Mijn manieren om indexering te stimuleren

Efficiënte indexering verhoogt de zichtbaarheid van een website in zoekmachines. Hier zijn meer dan basale SEO-technieken voor nodig. Gebruik zowel technische optimalisatie als goede website navigatie en zorg voor kwalitatieve content.

Dit artikel gaat in op geavanceerde methoden om de indexering van een website te verbeteren, van interne links tot sitemaps en website snelheid. (1)

Sitemaps voor het verbeteren van de indexering

Een sitemap is van groot belang voor elke website die een effectieve SEO nastreeft. Een sitemap is een soort gids voor zoekmachines. Het helpt deze om alle pagina’s op een website te vinden en te indexeren. (2)

Sitemaps zijn vooral belangrijk voor grote websites met veel diep verankerde pagina’s en zorgen ervoor dat zoekmachines belangrijke content niet over het hoofd zien. Een duidelijk overzicht van de structuur van een website zorgt ervoor dat zoekmachines de content snel en efficiënt crawlen.

Sitemap creëren

In een goed SEO-stappenplan hoort een efficiënte sitemap. Deze moet up-to-date zijn en van een logische structuur zijn voorzien. Neem alle belangrijke pagina’s op en zorg ervoor dat de structuur van de sitemap de hiërarchie van een site goed weerspiegelt. Protocollen als XML helpen hierbij, mits deze toegankelijk zijn via een eenvoudige URL – bijvoorbeeld jouwwebsite.com/sitemap.xml. Werk de sitemap regelmatig bij.

Sitemaps indienen bij zoekmachines

Dien een sitemap in bij zoekmachines, zodat deze weten van het bestaan en de inhoud van de website. Dit kan bijvoorbeeld via de Google Search Console. Log in, selecteer de website en ga naar ‘Sitemaps’ om de URL toe te voegen. Dit proces is vergelijkbaar in alle zoekmachines.

Een duidelijke structuur van de website

De structuur van de website is niet alleen belangrijk voor de gebruikerservaring, maar ook voor de SEO. Een goede structuur met duidelijke navigatie helpt zoekmachines om de relatie tussen verschillende pagina’s te begrijpen.

Zorg voor een goede hiërarchie in de menu’s en maak gebruik van breadcrumb-navigatie. Ook de mobiele weergave moet in orde zijn, aangezien dit een belangrijke factor voor de ranking in Google is.

Schone, navigeerbare site-architectuur

Zowel gebruikers als zoekmachines hebben baat bij een schone, navigeerbare site-architectuur. Bezoekers vinden op deze manier eenvoudig wat ze zoeken en blijven zo langer op een website.

Zoekmachines crawlen efficiënter door een goed gestructureerde website, waardoor de kans op een volledige indexering verhoogd.

Creëer een logische structuur en minimaliseer het aantal klikken dat nodig is om van de homepage naar alle andere pagina’s te navigeren. Maak ook gebruik van duidelijke URL’s die de inhoud van de website goed weergeven.

Interne link strategieën

Interne links houden de structuur van een website intact. Bovendien speelt linkbuilding een belangrijke rol in hoe zoekmachines een site indexeren. Interne links verspreiden de autoriteit over verschillende pagina’s en zoekmachines helpen om de relevantie en waarde van iedere pagina te begrijpen.

De link structuren moeten consistent en logisch zijn. Gebruik ankerteksten om de inhoud van de gelinkte pagina te beschrijven. Zorg dat er niet te veel links op één pagina komen te staan. Dit is negatief voor zowel de gebruikers als voor zoekmachines.

De kwaliteit van de content

Content is de belangrijkste factor in het SEO-stappenplan. Alleen content met een hoge kwaliteit wordt goed geïndexeerd en komt hoog in de ranking van zoekmachines te staan. De informatie moet niet alleen relevant en informatief zijn, maar ook uniek en aantrekkelijk. De content moet waarde toevoegen voor de gebruiker.

Waardevolle content bevat goed onderzochte artikelen, gedetailleerde gidsen, originele onderzoeken en aantrekkelijke multimedia-elementen.

Het effect van waardevolle content op indexering

Waardevolle en relevante content is essentieel voor een effectieve indexering. Geavanceerde algoritmes beoordelen de relevantie en kwaliteit van de content. Hoe relevanter de content is voor een bepaald zoekwoord of onderwerp, hoe groter de kans op een goede indexering.

De content moet inspelen op de behoeften en vragen van de doelgroep. Trefwoordenonderzoek kan die behoeften in kaart brengen.

Content updaten

Websites die regelmatig worden geüpdatet komen hoger in Google, aangezien deze websites actueler en relevanter zijn. Ook wordt een website die regelmatig wordt bijgewerkt constant geïndexeerd.

