Hoe ik een SEO quickscan binnen één uur uitvoer

Het optimaliseren van je website staat centraal bij een SEO quickscan. Daarnaast is evalueren belangrijk om een website te verbeteren. Eén van de tools die hiervoor gebruikt wordt, is de SEO quickscan. In dit artikel vertel ik hoe ik een SEO quickscan binnen een uur uitvoer.

Wat is een SEO quickscan?

Een SEO quickscan is een korte scan die uitgevoerd wordt op je website. Het doel is het globaal evalueren van de website. Tijdens deze evaluatie worden eventuele kansen, valkuilen en verbetermogelijkheden benoemd.

Het kan zo zijn dat de resultaten van de quick scan reden zijn om nog uitgebreider onderzoek te doen. Om dit te benadrukken: Een SEO quickscan zal er niet voor zorgen dat je een volledige, grondige strategie klaar hebt liggen om te gebruiken. Het kan wel een globaal idee geven van hoe je ervoor staat.

Hoe voer ik een SEO quickscan uit?

SEO bestaat uit content, technische SEO en linkbuilding. Onderstaand hoe ik per onderdeel aan de slag ga.

Content quickscan

Ik begin graag bij het inventariseren van de huidige staat van de content. Hierbij check ik de belangrijkste pagina’s voor SEO (vaak weet je zelf goed wat de top-5 pagina’s zijn van je website).

 1. staat het voornaamste zoekwoord genoeg in de tekst (ongeveer 1% van de tekst);
 2. is de page title en meta omschrijving geoptimaliseerd van de pagina;
 3. zijn de headers geoptimaliseerd voor het zoekwoord;
 4. zou ik de content van de pagina laten lezen door een klant (is het kwalitatief genoeg daarvoor);
 5. staan er grammaticale fouten in de tekst;
 6. levert mijn content echt waarde of is de content geschreven alleen om hoger in Google te komen;
 7. heb ik genoeg landingspagina’s om voor al mijn belangrijke zoektermen hogerop in Google te komen.

Inventariseer dit per pagina om een globaal beeld te krijgen van de kwaliteit van de content.

Techniek quickscan

Qua technische SEO heb je redelijk wat kennis nodig om dit goed en volledig te doen. Hier zijn ook wat meer tools voor nodig (ik geef ze graag). Een aantal meer basale zaken waar je aan kunt denken:

 1. check de website snelheid via Lighthouse (boven de 80/100 is OK);
 2. controleer of er een Robots.txt ingesteld staat;
 3. controleer of er een XML-sitemap in de website staat;
 4. controleer of er sprake is van duplicate content (dit kan op de website zelf worden gedaan);
 5. controleer of er broodkruimels op de website staan;
 6. controleer of er gestructureerde data aanwezig is op de website;
 7. controleer of er niet werkende pagina’s aanwezig zijn op de website.

Zoals gezegd; dit onderdeel is iets ingewikkelder en over ieder genoemd onderdeel kan ik een apart artikel schrijven (wat ik waarschijnlijk al heb gedaan).

Quickscan op het gebied van linkbuilding

Voor dit onderdeel gebruik ik zelf de tool Ahrefs, maar je kunt hier ook SEMrush voor gebruiken (dit zal qua manier van schrijven iets anders zijn, maar je kunt daar vergelijkbare dingen mee bereiken).

domein autoriteit van verwijzende websites;
de onderverdeling van de ankerteksten en relevantie;
aantal en kwaliteit van backlinks;
verdeling van do-follow en no-follow links;
geografische locatie van verwijzende websites (je hebt idealiter NL links voor NL);
verloop van verkregen links (natuurlijke groei versus plotselinge spikes);
relevantie van de verwijzende sites ten opzichte van jouw niche;
verdeling van backlinks naar verschillende pagina’s op de site.

Lees hiervoor mijn artikel over het backlinkprofiel, daar ga ik er iets dieper op in.

Conclusie

Een quickscan voor SEO uitvoeren geeft een goed beeld / een basale nulmeting van waar je nu staat met je website. Om hier echt werk van te maken help ik je graag natuurlijk, vul hiervoor het contactformulier in.

Doorgaans breng ik alle gegevens samen die ik heb verzameld in een spreadsheet overzicht om zodoende een conclusie te kunnen trekken. Deze conclusie kan bijvoorbeeld zijn; qua content zijn we goed bezig, maar qua technische SEO is er werk aan de winkel. Daarna ga ik aan de slag met het verder uitzoeken van wat we op het gebied van technische SEO zouden kunnen doen.

