Flesch Reading Ease: Helpt het met SEO?

De Flesch Reading Ease-score is een getalswaarde die de leesbaarheid van een tekst aangeeft. Deze score helpt te bepalen hoe gemakkelijk een tekst te begrijpen is voor een breed publiek. De score wordt berekend op basis van de lengte van zinnen en de complexiteit van woorden, waarbij een hogere score duidt op eenvoudiger leesmateriaal. In de context van digitale content speelt deze score een cruciale rol bij het optimaliseren van teksten voor een betere gebruikerservaring.

De ontwikkeling van de Flesch Reading Ease

Ontwikkeld in de jaren 1940 door Rudolf Flesch, een Oostenrijks-Amerikaanse psycholoog, was de Flesch Reading Ease-score oorspronkelijk bedoeld om de leesbaarheid van Engelse teksten te verbeteren.

Flesch introduceerde een formule die de gemiddelde zinslengte en het gemiddelde aantal lettergrepen per woord in acht neemt, waardoor een numerieke score wordt gegenereerd die de leesbaarheid weergeeft. Sindsdien is deze formule aangepast voor verschillende talen en is het een standaardinstrument geworden voor schrijvers, onderwijzers en SEO-specialisten.

Het belang van leesbaarheid voor SEO

Leesbaarheid is van vitaal belang voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) omdat het direct invloed heeft op de gebruikerservaring. Teksten die gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, houden de aandacht van de lezer langer vast, wat leidt tot een lagere bounce rate en een hogere tijd op pagina. Zoekmachines zoals Google gebruiken gebruikersinteractiesignalen als indicatoren van de kwaliteit van de content, wat invloed heeft op de zoekmachine ranking. Door de leesbaarheid van de content te verbeteren, vergroot men de kans op een hogere ranking, meer organisch verkeer en uiteindelijk een betere conversieratio.

De relatie tussen leesbaarheidsscores en zoekmachine ranking

Hoewel zoekmachines zoals Google niet expliciet bevestigen dat leesbaarheidsscores een directe rankingfactor zijn, tonen talrijke studies en analyses aan dat er een significante correlatie bestaat tussen goed leesbare content en hogere posities in zoekresultaten. Zoekmachines streven ernaar gebruikers te voorzien van relevante, toegankelijke en waardevolle informatie. Teksten met een hoge Flesch Reading Ease-score voldoen vaak aan deze criteria door complexe informatie op een eenvoudige en begrijpelijke manier te presenteren. Daarom is het optimaliseren van content voor leesbaarheid een essentieel onderdeel van SEO-strategieën, gericht op het verbeteren van de zichtbaarheid en het bereik van online content.

Berekening van de Flesch Reading Ease-score

De Flesch Reading Ease-score biedt een kwantitatieve maatstaf voor de leesbaarheid van een tekst. Deze score varieert tussen 1 en 100, waarbij een hogere score duidt op grotere leesbaarheid. De formule om deze score te berekenen neemt twee belangrijke elementen in acht: de lengte van zinnen en de complexiteit van woorden.

De formule uitgelegd

De formule voor het berekenen van de Flesch Reading Ease-score is als volgt:

Score=206.835−(1.015×gemiddelde zinslengte)−(84.6×gemiddeld aantal lettergrepen per woord)Score=206.835−(1.015×gemiddelde zinslengte)−(84.6×gemiddeld aantal lettergrepen per woord)

Hierbij is de gemiddelde zinslengte het totaal aantal woorden gedeeld door het aantal zinnen, en het gemiddeld aantal lettergrepen per woord wordt berekend door het totaal aantal lettergrepen te delen door het totaal aantal woorden.

Factoren die de score beïnvloeden

Twee primaire factoren beïnvloeden de Flesch Reading Ease-score: de lengte van zinnen en het gebruik van complexe woorden (gemeten in lettergrepen). Langere zinnen en woorden met meer lettergrepen verlagen de score, wat wijst op een lagere leesbaarheid. Kortere zinnen en eenvoudiger woorden verhogen daarentegen de score, wat duidt op een tekst die gemakkelijker te begrijpen is.

Optimalisatie van content voor betere leesbaarheid

Het optimaliseren van content voor betere leesbaarheid draait om het bewust aanpassen van de schrijfstijl om de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de tekst te verbeteren.(1) Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor de lezer, maar versterkt ook de SEO-prestaties van de content.

