SMART principe

Een beslissing nemen brengt soms moeilijkheden met zich mee. Een manier om snel en efficiënte beslissingen te nemen is door middel van het SMART-principe. Wat is een SMART-principe en hoe werkt dit in de praktijk? We leggen het begrip op deze pagina aan je uit. 

Wat is het SMART-principe?

Het SMART-principe is een methode voor het stellen van bepaalde doelen. SMART staat voor Specific, Measurable, Achievable, Relevant en Time-bound. Het bereiken van een doel gebeurt door het stellen van vragen. Zo is het mogelijk om een bepaald resultaat te behalen.

De werking van SMART in de praktijk

Een methode als het SMART-principe kent voor iedere persoon of ieder bedrijf een andere betekenis: er is vaak een andere invulling aan gekoppeld. Bij iedere letter is het mogelijk bepaalde vragen te stellen, zodat het doel duidelijker is. 

  • Specific: waarom is het doel belangrijk, wie is er bij betrokken?
  • Measurable: wanneer is het doel bereikt?
  • Achievable: hoe bereik je het doel en hoe realistisch is het doel?
  • Relevant: is het de moeite waard, is dit de juiste tijd?

Time-bound: wanneer, wat doe ik vandaag en wat over 3 maanden?

SMART principe _ Begrippenlijst

De impact van SMART-principe op SEO

Het SMART-principe heeft geen directe invloed op de SEO van een website of pagina. Het is wel een manier om bepaalde doelen te stellen met betrekking tot SEO. Een duidelijk doel in zoekmachine optimalisatie zorgt er mogelijk voor dat je nog sneller en beter beslissingen maakt. Dit zorgt voor betere resultaten waar je op langere termijn van gaat profiteren.

Mijn advies

We raden aan om het SMART-principe te gebruiken wanneer je een bepaalde beslissing moet maken. Soms is het lastig om je opties in beeld te brengen waardoor je enkele belangrijke zaken uit het oog verliest. Met de SMART methode is het goed mogelijk om dit beter in kaart te brengen: de duidelijke handvatten zorgen voor het nemen van de beste beslissingen. Hoe je deze methode precies invult is afhankelijk van jou en je bedrijf.

Veelgestelde vragen

Wat is Het SMART Principe?

Het SMART-principe is een veelgebruikte methode om doelstelling vast te stellen. De term SMART is de afkorting voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Bij ieder doel dat je stelt, moet je je afvragen of het aan deze vijf criteria voldoet. Zo zorg je ervoor dat je jouw doelstellingen ook daadwerkelijk kunt behalen.

Wat is de impact van Het SMART Principe op SEO?

Het SMART-principe op zich heeft geen impact SEO. Je kunt wel je doelstelling ten aanzien van SEO SMART maken. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijker jouw SEO-doelstellingen behaalt en hier dus van kan gaan profiteren.

Freelance SEO specialist

De laatste update van dit artikel vond plaats op 1 juli 2022. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen.

Ik werk sinds 8 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Samenwerken met
een SEO-specialist?

SEO-specialist SEO-specialist

Ontdek meer over
zoekmachine optimalisatie

Op eigen tempo een
SEO-cursus volgen?

SEO-cursus SEO-cursus

Alle begrippen

< 2 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z