Dé zoekwoord kannibalisatie gids van 2024

Zoekwoord kannibalisatie, ook wel geschreven als zoekwoordkannibalisatie, is een vaak voorkomend probleem binnen de Search Engine Optimization (SEO). Dit probleem ontstaat wanneer verschillende pagina’s op dezelfde website voor dezelfde zoekwoorden of zoekwoordgroepen concurreren. Diverse oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen.

Een eerste reden is optimalisatie van dezelfde zoekwoorden op meerdere pagina’s. Ook kan zoekwoord kannibalisatie ontstaan wanneer dezelfde zoekwoorden meerdere keren voorkomen op verschillende pagina’s. Dat kan leiden tot verwarring bij zoekmachines; zij weten zo immers niet welke pagina de meest relevante is voor bepaalde zoekwoorden. De algehele zoekmachine ranking van je website raakt hierdoor beïnvloed.

Wat is zoekwoord kannibalisatie?

Zoekwoord kannibalisatie kan ook leiden tot een versnippering van de linkwaarde. Backlinks worden zo namelijk niet op één pagina geconcentreerd, maar naar meerdere pagina’s op dezelfde website verdeeld. Dit kan de autoriteit van de website verminderen en op zijn beurt ook de zoekmachine ranking van de individuele pagina’s beïnvloeden.

Wat-is-zoekwoord-kannibalisatie

Om zoekwoord kannibalisatie te voorkomen, moet je iedere pagina op je website optimaliseren voor een specifieke set zoekwoorden of zoekwoordgroepen. Elke pagina moet dus een unieke en waardevolle inhoud hebben die gericht is op specifieke zoekwoorden. Er mag geen overlap zijn tussen de zoekwoorden die worden gebruikt op verschillende pagina’s. Het is ook belangrijk om de interne linkstructuur van de website te optimaliseren. Op die manier voorkom je dat verschillende pagina’s concurreren voor dezelfde zoekwoorden. Kortom, er zijn twee dingen nodig: elke pagina voor specifieke zoekwoorden optimaliseren en overlap tussen pagina’s verminderen. Zo kun je zoekwoord kannibalisatie voorkomen en kun je de zoekmachine ranking van je website verbeteren.

Zoekwoord kannibalisatie in vogelvlucht

Geen tijd voor een lang artikel? Geen probleem! Bekijk de vogelvlucht hieronder voor een samenvatting van dit artikel.

De signalen van zoekwoord kannibalisatie

Op je website kunnen zich diverse signalen voordoen die op zoekwoord kannibalisatie wijzen. Ik noem hiervan enkele voorbeelden:

 • Dalende zoekmachine ranking: daalt de zoekmachine ranking van een bepaalde pagina of van je hele website? Dat kan dat duiden op zoekwoord kannibalisatie. Wanneer verschillende pagina’s van de website voor dezelfde zoekwoorden concurreren, weten zoekmachines niet welke de relevantste is.
 • Lage klikfrequentie: als de klikfrequentie van een bepaalde pagina of van de hele website laag is, kan dit wijzen op zoekwoord kannibalisatie. Net als de zoekmachine kan namelijk ook de gebruiker in verwarring raken. Ook deze weet door de overlap dan niet welke pagina het meest relevant is.
 • Dubbele inhoud: staat er dubbele inhoud op je website? Dan kan dit wijzen op zoekwoord kannibalisatie. Dit kan gebeuren wanneer verschillende pagina’s van de website dezelfde inhoud hebben en voor dezelfde zoekwoorden concurreren.
Dubbele-inhoud
 • Verwarring van de gebruiker: dit punt hangt in belangrijke mate samen met de hierboven genoemde klikfrequentie. Weten gebruikers niet welke pagina het beste bij hun zoekopdrachten aansluit? Dan kan dit wijzen op zoekwoord kannibalisatie.

