Is dynamisch renderen voor SEO nog de moeite waard?

Dynamisch renderen is een van de methodes die worden gebruikt om SEO te optimaliseren. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee, maar ook nadelen. Ik dit artikel onderzoek ik de pluspunten en uitdagingen en kijk ik of er alternatieven zijn.

Wat is dynamisch renderen?

Als je je verdiept in de wereld van SEO, kom je ongetwijfeld de term ‘dynamisch renderen’ tegen. Dit klinkt misschien als een geavanceerde techniek die je SEO-strategie naar een hoger niveau kan tillen, maar is het echt de moeite waard? Dynamisch renderen is vaak een complexe werkwijze waarbij GoogleBot JavaScript onderdelen van de PWA/website correct uitleest. Verschillende versies van een webpagina worden aangeboden aan verschillende gebruikers of user-agents (waaronder zoekmachines). Waar normaal gesproken slechts één statische versie van een website aan iedereen wordt getoond, wordt er bij dynamisch renderen een specifieke pagina voor SEO-doeleinden gecreëerd en getoond aan een gedetecteerde gebruiker.

Hoe verschilt dynamisch renderen van andere SEO-technieken?

Het grootste verschil is dat standaard SEO-technieken slechts gebruikmaken van één versie van een website, die zowel aan gebruikers als zoekmachines wordt getoond. Voor beide doelgroepen moet de website dus gebruiksvriendelijk en optimaal zijn. De laadtijden moeten dus niet te lang zijn en de content moet duidelijk en goed leesbaar zijn op mobiele telefoons. Bovendien moet de content relevante zoekwoorden bevatten.

Bij dynamisch renderen wordt slim gebruikgemaakt van de verschillende versies door precies te bepalen welke elementen getoond moeten worden aan de gebruiker en welke aan user-agents.

Dynamisch renderen biedt voordelen in het geval een website inhoud bevat die niet goed kan worden geïndexeerd of is voorzien van elementen van JavaScript die niet goed door zoekmachines worden geladen. Vooral websites met veel interactieve content maken gebruik van dynamisch renderen, omdat zoekmachines deze inhoud niet altijd efficiënt crawlen en indexeren.

Hoe werkt dynamisch renderen?

Het doel van dynamisch renderen is een vereenvoudigde versie van de webpagina te tonen aan zoekmachines, zodat ze deze beter indexeren. Tegelijkertijd krijgen consumenten een volledige versie van de website te zien.

Dynamisch renderen werkt als volgt. De server toont de HTML en het JavaScript aan de browser volgens de broncode. De server checkt welke user-agent de bestanden opvraagt en stuurt vervolgens een statische HTML aan de crawler. Op deze manier wordt ook meteen de inhoud van het JavaScript duidelijk.

Verschil met traditionele technieken

Traditionele SEO-technieken richten zich meer op SEO-optimalisatie door de structuur en content van de website zelf te verbeteren. Zo wordt er gelet op metadata, de laadtijd en het creëren van kwalitatief goede en relevante content. Ook moet een website over een goede mobiele versie beschikken.

De traditionele SEO-aanpak richt zich dus meer op het verbeteren van de gebruikerservaring voor zowel normale gebruikers als zoekmachines, die dezelfde versie van de website gebruiken. Bij dynamisch renderen worden voor beide groepen verschillende versies van de website gecreëerd.

Wanneer dynamisch renderen gebruiken voor SEO

Dynamisch renderen kan complex zijn. Om deze techniek op een goede manier toe te passen, is technische kennis vereist. Ga altijd na of de voordelen van dynamisch renderen wel opwegen tegen de tijd en vaardigheden die nodig zijn om de techniek goed uit te voeren. Bovendien lopen de kosten op.

Voor een website die afhankelijk is van moderne technologieën die niet zo eenvoudig worden geïndexeerd door zoekmachines, kan dynamisch renderen voordelen bieden. Ook voor een website die complexe JavaScript gebruikt kan dynamisch renderen een uitkomst zijn. Daarnaast is deze techniek te gebruiken op websites die met hun prestaties nog wat achterblijven, terwijl de content en structuur wel optimaal zijn. Dynamisch renderen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de laadtijd minder wordt. Dankzij dynamisch renderen kan de website toch hoger in de zoekresultaten komen.

Nadelen van dynamisch renderen voor SEO

Naast bovengenoemde voordelen, brengt dynamisch renderen een aantal uitdagingen met zich mee. Dynamisch renderen biedt verschillende technische risico’s. Hieronder beschrijf ik enkele van de belangrijkste risico’s die belangrijk zijn voor de keuze om dynamisch renderen wel of niet toe te passen.

