Iemand overtuigen van de waarde van SEO

Als SEO-specialist weet ik als geen ander hoe belangrijk het is om de waarde van SEO goed te communiceren. Dit heeft als doel om belanghebbenden binnen bedrijven daarvan te overtuigen. Een sterke online aanwezigheid van bedrijven is tegenwoordig onmisbaar. Potentiële klanten vinden een bedrijf zo beter. SEO draagt hieraan bij. Het kan de ranking van een website in zoekmachines verbeteren.

Door een hogere ranking komt er meer organisch verkeer naar een website. De conversieratio’s zullen hierdoor stijgen. Het overtuigen van bedrijven van de waarde van SEO is niet altijd eenvoudig. Niet iedereen snapt hoe SEO werkt en welke voordelen het biedt voor een bedrijf (1).

In dit artikel geef ik tips over het communiceren van de waarde van SEO aan bedrijven. Op deze manier kan een succesvolle samenwerking op worden gebouwd.

De aanpak in communicatie

SEO is voor veel mensen een erg abstract begrip. Ze zien zelf de waarde niet helemaal, waardoor het lastiger is om deze mensen te overtuigen. Gebruik in dit geval onderstaande voorbeelden van argumenten als hulpmiddel.

SEO is kosteneffectief: SEO is kosteneffectief, in tegenstelling tot betaalde zoekadvertenties (SEA). SEO genereert organisch verkeer naar een website, maar er hoeft geen bepaald bedrag per aantal kliks betaald te worden. Het opzetten van SEO kost tijd en middelen, maar door er op de juiste manier gebruik van te maken wordt er op de lange termijn juist aanzienlijk op de kosten bespaard.

SEO is een langetermijninvestering: anders dan bij andere vormen van online marketing, waaronder advertenties die stoppen zodra er niet meer voor betaald wordt, heeft SEO een blijvend effect op een website. Een goede SEO-strategie kan ervoor zorgen dat er jarenlang meer verkeer naar een website stroomt.

SEO verbetert de gebruikerservaring: een goede gebruikerservaring is een belangrijk doel binnen SEO. Denk hierbij aan het verbeteren van de laadsnelheid, het bieden van relevante content en het optimaliseren van de gebruikersinterface. Een gebruiksvriendelijke website leidt tot een groter aantal conversies en een hogere klanttevredenheid (2).

SEO maakt een merk zichtbaarder: als een website hoger in de zoekmachines rankt, wordt het merk beter zichtbaar voor potentiële klanten. De merkwaarde en naamsbekendheid worden hierdoor groter.

SEO is meetbaar: het meten van ROI van SEO brengt soms wat uitdagingen met zich mee. Toch zijn er nog genoeg meetbare aspecten. Zo zijn de hoeveelheid verkeer, conversies en posities in de ranking goed meetbaar. De metingen geven inzichten in de prestaties van een website. Optimaliseer de minpunten om de SEO-strategie te verbeteren.

Ondersteun bovenstaande argumenten met concrete voorbeelden en statistieken. Dit helpt om belanghebbenden te overtuigen. Benadruk altijd dat SEO een doorlopend proces is. Tijd en inspanning zijn vereist om tot de gewenste resultaten te komen.

Het overtuigen van de waarde van SEO samengevat

Onderstaande video voor een samenvatting van dit artikel en vat het overtuigen van de waarde van SEO kort samen.

Hoe een gesprek voeren over de waarde van SEO?

Bereid een gesprek om iemand te overtuigen van de waarde van SEO zorgvuldig voor. Pas bijvoorbeeld onderstaande gespreksstructuur toe:

Stap 1: begrijp de behoeften en doelen van de persoon in kwestie. Stel vragen met als doel het begrijpen van hun zakelijke uitdagingen en doelstellingen. Het is slim om argumenten hierop aan te passen. Dit maakt het mogelijk om nog beter uit te leggen hoe SEO bijdraagt aan het behalen van de specifieke doelen van de gesprekspartner.