Kortom, als je merkt dat de zoekmachine ranking van een bepaalde pagina of je hele website daalt, als de klikfrequentie laag is, als er dubbele inhoud op je website staat, of als gebruikers op de website verward zijn over welke pagina het beste aansluit bij hun zoekopdracht, kan dit wijzen op zoekwoord kannibalisatie. Het is belangrijk om deze signalen te herkennen én aan te pakken. Als website-eigenaar kun je de inhoud van je website het beste zo snel mogelijk aanpassen. Zo zorg je ervoor dat elke pagina weer unieke, waardevolle inhoud biedt die op een specifiek zoekwoord of een zoekwoordgroep is gericht.

Wat is de impact van zoekwoord kannibalisatie op de SEO?

Ik noemde het aan het begin van het artikel al even: zoekwoord kannibalisatie vormt een probleem voor je SEO en komt regelmatig voor. Het probleem is te verklaren door het feit dat websites niet weten welke pagina voor de gebruiker het relevantst is. Met andere woorden: welke pagina sluit het beste aan bij de door hem of haar ingevoerde zoekwoorden? Die onduidelijkheid kan de ranking van alle pagina’s negatief beïnvloeden. Daarnaast leidt zoekwoord kannibalisatie mogelijk tot een versnippering van de linkwaarde. Backlinks naar meerdere pagina’s op dezelfde website worden namelijk verdeelt. Dit verlaagt de autoriteit van je website, die samen met content en techniek de belangrijkste pijlers voor je SEO vormen.

Wanneer zoekwoord kannibalisatie optreedt, weten zoekmachines dus niet welke pagina de beste is voor bepaalde zoekwoorden. Dit kan ertoe leiden dat deze de verkeerde pagina’s weergeven. Zo krijgen gebruikers niet de voor hen meest relevante of waardevolle pagina’s gepresenteerd. Vanzelfsprekend doet dat afbreuk aan de gebruikerservaring en daardoor ook de conversieratio. Zoekwoord kannibalisatie heeft dus een impact die verder strekt dan je op het eerste gezicht misschien denkt.

Om zoekwoord kannibalisatie te voorkomen, onderneem je dus verschillende stappen. Ten eerste optimaliseer je elke pagina op je website voor een specifieke set zoekwoorden of zoekwoordgroepen. Dit betekent dat elke pagina unieke en waardevolle inhoud krijgt die gericht is op specifieke zoekwoorden. Daarbij bestaat geen overlap tussen de zoekwoorden die worden gebruikt op verschillende pagina’s. Ten tweede ga je aan de slag met het optimaliseren van de interne linkstructuur van je website. Op die manier voorkom je dat verschillende pagina’s concurreren voor dezelfde zoekwoorden.

Met het voorkomen van zoekwoord kannibalisatie en het optimaliseren van elke pagina voor specifieke zoekwoorden, verbeter je verschillende aspecten. Dat zijn de algehele zoekmachine ranking van je website, de gebruikservaring en de conversieratio.

Methodes om zoekwoord kannibalisatie in kaart te brengen

MethodeKorte Uitleg
Handmatige controleDoorzoek je website of inhoudsarchief handmatig om te zien of er meerdere pagina’s zijn die zich richten op dezelfde zoekwoorden. Dit kan tijdrovend zijn, maar is een directe manier om mogelijke problemen te identificeren.
Google Search Console (GSC)Controleer het ‘Prestatierapport’ in GSC. Als meerdere URL’s worden weergegeven voor hetzelfde zoekwoord, kan er sprake zijn van kannibalisatie.
Site:Search in GoogleVoer een site:zoekopdracht uit in Google met je domein en het specifieke zoekwoord (bijv. “site:voorbeeld.com zoekwoord”). Als er meerdere resultaten voor je site zijn, kan dit wijzen op kannibalisatie.
SEO Audit ToolsGebruik SEO audit tools zoals SEMrush, Ahrefs of Moz, die functies hebben om dubbele inhoud en overlappende zoekwoorden te identificeren.
Google AnalyticsAnalyseer je verkeer in Google Analytics. Als je ziet dat het verkeer naar een pagina daalt op het moment dat het verkeer naar een andere pagina stijgt (en beide pagina’s richten zich op hetzelfde zoekwoord), kan dit een teken zijn van kannibalisatie.

Is zoekwoord kannibalisatie altijd een probleem?

