Wat doet een SEO-manager?

Een SEO-manager speelt een belangrijke rol binnen ieder SEO-traject. Vaak werkt een SEO-manager voor grotere organisaties en voert hij of zij hier het (logisch) SEO-management uit. In dit artikel bespreek ik wat ik als SEO-manager doe voor organisaties en op welke manier ik te werk ga.

Wat doet een SEO-manager?

Een SEO-manager is verantwoordelijk voor het plannen, implementeren en beheren van de algehele SEO-strategie van een bedrijf. Dit omvat een breed scala aan taken, van technische website audits tot content optimalisatie en alles daartussenin. Het uiteindelijke doel is om de ranking van de website op de SERP (Search Engine Results Page) te verbeteren, de organische verkeersstroom te verhogen en de gebruikerservaring te optimaliseren.

Tot de dagelijkse werkzaamheden behoren het uitvoeren van keyword onderzoek om te identificeren welke termen en frasen potentieel verkeer naar de site kunnen leiden. Ook het analyseren van concurrenten om kansen voor verbetering te identificeren, en het nauw samenwerken met content creators om te zorgen dat de inhoud niet alleen SEO-vriendelijk is, maar ook waardevol en boeiend voor het publiek.

Een ander cruciaal aspect van hun rol is linkbuilding, wat het proces inhoudt van het verkrijgen van hyperlinks van andere websites naar de eigen site. Dit is een sleutelfactor voor zoekmachines om de autoriteit en relevantie van een website te beoordelen.

Verantwoordelijkheden en taken van een SEO-manager

De kernverantwoordelijkheden van een SEO-manager omvatten:

 1. Strategieontwikkeling: Het opstellen van een uitgebreide SEO-strategie die zowel op de korte als lange termijn is gericht op het verbeteren van de zichtbaarheid en het rangschikken van de website.
 2. Technische SEO: Het uitvoeren van technische audits van de website om problemen te identificeren en op te lossen die de prestaties van de site kunnen beïnvloeden, zoals trage laadtijden, niet-geoptimaliseerde meta tags, en meer.
 3. Content optimalisatie: Samenwerken met content creators om ervoor te zorgen dat alle content, van webpagina’s tot blogberichten, is geoptimaliseerd voor relevante keywords. Dit omvat ook het optimaliseren van de structuur van de website en het verbeteren van de interne linkstrategie.
 4. Linkbuilding: Het ontwikkelen en uitvoeren van linkbuilding strategieën om de domeinautoriteit te verhogen door kwalitatieve backlinks te verkrijgen.
 5. Analyse en rapportage: Het regelmatig monitoren van de prestaties van SEO-activiteiten met behulp van tools zoals Google Analytics en het rapporteren van de resultaten aan belanghebbenden. Dit omvat het bijhouden van rankings, verkeer, conversiepercentages en andere belangrijke prestatie-indicatoren.
 6. Trends en updates volgen: Voortdurend op de hoogte blijven van de nieuwste SEO-trends, technieken en algoritmische updates om ervoor te zorgen dat de SEO-strategie relevant en effectief blijft.

De rol van een SEO-manager is dus veelzijdig en vereist een breed scala aan vaardigheden, van technische expertise tot creatieve contentcreatie en strategische planning.

Vaardigheden en kwaliteiten van een SEO-manager

Een succesvolle SEO-manager beschikt over een unieke combinatie van vaardigheden en kwaliteiten die hen in staat stellen om de online zichtbaarheid van een website te maximaliseren. Deze rol vereist niet alleen technische expertise en creativiteit, maar ook analytisch inzicht en uitstekende communicatieve vaardigheden. Hieronder worden de cruciale vaardigheden en kwaliteiten die een SEO-manager moet bezitten, verder uitgediept.

Technische SEO-kennis

Technische SEO is het fundament waarop een succesvolle SEO-strategie wordt gebouwd. Een SEO-manager moet grondige kennis hebben van technische aspecten zoals website-architectuur, mobiele optimalisatie, snelheid van de site, XML-sitemaps, robots.txt-bestanden, en meer. Deze kennis stelt hen in staat om technische audits uit te voeren en nauw samen te werken met webontwikkelaars om ervoor te zorgen dat de website technisch geoptimaliseerd is voor zoekmachines en gebruikers.

Inhoudstrategie en -ontwikkeling

Content is koning in de wereld van SEO. Een effectieve SEO-manager moet in staat zijn om een inhoudstrategie te ontwikkelen die de doelgroep aanspreekt en aanzet tot actie. Dit vereist een diep begrip van de doelmarkt en het vermogen om relevante, waardevolle en boeiende content te creëren die geoptimaliseerd is voor zoekmachines. De manager moet ook in staat zijn om content gaps te identificeren en een contentkalender te ontwikkelen die zorgt voor een gestage stroom van hoogwaardige content.

Linkbuilding strategieën

Linkbuilding is essentieel voor het opbouwen van de autoriteit van een website. Een SEO-manager moet ervaren zijn in het ontwikkelen en uitvoeren van linkbuilding strategieën die gericht zijn op het verkrijgen van hoogwaardige backlinks van relevante websites. Dit vereist niet alleen creativiteit en doorzettingsvermogen, maar ook een grondig begrip van de richtlijnen van zoekmachines om te zorgen dat de tactieken niet resulteren in sancties.