Stap 2: vertel over basisprincipes van SEO en de werking ervan in de praktijk. Maak hierbij gebruik van eenvoudige taal en concrete voorbeelden. Leg uit wat SEO inhoudt en waarom het belangrijk is (3).

Stap 3: ga dieper in op de manier waarop SEO kan bijdragen aan specifieke zakelijke doelen. Is het doel bijvoorbeeld het generen van meer verkeer naar een website, leg dan uit hoe SEO de zichtbaarheid in zoekmachines verbeterd, wat leidt tot een toename van organisch verkeer. Als het doel is om het aantal conversies te verhogen, vertel dan hoe SEO kan helpen om een website te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring. Leg ook uit dat SEO kan helpen bij het creëren van waardevolle content.

Stap 4: gebruik concrete voorbeelden en statistieken. Laat zien hoe andere bedrijven hun verkeer en conversies hebben verhoogd dankzij SEO. Geef ook voorbeelden van hoe een snellere website heeft geleid tot een verbeterde gebruikerservaring en resultaten.

Statistics

Stap 5: vertel dat SEO een doorlopend proces is en tijd en inspanning nodig zijn om resultaten te behalen. De gesprekspartner moet realistische verwachtingen hebben en begrijpen dat SEO een lange termijninvestering is.

Stap 6: beantwoord de eventuele vragen en zorgen van de gesprekspartner. Neem ook de tijd om eventuele misvattingen of obstakels te bespreken.

Stap 7: stel een SEO-stappenplan op of werk aan een plan om bestaande SEO-strategie te verbeteren. Vertel wat de concrete stappen zijn en welke middelen hiervoor nodig. Neem ook de verwachte resultaten door.

Bovenstaande stappen en een goede en open communicatie leiden tot het gewenste effect. Stem het gesprek ook af op wat de gesprekspartner vertelt. Op deze manier lukt het nog beter om iemand te overtuigen van de waarde van SEO voor zijn zakelijke doelen.

Welke bezwaren kan een bedrijf tegen SEO hebben? 

Bedrijven komen met verschillende bezwaren tegen SEO. Hieronder staan enkele van de meest gehoorde bezwaren:

Kosten: bedrijven vinden SEO duur is, vooral in vergelijking met andere marketingkanalen – denk aan betaalde advertenties. Ze twijfelen of het de moeite waard is om tijd en middelen in SEO te steken.

Tijd: SEO is een doorlopend proces. Het vergt tijd en consistentie. Bedrijven vrezen soms dat goede resultaten te veel tijd kosten en houden daarom de boot af.

Complexiteit: SEO kan complex en verwarrend zijn. Dit geldt vooral voor bedrijven die weinig ervaring hebben met online marketing. Voor mensen in deze bedrijven is het vaak lastig om te begrijpen welke stappen er genomen moeten worden.

Onzekere resultaten: bedrijven worden onzeker over de manier waarop ze de ROI van SEO meten. Ze weten vaak ook niet goed welke resultaten ze verwachten.

Vertrouwen in derden: bedrijven zijn niet altijd vol van vertrouwen als het gaat om externe SEO-experts of -bureaus. Dit geldt vooral wanneer zij niet zeker zijn van hun eigen kennis en ervaring.

Neem de bezwaren van belanghebbenden van een bedrijf weg door goed en open te communiceren. Toon bovendien begrip voor hun zorgen, maar ook hun behoeften op het gebied van SEO. Het gebruik van concrete voorbeelden en statistieken kan hierbij helpen. Dit vergroot de verwachtingen van de gesprekspartner. Bedrijven die vertrouwen hebben in de kennis en ervaring van hun SEO-partner, zullen meer vertrouwen hebben in de resultaten en ROI.

Wat vinden bedrijven belangrijk?

Als bedrijven SEO uitbesteden, hechten ze veel belang aan verschillende aspecten. Hieronder staan enkele van de belangrijkste aspecten op een rijtje. Dit zijn de zaken die bedrijven essentieel vinden in de samenwerking met een SEO-specialist:

Ervaring en expertise: de SEO-specialist met wie de bedrijven samenwerken, moet aantoonbare ervaring hebben met het bereiken van succesvolle SEO-resultaten. De specialist moet ook de specifieke branche begrijpen. Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en best practices in SEO.

