Footer

In dit artikel vertel ik wat een footer inhoudt en wat het kan betekenen voor je SEO. Eerst leg ik uit wat het is. Daarna vertel ik op basis van een korte geschiedenis wat de beste manier is om een footer in te richten. Uiteindelijk concludeer ik hoe je het op de meest optimale manier gebruikt voor het verbeteren van de vindbaarheid van je website.

Definitie van een footer

Een footer is het tegenovergestelde van een header. Een header staat namelijk bovenaan in de website en een footer onderaan. De twee bevatten daarnaast ook erg verschillende informatie.

Een footer is een vast onderdeel van de website, onderaan de pagina. Bezoekers verwachten belangrijke informatie zoals openingstijden onderaan de pagina te vinden. 

Footer als SEO-tool

De opbouw van een footer is de laatste jaren sterk veranderd. Het was gebruikelijk om pagina’s als disclaimers, privacyverklaring of copyright regels te plaatsen. Hierna werd de kracht van links duidelijk en stonden footers boordenvol met links. Ondertussen weet men dat te veel links je website niet ten goede doet.

Mijn footer

Het is van belang om alleen relevante links in de footer te zetten. Wanneer dat er te veel zijn, dan loop je het risico dat zowel als Google als de bezoeker de footer negeren. Er moet sprake zijn van balans. Wanneer het aantal relevante links en de informatie in balans zijn, bevordert dit de vindbaarheid van je website. Dit maakt het een uitstekende tool om je SEO te optimaliseren.

Wat staat er in een footer?

Uit de geschiedenis van de footer blijkt dat er sprake moet zijn van meerwaarde voor de bezoeker. Meerwaarde creëer je op het moment dat je de juiste informatie in de footer plaatst. Op deze manier optimaliseert het je vindbaarheid.

Gebruik statistieken en kijk wat de meest populaire onderwerpen zijn. Op basis hiervan zet je relevante onderwerpen in de footer. Ook is het belangrijk om gewenste call-to-actions erin te plaatsen. Bijvoorbeeld een nieuwsbrief-aanmeldformulier, social media-platformen of een contactformulier. Praktische informatie hoort ook in de footer. Het gaat dan om openingstijden, routebeschrijving en algemene voorwaarden.

De standaard componenten van een footer

De footer van een website speelt een belangrijke rol in de navigatie, toegankelijkheid en het verstrekken van nuttige informatie aan de bezoekers. Hoewel de inhoud en het ontwerp van de footer afhankelijk zijn van het type en de behoeften van de website, zijn hier enkele standaard belangrijke componenten die vaak in een footer worden opgenomen:

 1. Contactinformatie: Dit omvat vaak het telefoonnummer, e-mailadres, en soms een contactformulier link of fysiek adres van het bedrijf of de organisatie.
 2. Navigatielinks: Extra navigatielinks zoals een sitemap, privacybeleid, voorwaarden voor gebruik, of links naar belangrijke pagina’s (zoals Over Ons, Diensten, Producten) die helpen bij de navigatie van de website.
 3. Sociale media-iconen: Links of iconen die bezoekers naar de sociale media-profielen van het bedrijf of de organisatie leiden. (1)
 4. Logo of bedrijfsnaam: Een kleinere versie van het logo of de bedrijfsnaam die meestal linkt naar de startpagina.
 5. Copyrightinformatie: Een vermelding van het auteursrecht om het eigendom van de website-inhoud te claimen en het jaar van publicatie te tonen.
 6. Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden: Links naar het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de website.
 7. Inschrijfformulier voor nieuwsbrief: Een optie voor bezoekers om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van de website.
 8. Awards of certificeringen: Eventuele onderscheidingen of certificeringen die het bedrijf of de organisatie heeft ontvangen.
 9. Betaalmethoden: Als het een e-commerce site is, iconen van geaccepteerde betaalmethoden.
 10. Disclaimer: Een korte juridische disclaimer of een link naar een meer gedetailleerde disclaimerpagina.

