Tips voor content pruning

Content pruning is een veelbesproken onderwerp binnen SEO. Als SEO-specialist ben ik me zeer bewust van de impact van content pruning op SEO. De impact kan zowel negatief als positief zijn.

In dit artikel ga ik dieper in op de betekenis van content pruning en wat er komt kijken bij een content pruning-project.

Wat is content pruning?

Content pruning gaat over het analyseren, evalueren en optimaliseren van content op een website. De slechtere content wordt verwijderd en de goede, relevante en waardevolle content blijft over. Dit maakt de content in zijn geheel beter.

Het belang van content pruning

Sommige mensen denken dat hoe meer content er op een website aanwezig is, hoe beter het is. Maar dit is niet altijd het geval. Verouderde of zwakke content kan de SEO-prestaties van een website negatief beïnvloeden. Het verwijderen van deze content zorgt voor een betere kwaliteit van een website. Dit leidt een betere gebruikerservaring en zorgt ervoor dat een website hoger in Google of een andere zoekmachine komt te staan.

Pagina’s die niet relevant zijn voor het kernonderwerp van een website of niet goed genoeg presteren, hebben een negatief effect op de posities van deze onderwerpen. Om de pagina’s die wel goed scoren niet te beschadigen, is het dus belangrijk de zwakke pagina’s of content te verwijderen.

Content pruning in het kort

In onderstaande video leg ik content pruning in vogelvlucht uit:

Content pruning (video).

Wanneer beginnen met content pruning

In het geval dat een groot aantal van artikelen van een website beter niet getoond kan worden aan het publiek omdat de kwaliteit niet goed genoeg is of een andere reden, is het tijd voor content pruning. Doe dit volgens onderstaande stappen:

Stap 1: inventariseer de content

Bekijk eerst de content op een website en kijk welke content weg moet. Sla geen pagina’s over, maar selecteer er ook niet te veel om te verwijderen.

Maak een lijst van alle pagina’s

Maak een lijst van alle pagina’s op een website (denk aan een export uit Screaming Frog). Dit biedt een duidelijk overzicht van de pagina’s van een website en help bij het identificeren van pagina’s die mogelijk aandacht nodig hebben.

Gebruik tools

Verschillende tools helpen om content pruning te automatiseren. Denk aan tools als Screaming Frog of Sitebulb. Deze tools crawlen een website en bieden uitgebreid overzicht van de content. Dit is inclusief SEO-metrics als paginatitels en meta-beschrijvingen.

Stap 2: prestaties analyseren

Na de inventarisatie van de content, worden de prestaties geanalyseerd. Dit helpt bij het begrijpen van welke pagina’s aandacht nodig hebben en welke verwijderd worden.

Google Analytics

Google Analytics helpt om inzicht te krijgen in het verkeer en gedrag van gebruikers de pagina’s van een website. Metrics als de gemiddelde tijd dat bezoekers op de pagina zijn, het aantal paginaweergaven en bouncepercentage geven weer welke pagina’s werken en welke niet.

SEO metrics

Niet alleen Google Analytics is belangrijk, maar ook SEO-specifieke metrics. Deze meten onder andere de keyword ranking, click-through rate (CTR) en het organisch verkeer. Gebruik hiervoor tools als Ahrefs of SEMrush.

Gebruikersbetrokkenheid

Een ander belangrijk aspect is de mate waarin gebruikers betrokken zijn. Dit is te zien in zaken als shares op social media, reacties en andere vormen van interactie. Een hoge betrokkenheid geeft vaak aan dat de content waardevol en relevant is.

Overzicht

Maak door middel van verticaal zoeken een overzicht met alle gegevens bij elkaar. Het is mogelijk om onderstaand voorbeeld te gebruiken:

URLKlikken (3 mnd)Klikken (6 mnd)Klikken (12 mnd)Kwaliteit contentDatum
Voorbeeld content pruning – bepaling zwakke pagina’s.

De datum staat voor de publicatiedatum van een artikel.

Stap 3: zwakke content identificeren

Uit de grote hoeveelheid data is het nu noodzakelijk om de zwakke content te identificeren.

Pagina’s met weinig verkeer

verwijderd worden. Let op: lage verkeerspagina’s zijn niet altijd slecht. Het kan ook zijn dat de pagina nog maar recent is gepubliceerd of is gericht op een specifieke doelgroep.

Dit is waarom ik de publicatiedatum én kwaliteit van de content erbij heb gezet. Het is niet de bedoeling om een 404 of 301 te geven aan een artikel met content van hoge kwaliteit.

Lage conversieratio

Een lage conversieratio geeft vaak aan dat een pagina niet genoeg bezoekers trekt. Enkele oorzaken hiervan zijn verouderde informatie of slechte call-to-actions. Ook kan de gebruikerservaring negatief zijn. Het komt echter niet vaak voor dat een website genoeg geregistreerde conversies heeft om de conversieratio meetbaar te maken.

Verouderde informatie

Verouderde content is negatief voor de SEO-prestaties en de geloofwaardigheid van een merk. Verouderde informatie kan op drie manieren worden tegengegaan: bijwerken, verwijderen of samenvoegen met relevantere content. Ikzelf vind bewerken een goede oplossing, iets wat nog niet vaak genoeg gebeurt.

