformen de prestaties van de zoekwoorden kunt testen en evalueren.
 6. Blijf optimaliseren: blijf het zoekwoordonderzoek en de prestaties van je zoekwoorden regelmatig monitoren en aanpassen. Op die manier zorg je ervoor dat je zoekwoorden niet alleen nu relevant zijn, maar dat in de toekomst ook blijven.

Door het uitvoeren van een zoekwoordonderzoek kun je de juiste zoekwoorden identificeren om te gebruiken in je SEO-strategie. Je maakt je website zo relevanter voor je doelgroep, omdat je beter aan hun informatiebehoefte kunt voldoen. Voer het zoekwoordonderzoek niet alleen aan het begin van het SEO-traject, maar ook in de loop daarvan uit. Zo zorg je ervoor dat je zoekwoorden up-to-date blijven.

De potentie van zoekwoorden bepalen

Het bepalen van de potentie van zoekwoorden is een belangrijk onderdeel van SEO. Met behulp van deze stap kun je nog beter bepalen op welke zoekwoorden je je het beste kunt focussen. Ga je de potentie van zoekwoorden bepalen, houd dan rekening met de volgende factoren:

 1. Zoekvolume: analyseer het zoekvolume van de zoekwoorden die je wilt targeten. Je maakt hiervoor bijvoorbeeld gebruik van een tool als Google Zoekwoordplanner.
 2. Concurrentie: analyseer de concurrentie op de zoekwoorden die je wilt targeten. Met bijvoorbeeld Google Zoeken kun je eenvoudig bepalen welke websites momenteel hoog op deze zoekwoorden scoren.
 3. Relevante inhoud: analyseer of de inhoud op je website relevant is voor de zoekwoorden die je wilt targeten. Behalve hoog van kwaliteit moet je content immers ook relevant zijn voor de zoekintentie van gebruikers.
 4. Long-tail zoekwoorden: focus je op long-tail zoekwoorden die specifiek zijn voor je doelgroep en de inhoud van je website. Deze zoekwoorden hebben vaak minder concurrentie en kunnen je hogere conversieratio’s opleveren.
 5. Trends: analyseer trends en seizoensgebonden veranderingen in zoekwoorden. Op deze manier kun je bepalen welke zoekwoorden op dit moment populair zijn.
 6. Bepaal de zoekintentie: analyseer wat de zoekintentie achter de zoekwoorden is. Met die wetenschap in je achterhoofd kun je ervoor zorgen dat de inhoud op je website aansluit bij deze zoekintentie. Wederom kan Google Zoeken je hierbij goed van dienst zijn.

Door het volgen van deze stappen kun je de potentie van zoekwoorden bepalen en de zoekwoorden selecteren die het effectiefst zullen zijn voor je SEO-campagne. Zorg er wederom voor dat je je voortgang regelmatig evalueert en dat je je strategie aanpast op basis van de vastgestelde resultaten.

Landingspagina’s

Een landingspagina is een webpagina waarop bezoekers terechtkomen nadat ze op een link, advertentie of zoekresultaat hebben geklikt. Het is de bedoeling om de bezoeker met deze pagina te overtuigen om een actie te ondernemen. Dat kan van alles zijn: het invullen van een formulier, het downloaden van een whitepaper of het kopen van een product bijvoorbeeld.

Landingspagina’s zijn vaak ontworpen om de aandacht te trekken van de bezoeker. Ze kunnen hem of haar zo naar een specifieke call-to-action leiden. De pagina’s zijn doelgericht en bieden de bezoeker snel en duidelijk informatie over het gepresenteerde aanbod. Goede landingspagina’s hebben daarom meestal een duidelijke kop en subkop. Ook kenmerkend zijn hun overtuigende inhoud, afbeeldingen of video’s die de boodschap ondersteunen en duidelijke call-to-action.