Bronnen

 1. In-Depth Guide to How Google Search Works | Google Search Central  |  Documentation  |  Google for Developers. (z.d.-d). Google For Developers. https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/how-search-works

Veelgestelde vragen

Wat is een QuickScan?

Een QuickScan is een korte analyse van een website. Wij als SEO-specialisten gebruiken dit om binnen een korte tijd een goed beeld te krijgen van een website en daar een verdere strategie op te baseren.

Wat is de impact van QuickScan op SEO?

Door dat je snel inzicht hebt in welke verbeteringen nodig zijn, kun je hier ook direct actie op ondernemen. Hierdoor zal de waardering van Google toenemen, wat uiteindelijk resulteert in meer organisch verkeer.

Welke inzichten geeft een quickscan?

Een quickscan is een snelle en beknopte analyse van een bepaald onderwerp, probleem of situatie. Het doel van een quickscan is om snel inzicht te krijgen in de belangrijkste aspecten van het onderwerp, en om te bepalen welke verdere stappen moeten worden genomen om het probleem op te lossen of het doel te bereiken.

Een quickscan kan verschillende inzichten bieden, afhankelijk van het onderwerp dat wordt onderzocht. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Inzicht in de huidige situatie: een quickscan kan inzicht bieden in de huidige stand van zaken van een organisatie, project, product, of service. Het kan bijvoorbeeld duidelijk maken waar de knelpunten zitten, wat de sterke en zwakke punten zijn, en waar er kansen en bedreigingen liggen.
 2. Inzicht in de behoeften van klanten: een quickscan kan helpen om snel inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van klanten, bijvoorbeeld door middel van een klanttevredenheidsonderzoek.
 3. Inzicht in de haalbaarheid van een project: een quickscan kan snel duidelijk maken of een bepaald project haalbaar is, bijvoorbeeld door het maken van een kosten-batenanalyse.
 4. Inzicht in mogelijke oplossingen: een quickscan kan helpen om snel mogelijke oplossingen te identificeren voor een bepaald probleem, bijvoorbeeld door middel van brainstormsessies of expertinterviews.
 5. Inzicht in de benodigde vervolgstappen: een quickscan kan helpen om snel de benodigde vervolgstappen te bepalen om het probleem op te lossen of het doel te bereiken, bijvoorbeeld door het maken van een actieplan.

Over het algemeen biedt een quickscan dus inzicht in de belangrijkste aspecten van het onderwerp dat wordt onderzocht, en kan het helpen om snel de juiste vervolgstappen te bepalen.

Kan ik zelf een quickscan uitvoeren?

Natuurlijk kun je zelf een quickscan uitvoeren zonder uitgebreide expertise. Om een quickscan uit te voeren, moet je gestructureerd te werk gaan en duidelijk bepalen welk onderwerp of probleem je wilt onderzoeken.

Vervolgens stel je een lijst op met de belangrijkste vragen die je wilt beantwoorden. Dit geeft richting aan het onderzoek en zorgt ervoor dat je gerichte informatie verzamelt.

Daarna verzamel je informatie over het onderwerp of probleem dat je wilt onderzoeken. Dit kan door middel van verschillende methoden zoals deskresearch, interviews, enquêtes of observaties. Wanneer je de informatie hebt verzameld, analyseer je deze en identificeer je de belangrijkste bevindingen. Dit kan door middel van het gebruik van een SWOT-analyse, het identificeren van trends, of het identificeren van mogelijke oplossingen.

Vervolgens trek je conclusies op basis van de bevindingen en identificeer je de belangrijkste vervolgstappen. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een actieplan. Onthoud dat een quickscan geen uitgebreid onderzoek is en de bevindingen daarom mogelijk niet volledig of gedetailleerd zijn. Het kan daarom nuttig zijn om de bevindingen te verifiëren of aanvullende onderzoeken uit te voeren voordat er belangrijke beslissingen worden genomen.

Waar kan een quickscan voor gebruikt worden?

