SEO-doelstelling

Ondernemers zijn niet geduldig. Als zij zien dat hun website slecht presteert en minder vaak wordt gevonden dan die van een concurrent, moet daar meteen verandering in komen door de SEO-doelstelling aan te passen. Helaas werkt het bij SEO optimalisatie niet zo. Veranderingen in de ranking kunnen uitsluitend met behulp van data worden waargenomen. Pas daarna is het mogelijk om de SEO-doelstelling aan te passen.

Wat is een SEO-doelstelling?

Een SEO-doelstelling is het voornemen om een bepaald doel te behalen. De ranking bij zoekmachines kan echter nooit een SEO-doelstelling zijn. Want de wijze waarop de ranking van een website tot stand komt is voortdurend in ontwikkeling. Misschien heeft een website een andere ranking door gewijzigde beoordelingscriteria.

Of doordat de concurrentie het ineens beter doet. Daarom moet altijd eerst data worden verzameld. Die wordt vastgelegd in KPI’s, en vervolgens kan aan de data in de KPI’s aan een nieuwe SEO-doelstelling worden gekoppeld.

SEO-doelstelling | Begrippenlijst

Voorbeelden van een SEO-doelstelling

De beste manier om te beoordelen of de website van een bedrijf het goed doet is door te werken met de historische gegevens van het bedrijf. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal bezoekers in de voorgaande jaren, het percentage groei, de ontwikkeling van de conversie, etc.

De conclusie kan best zijn, dat er een groei van enkele procenten is geweest, zonder dat er aandacht is besteed aan nieuwe content. In dat geval kan de SEO-doelstelling zijn om te streven naar een groei van 30 procent in het komende jaar, door daar energie in te stoppen.

Het belang van een SEO-doelstelling

Een SEO-doelstelling betekent dat er energie moet worden gestoken in de ranking van de website. Dat kan op allerlei manieren. Er kan nieuwe content worden gemaakt, de site kan een technische update krijgen, er kan worden gewerkt aan SEO-optimalisatie en er kan worden geprobeerd nieuwe backlinks te krijgen. Onthoud, dat dit alleen met KPI’s kan worden geconstateerd. Op basis daarvan is een SEO-doelstelling te formuleren.

De impact van SEO-doelstelling

De impact van een SEO-doelstelling is relatief. Door energie te steken in het functioneren van de website op het gebied van SEO kan er wel sprake zijn van een verbetering, maar die is slechts relatief. Ofwel, je kunt dat alleen vergelijken met de historische data van de eigen website.

Mijn advies

Een SEO-doelstelling is een lastig interpretabel begrip. Maak gebruik van specialisten om een SEO-doelstelling vast te leggen, te gebruiken en te duiden.

Freelance SEO specialist

De laatste update van dit artikel vond plaats op 23 juni 2022. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen.

Ik werk sinds 8 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Samenwerken met
een SEO-specialist?

SEO-specialist SEO-specialist

Op eigen tempo een
SEO-cursus volgen?

SEO-cursus SEO-cursus

Bekijk hier de andere steden

SEO-specialist voor de provincies