Het ontwerp en de inhoud van de footer moeten in overeenstemming zijn met de algehele look en feel van de website en moeten de gebruikerservaring verbeteren door nuttige informatie en navigatieopties te bieden. Het is ook belangrijk om de footer overzichtelijk te houden en niet te overladen met te veel informatie of links.

Dit overladen met links gebeurt weleens vanuit een SEO-perspectief en kan positieve gevolgen hebben hiervoor, maar overdrijf het niet. Een veelgemaakte fout hierin is dat een footer vol wordt gezet met locatie pagina’s om het aantal interne links naar deze locatie pagina’s te verhogen.

De footer optimaliseren voor SEO

De footer van een website kan breed worden ingezet binnen een SEO-traject. Onderstaand zijn de manieren waarop ik een footer inzet.

1. Navigatie en site structuur

 • Interne links: Gebruik de footer om interne links naar belangrijke pagina’s op de website te plaatsen. Dit helpt zoekmachines bij het ontdekken en indexeren van belangrijke content en kan de PageRank over de site verdelen.
 • Sitemap link: Inclusief een link naar de XML sitemap van de website maakt het voor zoekmachines gemakkelijker om alle pagina’s te vinden en te crawlen. (2)

2. Keyword optimalisatie

 • Natuurlijk gebruik van trefwoorden: Voeg trefwoorden op een natuurlijke wijze toe in de footer tekst, zoals in de beschrijvingen van links of in de bedrijfsinformatie. Dit kan helpen bij het versterken van de relevantie van de website voor die trefwoorden.

3. Lokale SEO

 • NAP informatie: Vermeld de Naam, Adres en Telefoonnummer (NAP) consistent in de footer. Dit is vooral belangrijk voor lokale SEO, aangezien het zoekmachines helpt de locatie van het bedrijf te verifiëren.
 • Lokale pagina’s: Link naar belangrijke lokale pagina’s of locatie-specifieke pagina’s indien van toepassing.

4. Verhogen van de crawl efficiency

 • Geoptimaliseerde links: Zorg ervoor dat links in de footer gemakkelijk te volgen zijn voor zoekmachines en dat ze verwijzen naar pagina’s die bijdragen aan de SEO-strategie van de website. (3)

5. Vertrouwen en autoriteit opbouwen

 • Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden: Links naar het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden dragen bij aan de betrouwbaarheid van de website, wat een factor kan zijn in hoe zoekmachines de site beoordelen.
 • Certificeringen en ledenmaatschappen: Vermeld eventuele relevante industrie-certificeringen of ledenmaatschappen om de autoriteit en geloofwaardigheid te verhogen.

6. Social media en externe links

 • Social media links: Inclusief links naar social media profielen kan de online aanwezigheid van een merk versterken en biedt meer punten voor interactie met content.
 • Externe verwijzingen: Voorzichtig gebruik van externe links naar betrouwbare en gerenommeerde websites kan de informatiebronnen voor gebruikers verbreden en enige contextuele relevantie bieden.

7. Mobielvriendelijkheid

 • Responsief ontwerp: Zorg ervoor dat de footer (en de hele website) responsief is en goed functioneert op mobiele apparaten, aangezien mobielvriendelijkheid een belangrijke rankingfactor is.

8. Gebruik van rich snippets en structured data

 • Schema markup: Overweeg het toevoegen van structured data markup, zoals schema.org, in de footer voor zaken zoals NAP-informatie, openingstijden, en socialemediaprofielen. Dit kan zoekmachines helpen om de informatie beter te begrijpen en te presenteren in de zoekresultaten. (4)

Het effectief inzetten van een footer voor SEO vereist een balans tussen bruikbaarheid voor de gebruiker en optimalisatie voor zoekmachines. Overbelasting van de footer met te veel links of informatie kan contraproductief werken, dus het is belangrijk om een duidelijke en gestructureerde aanpak te hanteren.

