SEO optimaliseren voor een nieuwe website

SEO-optimalisatie is een cruciale factor voor digitale strategieën. Toch brengt het ook risico’s met zich mee, zowel wat betreft de technische kant als de content zelf. Door goed op de hoogte te zijn van veelvoorkomende fouten, worden deze makkelijker vermeden. In dit artikel ga ik in op veelvoorkomende fouten in SEO en geef ik inzichten in hoe deze voorkomen of opgelost worden.

Doelen en KPI’s bepalen

Een SEO-stappenplan begint met het vaststellen van duidelijke en meetbare doelen en KPI’s. Bedenk wat de gewenste resultaten voor een website zijn en hoe dit te bereiken is. Doelstellingen gaan om het verhogen van organisch verkeer, het verhogen van de conversatieratio of het verbeteren van de positie van bepaalde zoekwoorden. Aan de hand van de gestelde doelen, zijn prestaties makkelijker te evalueren.

Doelgroepanalyse

Een SEO-strategie is alleen effectief als duidelijk is wat de doelgroep is. Bepaal de doelgroep aan de hand van demografie en analyseer het gedrag en de behoeften van de doelgroep. Aan de hand van deze informatie kun je persona’s ontwikkelen die de content- en keywordstrategie sturen. De website zal de content zo afstemmen op de behoeften en zoekintenties van de gebruiker.

Onderzoek de marktdynamiek en concurrentie

Ook is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de marktdynamiek, de kansen en bedreigingen. Voer hiervoor een concurrentieanalyse en marktonderzoek uit. Zo ben je bewust van de kracht en de zwaktes van concurrenten, wat kan leiden tot nieuwe inzichten voor de website. Ook geeft het nieuwe ideeën voor een onderscheidende SEO-strategie.

Technische SEO

Technische SEO is van groot belang voor het succes van een website. Het is het fundament van een website en zorgt er niet alleen voor dat je website hoger in Google komt, maar ook dat de gebruikersvriendelijkheid wordt vergroot.

Structuur en architectuur van de website

Zorg er altijd voor dat de website-architectuur in orde is. De structuur moet logisch zijn en eenvoudig te volgen door iedereen. De zoekmachines moeten de structuur ook makkelijk crawlen. Een goede structuur bevat duidelijke hiërarchieën, interne linkbuilding en een logsiche URL. Op deze manier surfen gebruikers prettig op de website, terwijl de zoekmachines de website ook goed kunnen lezen.

Optimale mobiele weergave

Bovendien moet een website beschikken over een optimale mobiele weergave en is de snelheid belangrijk. Responsief design, korte laadtijden en afbeeldingsoptimalisatie maken de website sneller en verlagen bouncepercentages. Ook verhogen deze factoren de gebruikerstevredenheid.

Veiligheid

Om SEO te verbeteren, is een veilige website van groot belang. Veiligheid speelt niet alleen een rol bij het gebruikersvertrouwen, maar heeft ook invloed op de ranking in Google. Beveilig een website met HTTPS en implementeer beveilingsprotocollen die de gebruikersgegevens beschermen. Dit wekt vertrouwen voor zowel klanten als zoekmachines.

Core Web Vitals

Core Web Vitals helpt bij het meten van de kwaliteit van de gebruikersvriendelijkheid. De vitals Largest Contenful Paint (LCP), Cumulative Layout Shift (CLS) en First Input Delay (FID) zorgen dat de website niet alleen qua SEO optimaal is, maar ook een soepele en snelle gebruikerservaring aanbiedt.

Keyword onderzoek en content mapping

Met behulp van keyword onderzoek en content mapping krijg je inzicht in de zoekintenties van de doelgroep. Die inzichten worden omgezet in strategische content, die niet alleen relevant is, maar ook resonantie bij het publiek vindt.

Gericht keyword onderzoek

De eerste stap in het SEO-proces, is het uitvoeren van gericht keyword onderzoek. Dit helpt bij het identificeren van de doelgroep en waar zij naar op zoek zijn. Niet alleen de woorden zelf en de frequentie zijn van belang, ook de betekenis en context zijn essentieel. Deze informatie laat zien op welke manier content waarde kan bieden aan de gebruiker.

Content mapping

Bij content mapping wordt content afgestemd op de verschillende fasen van de customer journey. Inzicht in waar de doelgroep zich bevindt in het aankoopproces, helpt bij het creëren en tonen van content die op dat moment relevant is. Het helpt klanten bij hun reis op de website, waarbij de SEO-specialist als uiteindelijke doel heeft dat de klant iets koopt.

Relevante content

De content die gecreëerd wordt moet altijd aansluiten bij de wensen van de gebruiker, of zelfs nog een stapje verder gaan. Het gaat niet alleen om het beantwoorden van de vragen. Creëer unieke, nuttige, informatieve en aantrekkelijke content die de doelgroep doet aanzetten tot actie.

On-page SEO

Bij on-page SEO is de inhoud op de pagina’s het belangrijkste, denk aan titels, header en de content zelf. Hieronder leg ik uit hoe een on-pagina optimaal werkt.

Titel tags, meta descriptions en headers

Voor het informeren van zowel gebruikers als zoekmachines over de inhoud van de pagina zijn title tags, meta descriptions en header cruciaal. Niet alleen moeten deze onderdelen keywords bevatten, de inhoud moet ook interessant zijn en zorgen voor een hogere click-through rate vanuit de zoekresultaten.

Gebruik van afbeeldingen en multimedia

Afbeeldingen en multimedia verbeteren de gebruikerservaring, mits deze op de juiste manier zijn toegepast. Zowel het formaat als de kwaliteit moeten in orde zijn. Voeg bovendien alt-teksten en beschrijvingen in om de SEO te verbeteren.

