RSS online

Je website moet goed leesbaar zijn voor de bezoeker, maar het is ook slim om de bezoeker op de hoogte te houden van veranderingen aan je site. Dit was lang mogelijk met RSS online. Wat is RSS online en wat heb je hier vandaag de dag nog aan? Het begrip leggen we hier aan je uit. 

Wat is RSS online?

RSS online is een afkorting voor Rich Site Summary. Dit is een manier om online content toegankelijk te maken voor gebruikers en applicaties. Dit gebeurt door middel van een systeem dat door de computer leesbaar is. RSS heeft ook andere benamingen, waaronder feed en kanaal. 

RSS: vroeger en nu

RSS online is een standaard tekstbestand voor data en is gemakkelijk te lezen door de computer. Het is met name interessant voor het verzamelen van nieuwe online content die de computer van website naar website of van website naar gebruiker stuurt. De content bestaat uit nieuwsberichten, blogs, artikelen en meer. RSS was vroeger de standaard voor het verzamelen van actuele informatie uit meerdere bronnen.

Vandaag de dag heeft RSS niet meer de populariteit van vroeger. Deze manier van data verzamelen is dan ook veel minder relevant. Deze functie, die al sinds 1999 bestaat, is lang niet meer zo belangrijk voor websites. Het is dan ook goed mogelijk om geen rekening te houden met RSS online bij het bepalen van je online strategie. 

RSS online _ Begrippenlijst

De impact van RSS online op SEO

RSS online heeft nauwelijks nog impact op de SEO van een website of pagina. Er zijn nauwelijks nog zoekmachines die hier gebruik van maken en ook populaire platformen als Twitter en Facebook hebben de RSS functie niet meer. HEt is daardoor niet meer relevant om mee te nemen in de online strategie voor zoekmachine optimalisatie. 

Mijn advies

Er zijn behalve RSS online genoeg manieren waarop je jouw website relevant maakt voor de zoekmachine en beter vindbaar voor bezoeker. We raden aan om je te verdiepen andere facetten van gebruiksvriendelijkheid en SEO. Het is goed mogelijk een SEO specialist in te schakelen die jou helpt met het opstellen van een goede marketingstrategie waarmee het mogelijk is jouw doelen te behalen.

Veelgestelde vragen

Wat is RSS online?

RSS online is de afkorting van Rich Site Summary. Het is een methode om je online content op eenvoudige wijze te ontsluiten voor gebruikers of toepassingen. Men noemt RSS ook wel kanaal of feed.

Wat is de impact van RSS Online op SEO?

RSS online heeft vrijwel geen impact op SEO. Praktisch geen enkele zoekmachine maakt hier nog gebruik van. Dit geldt ook voor de sociale media als Facebook en Twitter.

Freelance SEO specialist

De laatste update van dit artikel vond plaats op 1 juli 2022. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen.

Ik werk sinds 8 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Samenwerken met
een SEO-specialist?

SEO-specialist SEO-specialist

Ontdek meer over
zoekmachine optimalisatie

Op eigen tempo een
SEO-cursus volgen?

SEO-cursus SEO-cursus

Alle begrippen

< 2 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z