HTML tags en SEO

In dit artikel bespreek ik wat HTML tags zijn, wat de invloed van HTML tags op SEO is en op welke manier je hier op in kunt spelen. Ook geef ik 25 voorbeelden van de belangrijkste HTML tags voor SEO. Veel leesplezier!

Wat is HTML? En wat is de invloed van HTML op SEO?

HTML staat voor Hyper Text Markup Language. De HTML-code realiseert de structuur van de website. HTML-code staat in een bestand. Zoekmachines herkennen HTML en maken op basis hiervan een volgorde van de zoekresultaten.

Elk HTML bestand begint met de zogenoemde doctype declaration. Die is bedoeld voor de browsers. Zo weet de browser in welke HTML-versie de pagina is geschreven. Direct onder de ‘’doctype declaration’’ komt de openingstag van HTML. Met een tag markeer je verschillende onderdelen van een webpagina. Deze labels zorgen ervoor dat je onderdelen van elkaar kunt onderscheiden. Alle onderdelen hebben een openings- en sluittag.

HTML tags optimaliseren voor SEO?

Ik help je graag bij het optimaliseren van HTML tags voor SEO. Vul hiervoor mijn contactformulier in, ik neem binnen één werkdag contact op.

De HTML openingstag is de eerste tag die je tegenkomt op de webpagina. De sluittag staat onderaan. Binnen de openings- en sluittag komen alle andere onderdelen van de webpagina te staan. Koppen of subkoppen worden aangeduid met bijvoorbeeld (<h1></h1>,<h2></h2>). Een HTML element bestaat uit de openingstag, de inhoud en de sluittag. Hier kunnen attributen zoals afbeeldingen aan worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is width of height. Aan attributen worden waarden toegevoegd (225px aan attribuut width en 100px aan attribuut height). De browser zorgt ervoor dat de afbeelding 225 pixels breed wordt en 100 pixels hoog.

De belangrijkste HTML tags voor SEO

Google gebruikt onder andere de HTML tags op een webpagina om de pagina te begrijpen. Google leidt vanuit deze HTML tags af waar de webpagina daadwerkelijk over gaat. Wanneer je de organische vindbaarheid van je website wilt bevorderen, is het van belang om deze tags goed te gebruiken en op de juiste manier in te vullen. Vervolgens leest Google dit en wordt de content overzichtelijker.

Van alle tags zijn de volgende het meest van belang voor SEO:

  • In de head sectie: title tag, meta description tag (1), open graphs tag, robots tag en canonical tag (2).
  • In de body sectie: header tags en alt tags.

De 25 belangrijkste HTML tags voor SEO

Hier is een tabel met 25 belangrijke HTML-tags die invloed kunnen hebben op SEO. Let op, HTML tags dienen niet alleen voor SEO, ze zijn ook van cruciaal belang voor de structuur en het design van een pagina. Houd hier rekening mee bij het gebruik hiervan.

TagUitleg
<title>De titeltag wordt gebruikt om de titel van een webpagina aan te geven en verschijnt in de zoekresultaten en het tabblad van de browser.
<meta name="description">De meta description-tag wordt gebruikt om een korte beschrijving van de pagina weer te geven in de zoekresultaten (3).
<h1>, <h2>, ..., <h6>Deze kop-tags worden gebruikt om de structuur van de inhoud op de pagina aan te geven, waarbij <h1> de belangrijkste is.
<meta name="keywords">Hoewel tegenwoordig minder belangrijk, kunnen meta keyword-tags worden gebruikt om de relevante trefwoorden van een pagina aan te geven.
<a href="URL">De ankertag wordt gebruikt om links naar andere pagina’s te maken, waarbij de href-attribuut de URL van de doelpagina aangeeft.
rel="nofollow"Dit attribuut, toegevoegd aan een ankertag, vertelt zoekmachines om de gelinkte pagina niet te volgen of de linkwaarde door te geven (4).
<img src="image.jpg" alt="description">De alt-tag wordt gebruikt om een beschrijving te geven van een afbeelding, wat nuttig is voor zoekmachine crawlers en visueel beperkte gebruikers.
<strong> of <b>Deze tags worden gebruikt om tekst vet te maken, wat kan helpen om bepaalde delen van je inhoud te benadrukken.
<em> of <i>Deze tags worden gebruikt om tekst cursief te maken, wat kan helpen om bepaalde delen van je inhoud te benadrukken.
<p>De paragraaftag wordt gebruikt om afzonderlijke paragrafen van tekst aan te geven.
<ul> en <li>Deze tags worden gebruikt om ongeordende lijsten te maken, wat kan helpen bij de leesbaarheid van de pagina.
<ol> en <li>Deze tags worden gebruikt om geordende lijsten te maken, wat ook kan bijdragen aan de leesbaarheid.
<blockquote>Deze tag wordt gebruikt om lange citaten aan te geven.
<br>De line break-tag wordt gebruikt om een nieuwe regel te starten zonder een nieuwe paragraaf te beginnen.
<hr>De horizontale lijn-tag wordt gebruikt om een thematische pauze in de inhoud aan te geven.
<meta name="robots">Deze meta-tag wordt gebruikt om instructies te geven aan zoekmachine-crawlers over hoe ze een pagina moeten indexeren of volgen.
<link rel="canonical">Deze tag wordt gebruikt om aan te geven dat de huidige URL de “hoofd”-versie van een pagina is, wat helpt bij het voorkomen van duplicate content.
<meta charset="UTF-8">Deze tag geeft het karakterencodingformaat van de pagina aan.
<meta name="viewport">Deze tag wordt gebruikt om aan te geven hoe een pagina moet worden weergegeven op verschillende apparaten, wat belangrijk is voor mobiele optimalisatie.
<link rel="alternate" hreflang="x">Deze tag wordt gebruikt om aan te geven dat bepaalde content beschikbaar is in verschillende talen (5).
<div>De div-tag wordt gebruikt om een deel of een sectie van de pagina aan te geven.
<span>De span-tag wordt gebruikt om een stukje tekst of een deel van de tekst binnen een document te groeperen.
<html lang="x">De taalattribuut wordt gebruikt om de taal van de content op de pagina aan te geven.
<noscript>De noscript-tag wordt gebruikt om alternatieve inhoud weer te geven voor gebruikers die geen JavaScript hebben ingeschakeld in hun browsers.
<meta http-equiv="refresh">Deze tag wordt gebruikt om automatisch de pagina te verversen of door te sturen naar een andere pagina na een bepaalde tijdsperiode. Het wordt echter afgeraden voor SEO.
25 HTML tags voor SEO.