Interne linkstructuur

De website moet over een interne linkstructuur en eenvoudige navigatie beschikken, zodat gebruikers en zoekmachines op een prettige manier door de website heen gaan. Zorg ervoor dat elke pagina op een logische manier met elkaar is verbonden en dat de anchor texts relevant zijn.

Off-page SEO

Off-page SEO richt zijn strategie juist meer naar buiten. Enkele onderdelen van deze strategie zijn linbuilding, social signals en andere externe factoren.

Social media voor SEO

Social media is zeer geschikt om het bereik en de zichtbaarheid van content te vergroten. Zorg ervoor dat de content van de website consistent is aan de content op social media.

Social media helpt bij het direct communiceren naar de doelgroep en de bereikbaarheid, en daarmee ook het verkeer, te vergroten.

Lokale SEO en Google My Business

Lokale SEO en Google My Business zijn essentieel voor bedrijven die lokaal opereren. De bedrijfsvermeldingen moeten up-to-date zijn en SEO-specialisten moeten actief betrokken zijn bij lokale SEO-strategieën.

Hoe ziet dit eruit in een stappenplan?

Zie voor een volledig SEO-stappenplan mijn blog hierover. Onderstaand kun je een globaal stappenplan vinden om aan de slag te gaan met de SEO voor een nieuwe website.

MaandActiesBenodigde stakeholders
1Het opstellen van de SEO-strategie, technische setup, het opzetten van Google Analytics & Search Console, initieel zoekwoordonderzoekWeb-developer, SEO-specialist, data-analyst, content-specialist
2De ontwikkeling van de website-architectuur, het creëren van SEO-geoptimaliseerde content, het opzetten on-page SEO-elementenWeb-developer, SEO-specialist, content-specialist
3De implementatie van technische SEO, het opzetten van een linkbuildingstrategie, de ontwikkeling van een contentkalenderWeb-developer, SEO-specialist, content specialist
4Het uitvoeren van een lokale SEO-strategie, de optimalisatie van de mobiele ervaring, het publiceren en promoten van contentWeb-developer, SEO-specialist, content specialist, social media manager
5Het analyseren van de SEO-prestatiedata, het aanpassen van de contentstrategie, het verfijnen van de linkbuildingstrategieSEO-specialist, data-analyst, content-specialist
6Het uitvoeren van de SEO-audit, het optimaliseren van de conversie, het evalueren/bijstellen van de SEO-strategieSEO-specialist, CRO-specialist, Marketing manager
SEO-stappen voor een nieuwe website

Analyses en eventuele aanpassingen

Elke stap moet grondig geanalyseerd worden en waar nodig moeten er aanpassingen worden verricht. Data-gedreven besluitvorming in van groot belang voor SEO. Gebruik analytische tools en inzichten om het SEO-stappenplan op een goede manier uit te voeren, zodat de prestaties steeds beter zullen worden.

Google Analytics

Google Analytics is een goede tool voor het monitoren van de prestaties van een website en het gebruikersgedrag. Stel de bepaalde doelen in, track de conversies en analyseer de gebruikersdata. Dit geeft aan hoe gebruikers de website gebruiken en welke punten nog verbeterd moeten worden.

Google Search Console

Google Search Console is een handige tool om de prestaties van de website vanuit het perspectief van de zoekmachines te controleren. Voor een ideale SEO-optimalisatie van de website is het monitoren van indexering, rankings en organisch zoekverkeer van groot belang.

Continue analyse aanpassingen

SEO is een continue proces, waarbij voortdurend analyses uit moeten worden gevoerd en waar nodig aanpassingen moeten worden gedaan. Ook geven analyses nieuwe inzichten voor nieuwe strategieën. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de content, linkbuilding strategieën of technische SEO.

Veelvoorkomende valkuilen binnen SEO

Naast de vele voordelen binnen SEO, is er ook een aantal valkuilen. Ben bewust van de valkuilen en vermijd deze door de SEO-strategie zorgvuldig uit te voeren. Hieronder bespreek ik de meest voorkomende valkuilen binnen SEO.

Duplicate content en canonical tags

Een belangrijk onderdeel van een goede SEO-uitvoering, is het identificeren en correct gebruiken van canonical tags. Op deze manier begrijpen zoekmachines de voorkeur versie van een pagina. Ook kun je zo mogelijk verwarrende signalen wat betreft link equity en belangrijke content vermijden.

Vermijd over-optimalisatie en keyword stuffing

Binnen SEO is het vinden van een juiste balans cruciaal. Voorkom over-optimalisatie en keyword stuffing. Dit kan leiden tot een negatieve gebruikerservaring, maar ook tot een lagere ranking in de zoekmachines.

Zoek daarom keywords uit die bijdragen aan de kwaliteit van de content en zorg ervoor dat de tekst altijd goed leesbaar blijft.

Optimaliseer de mobiele gebruikerservaring en laadtijd

Om de gebruikerservaring op mobiele telefoons optimaal te maken, is van belang dat de website snel en vlot werkt. Gebruik daarom een mobile-first benadering. De gebruikerservaring is het best als de website op alle apparaten snel en goed werkt.

Samengevat

Voor een optimale toepassing van SEO is het goed om te weten wat de vuilkuilen zijn en hoe deze worden vermeden. Daarnaast moet je voortdurend op de hoogte zijn van nieuwe trends en ontwikkelingen.

Maak een strategisch SEO-stappenplan, waarbij de resultaten voortdurend worden geanalyseerd en waar nodig worden aangepast. Zo is niet alleen de gebruikerservaring optimaal, maar komt de pagina ook hoger in de zoekresultaten van Google.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 27 maart 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 27 maart 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.