Meta tags

In de achtergrond van iedere website zijn meta tags verbonden aan je webpagina’s. Deze zijn alleen te zien in de HTML-code. Wat zijn meta tags en waarom zijn ze belangrijk voor je website? In dit artikel behandelen we de functie en het hoge belang van de meta tags binnen SEO. 

Wat zijn meta tags?

Meta tags zijn stukken code in de HTML-code die specifieke data geeft over de webpagina. 

Deze data is belangrijk voor de zoekmachine. Zonder deze data kan de zoekmachine, in veel gevallen Google, niet goed de webpagina categoriseren en ranken. 

Op basis van meta tags weet Google hoe de webpagina weergeven moet worden in de zoekresultaten. Op deze manier wordt de correcte weergave van de webpagina getoond. Dit betekent dat meta tags cruciaal zijn voor SEO.

Meta tags presenteren details over de content die op de website te vinden is. Deze tags zijn voornamelijk bedoeld voor Google. Meta tags staan namelijk in de HTML-code. Van de buitenkant zien ze eruit als de meta titel en meta description van de landingspagina of website. Meta tags moeten geoptimaliseerd worden om de website zo goed mogelijk te presenteren in de zoekresultaten van Google. 

Google ziet gebruiksvriendelijkheid van de website als belangrijkste pluspunt. Dit omvat het nastreven van het aanbieden van relevante en kwalitatieve informatie. Meta tags dragen hieraan bij, door beknopte en relevante informatie weer te geven aan de zoeker. 

seo meta tags

Welke meta tags zijn relevant voor SEO?

Title tag

Er zijn een aantal meta tags die relevant zijn voor SEO. De eerste meta tag die relevant is voor SEO, is de titel tag. De title tag is het eerste element dat zoekers zien van je website op de zoekresultatenpagina. Het doel van de title tag is het informeren van de zoeker over de content van de webpagina. Daarnaast wordt de title tag vaak als ankertekst gebruikt. Dit houdt onder andere in dat de title tag duidelijk en beknopt moet zijn. Het is van belang dat de title tag onder de 56 karakters lang is. Zodra het aantal karakters deze grens overschrijdt, wordt de titel door Google afgebroken. Dit leidt tot onduidelijkheid van de precieze inhoud van de content. 

Meta description

De tweede meta tag die relevant is voor SEO is meta description. De meta description is net zo belangrijk als de meta title. Het is het stukje tekst dat onder de titel verschijnt van het zoekresultaat. De meta description moet een accurate indruk geven van de content die daadwerkelijk op de landingspagina of website te zien is. Het is het element die de doorslag geeft of de zoeker doorklikt naar de landingspagina. Dit is dan ook de reden dat het van belang is om de meta description te optimaliseren. Wanneer de meta description geoptimaliseerd is, genereert dat meer organisch verkeer.

Canonical tag

De canonical tag is de derde meta tag die van belang is voor SEO. Wanneer de website pagina’s bevat die bijna identiek zijn, is het van belang om via de canonical tag aan te geven welke prioriteit heeft. Op het moment dat je duplicate content publiceert, riskeer je een boete van Google. Om dit te voorkomen is het van belang om met een canonical tag aan te geven waar eventuele duplicate content staat.

Viewport

Viewport is de vierde meta tag die van groot belang is voor SEO. Deze tag stelt het zichtbare gebied van een webpagina in. Google gebruikt viewport tijdens het renderproces om de pagina in verschillende schermformaten te weergeven. Dit houdt in dat de website compatibel is met een smartphone, tablet of desktop. Deze tag zorgt ervoor dat de website mobielvriendelijk is. Oftewel, het bevordert de gebruiksvriendelijkheid van een website. Google ziet dit als een pluspunt tijdens de ranking van resultaten. Wanneer de viewport meta tag geoptimaliseerd is, groeit het organisch verkeer van de website. Kortom, het is van belang om deze tags te optimaliseren.

Freelance SEO specialist

De laatste update van dit artikel vond plaats op 4 mei 2021. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen.

Ik werk sinds 8 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Samenwerken met
een SEO-specialist?

SEO-specialist SEO-specialist

Ontdek meer over
zoekmachine optimalisatie

Op eigen tempo een
SEO-cursus volgen?

SEO-cursus SEO-cursus