Analytische vaardigheden van een SEO-manager

SEO is data-gedreven. Een SEO-manager moet daarom sterke analytische vaardigheden hebben om grote hoeveelheden data te interpreteren en om te zetten in actiegerichte inzichten. Ze moeten vertrouwd zijn met tools zoals Google Analytics, Google Search Console, en andere SEO-tools om de prestaties van hun strategieën te monitoren en te optimaliseren op basis van concrete gegevens.

Communicatie en samenwerking

Effectieve communicatie en samenwerking zijn van cruciaal belang in de rol van een SEO-manager. Ze moeten in staat zijn om hun strategieën en de waarde van SEO duidelijk over te brengen aan stakeholders, waaronder teamleden, klanten en andere afdelingen binnen een organisatie.

Dit omvat niet alleen het schrijven van rapporten en het presenteren van bevindingen, maar ook het werken als onderdeel van een team om gezamenlijke doelen te bereiken. Een succesvolle SEO-manager is een teamspeler die in staat is om over afdelingsgrenzen heen te werken en anderen te beïnvloeden en te motiveren.

In combinatie stellen deze vaardigheden en kwaliteiten een SEO-manager in staat om effectieve SEO-strategieën te ontwikkelen en uit te voeren die de zichtbaarheid en prestaties van een website verbeteren, wat uiteindelijk leidt tot een toename van verkeer, engagement en conversies.

Dagelijkse taken van een SEO-manager

De dagelijkse taken van een SEO-manager zijn divers en vereisen een balans tussen strategisch denken en operationele uitvoering. Deze rol is essentieel voor het succes van online marketinginspanningen, aangezien het gericht is op het verbeteren van de zichtbaarheid en vindbaarheid van een website in zoekmachines. Hier volgt een diepgaande blik op de kerntaken die deel uitmaken van het dagelijkse werk van een SEO-manager.

Website audit en analyse

Een fundamentele taak van een SEO-manager is het regelmatig uitvoeren van uitgebreide website audits. Deze audits evalueren de website op technische SEO, gebruiksvriendelijkheid, contentkwaliteit en externe factoren zoals backlinks.

Het doel is om problemen te identificeren die de zoekmachineprestaties van de site kunnen belemmeren, zoals trage laadsnelheden, gebroken links, duplicate content, of niet-geoptimaliseerde meta tags. Na de audit stelt de SEO-manager een actieplan op om deze problemen aan te pakken, vaak in samenwerking met webontwikkelaars en content creators.

Keyword onderzoek en strategie

Keyword onderzoek staat centraal in elke SEO-strategie. Een SEO-manager besteedt een aanzienlijke hoeveelheid tijd aan het identificeren van relevante zoekwoorden en frasen die potentieel verkeer naar de website kunnen leiden.

Dit proces omvat het analyseren van zoekvolume, competitie, en de intentie achter zoekopdrachten. Met deze informatie ontwikkelt de SEO-manager een keyword strategie die richting geeft aan contentcreatie en optimalisatie, zodat de website content biedt die aansluit bij wat gebruikers zoeken.

Optimalisatie van on-page elementen

On-page SEO is cruciaal voor het succes van een website. Dit omvat het optimaliseren van titels, headings, meta descriptions, afbeeldingsalt-teksten, en de content zelf om zowel zoekmachines als gebruikers te bedienen.

Een SEO-manager zorgt ervoor dat alle on-page elementen zijn geoptimaliseerd volgens best practices, wat helpt om hogere rankings te behalen en de gebruikerservaring te verbeteren. Dit omvat ook het zorgen voor een logische sitearchitectuur en URL-structuur, wat helpt zoekmachines om de site effectief te crawlen en te indexeren.

Monitoring en rapportage van SEO-prestaties

Het monitoren van de prestaties van SEO-inspanningen is een dagelijkse activiteit voor een SEO-manager. Een greep uit de tools die ik gebruik als SEO-manager:

 • Google Search Console (technische issues en prestaties bijhouden);
 • Google Analytics (hoe verhoudt SEO zich tot conversie en andere kanalen bijhouden);
 • Ahrefs (linkbuilding en content optimalisaties);
 • Screaming Frog (technische SEO);
 • SE Ranking (posities / algemene dashboarding voor intern gebruik).

Deze gegevens worden gebruikt om de effectiviteit van SEO-strategieën te evalueren en waar nodig aanpassingen te maken. Regelmatige rapportage aan stakeholders is ook een belangrijk onderdeel van de rol, waarbij de voortgang wordt gecommuniceerd en de waarde van SEO-inspanningen wordt aangetoond.

Samenwerking met andere afdelingen (bijv. marketing, IT)

SEO is geen geïsoleerde discipline; het vereist nauwe samenwerking met verschillende afdelingen binnen een organisatie. Een SEO-manager werkt samen met de marketingafdeling om te zorgen dat SEO-inspanningen zijn geïntegreerd in bredere marketingcampagnes.