De footer optimaliseren voor E-E-A-T

E-E-A-T staat voor Expertise, Authoritativeness, Experience, and Trustworthiness (Expertise, Autoriteit, Ervaring en Betrouwbaarheid), en is een uitbreiding van Google’s E-A-T-principe, dat essentieel is voor de beoordeling van de kwaliteit van content op het web. Het optimaliseren van een footer voor E-E-A-T kan bijdragen aan het algehele beeld van kwaliteit en betrouwbaarheid van een website. (5)

Hier zijn enkele strategieën:

1. Toon expertise en autoriteit

 • Over ons pagina: Inclusief een link naar een ‘Over Ons’ pagina waar de expertise, kwalificaties, ervaringen en successen van de website of organisatie en de mensen erachter worden uitgelicht.
 • Certificeringen en awards: Toon eventuele relevante certificeringen, kwalificaties, of awards die de autoriteit en expertise op het gebied bevestigen.

2. Benadruk ervaring

 • Case studies/portfolio: Voeg links toe naar case studies of een portfolio die de ervaring en resultaten in het veld demonstreren.
 • Testimonials en klantenreviews: Link naar een pagina met testimonials en klantenreviews om vertrouwen en ervaring te benadrukken.

3. Bouw vertrouwen op

 • Contactinformatie: Zorg ervoor dat de contactgegevens duidelijk en gemakkelijk te vinden zijn, inclusief fysiek adres, telefoonnummer, en e-mailadres.
 • Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden: Duidelijke links naar het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de website versterken het vertrouwen.
 • Veiligheidscertificaten: Toon veiligheidscertificaten zoals SSL/TLS-certificering, om te benadrukken dat de website veilig is voor bezoekers.

4. Ondersteun content met betrouwbare bronnen

 • Bronvermeldingen en referenties: Voor academische of technische content, overweeg een sectie met referenties of een link naar een bronnenpagina op te nemen om de betrouwbaarheid van de informatie te ondersteunen.

5. Sociale bewijskracht

 • Social media links: Inclusief links naar actieve socialemediaprofielen om de community rondom het merk of de organisatie te tonen en interactie te bevorderen.
 • Publicaties en media vermeldingen: Een sectie of link naar pagina’s waar de website of zijn medewerkers in betrouwbare externe media zijn genoemd of gepubliceerd.

6. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid

 • Toegankelijkheidsverklaring: Een link naar een toegankelijkheidsverklaring die laat zien dat de website streeft naar bruikbaarheid voor alle gebruikers, inclusief die met beperkingen.

7. Voortdurende update en onderhoud

 • Laatste update: Vermelding van de datum van de laatste update van de website of specifieke pagina’s, om te laten zien dat de content actueel en relevant is.

Door deze elementen strategisch in de footer op te nemen, draagt het niet alleen bij aan een positieve gebruikservaring maar versterkt het ook de perceptie van E-E-A-T van de website, wat cruciaal is voor zowel gebruikersvertrouwen als zoekmachine ranking.

Wat is belangrijk aan het design van een footer?

Het design van een footer is cruciaal voor de algehele gebruikerservaring en functionaliteit van een website. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om rekening mee te houden bij het ontwerpen van een footer:

 1. Duidelijkheid en leesbaarheid: Zorg ervoor dat de tekst duidelijk is en gemakkelijk te lezen tegen de achtergrond. Dit omvat het gebruik van contrasterende kleuren, voldoende witruimte, en een leesbaar lettertype en grootte.
 2. Consistentie met de website: Het ontwerp van de footer moet consistent zijn met de rest van de website in termen van kleuren, lettertypes, en stijl. Dit draagt bij aan een coherent merkbeeld en gebruikerservaring.
 3. Responsiviteit: De footer moet goed weergegeven worden op verschillende apparaten en schermformaten. Dit betekent vaak dat de layout van de footer zich moet aanpassen aan kleinere schermen, zoals smartphones en tablets.
 4. Navigatie: De footer kan dienen als een tweede navigatiemenu om gebruikers te helpen belangrijke informatie of secties van de website te vinden. Zorg ervoor dat navigatielinks georganiseerd en gemakkelijk te vinden zijn.
 5. Contactinformatie en toegankelijkheid: Zorg ervoor dat contactinformatie duidelijk zichtbaar is en dat de footer toegankelijkheidsopties bevat voor gebruikers met verschillende behoeften, zoals tekstgrootte aanpassingen of een link naar een toegankelijkheidsverklaring.
 6. Minimalisme: Een overladen footer kan overweldigend zijn en gebruikers afleiden van het vinden van de informatie die ze nodig hebben. Focus op essentiële elementen en houd het ontwerp eenvoudig en overzichtelijk.

