SEO content lengte

Met de SEO content lengte bedoelen SEO consultants vaak: hoe lang moet de tekst van een pagina zijn om in  de top 3 van de zoekresultaten te komen? Vanuit Google is hier nooit een duidelijk antwoord op gegeven. Om deze reden is de content lengte een vaak besproken onderwerp onder SEO specialisten.

Wel heeft John Mueller van Google vaak in zijn Google Webmaster edities op YouTube het volgende gezegd:

‘’Hoe meer content, hoe meer informatie erin kan staan en hoe interessanter dit voor een zoeker is.’’

Een belangrijke opmerking hierbij is wel: ga niet klakkeloos zoveel mogelijk content creëren. De kwaliteit van de content is belangrijker dan de kwantiteit ervan. Een van de belangrijkste ranking factoren van Google is daarom ook gebruiksvriendelijkheid. Jouw content moet relevant voor de bezoeker zijn. Daar hecht Google veel waarde aan.

Een ondergrens

De meest besproken ondergrens voor de lengte van SEO content op een pagina is circa 300 woorden. Vaak geven specialisten aan om tussen de 300 en 500 woorden te zitten. Dit is om in de top 10 (op pagina #1) binnen Google te komen. Om daadwerkelijk veel organisch verkeer vanuit Google te genereren, wil iedereen natuurlijik binnen de top 3 terecht zien te komen. (1)

Er is een grootschalig onderzoek vanuit Ahrefs gedaan om te onderzoeken hoeveel woorden pagina’s bevatten die in de top 3 staan. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er een directe correlatie bestaat tussen het aantal woorden op een pagina en de positie binnen Google. (2)

Ten eerste werd er zelden een pagina gevonden binnen de top 10 die minder dan 200 woorden had. Dit houdt in dat, volgens dit onderzoek, de ondergrens richting 200-300 woorden ligt. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat de top 3 posities meer dan 900 woorden hadden.

Op zoek naar ondersteuning bij SEO-content?

Ik help organisaties bij het optimaliseren van content voor SEO. Neem hiervoor contact met mij op via het contactformulier.

Webpagina’s op nummer 1 hebben meer dan 1.300 woorden. Dit is ongeveer 4 keer zoveel als de ondergrens die door veel marketeers wordt aangegeven. Zorg ervoor dat je als expert binnen jouw vakgebied veel en kwalitatieve content produceert. Hiermee uit je expertise binnen jouw branche. Houd hierbij wel in gedachten dat het echt om de kwaliteit, niet de kwantiteit van de content gaat. (3)

Bronnen

  1. Patel, N. (2023, 3 november). How to Determine the Best Content Length for SEO. Neil Patel. https://neilpatel.com/blog/best-content-length-seo/
  2. Hardwick, J. (2023, 12 mei). How long should blog posts be? The ‘Truth’ about content length. SEO Blog By Ahrefs. https://ahrefs.com/blog/blog-post-length/
  3. Creating Helpful, Reliable, People-First Content | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers. (z.d.). Google For Developers. https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content

Veelgestelde vragen

Wat is SEO content lengte?

Er is geen exacte lengte voor SEO-content. Het is belangrijker om te focussen op de kwaliteit van de inhoud en het vermogen om de behoeften van de gebruiker te beantwoorden dan op de lengte van de inhoud.

Er zijn wel enkele richtlijnen die kunnen helpen bij het optimaliseren van de lengte van de inhoud voor zoekmachine-optimalisatie (SEO). Over het algemeen wordt aangenomen dat inhoud van 300-500 woorden als kort wordt beschouwd, 500-1000 woorden als middelmatig, en meer dan 1000 woorden als lang.

Lange inhoud kan zoekmachine-optimalisatie voordelen bieden, zoals een hogere kans om backlinks te verdienen en betere prestaties in zoekresultaten. Maar de lengte van de inhoud moet nooit ten koste gaan van de kwaliteit. Het is belangrijk om inhoud te creëren die waarde biedt aan de lezer en die relevant is voor de zoekopdracht.

Wat is de impact van SEO content lengte op SEO?

Hoewel de lengte van de inhoud een rol kan spelen in zoekmachineoptimalisatie (SEO), is het niet de enige factor die invloed heeft op de rangschikking van een pagina in zoekresultaten. Er zijn veel andere factoren die zoekmachines gebruiken om de relevantie en kwaliteit van een pagina te beoordelen, zoals de kwaliteit van de inhoud, de relevantie ervan, links van andere sites en technische aspecten zoals laadsnelheid en mobiele vriendelijkheid.

