Wat zijn redirect chains?

Een redirect chain ontstaat wanneer er meerdere opeenvolgende doorverwijzingen zijn van de ene URL naar de andere, voordat de eindbestemming wordt bereikt. Dit kan gebeuren als URL A doorverwijst naar URL B, die op zijn beurt doorverwijst naar URL C, en zo verder, voordat de definitieve pagina wordt geladen. Dit verschijnsel verlengt het laadproces van een webpagina en kan nadelige gevolgen hebben voor zowel de gebruikerservaring als de zoekmachine optimalisatie.

Hoe en waarom redirect chains ontstaan

Redirect chains ontstaan vaak door websitevernieuwingen, veranderingen in de URL-structuur, of het samenvoegen van verschillende webpagina’s. Soms worden redirects geïmplementeerd zonder de bestaande redirects te verwijderen of bij te werken, wat leidt tot ketens. Ook kan een gebrek aan coördinatie tussen teams bijdragen aan het onbedoeld creëren van deze ketens. Het onderhouden van een website zonder een duidelijk overzicht van alle redirects kan resulteren in een complex web van doorverwijzingen die moeilijk te beheren is.

Waarom zijn redirect chains een probleem?

Elke extra redirect in een chain vereist extra HTTP-requests, wat de laadtijd van een pagina verhoogt. Dit kan vooral merkbaar zijn voor mobiele gebruikers of personen met een langzamere internetverbinding. Een langere laadtijd kan leiden tot frustratie bij gebruikers, waardoor ze mogelijk de website verlaten voordat deze volledig is geladen.

Het effect van redirect chains op SEO

Zoekmachines, zoals Google, gebruiken laadsnelheid als een ranking factor. Langere laadtijden kunnen dus een negatief effect hebben op de positie van een website in de zoekresultaten. Bovendien kan elke redirect in de chain de hoeveelheid doorgegeven link equity (de waarde overgedragen van de ene pagina naar de andere) verminderen. Dit betekent dat de eindbestemming van een lange redirect chain mogelijk niet de volledige SEO-waarde ontvangt, wat invloed kan hebben op de organische zichtbaarheid van die pagina.

Mogelijke gebruikerservaring (UX) problemen

Naast de verhoging van de laadtijd kunnen redirect chains ook verwarring en frustratie veroorzaken bij gebruikers. Wanneer een bezoeker meerdere keren wordt doorverwezen, kan dit leiden tot onzekerheid over de betrouwbaarheid van de website. Dit kan de geloofwaardigheid van een site ondermijnen en bezoekers ontmoedigen om terug te keren. Bovendien kunnen sommige browsers of netwerkinstellingen beperkingen opleggen aan het aantal redirects, wat kan resulteren in het volledig niet laden van pagina’s voor sommige gebruikers.

Samengevat vormen redirect chains een significant obstakel voor een optimale websiteprestatie en -ervaring. Het identificeren en oplossen van deze issues is essentieel voor het behouden van een snelle, toegankelijke en SEO-vriendelijke website.

Het identificeren van redirect chains

Het opsporen van redirect chains vereist het gebruik van specifieke tools die de paden van doorverwijzingen op een website kunnen volgen en visualiseren. Enkele populaire opties zijn:

 • SEO-audit tools: Veel all-in-one SEO-platforms bieden de mogelijkheid om een volledige website te scannen en rapporteren over redirect chains. Deze tools kunnen automatisch complexe chains identificeren en in kaart brengen.
 • Browser-extensies: Er bestaan diverse extensies voor webbrowsers die het mogelijk maken om de HTTP-statuscodes van verzoeken te zien, inclusief eventuele redirects die plaatsvinden wanneer een pagina wordt geladen.
 • Crawling software: Specifieke webcrawlers kunnen worden geconfigureerd om een website te doorzoeken en alle redirect chains te rapporteren. Deze tools zijn bijzonder nuttig voor grotere websites met duizenden pagina’s.

Het gebruik van deze tools stelt beheerders in staat om een duidelijk beeld te krijgen van hoe verkeer door hun site wordt geleid en waar potentieel ongewenste chains bestaan.

Voorbeelden van veelvoorkomende redirect chains

Enkele veelvoorkomende scenario’s waarin redirect chains kunnen voorkomen, zijn:

 • HTTP naar HTTPS: Een pagina wordt eerst van HTTP naar HTTPS geredirect en vervolgens naar een nieuwe pagina binnen de veilige omgeving.
 • Trailing slash issues: Een URL zonder afsluitende slash wordt doorgestuurd naar dezelfde URL met een slash, die vervolgens naar een andere pagina leidt.
 • Verouderde content: Een oude URL leidt naar een iets minder oude URL, die uiteindelijk doorverwijst naar de huidige pagina.

Hoe los je redirect chains op?