Een quickscan kan op diverse manieren worden ingezet, afhankelijk van het onderwerp dat onderzocht wordt en de specifieke situatie. Hieronder staan enkele voorbeelden van toepassingen van een quickscan:

 1. Bedrijven kunnen een quickscan gebruiken om snel een beeld te krijgen van de sterktes en zwaktes van hun organisatie, de grootste uitdagingen die ze tegenkomen, en de kansen en bedreigingen die zich voordoen. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van een strategie voor de toekomst.
 2. Bij projecten kan een quickscan bijdragen aan het verkrijgen van snel inzicht in de haalbaarheid van het project, de grootste risico’s, en mogelijke oplossingen. Dit kan helpen bij het snel nemen van beslissingen over de voortgang van het project.
 3. Door middel van een quickscan kan ook snel een beeld worden verkregen van de behoeften en wensen van klanten. Bijvoorbeeld door middel van een enquête of interview kan snel duidelijk worden wat de grootste obstakels zijn en waar er mogelijkheden voor verbetering liggen.
 4. Overheden kunnen quickscans gebruiken om snel inzicht te krijgen in beleidsproblemen of maatschappelijke vraagstukken. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van effectief beleid of het nemen van belangrijke beslissingen.
 5. Door middel van een quickscan kan ook snel inzicht worden verkregen in de prestaties van individuen of teams. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een prestatie-evaluatie, kan snel duidelijk worden waar de sterktes en zwaktes liggen en waar er verbeteringen mogelijk zijn.

Kortom, een quickscan kan op verschillende manieren worden ingezet om snel inzicht te verkrijgen in specifieke onderwerpen, problemen of situaties. Dit kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen of het ontwikkelen van effectieve strategieën.

Wat zijn de vervolgstappen als er een quickscan is uitgevoerd?

Als er een quickscan is uitgevoerd, is het belangrijk om de bevindingen zorgvuldig te analyseren en vervolgstappen te bepalen op basis van de resultaten. Hieronder staan enkele mogelijke vervolgstappen:

 • Verifiëren van de bevindingen: het kan nuttig zijn om de bevindingen te verifiëren om er zeker van te zijn dat ze kloppen en dat er geen belangrijke informatie ontbreekt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van aanvullende onderzoeken of door het raadplegen van andere experts op het gebied.
 • Formuleren van aanbevelingen: op basis van de bevindingen kunnen aanbevelingen geformuleerd worden voor het oplossen van het probleem of het bereiken van het doel. Het is belangrijk om concrete en haalbare aanbevelingen te formuleren die passen binnen de strategie en doelstellingen van de organisatie.
 • Ontwikkelen van een actieplan: een actieplan is een plan waarin de concrete stappen en verantwoordelijkheden beschreven worden om de aanbevelingen uit te voeren. Het is belangrijk om het actieplan gedetailleerd en realistisch te maken en rekening te houden met de beschikbare middelen en capaciteiten van de organisatie.
 • Implementatie en evaluatie: nadat het actieplan is ontwikkeld, moet het uitgevoerd worden. Tijdens de implementatie is het belangrijk om de voortgang nauwlettend te volgen en waar nodig bij te sturen. Na afloop van het plan kan er een evaluatie plaatsvinden om te bepalen of de doelstellingen zijn bereikt en wat er geleerd is van het proces.

Het is belangrijk om de vervolgstappen goed te plannen en uit te voeren om ervoor te zorgen dat de quickscan ook daadwerkelijk bijdraagt aan het oplossen van het probleem of het bereiken van het doel.

Zijn er andere manieren om een analyse van een website te maken?

Ja, er zijn verschillende manieren om een analyse van een website te maken, naast een quickscan. Hieronder staan enkele voorbeelden van andere methoden:

 1. Gedetailleerde website analyse: dit is een diepgaande analyse van een website op verschillende aspecten, zoals de technische aspecten, de inhoud, de gebruikerservaring en de zoekmachine-optimalisatie. Dit type analyse kan worden uitgevoerd met behulp van verschillende tools, zoals Google Analytics, SEMrush en Ahrefs.
 2. Gebruikerstesten: dit is een methode om inzicht te krijgen in de ervaringen van gebruikers tijdens het navigeren door een website. Hierbij worden gebruikers gevraagd om specifieke taken uit te voeren en wordt hun gedrag en feedback geobserveerd. Dit kan helpen bij het identificeren van knelpunten en kansen voor verbetering.
 3. SEO-audit: dit is een analyse van de zoekmachine-optimalisatie van een website. Hierbij worden de technische aspecten, inhoud en backlinks geanalyseerd om te bepalen hoe goed de website geoptimaliseerd is voor zoekmachines zoals Google.
 4. Content audit: dit is een analyse van de inhoud op een website, om te bepalen of de inhoud relevant, waardevol en up-to-date is. Hierbij wordt gekeken naar zaken zoals de kwaliteit van de inhoud, de structuur van de inhoud en de relevantie voor de doelgroep.
 5. Web analytics: dit is een analyse van de statistieken van een website, zoals het aantal bezoekers, de tijd op de website, de conversieratio’s en de bounce rate. Dit kan helpen bij het identificeren van trends en patronen en bij het verbeteren van de prestaties van de website.