Duidelijke en open communicatie: een SEO-specialist moet duidelijk en open communiceren. Leg technische concepten op een begrijpelijke manier uit. Zo zijn deze duidelijk voor mensen zonder technische kennis. Bovendien willen bedrijven vaak graag weten hoe het proces precies verloopt.

Meetbare resultaten: bedrijven moeten investeren in SEO. Ze willen daarom meetbare resultaten zien. Bedrijven willen zien hoe hun website presteert. Daarbij willen ze weten welke traffic- en conversieverbeteringen ze verwachten.

Aanpassingsvermogen en flexibiliteit: een SEO-specialist moet zich aanpassen aan de behoeften en doelen van een bedrijf. De specialist moet snel reageren op veranderingen in de markt of binnen het bedrijf.

Kwaliteit: een SEO-specialist moet volgens de best practices werken. Ook moet deze een betrouwbare en hoogwaardige service afleveren. Zo zijn bedrijven er zeker van dat zoekmachines ze niet straffen wegens blackhat SEO-technieken of andere onethische praktijken.

Kosten-effectiviteit: de SEO-specialist moet bovendien waarde bieden voor het geld dat het bedrijf in SEO investeert. Een expert dient de gewenste doelen binnen het budget te behalen.

Kosten effectiviteit

Als een SEO-specialist aan bovenstaande eisen voldoet, zou het haalbaar moeten zijn om een succesvolle SEO-strategie te bereiken.

Transparante werkwijze SEO-specialist

Voor een SEO-specialist is transparantie in de werkwijze essentieel. Dit kan op onderstaande manieren:

Duidelijke communicatie: het is belangrijk om regelmatig en duidelijk met de klant te communiceren over de werkzaamheden, voortgang en resultaten. Vertel over de uit te voeren werkzaamheden, waarom deze nodig zijn en wat de resultaten zijn. Ben ook open en eerlijk over eventuele uitdagingen en obstakels en het plan om deze aan te pakken.

Rapportages: maak regelmatig rapportages over de website prestaties en de voortgang van de SEO-campagne. Leg uit hoe de prestaties van een website zijn verbeterd. Geef ook welke invloed dit heeft op de bedrijfsdoelen. Maak gebruik van grafieken en visuele representaties om de data overzichtelijk en toegankelijk te maken.

Transparant over de kosten: maak een transparante en duidelijke kostenstructuur. De klant weet zo wat hij kan verwachten. Communiceer open over de prijzen. Maak goed duidelijk wat er in elk pakket of dienst is inbegrepen.

Betrouwbare methodes: maak alleen gebruik van ethische en betrouwbare SEO-methodes. Vermijd ook blackhat-technieken. Deze zijn op lange termijn schadelijk voor de klant. Vertel waarom bepaalde methodes worden gebruikt en hoe deze de website prestaties verbeteren.

Inzicht in werkwijze: het is belangrijk dat klanten inzicht krijgen in de werkwijze. Dit kan door uit te leggen welke stappen er worden genomen om de SEO-doelen van de klant te bereiken. Vertel ook in welk tijdsbestek dit moet gebeuren en hoe de prestaties worden gemeten.

Door gebruik te maken van bovenstaande transparante werkwijze, wordt de geloofwaardigheid van klanten verbeterd. Dit vergroot het vertrouwen van de klanten en draagt bij aan een succesvolle samenwerking. Hierdoor worden SEO-doelen sneller behaald.

Welke SEO-praktijken leiden tot wantrouwen?

Verschillende SEO-praktijken leiden bij bedrijven tot wantrouwen wat betreft de samenwerking met een SEO-specialist. Hieronder staat een aantal van de meest voorkomende praktijken.