Hoewel het waar is dat langere inhoud enkele voordelen kan bieden voor SEO, zoals het op natuurlijke wijze opnemen van meer zoekwoorden en het verdienen van meer backlinks, moet niet vergeten worden dat de kwaliteit van de inhoud nog altijd het belangrijkste is. Het is belangrijker om inhoud te creëren die waarde biedt aan de lezer, relevant is voor de zoekopdracht en van hoge kwaliteit is, dan om je uitsluitend te focussen op de lengte van de inhoud.

Het is daarom beter om te streven naar kortere, maar relevante en hoogwaardige inhoud, dan om een langere inhoud te creëren die minder relevant of van mindere kwaliteit is. Kortom, de lengte van de inhoud is niet het belangrijkste criterium voor SEO en het is belangrijk om te focussen op de kwaliteit van de inhoud en de relevantie ervan voor de gebruiker.

Wat is de optimale lengte van SEO content?

Er is geen vaste optimale lengte voor SEO-content, omdat de lengte van de inhoud afhangt van verschillende factoren, zoals het doel van de pagina, de onderwerpen die worden behandeld en de behoeften van de gebruiker. In plaats van te focussen op een specifieke lengte, is het belangrijker om te zorgen voor kwalitatieve inhoud die de vragen van de gebruiker beantwoordt en waarde biedt aan de lezer.

Dat gezegd hebbende, studies suggereren dat lange inhoud vaak beter presteert in zoekresultaten. Onderzoek heeft aangetoond dat pagina’s met een hogere rangorde in zoekmachines gemiddeld langere inhoud hebben dan pagina’s met een lagere rangorde. Een andere studie heeft aangetoond dat pagina’s die langer zijn dan 2000 woorden beter presteren in zoekresultaten dan pagina’s met minder dan 2000 woorden.

Hoewel langere inhoud soms beter presteert in zoekresultaten, moet de lengte van de inhoud niet ten koste gaan van de kwaliteit. Het is belangrijk om inhoud te creëren die relevant, nuttig en goed geschreven is. Inhoud van hoge kwaliteit zal niet alleen beter presteren in zoekresultaten, maar zal ook meer betrokkenheid en interesse van de gebruiker genereren.

Wat gebeurd er als de lengte van mijn SEO content te kort is?

Als de lengte van je SEO-content te kort is, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties van je pagina in zoekresultaten. Pagina’s met weinig inhoud kunnen minder relevant en waardevol lijken voor gebruikers en zoekmachines, wat kan leiden tot een lagere ranking in zoekresultaten.

Pagina’s met te weinig inhoud kunnen ook minder zoekwoorden bevatten, waardoor het moeilijker kan zijn om op te vallen in zoekresultaten voor bepaalde zoekopdrachten. Dit kan het verkeer naar je pagina beperken en de zichtbaarheid in zoekmachines verminderen.

Daarnaast kan het ontbreken van inhoud ook van invloed zijn op de gebruikerservaring. Gebruikers die op zoek zijn naar informatie kunnen teleurgesteld zijn als ze weinig inhoud vinden, waardoor ze eerder geneigd zijn om de pagina te verlaten. Dit kan leiden tot een hoger bouncepercentage en een lagere betrokkenheid van de gebruiker, wat uiteindelijk kan leiden tot een lagere ranking in zoekresultaten.

Kortom, het is belangrijk om te zorgen voor voldoende inhoud op je pagina om ervoor te zorgen dat het relevant en waardevol is voor gebruikers en zoekmachines. Hoewel er geen vaste optimale lengte is voor SEO-content, is het belangrijk om te streven naar inhoud van hoge kwaliteit die relevant en nuttig is voor de gebruiker.

Kan ik een specialist inhuren om SEO content met de juiste lengte te schrijven?

Je kunt een SEO-specialist inhuren om je te helpen met het schrijven van SEO-content met de juiste lengte en kwaliteit. Een SEO-specialist kan je adviseren over de optimale lengte van de inhoud, afhankelijk van het onderwerp, de doelgroep en de zoekwoorden waarop je je wilt richten.

Een SEO-specialist kan je ook helpen bij het schrijven van inhoud die voldoet aan de vereisten van zoekmachines en tegelijkertijd nuttig en waardevol is voor gebruikers. Ze kunnen je adviseren over de juiste plaatsing en dichtheid van zoekwoorden en kunnen je helpen bij het schrijven van titels, meta beschrijvingen en koppen die aantrekkelijk zijn voor gebruikers en zoekmachines.

Als je op zoek bent naar een SEO-specialist om je te helpen met je inhoud, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze ervaring hebben met het schrijven van SEO-content en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in zoekmachineoptimalisatie. Zorg ervoor dat je duidelijke verwachtingen hebt over de inhoud die je wilt produceren en de doelstellingen die je wilt bereiken met je inhoud, zodat de specialist je optimaal kan ondersteunen.

Hoe bereken ik de lengte van mijn SEO content?