Maak bijvoorbeeld gebruik van blogs en artikelen om een website up-to-date te houden. Actualiseer ook bestaande pagina’s constant met nieuwe informatie. Niet alleen de zoekmachines verwachten een geactualiseerde website, maar ook gebruikers.

Social media en externe links

Social media en externe links zijn belangrijk voor de optimalisatie van SEO. Social media dragen bij aan de zichtbaarheid en meer bereik. Dit draagt indirect bij aan de indexering.

Externe links versterken de autoriteit van een website, vooral die van hoogwaardige en relevante websites. Dit helpt zoekmachines beter te begrijpen dat de content waardevol en betrouwbaar is.

Sociale signalen

Sociale signalen beïnvloeden niet direct de ranking in de algoritmes van zoekmachines, maar hebben toch invloed op de indexering van content.

Content die geliked, gedeeld of besproken wordt op social media, wordt zichtbaarder onder een grotere groep mensen. Dit leidt tot meer verkeer naar een website en een hogere mate van engagement. Dit maakt een website weer relevanter voor zoekmachines, waardoor de content sneller en effectiever geïndexeerd kan worden.

Backlink-profiel

Backlinks en links van andere websites naar een site zijn van groot belang om de SEO te verbeteren. Sterke backlinks verhogen de autoriteit en geloofwaardigheid van de website enorm, vooral als deze afkomstig zijn van relevante websites.

Goede backlinks hebben niet alleen invloed op de ranking in zoekmachines, maar ook op de snelheid en frequentie van de indexering van een website. Kwalitatieve content die anderen willen delen, draagt hieraan bij. Overweeg ook outreach en samenwerkingsverbanden.

Technische SEO en server optimalisatie

Technische SEO heeft betrekking op het optimaliseren van de infrastructuur van een website. Server Optimalisatie speelt hierbij een belangrijke rol. Een server die goed is geconfigureerd leidt tot een snellere verwerking van verzoeken. Dit leidt tot kortere laadtijden en een betere gebruikerservaring. Dit heeft zowel invloed op gebruikers als zoekmachines.

Aspecten als de serverlocatie, servercapaciteit en de juiste configuratie van de server-side caching zorgen ervoor dat een website snel laadt.

Het belang van snelle laadtijden

Snelle laadtijden zijn van groot belang voor een succesvolle website. Elke extra seconde aan laadtijd kan leiden tot een hoger bouncepercentage en een lagere gebruikerstevredenheid. Dit is niet alleen nadelig voor de gebruikerservaring, maar ook voor de SEO.

De laadsnelheid is een ranking factor voor zoekmachines als Google. Snelle sites bieden een betere ervaring en scoren dus hoger in de ranking.

Onderdelen laadtijd met de grootste impact op de indexering

Enkele cruciale onderdelen wat betreft laadtijden hebben de grootste impact op de manier waarop zoekmachines een website indexeren. Time to First Byte (TTFB) is de tijd die nodig is voor het laden van de eerste byte van een website en geeft een indicatie van de snelheid van de server.

Ook het optimaliseren van afbeeldingen speelt mee in de laadtijd. Hetzelfde geldt voor het minimaliseren van de hoeveelheid JavaScript en CSS en het verminderen van redirects. Deze elementen helpen bij het verminderen van de laadtijd, wat een positief effect heeft op de SEO.

Het belang van een goede server

Elke website heeft een krachtige en betrouwbaar geconfigureerde server nodig. Dit leidt niet alleen tot snelle laadtijden, maar ook tot stabiliteit en uptime. Als deze onderdelen niet in orde zijn, ondervinden zowel gebruikers als zoekmachines negatieve gevolgen.

Wat als de server niet sterk genoeg is?

Een server die niet goed is geconfigureerd of niet de benodigde capaciteit heeft, kan diverse problemen veroorzaken. De laadtijd kan trager worden, wat leidt tot een hoger bouncepercentage en een lagere ranking in de zoekmachines.

Een zwakke server kan bovendien regelmatige downtimes veroorzaken. Dit is niet alleen vervelend voor gebruikers, maar ook schadelijk voor de SEO. Zoekmachines zien websites met veel downtimes vaak als onbetrouwbaarder. Investeer dus goed in een betrouwbare infrastructuur van de server.

Het analyseren van de indexering

Meet en analyseer altijd hoe goed zoekmachines de pagina’s indexeren. Kijk niet alleen op de pagina’s in de zoekresultaten verschijnen, maar begrijp ook de diepte van de indexering. Hieruit kun je eventuele problemen of kansen voor verbetering halen.

Een goede analyse van de indexering kan helpen bij het verbeteren van de SEO-strategie en de zichtbaarheid van een website. Dit verhoogt uiteindelijk het verkeer naar een website.

Tools en technieken

Er zijn verschillende tools en technieken die helpen bij het monitoren en analyseren van indexering. Deze tools bieden inzichten in de manier waarop zoekmachines een website zien en indexeren. Op deze manier krijg je een inzicht in punten die nog verbeterd kunnen worden.

