Contentstrategie

De tijd waarin het voldoende was om hard te roepen dat jouw product het beste is om hogere verkoopcijfers te behalen ligt achter ons. Tegenwoordig is er echt een contentstrategie nodig. Consumenten zijn mondiger geworden en willen overtuigd worden van de kwaliteit van producten. In een contentstrategie is duidelijk vast te leggen op welke wijze daarbij te werk wordt gegaan.

Wat is een contentstrategie?

Een contentstrategie is een plan waarin wordt vastgelegd hoe je met je content om wilt gaan. Er staat in wat je wilt publiceren en op welk moment.

Je kunt in een contentstrategie ook een planning maken en vastleggen via welke kanalen de content zal worden verspreid. Voor een bedrijf kan het hebben van zo’n duidelijk plan veel rust geven.

Contentstrategie | Begrippenlijst

Voorbeelden van contentstrategie

De contentstrategie is sterk afhankelijk van de doelgroep. Een goede contentstrategie begint daarom met de identificatie van de doelgroep en de behoefte die daar leeft. Het is ook goed om vast te leggen welk doel je met de content wilt bereiken. Vervolgens wordt onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van de doelgroep.

Je weet dan over welke onderwerpen er content gemaakt moet worden om kopers te interesseren. Vervolgstappen zijn het bedenken van een ‘tone of voice’ en een planning, zodat duidelijk is welke informatie op welk moment moet worden gepubliceerd. Daarna kan worden gestart met het creëren van spraakmakende en kwalitatief goede content.

Het belang van contentstrategie

Met een goede contentstrategie is aantoonbaar meer omzet te behalen. Dat blijkt uit onderzoek. Waarschijnlijk komt dat, doordat er beter onderzoek is gedaan naar de identiteit van de klanten en hun behoeften. Een ander voordeel van een contentstrategie is, dat in het bedrijf volgens een vaste contentplanning kan worden gewerkt. Dat zorgt voor rust in de organisatie.

De impact van contentstrategie

Met een contentstrategie wordt bereikt dat de kloof tussen vraag en aanbod kleiner wordt. De vraag van de klant wordt beter beantwoord en dat vertaalt zich naar stijgende verkoopcijfers. Doordat zoekwoorden met behulp van SEO optimalisatie aansluiten op de zoekintentie zal het bedrijf tevens een hogere ranking krijgen bij de zoekmachines.

Mijn advies

Omdat bewezen is dat een contentstrategie werkt is het goed om daarmee te werken. Stel iemand aan die verantwoordelijk is voor het opstellen van zo’n strategie. Met name bij het analyseren van het klantprofiel en het uitwerken van content met SEO optimalisatie kunnen er specialisten worden ingeschakeld.

Freelance SEO specialist

De laatste update van dit artikel vond plaats op 1 juli 2022. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen.

Ik werk sinds 8 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Samenwerken met
een SEO-specialist?

SEO-specialist SEO-specialist

Op eigen tempo een
SEO-cursus volgen?

SEO-cursus SEO-cursus

Bekijk hier de andere steden

SEO-specialist voor de provincies