Zoekwoord kannibalisatie vormt doorgaans een probleem voor de SEO van een website. Desondanks zijn er bepaalde gevallen waarin dat niet per se het geval is.

Een voorbeeld daarvan is wanneer verschillende pagina’s voor dezelfde zoekwoorden concurreren, maar toch stuk voor stuk relevant en waardevol voor de gebruiker zijn. Bieden de pagina’s bijvoorbeeld verschillende perspectieven op hetzelfde onderwerp? Of beschrijven ze verschillende producten of diensten met verschillende kenmerken? Dan kan het gebruik van dezelfde zoekwoorden de gebruiker juist helpen om de juiste pagina te vinden.

Ook kan zoekwoord kannibalisatie soms worden veroorzaakt door synoniemen of variaties van zoekwoorden. Wat je dan het beste kunt doen, is deze verschillende termen ook op ieder van de pagina’s gebruiken. Zo kan de gebruiker een breder scala aan relevante informatie vinden.

Natuurlijk is zoekwoord kannibalisatie ook geen probleem wanneer je positie 1 én 2 in Google hebt bemachtigd.

De bovenstaande situaties zijn echter uitzonderingen. In de meeste gevallen is zoekwoord kannibalisatie wel degelijk een probleem voor de SEO van je website. Het is daarom belangrijk om hierop alert te zijn en om ervoor te zorgen dat elke pagina van de website unieke, waardevolle inhoud biedt. Deze inhoud moet gericht zijn op een specifiek zoekwoord of zoekwoordgroep.

Op welke websites komt zoekwoord kannibalisatie veel voor?

Zoekwoord kannibalisatie kan in principe op iedere soort website voorkomen. In de praktijk blijkt het vooral een valkuil te vormen voor websites met veel pagina’s en een complexe structuur. In de afbeelding hieronder zie je enkele voorbeelden van websites waar zoekwoord kannibalisatie vaak voorkomt:

websites-zoekwoord-kannibalisatie

Waarom komt zoekwoord kannibalisatie vooral bij dit soort websites voor?

E-commerce websites: bij e-commerce websites is er doorgaans sprake van een grote hoeveelheid productpagina’s. Deze concurreren voor dezelfde zoekwoorden. Dat gebeurt vooral wanneer verschillende producten vergelijkbare of identieke kenmerken hebben en daarom dezelfde zoekwoorden gebruiken (1).

Nieuws websites: schrijft een nieuwswebsite diverse artikelen over hetzelfde onderwerp? Het is aannemelijk dat men daarbij dezelfde zoekwoorden gebruikt, vooral wanneer verschillende auteurs onafhankelijk van elkaar artikelen schrijven. Ook daardoor kan zoekwoord kannibalisatie optreden.

Blog websites: schrijft een blogger meerdere artikelen over hetzelfde onderwerp? En gebruikt hij of zij daarbij dezelfde zoekwoorden? Vooral wanneer iemand niet consistent is in het zoekwoordgebruik en dezelfde woorden anders gebruikt in verschillende artikelen, ligt zoekwoord kannibalisatie op de loer.

Gids- en informatieve websites: bij deze websites kan zoekwoord kannibalisatie optreden wanneer verschillende pagina’s informatie bieden over dezelfde onderwerpen. Doen ze dit met dezelfde zoekwoorden? Dan wordt het risico nog groter. Dit gebeurt vooral bij grote websites met veel inhoud en een complexe structuur.

Kortom, zoekwoord kannibalisatie kan bij verschillende soorten websites voorkomen. Toch komt het probleem vooral voor bij websites met veel pagina’s en een complexe structuur. Dit kunnen e-commerce websites, nieuwswebsites, blog websites of gids- en informatieve websites zijn. Besteed bij het optimaliseren van deze websites dan ook extra aandacht aan het voorkomen van zoekwoord kannibalisatie.