De lengte van je SEO-content wordt doorgaans bepaald door het aantal woorden dat je hebt geschreven. Je kunt het aantal woorden van je inhoud eenvoudig berekenen door je inhoud te kopiëren en te plakken in een online woordenteller of een teksteditor zoals Microsoft Word.

Als je bijvoorbeeld een blogpost hebt geschreven en deze wilt meten, selecteer dan alle tekst in de blogpost en kopieer deze naar het klembord van je computer. Plak de inhoud vervolgens in een woordenteller of een teksteditor om het aantal woorden te tellen.

Houd er rekening mee dat de lengte van je SEO-content niet de enige factor is die van invloed is op de prestaties van je pagina in zoekresultaten. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je inhoud ook relevant, nuttig en van hoge kwaliteit is en de behoeften van de gebruiker beantwoordt. Zorg er ook voor dat je zoekwoorden op een natuurlijke manier opneemt in je inhoud en dat je een goede interne linkstructuur hebt om de gebruikerservaring te verbeteren en je inhoud gemakkelijker vindbaar te maken voor zoekmachines.

Kan de lengte van SEO content ook te hoog zijn?

De lengte van SEO-content kan ook te hoog zijn. Hoewel lange inhoud vaak positief kan zijn voor zoekmachineoptimalisatie (SEO), kan inhoud die te lang is, moeilijker leesbaar en minder relevant zijn voor gebruikers.

Inhoud die te lang is, kan overweldigend en vermoeiend zijn voor gebruikers om te lezen en kan de kans vergroten dat ze afhaken voordat ze de inhoud volledig hebben gelezen. Dit kan leiden tot een hoger bouncepercentage en lagere betrokkenheid van de gebruiker, wat uiteindelijk kan leiden tot een lagere rangorde in zoekresultaten.

Daarnaast kan te lange inhoud ook minder relevant zijn voor de zoekopdracht van de gebruiker. Als de inhoud te lang is en te veel afwijkt van het onderwerp waar de gebruiker naar op zoek is, kan dit leiden tot een slechte gebruikerservaring en minder verkeer naar de pagina.

Het is dus belangrijk om te zorgen voor een goede balans tussen de lengte van de inhoud en de relevantie en kwaliteit ervan. Het is beter om te streven naar inhoud van hoge kwaliteit die relevant is voor de zoekopdracht van de gebruiker, zelfs als dat betekent dat de inhoud wat korter is. Dit zal niet alleen de gebruikerservaring verbeteren, maar kan ook bijdragen aan een hogere rangschikking in zoekresultaten.

Is het van belang dat mijn SEO content van hoge kwaliteit is of is de lengte van de content belangrijker?

De kwaliteit van je SEO-content is veel belangrijker dan de lengte van de content. Het is beter om te streven naar inhoud van hoge kwaliteit die relevant, nuttig en waardevol is voor gebruikers, dan te focussen op de lengte van de inhoud.

Hoewel het waar is dat lange inhoud soms beter presteert in zoekresultaten, betekent dit niet dat lange inhoud automatisch van hoge kwaliteit is. Een lange inhoud zonder waarde voor de gebruiker kan zelfs slechter presteren dan een kortere inhoud van hoge kwaliteit. Zoekmachines zijn tegenwoordig steeds beter in staat om kwalitatieve inhoud te onderscheiden van inhoud van lage kwaliteit.

Daarom is het belangrijk om te focussen op de kwaliteit van de inhoud en ervoor te zorgen dat het antwoord biedt op de vragen van de gebruiker, relevant is voor de zoekopdracht, en van hoge kwaliteit is. Inhoud van hoge kwaliteit zal niet alleen beter presteren in zoekresultaten, maar zal ook de betrokkenheid en interesse van de gebruiker verhogen, wat uiteindelijk zal leiden tot meer verkeer en betere prestaties van je pagina in zoekresultaten.

In het kort, het is belangrijk om te streven naar inhoud van hoge kwaliteit die relevant, nuttig en waardevol is voor de gebruiker, ongeacht de lengte ervan.

Wat is de maximale lengte van een meta omschrijving?

De maximale lengte van een meta-omschrijving (ook wel “meta-description” genoemd) is ongeveer 155-160 tekens, inclusief spaties. Jij moet erop letten dat je binnen deze limiet blijft om ervoor te zorgen dat jouw meta-omschrijving volledig wordt weergegeven in zoekresultaten en andere relevante contexten. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw meta-omschrijving duidelijk en pakkend is en de belangrijkste informatie over jouw pagina bevat om gebruikers te verleiden om door te klikken naar jouw website.

Heeft een meta omschrijving impact op de ranking van mijn website?