Kortom, er zijn verschillende methoden om een analyse van een website uit te voeren, afhankelijk van de doelstellingen en het type informatie dat nodig is.

Hoe lang duurt het uitvoeren van een quickscan?

De duur van het uitvoeren van een quickscan kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het onderwerp dat onderzocht wordt en de beschikbare tijd en middelen. Over het algemeen is een quickscan echter bedoeld om snel inzicht te krijgen in een specifiek onderwerp of probleem en zou het daarom niet meer dan enkele dagen tot een week moeten duren om uit te voeren.

Het is belangrijk om te beseffen dat een quickscan geen uitgebreid onderzoek is en dat de bevindingen mogelijk niet volledig of gedetailleerd zijn. Het is daarom belangrijk om de bevindingen te verifiëren of aanvullende onderzoeken uit te voeren voordat er belangrijke beslissingen worden genomen.

Als de quickscan bijvoorbeeld deel uitmaakt van een groter onderzoeksproject of strategisch plan, kan het langer duren om de bevindingen te analyseren en de vervolgstappen te bepalen. In dit geval kan het nodig zijn om meer tijd te besteden aan het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het opstellen van een gedetailleerd actieplan.

Moet ik mijn website voorbereiden voordat er een quickscan kan worden uitgevoerd?

In principe is het niet nodig om je website voor te bereiden voordat er een quickscan wordt uitgevoerd. Een quickscan is bedoeld om snel een overzicht te krijgen van de belangrijkste aspecten van een website en eventuele problemen of verbeterpunten te identificeren. Het kan echter wel helpen om enkele zaken voor te bereiden om het proces soepeler te laten verlopen en de resultaten nauwkeuriger te maken. Hieronder staan enkele tips:

 1. Zorg dat de website beschikbaar is: het is belangrijk dat de website beschikbaar is en goed werkt tijdens de quickscan. Dit betekent dat de website niet offline mag zijn en dat er geen technische problemen zijn die de werking van de website beïnvloeden.
 2. Stel de doelstellingen vast: voordat de quickscan wordt uitgevoerd, is het nuttig om de doelstellingen van de website duidelijk te definiëren. Wat wil je bereiken met de website? Wie is de doelgroep? Door deze doelstellingen duidelijk te maken, kan de quickscan gerichter worden uitgevoerd en kan beter worden bepaald of de website aan de doelstellingen voldoet.
 3. Maak een lijst van belangrijke pagina’s: maak een lijst van de belangrijkste pagina’s van de website, zoals de homepage, productpagina’s en contactpagina. Dit kan helpen bij het gerichter uitvoeren van de quickscan en het identificeren van belangrijke verbeterpunten.
 4. Maak een lijst van concurrenten: maak een lijst van de belangrijkste concurrenten van de website. Dit kan helpen bij het vergelijken van de website met vergelijkbare websites en het identificeren van kansen en bedreigingen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het niet nodig is om de website volledig te optimaliseren voordat er een quickscan wordt uitgevoerd. De quickscan is juist bedoeld om snel inzicht te krijgen in de belangrijkste verbeterpunten, zodat de website beter kan worden geoptimaliseerd voor de doelgroep.

Wat kost het uitvoeren van een quickscan?

De kosten voor het uitvoeren van een quickscan kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het onderwerp dat onderzocht wordt, de gebruikte methoden en beschikbare middelen. De kosten kunnen ook verschillen afhankelijk van wie de quickscan uitvoert. Bij het inhuren van externe consultants kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor hun diensten en expertise.

Indien betaalde tools en software worden gebruikt voor het analyseren van de website, kunnen hier ook kosten aan verbonden zijn. Als de quickscan intern wordt uitgevoerd, kunnen kosten in rekening worden gebracht voor de tijd en middelen die worden besteed aan het uitvoeren van de quickscan. Om vooraf een duidelijk beeld te krijgen van de kosten van een quickscan, is het raadzaam om te informeren naar de tarieven en prijzen van verschillende aanbieders voordat je een opdracht verleent.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de kosten van een quickscan relatief laag zouden moeten zijn in vergelijking met meer uitgebreide analyses en onderzoeken.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 29 maart 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 5 juni 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.