Zoekwoord kannibalisatie bij een webshop

Binnen een webshop kan zoekwoord kannibalisatie natuurlijk ook een probleem zijn. Verschillende productpagina’s concurreren voor dezelfde zoekwoorden of zoekwoordgroepen. Zeker wanneer deze producten vergelijkbare of identieke kenmerken hebben, is dit risico aanwezig. Het ligt dan immers voor de hand dat je als webshopeigenaar dezelfde woorden gebruikt om deze te beschrijven.

zoekwoord kannibalisatie bij een webshop

Wil je zoekwoord kannibalisatie bij een webshop voorkomen? Zorg er dan voor dat je elke productpagina optimaliseert voor unieke zoekwoorden. Deze moeten specifiek voor dat product zijn. Wellicht moet je dus meer onderscheid maken tussen verschillende varianten van hetzelfde product. Ook moet je op de productcategorieën letten.

Daarnaast is het belangrijk om een ​​geoptimaliseerde interne linkstructuur te hebben. Dit helpt zoekmachines met het begrijpen van de relatie tussen verschillende pagina’s. Zo slagen ze er beter in te bepalen welke de belangrijkste is voor bepaalde zoekwoorden. Een optimale interne linkstructuur bereik je door een logische categorisering van je producten. Ook geoptimaliseerde anchor-teksten in de interne links mogen niet ontbreken (2).

Constateer je toch zoekwoord kannibalisatie? Vergelijk dan je pagina’s met elkaar en bepaal aan de hand van een analyse welke het relevantst is voor specifieke zoekwoorden. Dat is de pagina die je verder optimaliseert. Pas ook de interne linkstructuur van je website aan. Zo vergroot je de autoriteit en dus de waarde van je meest relevante pagina’s.

Kortom, om zoekwoord kannibalisatie bij een webshop te voorkomen, doorloop je verschillende stappen. Zo optimaliseer je iedere productpagina voor unieke zoekwoorden. Ook voorkom je overlap tussen de zoekwoorden die je op de verschillende pagina’s gebruikt. Ten derde zorg je voor een ​​geoptimaliseerde interne linkstructuur te hebben. Het regelmatig controleren en analyseren van je pagina’s is noodzakelijk om eventuele problemen op te lossen en te voorkomen.

Zoekwoord kannibalisatie bij een B2B website

Net als bij een webshop kan zoekwoord kannibalisatie kan ook een probleem zijn bij B2B-websites. Ook daar kunnen verschillende pagina’s concurreren voor dezelfde zoekwoorden of zoekwoordgroepen. Wederom gebeurt dit vooral wanneer meerdere producten of diensten sterk op elkaar lijken, of wanneer op meerdere pagina’s hetzelfde onderwerp centraal staat.

Om zoekwoord kannibalisatie bij een B2B-website te voorkomen, is het belangrijk om elke pagina te optimaliseren voor unieke zoekwoorden of zoekwoordgroepen die specifiek zijn voor die pagina. Het is belangrijk om de inhoud van elke pagina te richten op een specifiek onderwerp en om de zoekwoorden of zoekwoordgroepen zorgvuldig te kiezen.

Het is ook belangrijk om te letten op de interne linkstructuur van een B2B website. Hiermee zorg je ervoor dat zoekmachines begrijpen welke pagina’s het relevantst zijn voor bepaalde zoekwoorden. Behalve met de interne links zelf bereik je dit met geoptimaliseerde anchor-teksten in interne links. Ook is het essentieel om de inhoud van je website zorgvuldig te categoriseren.

Verder zijn ​​regelmatige controles en analyse van de zoekwoorden en zoekwoordgroepen op je pagina’s raadzaam. Hiermee kun je eventuele overlap in zoekwoorden of zoekwoordgroepen identificeren en corrigeren.

Daarnaast is het belangrijk om veranderingen in zoekmachine algoritmes en zoekgedrag van je doelgroep te monitoren. Dit kan betekenen dat je periodieke wijzigingen moet aanbrengen in de zoekwoorden en zoekwoordgroepen op je website.