Het oplossen van redirect chains vereist een systematische aanpak:

 1. Gebruik de bovengenoemde tools om alle bestaande redirect chains op de website te identificeren. Documenteer de volledige keten van redirects voor elke gevonden chain.
 2. Bepaal de meest directe route voor elke reeks doorverwijzingen. Dit houdt in dat je de eindbestemming van elke chain identificeert en de kortst mogelijke weg daarnaartoe plant.
 3. Update de redirects zodat elke oorspronkelijke URL direct naar de eindbestemming wijst, waarbij alle overbodige tussenstappen worden verwijderd.
 4. Test de nieuwe redirects grondig om er zeker van te zijn dat ze correct functioneren en dat de eindbestemmingen naar behoren laden zonder ongewenste doorverwijzingen.

Redirect chains analyseren

Bij het analyseren van redirect chains is het belangrijk om de oorsprong en bestemming van elke doorverwijzing te begrijpen, alsook de reden waarom elke stap in de chain werd geïmplementeerd. Dit kan inzicht bieden in hoe de site is gegroeid en veranderd over tijd, en kan helpen bij het identificeren van de meest efficiënte manier om de structuur te stroomlijnen. Het doel is om de keten van redirects te minimaliseren, waardoor de laadtijd van de site verbetert en de SEO-prestaties worden geoptimaliseerd.

Het plannen van de nieuwe redirect structuur

Bij het herstructureren van redirects is het cruciaal om een helder plan te hebben. Begin met het in kaart brengen van alle huidige URLs en hun bestemmingspagina’s. Vervolgens, identificeer de meest directe route voor elke redirect chain, met als doel elke overbodige stap te elimineren. Dit vereist een grondig begrip van de website-architectuur en de relatie tussen de pagina’s. Maak een spreadsheet om de oude en nieuwe redirect paden te documenteren, zodat er een duidelijk overzicht ontstaat van de veranderingen die zullen worden doorgevoerd.

Implementatie van directe redirects

Na het plannen van de nieuwe redirect structuur, is het tijd voor implementatie. Dit proces varieert afhankelijk van het gebruikte servertype of content management systeem (CMS). Voor Apache-servers worden bijvoorbeeld redirects vaak ingesteld in het .htaccess-bestand, terwijl voor NGINX servers, configuratiebestanden worden aangepast. Voor CMS-platformen zoals WordPress zijn er plugins beschikbaar die het beheren van redirects vergemakkelijken. Zorg ervoor dat elke oude URL direct doorverwijst naar de uiteindelijke bestemming zonder tussenliggende stappen.

Testen na aanpassingen

Zodra de nieuwe redirects zijn geïmplementeerd, is het essentieel om uitgebreid te testen. Gebruik tools zoals HTTP status code checkers om te bevestigen dat alle redirects correct functioneren en direct leiden naar de beoogde bestemming. Let ook op eventuele broken links of pagina’s die niet meer bereikbaar zijn als gevolg van de wijzigingen. Dit is ook een goed moment om de laadtijden van de geüpdatete routes te vergelijken met de oude om de impact van de aanpassingen te meten.

Tips voor het voorkomen van toekomstige redirect chains

 • Regelmatige audits: Voer periodieke controles uit van de website om onnodige of ongewenste redirects op te sporen en te verwijderen.
 • Documentatie: Houd alle wijzigingen in de URL-structuur en de bijbehorende redirects nauwkeurig bij in een centraal document.
 • Planning vooraf: Bij het lanceren van nieuwe pagina’s of het herstructureren van de website, plan de redirects zorgvuldig om directe routes naar de bestemming te garanderen.

Best practices voor redirect management

 • Gebruik 301 redirects voor permanente veranderingen om zoekmachines te informeren dat de pagina definitief is verplaatst.
 • Beperk het gebruik van redirects: Probeer het aantal noodzakelijke redirects te minimaliseren door directe links naar de juiste bestemmingspagina’s te gebruiken waar mogelijk.
 • Monitor Performance: Gebruik tools om de websiteprestaties en laadtijden te monitoren, zodat eventuele negatieve effecten van redirects snel kunnen worden aangepakt.

Hoe houd je jouw redirects schoon en efficiënt?

Het onderhouden van een schone en efficiënte redirect structuur is een doorlopend proces. Consistente monitoring en revisie zijn essentieel. Maak gebruik van een redirect management tool of plugin om overzicht te behouden over alle actieve redirects. Elimineer regelmatig ongebruikte of dubbele redirects en zorg ervoor dat alle doorverwijzingen een duidelijk en legitiem doel dienen. Door deze praktijken te volgen, blijft de website toegankelijk, presteert deze beter in zoekmachines, en biedt het een betere ervaring voor de bezoekers.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 27 maart 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 27 maart 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.