Keyword stuffing: dit is het op een onnatuurlijke manier toevoegen van te veel zoekwoorden op een webpagina. SEO-specialisten gebruiken deze tactiek om de ranking van een webpagina in zoekmachines te verbeteren. Dit kan er echter toe leiden dat de content van de pagina moeilijk te lezen en te begrijpen is. De pagina kan op deze manier juist lager worden gerankt (4).

Onnatuurlijke links: onnatuurlijke links verbeteren de ranking in zoekmachines, maar ze leiden juist ook tot een penalty van Google. Dit is een risico dat bedrijven liever niet nemen. Ze werken liever samen met SEO-specialisten die ethische en betrouwbare linkbuilding-praktijken toepassen. Op deze manier worden de autoriteit en geloofwaardigheid van een website op een eerlijke en veilige manier verhoogd.

Verborgen tekst: dit is het verbergen van tekst op een webpagina. Dit gaat gedaan worden om zoekmachines te misleiden, maar het is ook een blackhat SEO-techniek. Verborgen tekst kan leiden tot een penalty van Google. Dit is de reden waarom SEO-specialisten alleen willen samenwerken met SEO-specialisten die volgens ethische praktijken werken.

Blackhat

Snelle resultaten beloven: SEO is een doorlopend proces en vereist veel tijd en inspanning. Bedrijven willen daarom ook dat SEO-specialisten realistische verwachtingen stellen. Ze moeten niet lukraak beloftes doen over snelle resultaten, die qniet behaald zullen worden.

Niet-vertrouwde tools gebruiken: sommige SEO-tools en -diensten hebben een schadelijk effect op de prestaties van een website. Deze leiden tot een penalty van Google. Dit is de reden waarom bedrijven willen werken met SEO-specialisten die enkel gebruik maken van vertrouwde tools en diensten. De specialist moet bovendien zijn werkwijze ook begrijpelijk uit kunnen leggen.

Ethische en betrouwbare SEO-praktijken, transparantie en communicatie zorgen voor een groter vertrouwen van klanten. Dit is nodig voor optimale SEO-prestaties.

Wanneer is een SEO-resultaat zichtbaar?

Verschillende factoren bepalen de tijd die het duurt om SEO-resultaten te zien. Denk hierbij aan de grootte van de website, de branche en de competitie. De kwaliteit van de content, de technische aspecten van een website en de toegepaste SEO-technieken zijn ook belangrijke punten. Het duurt over het algemeen enkele weken tot maanden voordat er resultaat te zien is.

Het optimaliseren van technische aspecten van een website zal de zichtbaarheid in zoekmachines al snel verhogen en de gebruikerservaring al snel verbeteren. Als het gaat om de creatie van hoogwaardige content, kan het wat langer duren voordat er resultaten zichtbaar zijn. Het kost tijd  om de content te maken en te promoten. Daarna pas zal er meer verkeer op een website afkomen en is het mogelijk om meer backlinks te verkrijgen (5). Opereert een bedrijf in een zeer competitieve branche? Dan kan het vanwege de hoge concurrentie nog langer duren om resultaten te zien.

SEO is een investering op lange termijn. Er is tijd en consistentie nodig voor goede resultaten. SEO-optimalisatie is een doorlopend proces. Dit komt doordat de algoritmes van zoekmachines constant veranderen. Ook concurrenten proberen hun ranking voortdurend te verhogen. Heb dan ook realistische verwachtingen.

Blijf gedurende een langere periode aan SEO werken. Denk hierbij aan een periode van zes maanden tot een jaar. Pas na deze periode is het mogelijk om aantoonbare resultaten te bereiken en te behouden. Ook kan tegen die tijd pas de ranking in zoekmachines worden verbeterd. Door een hogere ranking komt er meer organisch verkeer naar een website. Ook zullen de conversieratio’s hoger zijn en worden e betere zakelijke resultaten op lange termijn behaald.

Stakeholders overtuigen

Verschillende stakeholders moeten worden overtuigd van de waarde van SEO voor een organisatie. Dit zijn enkele van de belangrijkste stakeholders:

Het management: het management van een organisatie is verantwoordelijk voor de beslissingen over de marketing- en reclame budgetten. Mocht dit team nog niet overtuigd zijn, leg dan aan hen uit  hoe SEO bijdraagt aan de groei en het succes van het bedrijf.