Google Search Console

Google Search Console biedt gedetailleerde informatie over hoe Google een site crawlt en indexeert. De tool helpt bij het opsporen van problemen in de indexering, denk aan crawlfouten of pagina’s die niet geïndexeerd worden. Bovendien biedt de tool inzichten in de zoekprestaties van een website, bijvoorbeeld de succesvolle zoektermen en klik frequenties.

Ahrefs

Ahrefs is een SEO-tool die inzichten biedt in een backlink-profiel, de gezondheid van een website of de zoektermen waarmee een website rankt. Bovendien is het voorzien van een specifieke functie voor het volgen van indexering. Deze geeft inzicht op welke pagina’s goed worden geïndexeerd en welke minder.

Screaming Frog

Screaming Frog is een desktop programma dat een website crawlt en daarbij belangrijke inzichten biedt. Het crawlen is vergelijkbaar met het crawlen van een zoekmachine. Screaming Frog helpt bij het identificeren van technische SEO-problemen, waaronder gebroken links, redirect chains of missende meta tags of headers.

Screaming Frog laat logfiles inzien of uploaden. Dit is gebruiksvriendelijker dan bij het gebruik van echte server logs.

Server logs

Server logs laten zien hoe zoekmachines een website crawlen. Door deze logs te analyseren, komen patronen en problemen naar boven. De logs geven bijvoorbeeld inzicht in welke pagina’s het minst of meest worden gecraweld en of er een crawl budget wordt verspild aan pagina’s die irrelevant of duplicaat zijn.

Het verzamelen van data voor continue verbetering

Het verzamelen van data is slechts de eerste stap. Voor succes is een goede interpretatie ervan noodzakelijk. Stel de indexering data nauwkeurig in om inzicht te krijgen in welke onderdelen van een website goed presteren en welke verbeterd moeten worden.

Zo komen er technische problemen aan het licht, denk aan langzame laadtijden of crawl errors. Ook kan blijken dat de content van slechte kwaliteit is.

Aan de hand van deze informatie kun je actie ondernemen. Herstructureer een website, verbeter de content of los technische problemen op. Blijf voortdurend analyseren om de SEO te blijven optimaliseren.

“Trucjes” om de indexering te stimuleren

  1. Gebruik het hoofdmenu of de footer royaal voor links: een georganiseerd hoofdmenu heeft relevante links nodig om zoekmachines te laten navigeren door een website. Gebruik veel interne links naar pagina’s waar ook weer veel interne links op staan, denk aan een categoriepagina. Zo vinden zoekmachines de belangrijkste pagina’s makkelijker.
  2. Zet veel interne links op geïndexeerde pagina’s: plaats interne links op pagina’s die al geïndexeerd zijn, zodat zoekmachines nieuwe en relevante pagina’s beter vinden.
  3. Vraag 10x indexering per dag aan via de Google Search Console: het limiet voor het aanvragen van indexering is 10 keer per dag. Voor een hoger aantal moet gebruik worden gemaakt van de API. Maar nog belangrijker dan de frequentie, is de kwaliteit en relevantie van de aanvragen.
  4. Maak aparte XML-sitemaps voor verschillende delen van een website: deel een sitemap op in verschillende delen voor bijvoorbeeld blogs, productpagina’s en categorieën. Zoekmachines crawlen en indexeren zo makkelijker de content.
  5. Creëer een HTML-sitemap: een HTML-sitemap is niet alleen nuttig voor bezoekers, maar ook voor zoekmachines. Een sitemap biedt een duidelijk overzicht van de structuur van een website. Dit bevordert de indexering.
  6. Zorg voor een hoge website snelheid: een hoge website snelheid is cruciaal voor zowel de gebruikerservaring als de SEO.
  7. Creëer kwalitatieve content: kwalitatieve content is de basis van een goede SEO. Maak relevante informatie en aantrekkelijke content. Dit wordt goed geïndexeerd en trekt natuurlijke backlinks aan, wat een positief effect heeft op de SEO.

Samengevat

Blijf continu de indexering van een website stimuleren. Zowel de structuur als de inhoud van een website moet altijd optimaal zijn. Maak strategisch gebruik van interne links en beheer de sitemaps regelmatig. Ook een goede laadsnelheid is cruciaal. Maar de belangrijkste factor is een goede kwaliteit van de content.

Een goede inhoud en optimale techniek helpen niet alleen bij een betere indexering, maar ook bij een fijne gebruikerservaring.

Bronnen

  1. In-Depth Guide to How Google Search Works | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers. (z.d.-i). Google For Developers. https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/how-search-works#:~:text=to%20the%20page-,Indexing,images%2C%20videos%2C%20and%20more.
  2. What Is a Sitemap | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers. (z.d.-b). Google For Developers. https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/overview

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 19 april 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 19 april 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.