HTML

In dit artikel bespreken we wat HTML is. Ook bespreken we wat de belangrijkste onderdelen hiervan zijn voor SEO. Daarnaast bespreken we wat CSS is en wat het precies te maken heeft met HTML en SEO.

Wat is het?

HTML staat voor Hyper Text Markup Language. De HTML-code realiseert de structuur van de website. HTML-code staat in een bestand. Zoekmachines herkennen HTML en maken op basis hiervan een volgorde van de zoekresultaten.

Elk HTML bestand begint met de zogenoemde doctype declaration. Die is bedoeld voor de browsers. Zo weet de browser in welke HTML-versie de pagina is geschreven. Direct onder de ‘’doctype declaration’’ komt de openingstag van HTML. Met een tag markeer je verschillende onderdelen van een webpagina. Deze labels zorgen ervoor dat je onderdelen van elkaar kunt onderscheiden. Alle onderdelen hebben een openings- en sluittag.

De HTML openingstag is de eerste tag die je tegenkomt op de webpagina. De sluittag staat onderaan. Binnen de openings- en sluittag komen alle andere onderdelen van de webpagina te staan. Koppen of subkoppen worden aangeduid met bijvoorbeeld (<h1></h1>,<h2></h2>). Een HTML element bestaat uit de openingstag, de inhoud en de sluittag. Hier kunnen attributen zoals afbeeldingen aan worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is width of height. Aan attributen worden waarden toegevoegd (225px aan attribuut width en 100px aan attribuut height). De browser zorgt ervoor dat de afbeelding 225 pixels breed wordt en 100 pixels hoog.

De belangrijkste HTML tags voor SEO

Google gebruikt de HTML tags op een webpagina om de pagina te begrijpen. Google leidt vanuit deze HTML tags af waar de webpagina daadwerkelijk over gaat. Wanneer je de organische vindbaarheid van je website wilt bevorderen, is het van belang om deze tags goed te gebruiken en op de juiste manier in te vullen. Vervolgens leest Google dit en wordt de content overzichtelijker.

Van alle tags zijn de volgende het meest van belang voor SEO:

  • In de head sectie: title tag, meta description tag, open graphs tag, robots tag en canonical tag.
  • In de body sectie: header tags en alt tags.
HTML code | Begrippenlijst

CSS

Een webpagina bestaat uit HTML elementen. Deze elementen worden vormgegeven door CSS. Het is een afkorting voor Cascading Style Sheets. Met HTML structureer je de website met het invoegen van hoofdstukken, alinea’s, video’s en afbeeldingen. CSS bewerkstelligt waar deze elementen staan op het scherm, hoe groot het element moet zijn en wat de kleur is. HTML is het fundament van de website en CSS de inrichting en het uiterlijk.

Het gebruik van CSS heeft veel voordelen. De crawlers van Google kijken naar de code achter een website en niet hoe de website er van de buitenkant voor de bezoeker uitziet. De CSS code moet dan ook uitstekend in elkaar zitten en een geheel vormen met de HTML.

Daarnaast zorgt CSS er voor dat de laadsnelheid van een webpagina verbeterd wordt. Laadsnelheid is een van de belangrijkste ranking factoren van Google. Dit reduceert de code-to-content ratio. Wanneer je koppen en subkoppen indexeert en overzichtelijk houdt, zien crawlers snel waar je pagina over gaat. Dit heeft (mogelijk) een positief effect op de ranking van de webpagina binnen de resultaten van Google.

Conclusie: HTML en SEO

HTML-code is het fundament van je website, en daarmee enorm belangrijk voor de vindbaarheid ervan. Meta-tags, title-tags en de heading structuur helpen je om een foutloze HTML-code in elkaar te zetten. De HTML-code bepaalt de structuur en opmaak van je website. Wanneer je een hoge waardering van Google wilt, is het belangrijk om goed in te zetten op de HTML-code. Niet alleen de code-elementen bevorderen de positie, de inhoud is ook van groot belang. De meta-tags ontstaan aan de hand van de tekst op de website. Hoe minder tekst, hoe minder zoekwoorden. Hoe minder zoekwoorden, hoe slechter je te vinden bent binnen Google.

Veelgestelde vragen

Wat is HTML?

HTML is de meest eenvoudige programmeertaal en wordt door startende programmeurs als eerste geleerd. HTML vormt het raamwerk van websites en bepaald waar bepaalde onderdelen van websites zich bevinden.

Wat is de impact van HTML op SEO?

HTML-code is de basis voor je website. Een goede heading structuur, Meta- en Title-tags zorgen dat je code goed in elkaar steekt. Het zorgt er ook voor dat je site goed gevonden kan worden. Dit alles leidt weer tot een hogere ranking.

Freelance SEO specialist

De laatste update van dit artikel vond plaats op 5 juli 2022. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen.

Ik werk sinds 8 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Samenwerken met
een SEO-specialist?

SEO-specialist SEO-specialist

Ontdek meer over
zoekmachine optimalisatie

Op eigen tempo een
SEO-cursus volgen?

SEO-cursus SEO-cursus

Alle begrippen

< 2 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z