De marketingafdeling: de marketing afdeling voert de SEO-strategie uit en creëert content die de website prestaties verbetert. Ook deze afdeling moet dus bij het proces worden betrokken. Op deze manier kan een nog sterkere SEO-strategie worden ontwikkeld.

Het ontwikkelingsteam: het ontwikkelingsteam is er voor het optimaliseren van de technische aspecten van een website, met als doel de SEO-prestaties te verbeteren. Werk met dit team samen om technische problemen op te lossen en zo de website te optimaliseren.

De salesafdeling: de salesafdeling heeft profijt van een hogere ranking in zoekmachines. Dit kan leiden tot meer organisch verkeer en hogere conversieratio’s. Laat dit team zien hoe SEO kan helpen om hun verkoopdoelen te bereiken.

De klanten: vaak zoeken de klanten van een bedrijf via zoekmachines naar producten en diensten. De ranking van een website heeft invloed op hun zoekgedrag. Optimaliseer de SEO-prestaties om de klantervaring te verbeteren. Dit leidt tot meer organisch verkeer.

Werk samen met bovenstaande belanghebbenden. Sta daarbij ook open voor hun input en ideeën. Dit leidt tot een nog succesvollere SEO-strategie.

Overzicht voor communicatie met stakeholders

Het kan een uitdaging zijn om stakeholders te  overtuigen van de waarde van SEO. Voornamelijk het feit dat SEO-resultaten pas na een tijdje zichtbaar zijn, maakt het overtuigen niet makkelijk. Stem de argumenten af op de input van de stakeholder. Onderstaande tabel toont enkele voorbeelden:

StakeholderManier 1Manier 2
CEO1. ROI: leg uit hoe SEO kan leiden tot een hogere Return On Investment (ROI) dan traditionele advertentiekanalen. Vertel ook dat SEO bezoekers aantrekt die actief op zoek zijn naar informatie over een bepaald product of dienst. Dit kan het meer kosteneffectief maken.2. Concurrentie: toon aan hoe concurrenten al profiteren van SEO. Leg ook uit hoe een bedrijf marktaandeel kan verliezen door geen SEO te gebruiken.
Salesteam1. Leadgeneratie: leg uit hoe SEO kan helpen bij het genereren van kwalitatieve leads. Vertel dat het verkeer naar een website verhoogt en de zichtbaarheid in de zoekresultaten verbetert.2. Klantinzichten: verduidelijkt hoe SEO-tools en -data inzicht geven in de behoeften en het gedrag van klanten. Dit helpt bij het verfijnen van de strategieën van Sales.
Marketingteam1. Merkbekendheid: ga dieper in op hoe hogere rankings in de zoekresultaten leiden tot een verbeterde zichtbaarheid en bekendheid van het merk.2. Klantbetrokkenheid: toon aan hoe SEO helpt met het creëren van relevantere content. Ga dieper in op hoe deze content bijdraagt aan een hogere klantbetrokkenheid.
IT-/Developmentteam1. Website prestaties: vertel over de manier waarop SEO de technische aspecten van een website verbetert. Vertel in het bijzonder over de korte laadtijd en mobiele vriendelijkheid en hun invloed op de gebruikerservaring.2. Probleemoplossing: benadruk hoe SEO-data en -tools bijdragen aan het identificeren en oplossen van technische problemen op een website.

Houd in de communicatie rekening met de stakeholder

Het is belangrijk om op een efficiënte manier te communiceren met stakeholders om het belang van SEO duidelijk te maken. Hieronder staan enkele voorbeelden van een goede communicatie:

Het management: in de communicatie met het management is het belangrijk om de ROI van SEO te benadrukken. Leg vooral uit hoe SEO ervoor kan zorgen dat het bedrijf groeit en succesvol wordt. Benadruk dat SEO een langetermijninvestering is die kan leiden tot stabiele en duurzame resultaten. Maak gebruik van voorbeelden en statistieken. Dit verduidelijkt de impact van SEO op de zakelijke resultaten.

