Wat is de invloed van Natural Language Processing (NLP) voor SEO?

De term Natural Language Processing (NLP) komt steeds vaker voor. NLP heeft namelijk invloed op zoekmachine optimalisatie. De tool zorgt ervoor dat zoekmachines de menselijke taal steeds beter begrijpen, iets wat voordelig is voor SEO-strategieën. Maar wat is NLP nu eigenlijk precies in op welke manier beïnvloedt het de manier waarop zoekmachines content creëren en optimaliseren?

Wat houdt NLP precies in en wat heeft het met SEO te maken?

NLP heeft alles te maken met kunstmatige intelligentie en heeft als doel dat machines de menselijke taal steeds beter begrijpen. Het zorgt ervoor dat de manier waarop content geïnterpreteerd wordt door zoekmachines, verandert.


NLP maakt zoekmachine optimalisatie dus menselijker. Zoekmachines zijn steeds beter in staat de context en intentie achter de zoekopdrachten te begrijpen en leveren daardoor nauwkeurigere en relevantere zoekresultaten.

Wat is de invloed van NLP op algoritmes van zoekmachines?

Het lukt dankzij NLP vandaag de dag steeds beter om de context en emotie van een tekst te begrijpen. Dit zorgt ervoor dat er niet alleen een lap tekst geproduceerd wordt, maar deze ook aansluit bij de wensen van de klant en de doelgroep. Dankzij NLP focussen zoekmachines zich dus niet alleen meer op trefwoorden, maar ook op de kwaliteit en relevantie van de content.

De technologie zal in de toekomst steeds slimmer worden en de boodschap van een tekst nog beter begrijpen. Met de komst van nieuwe technologie, moet de manier waarop SEO wordt gemaakt, ook aangepast worden. Voor SEO-specialisten is het dus goed om te weten hoe ze slim en efficiënt gebruik maken van de nieuwe technologieën.

Waar moeten SEO-specialisten op gaan letten?

Anders dan voorheen, moeten SEO-specialisten zich nu niet alleen meer focussen op trefwoorden. Ook een goed beeld van de doelgroep en de betekenis achter een tekst zijn belangrijk voor de manier van content creëren.

Belangrijk daarbij is een natuurlijke manier van schrijven die de vragen van de doelgroep beantwoordt en het gebruik van synoniemen en gerelateerde termen om de teksten relevanter te maken en de context te verbeteren. De tekst moet ook goed leesbaar zijn, bijvoorbeeld door koppen, subkoppen, witregels en alinea’s te gebruiken. Daarnaast moet content regelmatig vernieuwd worden. Dit vindt het publiek fijn en leidt tot een hoger aantal lezers. Bovendien levert dit goede resultaten op in de zoekmachines.

Het optimaliseren van content met NLP in gedachten

Met NLP in gedachten, moet je jouw benadering van contentcreatie aanpassen. Focus op het schrijven van natuurlijke, conversatiegerichte content die antwoord geeft op de vragen van je doelgroep (1). Gebruik synoniemen en gerelateerde termen om de context en relevantie te verbeteren.

Zorg er ook voor dat je content goed gestructureerd en leesbaar is, met duidelijke koppen en subkoppen. Denk eraan om je content regelmatig te updaten en te verrijken met nieuwe inzichten en informatie, wat helpt bij het verbeteren van de relevantie en autoriteit in de ogen van zowel je publiek als zoekmachines (2).

Contentcreatie en -analyse aan de hand van NLP-tools

Er bestaan verschillende NLP-tools die helpen bij het creëren en analyseren van content. Het doel van deze tools is om inzicht te geven in wat de doelgroep vindt van de onderwerpen die met de industrie of het merk van een bedrijf te maken hebben. Hieronder noem ik een aantal voorbeelden van deze tools:

  1. Google Natural Language API: Google Natural Language API is een NPL-tool van Google die op verschillende manieren teksten analyseert, namelijk via entiteitsherkenning, een syntactische analyse en een sentimentenanalyse. Op deze manier begrijpt de zoekmachine de diepere betekenis, context en structuur van de tekst beter.
  2. MarketMuse: zoekmachines gebruiken MarketMuse voor het onderzoek naar content, met behulp van NLP en AI. Ook analyseren ze de content kwaliteit en helpt de tool bij het ontwikkelen van contentstrategieën. Dit alles met het doel de kwaliteit van de content te verbeteren en de kans op bezoekers van de geschreven artikelen te vergroten.
  3. SEMrush Writing Assistant: deze tool heeft alles te maken met SEO-optimalisatie. Zoekmachines baseren hun suggesties op de artikelen met een bepaald trefwoord die het beste uit de zoekresultaten van Google komen. Ze houden ook rekening met de tone-of-voice of leesbaarheid.
  4. Clearscope: Clearscope is een handig hulpmiddel bij het schrijven van teksten. Het verbetert de structuur van de tekst en maakt de content relevanter. Om dit te realiseren houdt de tool zoekwoord- en concurrentieanalyses.
  5. OpenAI’s GTP-3: dit is een content optimalisatieplatform dat gebruik maakt van NLP om je te helpen bij het schrijven van beter gerangschikte, meer relevante content. Het biedt gedetailleerde zoekwoord- en concurrentieanalyses.

Een diepere connectie met het publiek aan de hand van NLP

Hoewel NLP voornamelijk lijkt te zijn ontstaan om het creëren van content makkelijk te maken voor copywriters of SEO-specialisten, helpt het ook de kwaliteit van de content te verbeteren. NLP zorgt voor een diepere connectie met het publiek.

De tool onderzoekt de natuurlijke taal van het publiek en zorgt ervoor dat de content op zo’n manier wordt gecreëerd dat deze aansluit bij de wensen en zoekintentie van het publiek. Niet alleen resulteert dit in een hogere betrokkenheid van het publiek, maar ook voor het merk heeft dit positieve gevolgen. De meer menselijk geschreven teksten maakt de content voor meer mensen toegankelijker.

Welke tactieken worden toegepast?

Er zijn verschillende manieren om de relevantie, begrijpelijkheid of vindbaarheid van de content te verbeteren. Dit zijn enkele tactieken:

  1. Semantische variaties: om zoekmachines beter te laten begrijpen dat de teksten relevant zijn voor een breed scala aan zoekopdrachten, is het slim om gebruik te maken van synoniemen en semantisch gelijksoortige uitdrukkingen bij het creëren van content. Op deze manier kunnen zoekmachines de content makkelijk vinden.
  2. Zoekintentie: zoekmachines moeten de intentie van de zoekopdrachten goed analyseren om de vragen van het publiek goed te beantwoorden.
  3. Conversatie queries: spraak gestuurde zoekopdrachten worden steeds gebruikelijker. Het publiek stelt deze zoekopdrachten vaak in de vorm van een vraag. Verwerk de antwoorden in de content om de vindbaarheid te vergroten.
  4. Verbetering van leesbaarheid: maak gebruik van natuurlijke taal en een duidelijke structuur om de leesbaarheid te vergroten. Zoekmachines verwerken de content zo makkelijker.
  5. Relevante context: belangrijk is dat de context relevant is voor het thema of onderwerp van de website. Schrijf dus niet over onderwerpen die niets met het thema van de website te maken hebben.

De toekomst van NLP in de wereld van SEO

Naar verwachting zal NLP in de toekomst een steeds grotere rol spelen met betrekking tot SEO. De zoekmachines zullen nog slimmer worden en de menselijke taal steeds beter begrijpen. SEO-specialisten moeten zich vooral richten op semantische zoekoptimalisatie en het schrijven van relevante context die op een natuurlijke manier geschreven is, bij voorkeur met vragen en antwoorden in de tekst.

Samengevat

NLP is dus een erg handige tool om zoekresultaten te optimaliseren, zolang dit op een efficiënte manier gebeurt. Niet alleen helpt NLP met het makkelijker en sneller creëren van content, het zorgt ook voor een betere leeservaring van het publiek en een hogere betrokkenheid  met het bedrijf.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 27 maart 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 27 maart 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.