Vaak zet men landingspagina’s in online marketingcampagnes zoals Google Ads in, om zo de conversiepercentages te verhogen. Door voor gerichte landingspagina’s in plaats van de algemene homepage van een website te kiezen, kunnen marketeers de bezoeker beter naar een specifieke actie sturen. Zo wordt de kans groter dat de bezoeker deze actie daadwerkelijk onderneemt.

Wat is het verband tussen een goede landingspagina en zoekwoorden?

Een goede landingspagina is relevant voor de zoekwoorden die gebruikers toepassen om de pagina te vinden. Zoekwoorden en landingspagina’s hebben een sterk verband. Die eerstgenoemden vormen immers de basis van het zoekproces, terwijl landingspagina’s de volgende stap vormen om de interesse van bezoekers in een actie om te zetten.

Wanneer een gebruiker een zoekopdracht uitvoert, hoopt hij of zij een relevante pagina te vinden die aansluit bij zijn of haar zoekopdracht. Op een goed geoptimaliseerde landingspagina zal een gebruiker langer blijven hangen en tot de gewenste actie overgaan. Dit kan variëren van het invullen van een formulier tot het kopen van een product.

Een goede landingspagina voor zoekwoorden bevat relevante inhoud die de intentie van de gebruiker ondersteunt. Dit kan bijvoorbeeld specifieke informatie over het product of de dienst waar de gebruiker naar zoekt zijn. Ook kan de relevantie zijn gelegen in het feit dat de pagina duidelijk aangeeft hoe de gebruiker verder kan gaan met de gewenste actie. Het optimaliseren van landingspagina’s voor de juiste zoekwoorden is van cruciaal belang voor een succesvolle SEO-strategie en hogere conversieratio’s.

Autoriteit van website analyseren

Ook de autoriteit van een website kan een grote impact hebben op de prestaties van een website in zoekmachines. Je kunt de autoriteit van een website op onder andere de volgende manieren analyseren:

 • Gebruik de Moz Link Explorer: deze tool geeft een domeinwaarde (domain authority) en pagina-autoriteit (page authority) voor elke pagina op de website. Daarnaast biedt hij inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van de links naar de website.
 • Controleer de backlinks: controleer de backlinks naar de website en analyseer de kwaliteit ervan. Met behulp van tools zoals Ahrefs, Majestic of SEMrush kun je de backlinks evalueren.
Controleer de backlinks SEO stappenplan
 • Bekijk de sociale signalen: bekijk de sociale signalen van de website en analyseer de populariteit van de website op sociale media. De populariteit op die platformen kan een indicatie zijn van de populariteit en autoriteit van de website.
 • Analyseer de inhoud: beoordeel of de website-inhoud van hoge kwaliteit en waardevol is voor de gebruiker. Zoekmachines hechten daaraan namelijk veel waarde en kennen een hogere autoriteit toe aan websites met content die daaraan voldoet.
 • Controleer de laadsnelheid: ga ook na hoe snel de website laadt. Zoekmachines geven de voorkeur aan websites die snel laden. Heeft je website juist lang nodig om te laden, dan leidt dat tot een lagere autoriteit.

Met de bovenstaande analyses kun je de autoriteit van een website beoordelen en bepalen hoe deze zich verhoudt tot andere websites in jouw niche. Deze informatie kun je gebruiken om je SEO-strategie te verbeteren en daarmee ook de prestaties van je website in zoekmachines.

Tools voor SEO

Er zijn veel verschillende tools beschikbaar voor SEO. Een deel daarvan is gratis beschikbaar en een ander deel is betaald. Ik heb een aantal van de meest gebruikte en populaire tools voor SEO voor je op een rijtje gezet:

 1. Google Search Console: een gratis tool van Google die je inzicht geeft in hoe je website presteert in de zoekresultaten van Google. Hij vertelt je onder andere over zoekwoorden, klikken, vertoningen, CTR en fouten (1).
 2. Google Analytics: een gratis tool van Google die je inzicht geeft in hoe bezoekers zich gedragen op je website. De tool geeft onder andere informatie over het aantal bezoekers, sessies, bounce rate, gemiddelde tijd op de site en conversies.
 3. SEMrush: een betaalde tool waarmee je concurrenten kunt analyseren, zoekwoorden kunt vinden, backlinks kunt beheren en de algehele prestaties van je website kunt verbeteren (2).
 4. Ahrefs: een betaalde tool die je helpt om zoekwoorden te vinden, concurrenten te analyseren, backlinks te beheren en de algehele prestaties van je website te verbeteren (3).
 5. Moz: een betaalde tool die je bij dezelfde zaken helpt als Ahrefs.
 6. Screaming Frog: een betaalde tool die je helpt om technische aspecten van je website te optimaliseren. Daarbij valt te denken aan het vinden van gebroken links, dubbele inhoud en onjuiste redirects.
 7. Yoast SEO: een gratis plugin voor WordPress die je helpt om on-page SEO te optimaliseren. Tot de mogelijkheden behoren het optimaliseren van titels, metabeschrijvingen, headings en content.
 8. Keyword Tool: een gratis tool met ook een betaalde variant. Deze tool gebruik je om zoekwoorden te vinden voor je website en content.

Stap 6: SEO-strategie uitvoeren

Voor een succesvolle SEO-strategie is een holistische aanpak nodig, oftewel een aanpak waarin alle belangrijke elementen zijn opgenomen. Zoekmachine optimalisatie bestaat uit de drie categorieën technische SEO, contentstrategie en linkbuilding. Idealiter bestaat hiertussen een goede balans. Deze leidt tot meer verkeer, hogere posities in zoekmachines en meer conversies.

Technische SEO is gericht op het optimaliseren van de website-architectuur en de technische aspecten van de website. De contentstrategie richt zich op het creëren van hoogwaardige en relevante content die aansluit bij de zoekintentie van de doelgroep. Linkbuilding richt zich op het verkrijgen van kwalitatieve links van andere websites om de autoriteit van je website te verhogen. Hieronder vertel ik je kort iets meer over elk van de drie elementen.

Technische SEO-strategie

Technische SEO omvat alle technische aspecten die de prestaties van je website in zoekmachines beïnvloeden. Dit zijn enkele van de belangrijkste onderdelen van technische SEO:

 • Websitestructuur en navigatie: wanneer je website en zijn navigatie duidelijk en georganiseerd zijn, levert dit bezoekers een betere gebruikerservaring op. Bovendien kunnen ook zoekmachines je website op die manier gemakkelijker indexeren, wat positief is voor je rangschikking.
 • Sitemap: een sitemap is een XML-bestand dat de pagina’s op je website bevat. Zoekmachines kunnen de pagina’s op je website zo sneller en efficiënter indexeren (4).
Sitemap SEO stappenplan
 • Robots.txt-bestand: een robots.txt-bestand geeft instructies aan zoekmachines over de pagina’s van je website die hij wel of niet mag indexeren.
 • Canonical tags: canonical tags helpen zoekmachines om te bepalen welke pagina de belangrijkste versie is. Hun rol is vooral van belang wanneer bepaalde inhoud op meerdere pagina’s op je website voorkomt (5).
 • Laadsnelheid: de snelheid waarmee je website laadt is een belangrijke factor voor zowel de gebruikerservaring als de rangschikking in zoekmachines.
 • Responsiviteit: het ontwerp van je website moet niet alleen voor desktops en laptops, maar ook voor mobiele apparaten geschikt zijn. Steeds meer zoekopdrachten worden immers vanaf mobiele apparaten uitgevoerd.
 • Redirects: 301 redirects verwijzen bezoekers en zoekmachines automatisch door naar een andere pagina, bijvoorbeeld in het geval van een veranderde URL-structuur.
 • HTTPS: een HTTPS-verbinding zorgt voor een beveiligde verbinding tussen de website en de gebruiker. Voor zoekmachines is dit een ranking factor van belang.
 • Structured data: dankzij structured data kunnen zoekmachines de inhoud op je website beter begrijpen en indexeren.