De marketingafdeling: luister naar de input van de marketingafdeling om een goed SEO-stappenplan op te stellen. Vertel hoe SEO kan bijdragen aan het behalen van de marketingdoelen. Ga ook verder in op de manier SEO kan worden geïntegreerd in een bredere marketingstrategie. Het is belangrijk om regelmatig de voortgang en de resultaten van de SEO-campagne te delen. Deel ook kennis en informatie over best practices. Dit bevordert de samenwerking en kan de SEO verbeteren.

Het ontwikkelingsteam: focus wat betreft het ontwikkelingsteam vooral op technische problemen en hoe deze worden opgelost. Ga ook in op de manier waarop een website kan worden geoptimaliseerd voor SEO-optimalisatie. Leg uit welke technische aspecten een belangrijke bijdrage leveren aan SEO. Vertel ook hoe deze worden verbeterd. Maak goed duidelijk welke technische verbeteringen belangrijk zijn voor SEO-prestaties van een website en vertel ook altijd waarom dat zo is.

De salesafdeling: leg aan de salesafdeling uit hoe SEO kan bijdragen aan de verkoopdoelen van een bedrijf. Vertel op welke manier verbeterde SEO-prestaties leiden tot meer organisch verkeer en hogere conversieratio’s. Informeer ook deze afdeling regelmatig over de resultaten. Toon hoe de SEO-prestaties bijdragen aan het bereiken van de doelen van de salesafdeling.

De klanten: vertel klanten hoe SEO-prestaties bijdragen aan de verbetering van de gebruikerservaring. Leg uit dat een betere SEO kan leiden tot meer relevante en waardevolle content op de website. Ga dieper in op de manier waarop SEO-strategie bijdraagt aan het oplossen van de problemen van de klanten. Vertel bovendien hoe de website prestaties de zoekopdrachten en koopbeslissingen van klanten kunnen verbeteren.

Een goede communicatie zorgt er niet alleen voor dat stakeholders makkelijker worden overtuigd; het maakt ook mogelijk om hun input en inzicht benutten. Op deze manier is de SEO-strategie nog optimaler en zal de website nog hoger in Google komen.

Samengevat

Als SEO-specialist weet ik hoe belangrijk het is bedrijven te overtuigen van de waarde van SEO. Dit is vaak een uitdaging, vooral voor bedrijven die niet vertrouwd zijn met digitale marketing en de technische aspecten van SEO. Begrijp hun zakelijke doelen en laat zien hoe SEO kan bijdragen aan het behalen van die doelen. De doelen zijn voor elk bedrijf anders.

Laat de ROI zien, als hulp om bedrijven te overtuigen van de waarde van SEO. Laat bijvoorbeeld zien hoe SEO kan bijdragen aan een verbeterde zichtbaarheid in zoekmachines en hogere conversieratio’s. Leg ook uit dat SEO kan zorgen voor lagere kosten per lead of acquisitie. Vertel hoe SEO kan bijdragen aan de groei en stabiliteit van een bedrijf op lange termijn.

Vertrouwen is de basis voor een succesvolle samenwerking. Transparante communicatie over de voortgang en resultaten van de SEO-strategie is hierin essentieel. Informeer een bedrijf bovendien over de kansen voor verbetering en groei. Ben altijd open en eerlijk over de uitdagingen en obstakels voor een bedrijf.

Hoewel het een uitdaging kan zijn om bedrijven te overtuigen van de waarde van SEO, is het essentieel. Toon deze waarde aan door te laten zien hoe SEO kan bijdragen aan de zakelijke doelen van een bedrijf. Communiceer hiervoor ook een duidelijke ROI. Dit kan bedrijven sterk helpen met het verbeteren van hun online aanwezigheid en het behalen van hun doelen.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 76 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 19 oktober 2023. De laatste update van dit artikel vond plaats op 31 januari 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.