Stap 4: besluitvorming

Na de inventarisatie en analyse van de content is het tijd om te beslissen wat er met de pagina’s moet gebeuren. Voor elke pagina zijn er drie opties: bijwerken, samenvoegen of verwijderen.

Bijwerken

Een potentieel waardevolle pagina die niet optimaal presteert, heeft alleen een update nodig. Voeg bijvoorbeeld nieuwe informatie toe. Andere opties zijn het verbeteren van de SEO of het updaten van verouderde data.

Samenvoegen

Als meerdere pagina’s met vergelijkbare onderwerpen niet goed presteren, is het mogelijk om ze samen te voegen tot één krachtige pagina. Dit kan zorgen voor een sterke SEO-optimalisaite. Er zijn meerdere opties voor het samenvoegen:

  • Zet alle content over van artikel A naar artikel B.
  • Zet een deel van de content over naar verschillende artikelen.
  • Zet een deel van de content over en verwijder een ander deel.
  • {zet een optie van content over zoals bovenstaand omschreven} + redirecten (301 of 302).
  • {zet een optie van content over zoals bovenstaand omschreven} + een canonical geven.
  • {zet een optie van content over zoals bovenstaand omschreven} + een 410/404 geven.

Verwijderen

Als bovenstaande oplossingen niet genoeg zullen zijn, moet een pagina in zijn geheel verwijderd worden. Zorg wel altijd voor de juiste redirects om een eventuele impact op de SEO zo klein mogelijk te maken. Kies tussen een 301 en een 410/404 op het aantal links en het SEO-verkeer van een pagina.

Houd bij deze keuze ook rekening met het aantal redirects die al op een website staan en met het crawl budget. Meer redirects op een website zorgen automatisch voor een  hoger verbruik van crawl budget

Stap 5: tijd voor actie

Als de beslissing genomen is, is het goed om naar de verschillende opties te kijken. Dit onderdeel kost veel tijd, voornamelijk voor een content marketeer (en deels development). Het is niet mogelijk om dit proces te automatiseren.

Hoe te updaten

Doe een grondige content- en SEO-audit van de pagina. Update de tekst, voeg nieuwe afbeeldingen toe en optimaliseer de meta-tags. Het is belangrijk om de wijzigingen te meten. Dit geeft inzicht in het effect van de update.

Een voordeel is dat dit proces meteen zorgt dat de stockfoto’s verwijderd worden.

Samenvoegen

Identificeer de samen te voegen pagina’s en kies een ‘hoofdpagina’ waar alle content naartoe gaat. De beste delen van de pagina’s moeten samen worden gevoegd in een hoofdpagina. Maak 301-redirects van de oude pagina’s naar de nieuwe.

Hoe te verwijderen

Zorg bij het verwijderen van een pagina voor een 301-redirect naar een relevante andere pagina. Dit voorkomt ‘dode links’ achterlaat en minimaliseert de impact op de SEO.

Stap 6: redirects en canonicals

Na het bijwerken, samenvoegen en zelfs het verwijderen van enkele pagina’s is het belangrijk om de wijzigingen soepel door te voeren. Het is belangrijk om een negatieve impact op de SEO te voorkomen.

301 Redirects

Het is belangrijk 301-redirects in te stellen bij het verwijderen of samenvoegen van pagina’s die SEO-waarde bevatten. Dit leidt het verkeer om naar de nieuwe of meest relevante pagina. De pagina behoudt zo de opgebouwde SEO-waarde.

Gebruik dan canonical tags voor vergelijkbare content die niet samengevoegd mag worden. Canonical tags vertellen zoekmachines welke versie van een pagina als de ‘hoofd’-versie moet worden beschouwd. Zo worden duplicate content problemen voorkomen.

Stap 7: monitor resultaten

Na het uitvoeren van de acties is het noodzakelijk om de resultaten te blijven volgen.

Prestatie-indicatoren

Let op belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) in de gaten. Denk aan zaken als keyword rankings, organisch verkeer en de conversieratio. De bedoeling van content pruning is dat een website met minder pagina’s méér organisch verkeer ontvangt. De conversie uit het SEO-verkeer zal meestijgen met dit project.

Periodieke controle

Periodieke controles zijn essentieel om de content relevant en up-to-date te houden. Gebruik de data om je strategie waar nodig bij te stellen. Met name in het begin is regelmatige controle nodig. Een goede tool hiervoor is de Google Search Console.

Als belangrijke zoektermen in de SERP dalen, gaat het niet goed. Houd de  van pagina’s met een redirect naar een nieuwe pagina posities extra in de gaten.

Volg alle stappen – van het inventariseren van content tot het monitoren ervan – nauwkeurig. Dit zorgt voor een effectieve content pruning strategie die de gebruikerservaring en SEO zal verbeteren.

Volgende stappen

Als alle stappen zijn doorlopen, is het belangrijk om de prestaties en de content te blijven monitoren. Breid de strategie uit naar andere delen van een website of zelfs naar andere platforms.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 27 maart 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 27 maart 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.