Het gebruik van tags moet altijd in overeenstemming zijn met de richtlijnen van Google om een optimale SEO-prestatie te garanderen. Overmatig of onjuist gebruik van tags kan worden gezien als spam en kan leiden tot sancties.

Lees verder over dit onderwerp

Is CSS ook van belang?

Een webpagina bestaat uit HTML elementen. Deze elementen worden vormgegeven door CSS. Het is een afkorting voor Cascading Style Sheets. Met HTML structureer je de website met het invoegen van hoofdstukken, alinea’s, video’s en afbeeldingen. CSS bewerkstelligt waar deze elementen staan op het scherm, hoe groot het element moet zijn en wat de kleur is. HTML is het fundament van de website en CSS de inrichting en het uiterlijk.

HTML tags optimaliseren voor SEO?

Ik help je graag bij het optimaliseren van HTML tags voor SEO. Vul hiervoor mijn contactformulier in, ik neem binnen één werkdag contact op.

Het gebruik van CSS heeft veel voordelen. De crawlers van Google kijken naar de code achter een website en niet hoe de website er van de buitenkant voor de bezoeker uitziet. De CSS code moet dan ook uitstekend in elkaar zitten en een geheel vormen met de HTML.

Daarnaast zorgt CSS er voor dat de laadsnelheid van een webpagina verbeterd wordt. Laadsnelheid is een van de belangrijkste ranking factoren van Google. Dit reduceert de code-to-content ratio. Wanneer je koppen en subkoppen indexeert en overzichtelijk houdt, zien crawlers snel waar je pagina over gaat. Dit heeft (mogelijk) een positief effect op de ranking van de webpagina binnen de resultaten van Google.

Conclusie: HTML en SEO

HTML-code is het fundament van je website, en daarmee enorm belangrijk voor de vindbaarheid ervan. Meta-tags, title-tags en de heading structuur helpen je om een foutloze HTML-code in elkaar te zetten. De HTML-code bepaalt de structuur en opmaak van je website. Wanneer je een hoge waardering van Google wilt, is het belangrijk om goed in te zetten op de HTML-code. Niet alleen de code-elementen bevorderen de positie, de inhoud is ook van groot belang. De meta-tags ontstaan aan de hand van de tekst op de website. Hoe minder tekst, hoe minder zoekwoorden. Hoe minder zoekwoorden, hoe slechter je te vinden bent binnen Google.


Veelgestelde vragen

Wat is HTML?

HTML is de meest eenvoudige programmeertaal en wordt door startende programmeurs als eerste geleerd. HTML vormt het raamwerk van websites en bepaald waar bepaalde onderdelen van websites zich bevinden.

Wat is de impact van HTML op SEO?

HTML-code is de basis voor je website. Een goede heading structuur, Meta- en Title-tags zorgen dat je code goed in elkaar steekt. Het zorgt er ook voor dat je site goed gevonden kan worden. Dit alles leidt weer tot een hogere ranking.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 6 maart 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 6 maart 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.