Kortom, om zoekwoord kannibalisatie bij een B2B-website te voorkomen, moet je enkele stappen nemen. Ten eerste optimaliseer je iedere pagina voor unieke zoekwoorden of zoekwoordgroepen. Bovendien zorg je ervoor dat er geen overlap is tussen de zoekwoorden die je op de verschillende pagina’s gebruikt. Een derde punt is een geoptimaliseerde interne linkstructuur. Tot slot controleer en analyseer je de zoekwoorden en zoekwoordgroepen op je website regelmatig.

Hoe houd je rekening met zoekwoord kannibalisatie in je contentstrategie?

Met zoekwoord kannibalisatie houd je vooral binnen de contentstrategie van je SEO rekening. Het is immers zaak om elke pagina relevant te houden voor specifieke zoekopdrachten. Hieronder lees je welke stappen je kunt nemen om zoekwoord kannibalisatie in je contentstrategie te voorkomen:

 1. Zoekwoordenonderzoek: in de startfase van je contentstrategie voer je een gedegen zoekwoordenonderzoek uit. Het doel hiervan is bepalen welke zoekwoorden relevant zijn voor je website en doelgroep. Vervolgens maak je een lijst van zoekwoorden en zoekwoordgroepen die je wilt gebruiken in je content.
 1. Content mapping: met content mapping bepaal je welke zoekwoorden op welke pagina van je website moeten worden opgenomen. In deze stap moet je ervoor zorgen dat je elke pagina optimaliseert voor specifieke zoekwoorden. Tussen de zoekwoorden die je op de verschillende pagina’s gebruikt, mag geen overlap bestaan.
Content-mapping
 1. Optimalisatie van bestaande content: bekijk de bestaande content op je website. Indien nodig pas je deze aan om te optimaliseren voor de zoekwoorden die je in de content mapping hebt opgenomen. Zorg ervoor dat de content relevant blijft voor specifieke zoekopdrachten.
 1. Creëren van nieuwe content: creëer nieuwe content op basis van de zoekwoorden die je in de content mapping hebt opgenomen. Elke pagina dient unieke en waardevolle inhoud te hebben die op specifieke zoekwoorden is gericht. Deze mogen niet overlappen met zoekwoorden die je op andere pagina’s gebruikt.
 1. Monitoren en aanpassen: monitor en analyseer de zoekwoorden en zoekwoordgroepen op je website regelmatig en zorgvuldig. Constateer je overlap of kannibalisatie? Pas dan de content aan om ervoor te zorgen dat elke pagina relevant blijft voor specifieke zoekopdrachten (3).

Kortom, door rekening te houden met zoekwoord kannibalisatie in je contentstrategie en ervoor te zorgen dat elke pagina unieke en waardevolle inhoud heeft die gericht is op specifieke zoekwoorden, kun je de zoekmachine ranking van je website verbeteren. Dit leidt tevens tot een verbetering van de gebruikservaring en een verhoging van de conversieratio.

Zoekwoord kannibalisatie oplossen: hoe doe je dat?

Zoekwoord kannibalisatie oplossen betekent zoekwoord kannibalisatie gedetailleerd in kaart brengen en per situatie een gepaste oplossing bedenken. Als SEO-specialist vertel ik je graag stap voor stap hoe ik dit voor mijn opdrachtgevers doe wanneer zij te maken krijgen met dit probleem.

Hoe kun je zoekwoord kannibalisatie voor een website in kaart brengen?

We beginnen met het in kaart brengen van zoekwoord kannibalisatie. Je kunt hiervoor gebruikmaken van verschillende methoden. Hieronder heb ik enkele van de meest gebruikte op een rijtje gezet:

 1. Gebruik van een SEO-tool: bij het identificeren van zoekwoord kannibalisatie kunnen veel SEO-tools je van dienst zijn. De meeste van deze tools bieden rapporten en analyses die de zoekwoorden en pagina’s die concurreren voor dezelfde zoekwoorden identificeren.
Gebruik-van-een-SEO-tool
 1. Analyse van zoekwoorden: analyseer welke zoekwoorden je op verschillende pagina’s van je website gebruikt. Zo krijg je inzicht in eventuele overlap daartussen en dus of er pagina’s zijn die voor dezelfde zoekwoorden of zoekwoordgroepen concurreren.
 1. Analyse van interne links: door de interne linkstructuur van de website te analyseren, kun je bepalen welke pagina’s het belangrijkst zijn voor specifieke zoekwoorden. Aan de hand van deze informatie kun je bepalen welke pagina’s je moet optimaliseren voor welke zoekwoorden.
 1. Analyse van zoekmachine ranking: door de zoekmachine ranking van de verschillende pagina’s van de website te analyseren, kun je bepalen welke pagina’s het beste presteren voor specifieke zoekwoorden. Net als de analyse van de interne links helpt dit je bepalen welke pagina’s je voor welke zoekwoorden moet optimaliseren.

