SEO content lengte

Met de SEO content lengte bedoelen SEO consultants vaak: hoe lang moet de tekst van een pagina zijn om in  de top 3 van de zoekresultaten te komen? Vanuit Google is hier nooit een duidelijk antwoord op gegeven. Om deze reden is de content lengte een vaak besproken onderwerp onder SEO specialisten.

Wel heeft John Mueller van Google vaak in zijn Google Webmaster edities op YouTube het volgende gezegd:

‘’Hoe meer content, hoe meer informatie erin kan staan en hoe interessanter dit voor een zoeker is.’’

Een belangrijke opmerking hierbij is wel: ga niet klakkeloos zoveel mogelijk content creëren. De kwaliteit van de content is belangrijker dan de kwantiteit ervan. Een van de belangrijkste ranking factoren van Google is daarom ook gebruiksvriendelijkheid. Jouw content moet relevant voor de bezoeker zijn. Daar hecht Google veel waarde aan.

Een ondergrens

De meest besproken ondergrens voor de lengte van SEO content op een pagina is circa 300 woorden. Vaak geven specialisten aan om tussen de 300 en 500 woorden te zitten. Dit is om in de top 10 (op pagina #1) binnen Google te komen. Om daadwerkelijk veel organisch verkeer vanuit Google te genereren, wil iedereen natuurlijik binnen de top 3 terecht zien te komen.

Er is een grootschalig onderzoek vanuit Ahrefs gedaan om te onderzoeken hoeveel woorden pagina’s bevatten die in de top 3 staan. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er een directe correlatie bestaat tussen het aantal woorden op een pagina en de positie binnen Google.

SEO content lengte | Artikelen

Ten eerste werd er zelden een pagina gevonden binnen de top 10 die minder dan 200 woorden had. Dit houdt in dat, volgens dit onderzoek, de ondergrens richting 200-300 woorden ligt. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat de top 3 posities meer dan 900 woorden hadden.

Webpagina’s op nummer 1 hebben meer dan 1.300 woorden. Dit is ongeveer 4 keer zoveel als de ondergrens die door veel marketeers wordt aangegeven. Zorg ervoor dat je als expert binnen jouw vakgebied veel en kwalitatieve content produceert. Hiermee uit je expertise binnen jouw branche.

Freelance SEO specialist

De laatste update van dit artikel vond plaats op 4 mei 2021. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen.

Ik werk sinds 8 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Samenwerken met
een SEO-specialist?

SEO-specialist SEO-specialist

Ontdek meer over
zoekmachine optimalisatie

Op eigen tempo een
SEO-cursus volgen?

SEO-cursus SEO-cursus