Technische complexiteit

Zoals al eerder genoemd, vereist dynamisch renderen veel technische kennis en expertise. Back-end systemen moeten significant worden aangepast, wat tot complicaties in het onderhoud van een website kan leiden. Dynamisch renderen neemt bovendien veel tijd in beslag en is erg kostbaar. Veel SEO-experts zijn niet in staat om dynamisch renderen zelf uit te voeren en zijn dus afhankelijk van externe experts. Bovendien is de infrastructuur niet altijd geschikt voor de geavanceerde technieken die worden uitgevoerd bij technisch renderen.

Mogelijke negatieve gevolgen voor SEO

Hoewel dynamisch renderen kan worden gebruikt om SEO te verbeteren, kan het juist ook een negatieve impact op SEO hebben. In het geval dat dynamisch renderen op een verkeerde manier is geïmplementeerd, kunnen inconsistenties ontstaan tussen de versie die aan de gebruikers wordt getoond en de versie die voor zoekmachines is bedoeld. Zoekmachines zien dit als ‘cloaking’, wat een negatieve invloed kan hebben op de ranking in Google.

Zoekmachines hebben soms ook moeite met het interpreteren van content waarbij gebruik is gemaakt van dynamisch renderen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de indexering.

Afwegingen voor- en nadelen

Maak altijd een goede afweging tussen de risico’s en de baten van dynamisch renderen voor de SEO-prestaties. De investering kan duur zijn en daarbovenop komen blijvende onderhoudskosten. Ook zijn er veel andere middelen en tijd nodig om dynamisch renderen goed uit te voeren.

Daarbij is het nog maar de vraag of de SEO wordt verbeterd en de gemaakte investeringen worden terugverdiend.

Testen of de investering beloond wordt

Zoals al eerder benoemd, loont dynamisch renderen alleen bij websites die zwaar op JavaScript leunen, websites waarbij de content niet goed door zoekmachines wordt geïndexeerd of websites die ondanks een optimale content geen goede SEO-positie hebben.

Om een goed overwogen keuze te maken of dynamisch renderen het gewenste effect zal bereiken of niet, kan een analyse nuttig zijn. Analyseer het gebruik van dynamisch renderen in verschillende contexten, denk aan vergelijkbare cases binnen een branche. Maak ook een goed overzicht van de risico’s en de kosten voor de specifieke website. Alleen door alle uitkomsten op een rijtje te hebben, kun je een weloverwogen keuze maken om dynamisch renderen te gebruiken voor het SEO-stappenplan.

Beschikbare alternatieven

Naast dynamisch renderen bestaan er nog alternatieven die ervoor zorgen dat (een deel van) het gewenste effect wordt bereikt. Overweeg welke alternatieven er zijn, voordat je voor dynamisch renderen kiest. De keuze kan een grote invloed op de SEO-positie hebben. Hieronder volgt een overzicht van verschillende alternatieven.

Serverside rendering

Bij serverside rendering wordt een pagina volledig geladen op de server en vervolgens naar de gebruiker gestuurd. Op deze manier kunnen zoekmachines de pagina direct crawlen en hoeven ze niet te wachten op een client-side JavaScript. Er wordt dus van slechts één versie gebruikgemaakt, maar de website werkt wel sneller. Omdat zoekmachines de index meteen indexeren, kan de website hoger in de ranking van Google komen te staan.

Bij het gebruikmaken van client side rendering wordt JavaScript toegevoegd op de gebruikers computer en kan de content worden gerenderd. Deze manier van renderen zorgt voor flexibiliteit en dynamiek, maar brengt wel risico’s met zich mee. Zoekmachines hebben moeite met het indexeren van JavaScript, waardoor de SEO-positie omlaag kan gaan.

Kosten en baten

Om een goede afweging tussen de verschillende methodes van rendering te maken, moet je niet alleen kijken naar de investering, maar ook naar de resultaten van elke methode. Zo is serverside rendering wat duurder, maar zijn de SEO-resultaten over het algemeen goed. Clientside rendering is wat goedkoper, maar ook risicovoller voor de SEO-positie.

Rich Results Test

Er is nog een tool die kan helpen bij het bepalen of dynamisch renderen nodig is of niet. De Rich Results Test van Google checkt of Google alle content van een pagina goed kan inzien. Ook kan deze tool de gerenderde HTML inzien (zie onderstaande afbeelding).

Binnen HTML kun je zoeken naar bepaalde content op de pagina, denk aan alt attributen of namen van afbeeldingen. Als de gewenste content niet aanwezig is, kan dat liggen aan het serveren van JavaScript. Hier kan GoogleBot niet bij.

Samengevat

Dynamisch renderen kan voordelen hebben voor SEO, maar deze methode is niet zonder risico’s, zowel qua kosten als resultaat. Overweeg de kosten en baten en zoek goed uit of alternatieven als serverside en cliënt rendering dezelfde resultaten bieden.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 27 maart 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 27 maart 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.