Samengevat kun je zeggen dat een combinatie van de hierboven beschreven methodes zoekwoord kannibalisatie het beste in kaart brengt. Na het toepassen van deze methodes ga je bepalen welke pagina’s je voor welke zoekwoorden optimaliseert. Door dit te doen, kun je de zoekmachine ranking van de website verbeteren. Dit levert ook een verbeterde gebruikerservaring en een hogere conversieratio op.

Content pruning

Content pruning is een strategie waarbij je oude, irrelevante content of content van lage kwaliteit op je website aanpakt. Dit doe je door het te verwijderen of door deze aan te passen, zodat de kwaliteit van je website verbetert. Met content pruning verhoog je je SEO-prestaties. Het doel van content pruning is om je website te stroomlijnen en te focussen op het bieden van waardevolle inhoud die relevant is voor de gebruiker. Met diezelfde waardevolle inhoud verbeter je ook de zoekmachine ranking van je website.

Content pruning kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de specifieke situatie van je website. Zo kan het bijvoorbeeld betekenen dat je oude blogberichten verwijdert. Ook kun je deze bijwerken, zodat ze beter passen bij de huidige doelstellingen van je website. Daarnaast kan het inhouden dat je pagina’s verwijdert die geen verkeer of conversies genereren of die duplicaat inhoud bevatten. Een andere vorm van content pruning is het samenvoegen van diverse pagina’s van lage kwaliteit tot één pagina met waardevolle inhoud.

Door regelmatig content pruning toe te passen, kun je de kwaliteit van je website verbeteren. Dit verhoogt de gebruikerservaring en zoekmachine ranking . Het kan echter wel een uitdaging zijn om te identificeren welke inhoud je moet aanpassen of verwijderen. Om hier op de juiste manier over te kunnen beslissen, is het belangrijk om regelmatig de prestaties van je website te monitoren. Door deze prestaties te analyseren, krijg je inzicht in welke pagina’s waarde toevoegen en welke pagina’s en welke pagina’s je mogelijk moet aanpassen of verwijderen.

Zoekwoord kannibalisatie oplossen met content pruning

Content pruning is een effectieve strategie om zoekwoord kannibalisatie op te lossen. Het helpt je namelijk de inhoud van je website te organiseren en je focus te richten op waardevolle inhoud die op specifieke zoekwoorden is gericht. Met content pruning zorg je er dus voor dat verschillende pagina’s niet langer voor dezelfde zoekwoorden concurrreren.

Benieuwd welke stappen je kunt nemen om zoekwoord kannibalisatie met content pruning op te lossen? Ik heb ze hieronder voor je op een rijtje gezet:

 • Identificeer de pagina’s die concurreren voor dezelfde zoekwoorden: voer een grondige website-analyse uit en bepaal welke pagina’s concurreren voor dezelfde zoekwoorden.
 • Beoordeel de waarde en relevantie van elke pagina: beoordeel elke pagina op je website om te bepalen welke pagina’s relevant en waardevol zijn. Doe aanpassingen aan de pagina’s die dit nodig hebben en verwijder pagina’s indien noodzakelijk.
 • Beslis welke pagina’s moeten worden verwijderd of aangepast: aanpassen kan ook het samenvoegen van enkele pagina’s betekenen. Terwijl zij los beperkte waarde hadden, kunnen ze samen een pagina met waardevolle, relevante inhoud betekenen. Uiteraard moet deze weer gericht zijn op specifieke zoekwoorden.
 • Verwijder of bewerk de inhoud van de pagina’s: verwijder de pagina’s die niet langer relevant zijn of bewerk de inhoud ervan. Het doel van deze stap is ervoor zorgen dat iedere pagina unieke, waardevolle inhoud te bieden heeft. Elke pagina moet gericht zijn op specifieke zoekwoorden.
 • Optimaliseer de interne linkstructuur: een website met een optimale interne linkstructuur helpt zoekmachines te begrijpen welke pagina’s het relevantst zijn voor specifieke zoekwoorden.
Optimaliseer-de-interne-linkstructuur