Een technische SEO-strategie richt zich op de optimalisatie van de technische aspecten van je website om de prestaties in zoekmachines te verbeteren. Hieronder beschrijf ik enkele dingen die je kunt doen om een strategie op te zetten voor technische SEO:

Analyseer de huidige technische staat van je website 

Wanneer je de huidige technische staat van je website analyseert, kun je bepalen welke technische aspecten je moet optimaliseren. Je maakt dan gebruik van tools zoals Screaming Frog, Sitebulb of Google Search Console. Punten die je onderzoekt, zijn onder andere de URL-structuur, interne linkstructuur, robots.txt-bestand, sitemap, laadtijden en mobiele gebruiksvriendelijkheid (6).

Stel prioriteiten vast 

Prioriteiten stel je op het gebied van zoekmachine optimalisatie nooit op basis van gevoel, maar op basis van bevindingen. In dit geval gebruik je daarvoor de resultaten uit de technische analyse. Bepaal welke aspecten de grootste impact hebben op je websiteprestaties in zoekmachines en welke aspecten je het snelst kunt verbeteren.

Maak een actieplan 

Vervolgens stel je een actieplan op. De technische aspecten die prioriteit hebben, verbeter je als eerst. Maak een actieplan om de prioritaire technische aspecten te verbeteren. Dit kan het optimaliseren van de URL-structuur, het verbeteren van de interne linkstructuur, het verkorten van de laadtijd, het optimaliseren van de mobiele gebruiksvriendelijkheid en meer zijn (7).

Implementeer de verbeteringen 

Implementeer de verbeteringen op je website. Denk hierbij aan het aanpassen van de code, het wijzigen van de URL-structuur, het toevoegen van interne links en het optimaliseren van afbeeldingen (8).

Monitor en analyseer de prestaties 

Om na te kunnen gaan of de verbeteringen een positief effect hebben gehad op de zoekmachineprestaties, monitor en analyseer je zorgvuldig. Je maakt daarbij gebruik van tools zoals Google Analytics en Google Search Console.

On-page SEO

On-page SEO verwijst naar de optimalisatie van de inhoud en de HTML-broncode van een pagina. We verwijzen daar ook wel naar met de term ‘content’. Hieronder vind je enkele elementen die je kunt volgen om on-page SEO uit te voeren:

 • Zoekwoordonderzoek: bepaal welke zoekwoorden relevant zijn voor de pagina en de doelgroep. Maak hiervoor gebruik van een tool voor zoekwoordonderzoek, zoals Google Zoekwoordplanner, SEMrush of Ahrefs.
 • Optimaliseer de titel-tag: de titel-tag is het belangrijkste on-page element. Je neemt het belangrijkste zoekwoord erin op, net als beknopte informatie over wat er op de pagina te vinden is.
 • Optimaliseer de metabeschrijving: de metabeschrijving is het korte stukje tekst dat onder de titel in de zoekresultaten verschijnt. Deze beschrijving moet de inhoud van de pagina goed weergeven en het belangrijkste zoekwoord bevatten (9).
 • Optimaliseer de heading tags: gebruik heading tags (H1, H2, H3, etc.) om de inhoud van de pagina te structureren. Zorg er altijd voor dat het belangrijkste zoekwoord in de H1-tag voorkomt.
Optimaliseer de heading tags
 • Optimaliseer de inhoud: de content van de pagina moet relevant, informatief en van hoge kwaliteit zijn. Het belangrijkste zoekwoord en gerelateerde zoekwoorden verwerk je op een natuurlijke manier in de tekst. Daarbij houd je ook altijd rekening met lengte en leesbaarheid.
 • Gebruik interne links: met interne links kun je de inhoud van een bepaalde pagina verbinden met gerelateerde inhoud op andere pagina’s van de website.
 • Optimaliseer de afbeeldingen: dit doe je door het gebruik van relevante bestandsnamen, alt-tags en compressie. Zo verkort je de laadtijd van de pagina en versterk je de content ervan.
 • Maak gebruik van schema markup: zo kun je de inhoud van de pagina structureren en beschrijven. Zoekmachines kunnen de inhoud daardoor beter begrijpen.