Over het algemeen heeft een meta-omschrijving geen directe impact op de ranking van jouw website in zoekmachines, zoals Google. Google heeft namelijk aangegeven dat de inhoud van een meta-omschrijving geen ranking-factor is.

Dat gezegd hebbende, kan een goede meta-omschrijving wel indirect bijdragen aan een hogere klikfrequentie (CTR) en een betere gebruikerservaring, wat op zijn beurt weer kan leiden tot een hogere ranking. Een goed geschreven meta-omschrijving kan gebruikers overtuigen om jouw website te bezoeken in plaats van die van jouw concurrenten, zelfs als jouw concurrenten hoger gerankt zijn dan jou. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw meta-omschrijving duidelijk en aantrekkelijk is en de belangrijkste informatie over jouw pagina bevat om gebruikers te verleiden om door te klikken naar jouw website.

Kan een meta omschrijving te kort zijn?

Ja, een meta-omschrijving kan te kort zijn. De aanbevolen lengte voor een meta-omschrijving ongeveer 155-160 tekens, inclusief spaties. Als jouw meta-omschrijving korter is dan deze limiet, loop je het risico dat je niet alle belangrijke informatie over jouw pagina kwijt kunt en dat gebruikers mogelijk niet voldoende worden overtuigd om door te klikken naar jouw website.

Een te korte meta-omschrijving kan ook een signaal zijn voor zoekmachines dat de inhoud van jouw pagina mogelijk niet voldoende is om gebruikers tevreden te stellen en kan daarom van invloed zijn op jouw ranking. Zorg er dus voor dat jouw meta-omschrijving ten minste een paar zinnen bevat en de belangrijkste informatie over jouw pagina communiceert op een duidelijke en beknopte manier.

Hoe schrijf ik een goede meta omschrijving?

Een goede meta-omschrijving is belangrijk omdat het potentiële bezoekers aantrekt om door te klikken naar jouw website. Hieronder vind je enkele tips voor het schrijven van een effectieve meta-omschrijving:

  1. Wees beknopt en relevant: beperk jezelf tot ongeveer 155-160 tekens, inclusief spaties, en zorg ervoor dat de omschrijving relevante informatie over jouw pagina bevat.
  2. Gebruik een actiegericht taalgebruik: gebruik woorden zoals “ontdek”, “leer”, “bekijk” en “vergelijk” om de gebruiker aan te sporen om door te klikken naar jouw website.
  3. Zet de belangrijkste informatie vooraan: plaats de belangrijkste informatie over jouw pagina vooraan in de meta-omschrijving, zodat het beter opvalt en gebruikers eerder worden aangemoedigd om door te klikken.
  4. Zorg voor een unieke en aantrekkelijke beschrijving: zorg dat jouw meta-omschrijving uniek is en eruit springt tussen andere zoekresultaten. Een pakkende, unieke beschrijving kan helpen om meer klikken naar jouw website te genereren.
  5. Vermijd het gebruik van dubbele inhoud: het kopiëren en plakken van dezelfde meta-omschrijving voor meerdere pagina’s op jouw website kan leiden tot duplicate content, wat schadelijk kan zijn voor de ranking van jouw website.
  6. Gebruik zoekwoorden: hoewel zoekwoorden in de meta-omschrijving niet direct van invloed zijn op de ranking, kunnen ze wel helpen om de relevantie van jouw pagina voor de zoekopdracht van de gebruiker te verduidelijken.

Door deze tips te volgen kun je een effectieve meta-omschrijving schrijven die de aandacht trekt van gebruikers en hen aanspoort om door te klikken naar jouw website.

Is het verstandig om mijn meta omschrijvingen te laten schrijven door een expert?

Het is altijd een goed idee om jouw meta-omschrijvingen te laten schrijven door een expert, vooral als je niet zeker weet hoe je effectieve omschrijvingen moet schrijven. Een expert kan jou helpen om de belangrijkste aspecten van jouw pagina te identificeren en deze op een duidelijke en beknopte manier te communiceren in jouw meta-omschrijvingen.

Een expert kan ook rekening houden met de nieuwste best practices voor het schrijven van meta-omschrijvingen en ervoor zorgen dat ze voldoen aan de richtlijnen van de zoekmachines. Een goed geschreven meta-omschrijving kan immers het verschil maken tussen een gebruiker die doorklikt naar jouw website en een gebruiker die dat niet doet.

Als je ervoor kiest om een expert in te huren voor het schrijven van jouw meta-omschrijvingen, zorg er dan voor dat je iemand kiest met ervaring in jouw specifieke branche en die begrijpt hoe jouw doelgroep zoekt naar informatie op het web. Dit zal ervoor zorgen dat jouw meta-omschrijvingen goed aansluiten bij jouw doelgroep en effectief zijn in het aantrekken van verkeer naar jouw website.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 28 maart 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 28 maart 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.