Over het algeheel is het van belang dat de footer past bij de rest van de website (qua design). Zorg ervoor dat het consistent is en in lijn met de rest van de website. In ieder geval qua kleuren.

Mijn footer: wat doe ik voor SEO?

Onderstaand een screenshot van mijn footer. Ik heb hier aangegeven wat ik precies voor SEO doe (dit heb ik blauw gemaakt). Een uitleg per punt kun je onder de afbeelding vinden.

footer voor SEO

1: NAP gegevens: Dit is van vitaal belang in het laten zien dat het om een “echt” bedrijf gaat aan Google. Zonder deze gegevens zul je een stuk minder snel succes in Google bereiken.

 1. NAP gegevens: Dit is van vitaal belang in het laten zien dat het om een “echt” bedrijf gaat aan Google. Zonder deze gegevens zul je een stuk minder snel succes in Google bereiken.
 2. Vertaalde versies van de website: Deze vertaalde versies van de website zorgen voor internationaal bereik en over het algemeen een grotere website (wat niet altijd goed hoeft te zijn, maar als dit om kwalitatieve content gaat dan is het positief).
 3. Reviews: Deze reviews toon ik ook met structured data in Google, wat de CTR naar pagina’s verhoogt.
 4. Deze links staan er meer voor SEO dan voor de gebruiker. Door een link te plaatsen in de footer, plaats je deze meteen op iedere pagina van een website, wat bijdraagt aan hoe hoog een pagina in de hiërarchie staat.
 5. Sociale media kanalen laten zien in de footer is van belang om het gehele bedrijf te presenteren en alle informatie in één hap aan Google te geven.
 6. Hier staan pagina’s die typisch bijdragen aan de E-E-A-T “score” van een website.

Conclusie

Een informatieve en duidelijke footer is belangrijk voor een sterke website. De bezoeker verwacht dat er praktische informatie instaat. Ook moeten de populairste onderwerpen in de footer staan. Op deze manier kan een bezoeker snel naar beneden scrollen en zo direct naar de gewenste pagina gaan. Overzicht en relevantie zijn de twee belangrijkste begrippen bij het opstellen van de footer. Wanneer de footer op de juiste manier wordt ingericht, krijgt de website ‘pluspunten’ van Google. Dit is bevorderend voor je SEO!

Bronnen

 1. Laroya, L., & Laroya, L. (2023, 29 november). How to Integrate Social Media Into Your Website (5+ Examples). Smash Balloon. https://smashballoon.com/how-to-integrate-social-media-into-your-website/
 2. Google URL Structure Guidelines | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers. (z.d.). Google For Developers. https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/url-structure
 3. In-Depth Guide to How Google Search Works | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers. (z.d.-b). Google For Developers. https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/how-search-works
 4. Schema.org – schema.org. (z.d.). https://schema.org/
 5. Our latest update to the quality rater guidelines: E-A-T gets an extra E for Experience  |  Google Search Central Blog  |  Google for Developers. (z.d.-c). Google For Developers. https://developers.google.com/search/blog/2022/12/google-raters-guidelines-e-e-a-t

Veelgestelde vragen

Wat is een footer?

Heb je een website dan heb je een header en een footer. De header is bovenaan je website en de footer altijd onderaan. Elke website heeft een footer, het is een vast onderdeel van je pagina. Belangrijke gegevens kun je onderaan plaatsen. Zet in de footer alleen de relevante links.

Wat is de impact van de footer op SEO?

Heb je op de website je footer goed ingericht dan krijgt de website van google pluspunten. Het is dan bevorderend voor je SEO. Om een sterke website te krijgen heb je een informatieve en duidelijke footer nodig. De belangrijkste onderwerpen kun je beter in de footer zetten van je webpagina.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 29 maart 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 29 maart 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.