Contentstrategie

Natuurlijk is ook contentstrategie een belangrijk onderdeel van een effectieve SEO-strategie. Het helpt je om hoogwaardige content te creëren. Deze is gericht op de zoekwoorden waarop je gevonden wilt worden en weet je doelgroep aan te spreken. Hieronder vertel ik je kort over dingen die je kunt doen om een contentstrategie op te zetten voor SEO:

Bepaal je doelgroep en zoekwoorden 

Stel vast wie je doelgroep is en ga na welke zoekwoorden zij gebruiken om naar jouw producten of diensten te zoeken. Je maakt hiervoor gebruik van een tool voor zoekwoordonderzoek, zoals Google Zoekwoordplanner, SEMrush of Ahrefs.

Analyseer de content van de concurrentie 

Vergeet ook niet om de content van je concurrentie te analyseren. Waar schrijven zij over en op welke zoekwoorden richten te zich? Niet alleen de onderwerpen die op hun website aan bod komen, maar ook de manier waarop ze deze presenteren en het aantal backlinks dat ze hebben, verdient de aandacht.

Bepaal je content formats en kanalen 

Bepaal welke formats en kanalen je gaat gebruiken om je content te verspreiden. Dat kunnen bijvoorbeeld blogposts, infographics, video’s, whitepapers of sociale media zijn.

Maak een contentkalender 

Op een contentkalender plan je welke content je wanneer publiceert. Het is ook belangrijk om duidelijk te maken wie van het team verantwoordelijk is voor het maken en het publiceren ervan.

Creëer hoogwaardige content 

Hoogwaardige content is in de eerste plaats inhoud die gericht is op de zoekwoorden waarop je gevonden wilt worden. Ook is het content die aansluit bij de behoeften en interesses van je doelgroep. De inhoud op je website moet altijd relevant, informatief en goed geschreven zijn.

Optimaliseer je content voor SEO 

Optimaliseer je content voor SEO door het gebruik van de juiste zoekwoorden in titels, metabeschrijvingen, headings en de body tekst. Met interne en externe links vergroot je de autoriteit van je website.

Promoot je content 

Met je zorgvuldig gecreëerde content maak je nog meer impact wanneer je deze via verschillende kanalen promoot. Hierbij kun je denken aan sociale media, e-mailmarketing en linkbuilding. Span je ervoor in dat je doelgroep je content ziet en dat je op een natuurlijke manier zoveel mogelijk backlinks verkrijgt.

Linkbuilding

De term linkbuilding verwijst naar het proces van het verkrijgen van kwalitatieve en relevante backlinks naar je website van andere websites (10). Een goede linkbuildingstrategie kan helpen om de autoriteit en de rangschikking van je website in zoekmachines te verbeteren. Hieronder vertel ik je iets meer over wat je kunt doen om een effectieve linkbuildingstrategie op te zetten:

 1. Bepaal je doelen: maak voor jezelf helder welke doelen je met je linkbuildingstrategie wilt behalen. Hierbij kun je denken aan het verhogen van de autoriteit van je website, het verbeteren van de ranking in zoekmachines of het genereren van meer verkeer naar je website.
 2. Identificeer kwalitatieve en relevante websites: onderzoek welke websites kwalitatieve en relevante backlinks naar jouw website kunnen bieden. Maak daarvoor gebruik van tools zoals Ahrefs, SEMrush of Moz. Focus je daarbij alleen op websites die aan jouw branche of onderwerp gerelateerd zijn.
 3. Maak een linkbuilding plan: in dit plan beschrijf je hoe je van plan bent de backlinks te gaan verkrijgen. Je plan moet gebaseerd zijn op kwalitatieve content en niet op black hat-technieken zoals het kopen van links.
 4. Maak kwalitatieve content: maak content van hoge kwaliteit. Dat is content die relevant en waardevol is voor je doelgroep. Des te hoger de kwaliteit, des te waarschijnlijker het is dat andere websites je content willen delen en naar jouw pagina linken.
 5. Outreach: wanneer je een outreach-campagne uitvoert, stuur je gepersonaliseerde e-mails naar potentiële websites. Daarin vraag je ze of ze bereid zijn om naar jouw website te linken. Het is van belang dat je duidelijk maakt wat de meerwaarde van je content is en waarom deze relevant is voor hun doelgroep.
 6. Sociale media: promoot je content op sociale media om meer zichtbaarheid te creëren. Zo bereik je nog meer personen die wellicht naar je website willen linken.
 7. Monitor en analyseer de voortgang: door constant zorgvuldig te monitoren en te analyseren, houd je de voortgang van je linkbuildingstrategie nauwlettend in de gaten. Zo kun je goed bepalen welke tactieken werken en welke niet. Op basis van de resultaten pas je je strategie waar nodig aan.

Stap 7: Monitoren en rapporteren

Ik noem het in mijn artikelen regelmatig: SEO-monitoring en rapportage zijn essentiële onderdelen van het optimaliseren van je SEO-strategie. Wil je de prestaties van je website in zoekmachines verbeteren, dan kun je hier dus niet omheen. Ik vertel je kort op welke manieren je je voortgang op SEO-gebied kunt monitoren en vastleggen.

 1. Gebruik Google Analytics: met deze gratis tool kun je het verkeer op je website monitoren. Je volgt belangrijke statistieken zoals bezoekers, sessies, bounce rates, pagina’s per sessie en gemiddelde sessieduur.
 2. Gebruik Google Search Console: met deze gratis tool van Google kun je enkele belangrijke SEO-gegevens volgen. Daarbij valt te denken aan de prestaties van je zoekwoorden, het aantal keren dat je website in zoekresultaten is verschenen en het aantal klikken dat je website heeft ontvangen.
 3. Monitor je zoekwoorden: gebruik tools zoals SEMrush, Ahrefs of Moz om de rangorde van je zoekwoorden en de prestaties van je concurrenten te volgen. Op basis van deze informatie kun je beslissen welke zoekwoorden je moet optimaliseren. Tegelijkertijd wordt het ook helder welke zoekwoorden weinig of niet de moeite waard zijn om je op te richten.
 4. Monitor je backlinks: gebruik tools zoals Ahrefs of Majestic om de backlinks naar je website te volgen en te analyseren. Met behulp van deze informatie kun je de kwaliteit van je backlinks verbeteren. De backlinks die geen waarde toevoegen, verwijder je.
 5. Monitor je inhoud: monitor de prestaties van je inhoud op basis van het aantal views, de tijd die bezoekers op de pagina doorbrengen en de bounce rate. Je verkrijgt zo duidelijk inizcht in de content die je moet optimaliseren en welke je moet verwijderen.
 6. Monitor je technische SEO: gebruik tools zoals Screaming Frog of DeepCrawl om je website regelmatig te scannen en te controleren op technische problemen. Voorbeelden van dergelijke problemen zijn gebroken links, foutmeldingen en trage laadtijden.

Maandelijks onderhouden

Het bijhouden van de prestaties van je website in zoekmachines is een continu proces. Regelmatige monitoring en evaluatie zijn dan ook noodzakelijk. Vraag je je af hoe je je zoekmachine optimalisatie maandelijks bij kunt houden? Dat kan onder andere op de onderstaande manieren:

 • Monitor zoekwoordposities: controleer de positie van je belangrijkste zoekwoorden in zoekmachines. Je gaat daarbij na of ze zijn gestegen, gedaald of stabiel zijn gebleven. Hiervoor gebruik je bijvoorbeeld Google Search Console of SEMrush.
 • Analyseer organisch verkeer: deze analyse vertelt je of er veranderingen zijn in het aantal bezoekers en sessies. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Google Analytics.
Analyseer organisch verkeer
 • Controleer technische aspecten: controleer de technische aspecten van je website om te bepalen of er fouten zijn opgetreden. Je kunt daarbij denken aan gebroken links of pagina’s die zoekmachines niet kunnen indexeren. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Google Search Console of Screaming Frog.
 • Analyseer backlinks: deze analyse vertelt je of er nieuwe backlinks zijn toegevoegd of dat er juist links zijn verbroken. Het vaakst gebruikt men hiervoor Ahrefs of Moz.
 • Controleer indexatie: ga na of alle pagina’s op je website geïndexeerd zijn door zoekmachines. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Google Search Console.
 • Analyseer concurrentie: onderzoek waar je concurrenten beter presteren en waar je verbeteringen kunt aanbrengen. SEMrush en Ahrefs zijn in dat geval waardevolle tools.
 • Voer regelmatig updates uit: zorg ervoor dat je regelmatig updates uitvoert op je website. Je kunt dan denken aan het toevoegen van nieuwe content en het optimaliseren van bestaande content.

SEO is een strategie voor de lange termijn

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: SEO is een strategie voor de langere termijn. Het vereist tijd en consistentie om de gewenste resultaten te behalen. Anderzijds is zoekmachine optimalisatie ook wel een duurzame strategie. Anders dan bij bijvoorbeeld zoekmachine adverteren zijn de effecten, mits je blijft monitoren en bijsturen, langdurig. Niet alleen vanwege de tijd en consistentie die het vereist, maar ook om enkele andere redenen is SEO een strategie van de lange adem:

 1. Het vereist tijd om te optimaliseren: het kost tijd om zoekwoorden te identificeren, content te creëren en backlinks te verzamelen. Zoekmachines hebben ook tijd nodig om je website te crawlen en te indexeren. In de meeste gevallen duurt het weken en zelfs maanden voordat je resultaat ziet.
 2. Concurrentie is hoog: in veel niches is sprake van sterke concurrentie. Zeker dan is het moeilijk om met je website een hoge ranking voor populaire zoekwoorden te behalen. Je hebt daarom tijd nodig om de juiste strategieën te ontwikkelen en uit te voeren en je directe concurrentie een stap voor te blijven.
 3. Zoekmachines veranderen voortdurend: algoritmen en SEO-technieken die vroeger effectief waren, zijn dat nu lang niet altijd meer. Sterker nog: sommige zijn nu zelfs schadelijk voor je website. Het is dan ook cruciaal dat je jezelf op de hoogte blijft stellen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zoekmachine optimalisatie. Pas je strategie regelmatig aan wanneer dit nodig blijkt.
 4. Resultaten zijn cumulatief: SEO-resultaten bouwen zich op over tijd. Wanneer je consistent hoogwaardige inhoud creëert en backlinks verzamelt, zal je website langzaam maar zeker stijgen in de zoekresultaten. Dit betekent dat je steeds meer verkeer en conversies genereert.

Conclusie

Het SEO optimaliseren van een website voor zoekmachines is een complex proces dat verschillende aspecten omvat. Technische SEO, contentstrategie en linkbuilding spelen alle drie een rol van belang. Je dient je dan ook op al deze aspecten te focussen om een strategie te kunnen ontwikkelen die zijn vruchten afwerpt.

Het opstellen van een stappenplan, het uitvoeren van een nulmeting en het monitoren van de prestaties zijn belangrijke stappen in dit proces. Door de doelstellingen en de doelgroep goed te begrijpen en de drie facetten van SEO continu te analyseren, kun je de prestaties van jouw website verbeteren. Dit levert je op de lange termijn meer verkeer en conversies op. Met deze kennis én de juiste tools kun je zelf aan de slag gaan met het optimaliseren van jouw website voor zoekmachines.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 76 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 11 oktober 2023. De laatste update van dit artikel vond plaats op 16 januari 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.