Van het regelmatig toepassen van content pruning pluk je op verschillende manieren de vruchten. Je verbetert de kwaliteit van je website, lost zoekwoord kannibalisatie op en verhoogt de gebruikerservaring en zoekmachine ranking. Onthoud echter dat het altijd belangrijk blijft om je websiteprestaties regelmatig te monitoren. Deze analyses geven je inzicht in de pagina’s die waarde aan je website toevoegen en de pagina’s die daaraan afbreuk doen. Die laatste moet je mogelijk aanpassen of verwijderen.

Interne links en hun invloed op zoekwoord kannibalisatie

Interne links kunnen een grote invloed hebben op zoekwoord kannibalisatie. Bevatten verschillende pagina’s van een website interne links die dezelfde zoekwoorden gebruiken? Dan kan dit ertoe leiden dat zoekmachines in verwarring raken over welke pagina het meest relevant is voor die zoekwoorden. Dat heeft op zijn beurt weer zoekwoord kannibalisatie tot gevolg.

Interne links kunnen je echter ook helpen met het voorkomen van zoekmachine kannibalisatie, mits je ze op de juiste manier gebruikt. Ze benadrukken namelijk de relatie tussen verschillende pagina’s op je website en geven daarmee aan wat de hiërarchie is. Dit draagt ook bij aan de verbetering van de zoekmachine ranking van je website. Interne links kunnen bijdragen aan de optimalisatie van iedere pagina voor specifieke zoekwoorden en het voorkomen van overlap daartussen.

Hieronder geef ik je enkele tips om de invloed van interne links op zoekwoord kannibalisatie te beperken:

 1. Gebruik zoekwoordrijke ankerteksten: zorg ervoor dat de ankerteksten (anchor teksten) van je interne links zoekwoordrijke zinnen of woorden bevatten. Die zinnen of woorden moeten specifiek zijn voor de pagina waar de link naartoe leidt. Op deze manier kan de zoekmachine de relevantie van de pagina voor die zoekwoorden beter begrijpen en de gebruiker helpen de meest relevante pagina te vinden(4).
 1. Maak gebruik van breadcrumb-navigatie: breadcrumb-navigatie is een interne linkstructuur die wordt weergegeven bovenaan de pagina. Deze geeft de hiërarchie van de inhoud van de website weer. De gebruiker kan op basis van categorie of onderwerp de juiste pagina vinden. Dit helpt bij het voorkomen van zoekwoord kannibalisatie (5).
 1. Vermijd overmatig gebruik van interne links: overmatig gebruik van interne links kan verwarrend zijn voor de gebruiker en kan leiden tot zoekwoord kannibalisatie. Gebruik interne links dan ook alleen wanneer het relevant is voor de gebruiker en de hiërarchie van de website-inhoud duidelijk blijft.

Door deze tips voor je interne links toe te passen, maak je de interne linkstructuur van je website een nuttig hulpmiddel voor je bezoekers. Zij sullen de structuur van je website zo beter begrijpen en gemakkelijk de voor hen relevante pagina’s vinden. Dit verkleint de kans op zoekwoord kannibalisatie en verbetert de algehele zoekmachine ranking van je website.

Conclusie

Bij zoekwoord kannibalisatie moet je grondig te werk gaan. Bepaal op welke pagina’s van je website hiervan sprake is en onderzoek de onderliggende oorzaak per geval. Er is geen sitewide quick fix voor het oplossen van zoekwoord kannibalisatie, dus neem de tijd om dit nauwkeurig aan te pakken.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 19 april 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 19 april 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.