Naamsbekendheid

Met naamsbekendheid bedoelen we hoeveel mensen binnen jouw doelgroep de naam van jouw product, merk of bedrijf kennen. Een grote bekendheid zorgt ervoor dat de kans groter is dat mensen voor jou kiezen in plaats van voor een concurrent. Je kunt de naamsbekendheid verhogen door middel van verschillende marketingacties.

Wat is naamsbekendheid?

Naamsbekendheid is de bekendheid van een naam. Dat kan gaan om producten, merken of organisaties, maar ook om personen zoals politici, schrijvers of influencers. Als we het over naamsbekendheid hebben, hoeft dit niet meteen te betekenen dat een persoon herkenbaar is. Zo kun je het over een bekende schrijver als Dan Brown of Ken Follett hebben, maar het is niet gezegd dat je hem ook zou herkennen op straat.

Naamsbekendheidsonderzoek

Bedrijven doen vaak een naamsbekendheidonderzoek om uit te vinden hoeveel mensen het merk herkennen binnen de doelgroep. Sterke merken zoals Coca Cola en Ferrari hebben een grote naamsbekendheid. Een hoge naamsbekendheid is voor veel bedrijven een KPI. Bedrijven meten bijvoorbeeld of de bekendheid van een merk is gegroeid na een specifieke marketingcampagne.

Er zijn twee manieren om  de naamsbekendheid te meten. Ten eerste kun je de spontane naamsbekendheid meten. Welke merken komen naar voren bij een bepaald product. Vraag je naar tandpasta dan komt misschien Aquafresh, Prodent en Sensodyne naar voren. En ten tweede bestaat de geholpen naamsbekendheid. Heeft iemand wel eens gehoord van het merk en wat is de associatie hiermee.

Naamsbekendheid _ Begrippenlijst

Naamsbekendheid en marketing

Het vergroten van naamsbekendheid heeft alles te maken met een efficiënte marketingcampagne. De marketingacties moeten zich richten op een duurzame bekendheid van het merk. Je kunt natuurlijk een keer scoren en trending worden op social media, maar dat is van korte duur. Van alle marketingmiddelen is het gebruik van influencers op internet één van de meest efficiënte om bekender te worden bij je doelgroep. Voor iedere sector zijn er wel influencers te vinden die een groot aantal volgers heeft binnen jouw doelgroep.

Mijn advies

Naamsbekendheid is een belangrijke voorwaarde voor merkvoorkeur. Iemand koopt liever een product van een merk dat hij kent dan van een onbekend merk. Je doelgroep weet je gemakkelijker te vinden als je een bekende speler bent. Marketingacties zijn daarom ook gericht op het vergroten van de bekendheid in de markt. Denk alleen wel na bij de acties, ze moeten wel gericht zijn op een langdurige bekendheid. Om te weten hoe je positie is binnen de markt, kun je het best regelmatig een naamsbekendheidonderzoek doen. 

Veelgestelde vragen

Wat is naamsbekendheid?

Naamsbekendheid is de mate waarin de naam (van vaak een bedrijf) bekend is. Dit kan tevens slaan op personen.

Wat is de impact van Naamsbekendheid op SEO?

De naamsbekendheid kun je met name vergroten via marketingacties bijvoorbeeld op sociale media. Ook hier geldt de uitspraak ‘meten is weten’. Doe daarom regelmatig een onderzoek naar je naamsbekendheid.

Freelance SEO specialist

De laatste update van dit artikel vond plaats op 1 juli 2022. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen.

Ik werk sinds 8 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Samenwerken met
een SEO-specialist?

SEO-specialist SEO-specialist

Ontdek meer over
zoekmachine optimalisatie

Op eigen tempo een
SEO-cursus volgen?

SEO-cursus SEO-cursus

Alle begrippen

< 2 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z