Praktische tips voor het verbeteren van de leesbaarheid

Om de leesbaarheid van teksten te verbeteren, kan men de volgende strategieën toepassen:

 • Gebruik kortere zinnen: Dit maakt de tekst toegankelijker en makkelijker te volgen.
 • Vermijd complexe woorden: Waar mogelijk, kies voor eenvoudigere alternatieven die breed begrepen worden.
 • Varieer in zinsconstructie: Dit houdt de aandacht van de lezer vast en verbetert de algehele leeservaring.
 • Gebruik actieve in plaats van passieve vorm: Actieve zinnen zijn vaak korter en duidelijker.

Het belang van korte zinnen en paragrafen

Korte zinnen en paragrafen vergroten de leesbaarheid aanzienlijk. Ze maken de tekst visueel aantrekkelijker en zorgen voor rustpunten voor de lezer. Dit verbetert niet alleen de begrijpelijkheid maar ook de betrokkenheid bij de tekst.

Het gebruik van alledaagse woorden

Het gebruik van alledaagse woorden speelt een cruciale rol in het toegankelijk maken van content. Door vakjargon en complexe terminologie te vermijden, of door deze uit te leggen wanneer hun gebruik onvermijdelijk is, wordt de tekst begrijpelijk voor een breder publiek. Dit draagt bij aan een hogere Flesch Reading Ease-score en verbetert de gebruikerservaring.

Tools en software voor het meten van leesbaarheid

In het digitale tijdperk zijn er diverse tools en software beschikbaar die de leesbaarheid van teksten kunnen analyseren. Deze hulpmiddelen bieden schrijvers en redacteuren waardevolle inzichten in hoe hun content presteert op het gebied van toegankelijkheid en begrijpelijkheid voor het beoogde publiek.

Overzicht van beschikbare hulpmiddelen

Een reeks aan hulpmiddelen is beschikbaar om de leesbaarheid van teksten te meten:

 • Hemingway App: Deze applicatie benadrukt zinnen die moeilijk te lezen zijn, gebruikt van passieve stem, en geeft suggesties voor eenvoudiger alternatieven.
 • Grammarly: Naast grammatica- en spellingscontroles biedt Grammarly ook feedback op de leesbaarheid van teksten.
 • Readability Test Tools: Websites zoals WebFX’s Readability Test Tool bieden een directe analyse van de leesbaarheidsscores van content, gebaseerd op de Flesch Reading Ease-score en andere indices.
 • Microsoft Word: Microsoft Word bevat een ingebouwde functie voor het controleren van de leesbaarheidsstatistieken, waaronder de Flesch Reading Ease-score en de Flesch-Kincaid Grade Level.

Voordelen van het gebruik van leesbaarheidstools

Het gebruik van leesbaarheidstools biedt meerdere voordelen:

 • Verbeterde toegankelijkheid: Door de leesbaarheid van content te optimaliseren, wordt deze toegankelijker voor een breder publiek, inclusief lezers met verschillende leesniveaus.
 • Grotere betrokkenheid: Teksten die gemakkelijk te begrijpen zijn, houden de aandacht van de lezer vast, wat leidt tot een hogere betrokkenheid en interactie.
 • SEO-optimalisatie: Goed leesbare teksten dragen bij aan betere SEO-prestaties, aangezien zoekmachines content die een positieve gebruikerservaring biedt, belonen met hogere rankings.
 • Efficiëntie in redactie: Leesbaarheidstools versnellen het redactieproces door snel gebieden te identificeren die verbetering behoeven, wat zorgt voor een efficiëntere workflow.

Het integreren van leesbaarheidstools in het schrijf- en redactieproces is een stap voorwaarts naar het creëren van kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en SEO-vriendelijke content. Door te streven naar teksten die niet alleen informatief maar ook gemakkelijk te begrijpen zijn, kan men een breder publiek bereiken en een diepere impact realiseren.

Conclusie

Het optimaliseren van content voor leesbaarheid is essentieel voor het verbeteren van de gebruikerservaring en SEO-prestaties. Door gebruik te maken van leesbaarheidstools en best practices, zoals het schrijven van korte zinnen en het gebruik van alledaagse woorden, kan content toegankelijker worden gemaakt voor een breder publiek. Dit draagt bij aan hogere betrokkenheid, betere zoekmachine rankings en uiteindelijk een succesvollere communicatie.

Tan, P. (2024, 8 januari). Content Optimization: The Complete guide. SEO Blog By Ahrefs. https://ahrefs.com/blog/content-optimization/

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 27 maart 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 27 maart 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.