Samenwerking met het IT-team is essentieel voor het implementeren van technische SEO-aanpassingen en het verbeteren van de websiteprestaties. De SEO-manager kan ook samenwerken met productteams, sales, en klantenservice om ervoor te zorgen dat de website inhoud biedt die aansluit bij de behoeften en vragen van de gebruiker.

Uitdagingen van SEO-management

SEO-management staat voor diverse uitdagingen die hun werk zowel uitdagend als dynamisch maken. De voortdurende evolutie van Google, het vinden van de juiste balans tussen korte- en langetermijnstrategieën, en de nadruk op contentkwaliteit ten opzichte van kwantiteit zijn enkele van de meest prominente uitdagingen. Hieronder bespreek ik hoe deze uitdagingen kunnen worden aangepakt.

Voortdurend veranderende algoritmen van zoekmachines

Zoekmachines zoals Google updaten regelmatig hun algoritmen om de gebruikerservaring te verbeteren. Dit kan een uitdaging vormen voor SEO-managers, aangezien strategieën die gisteren werkten, vandaag minder effectief kunnen zijn.

Hoe aan te pakken:

 • Blijf op de hoogte: Volg SEO-nieuwsbronnen, blogs en fora om op de hoogte te blijven van de nieuwste updates en best practices.
 • Flexibiliteit: Ontwikkel een flexibele SEO-strategie die snel kan worden aangepast aan nieuwe algoritme-updates.
 • Richt op kwaliteit: Concentreer je op het leveren van een uitstekende gebruikerservaring en hoogwaardige content, wat altijd een prioriteit zal blijven voor zoekmachines.

Balanceren tussen korte- en langetermijn SEO-strategieën

SEO is een langetermijninvestering, maar er kan druk zijn om op korte termijn resultaten te behalen. Het vinden van de juiste balans tussen strategieën die onmiddellijke resultaten opleveren en die op lange termijn waarde bieden, kan lastig zijn.

Hoe aan te pakken:

 • Stel duidelijke doelen: Bepaal wat je op korte en lange termijn wilt bereiken met je SEO-inspanningen.
 • Combineer tactieken: Integreer snelle overwinningen, zoals het optimaliseren van bestaande content voor quick wins, met langetermijnstrategieën zoals het bouwen van autoriteit door linkbuilding en contentmarketing.
 • Meet en evalueer: Houd zowel korte- als langetermijndoelstellingen in de gaten door regelmatig te meten en de strategie dienovereenkomstig aan te passen.

Het belang van contentkwaliteit vs. kwantiteit

In de wereld van SEO kan de verleiding groot zijn om te focussen op het produceren van grote hoeveelheden content in de hoop de zichtbaarheid te vergroten. Echter, zonder kwaliteit kan dit contraproductief werken.

Hoe aan te pakken:

 • Focus op waarde: Zorg ervoor dat elke content die je produceert, waarde biedt aan je doelgroep. Dit betekent dat het relevant, informatief en boeiend moet zijn.
 • Ken je publiek: Begrijp de behoeften en voorkeuren van je doelgroep om content te creëren die resoneert en engagement bevordert.
 • Kwaliteit boven kwantiteit: Hoogwaardige content zal eerder gedeeld worden, backlinks aantrekken en de algehele autoriteit van je website verhogen.
 • Gebruik data: Analyseer de prestaties van je content om te begrijpen wat werkt. Gebruik deze inzichten om toekomstige contentstrategieën te informeren.

Deze uitdagingen in SEO vereisen een doordachte benadering en voortdurende aanpassing aan het veranderende landschap. Door op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, een evenwichtige strategie te hanteren en te focussen op het leveren van waarde door middel van hoogwaardige content, kunnen SEO-managers deze uitdagingen effectief aanpakken en hun websites naar succes leiden.

De belangrijkste vaardigheden van een SEO-manager

Om het management van de SEO van een organisatie op je te nemen, heb je verschillende vaardigheden nodig die je bij elkaar moet kunnen brengen. Onderstaand vind je een opsomming van deze vaardigheden met daarbij de prioriteit per onderdeel (wat mij betreft dan).

PrioriteitVaardigheid
100Technische SEO-kennis
98Analytische vaardigheden
96Inhoudstrategie en -ontwikkeling
94Linkbuilding strategieën
92Kennis van zoekalgoritmen
90Gebruik van SEO-tools
88Data-analyse en interpretatie
86Content optimalisatie
84Strategisch planningsvermogen
82Communicatie en samenwerking
Top vaardigheden SEO-manager.

Conclusie

SEO-managers spelen een cruciale rol in het digitale tijdperk, geconfronteerd met uitdagingen zoals veranderende algoritmen, het balanceren van korte- en langetermijnstrategieën, en de nadruk op contentkwaliteit.

Door flexibel en geïnformeerd te blijven, duidelijke doelen te stellen en te focussen op het creëren van waardevolle content, kunnen ze deze uitdagingen effectief navigeren en bijdragen aan het langetermijnsucces van hun websites.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 22 april 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 3 juni 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.