Alt attribuut

Wanneer men ‘alt tag’ gebruikt, wordt eigenlijk alt-attribuut bedoeld. Alt tag is dus eigenlijk niet de juiste benaming. Deze termen worden vaak door elkaar gehaald. De correcte term is zodoende alt-attribuut. Elke afbeelding op het internet moet een alt-attribuut bevatten om toegankelijk te zijn. Echter hoeft het alt-attribuut niet per se tekst te bevatten. Desalniettemin wordt het sterk aangeraden om tekst in het alt-attribuut te plaatsen. Het gebruik maken van een alt-attribuut bevordert je SEO. In dit artikel vertellen we wat de reden hiervan is.

Wat is het?

Het alt-attribuut is het HTML-attribuut dat wordt gebruikt in webpagina’s om alternatieve tekst op te geven die moet worden weergegeven wanneer een foto niet kan worden geladen. ‘Alt’ staat namelijk voor alternate (alternatief). Alt-attributen zorgen ervoor dat de crawlers van Google meer informatie verkrijgen over de inhoud van de afbeelding. Ook gebruikers met een visuele beperking begrijpen door het alt-attribuut waar de afbeelding over gaat

Hoe ziet een alt-attribuut eruit?

Een afbeelding bestaat uit de volgende elementen:

  • naam van de afbeelding;
  • naam van de map waar de afbeelding in staat;
  • het alt-attribuut;
  • eventueel een title tag.

In de HTML-code ziet het alt-attribuut er als volgt uit: 

<img src=’’SEO.jpg’’ alt=’’SEO tools op een rij’’>

Het is van belang dat de tekst in het alt-attribuut beschrijvend van aard is. Het is immers wat Google gebruikt om je website te lezen. Daarnaast lezen gebruikers met een visuele beperking op deze manier de afbeelding. Het doel van het alt-attribuut is toegankelijkheid. Zowel voor Google als gebruikers met een visuele beperking. Google hecht veel waarde aan de toegankelijkheid van een website. Wanneer de website toegankelijker is, stijgt de waardering die je site krijgt van Google.

Alt-attribuut en SEO

Het is van belang voor je SEO om relevante zoekwoorden in het alt-attribuut te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat de zoeker de gewenste afbeelding vindt wanneer er een zoekopdracht wordt gevoerd. Google kan nauwkeurig lezen wat er precies op de afbeelding te zien is en zal de webpagina dan ook relevant achten voor een zoeker.

Waar op gelet moet worden is dat er niet te veel zoekwoorden binnen het alt-attribuut gepropt worden. Te veel zoekwoorden heeft een negatief effect op de gebruikerservaring van de bezoeker. Dit moet te allen tijde vermeden worden. Wanneer er een zoekwoord in het alt-attribuut geplaatst wordt, moet deze relevant zijn voor de zoekopdracht. Wanneer er geen sprake is van relevantie met betrekking tot de zoekopdracht, laat je het zoekwoord weg. Zet om deze reden zorgvuldig zoekwoorden in het alt-attribuut! Dit leidt tot een hogere toegankelijkheid van je website. Daarnaast leidt het tot relevante bezoekers. Dit heeft dan een positief effect op de totale ranking van je website.


Veelgestelde vragen

Wat is een Alt Attribuut?

Het alt-attribuut is een attribuut binnen HTML waarmee je in webpagina’s een alternatieve tekst kunt op geven op het moment dat een bepaalde afbeelding niet wil laden. Alt-attributen zorgen er ook voor dat gebruikers maar ook de bots van de zoekmachine informatie over de afbeelding kunnen lezen.

Wat is de impact van Alt Attribuut op SEO?

Voor een goede SEO is het van belang dat je relevante zoekwoorden in het alt-attribuut opneemt. Zo kunnen de Bots van Google goed uitlezen wat de afbeelding precies inhoudt en zal de pagina dan ook als relevant zien. Beperkt dit wel enigszins want te veel zoekwoorden zal weer tot een mindere gebruikerservaring leiden.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 19 januari 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 19 januari 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.