Wat zijn meta tags?

Wat zijn meta tags?

wat zijn meta tags

Iedere webpagina heeft meta tags. Ze zijn echter alleen te zien in de HTML-code. In dit artikel vertel ik wat het inhoudt en welke impact meta tags heeft op SEO. Daarnaast vertel ik hoe je meta tags optimaliseert.

Wat is het?

Meta tags zijn fragmenten van code waaruit Google belangrijke informatie van je webpagina leest. Op basis van meta tags weet Google hoe de webpagina weergeven moet worden in de zoekresultaten. Door middel van meta tags laat Google de correcte weergave van de webpagina zien. Dit betekent dat meta tags cruciaal zijn voor SEO.

Meta tags presenteren details over de content die op de website te vinden is. Deze tags zijn voornamelijk bedoeld voor Google. Meta tags staan namelijk in de HTML-code. Van de buitenkant zien ze eruit als de meta titel en meta description van de landingspagina of website. Meta tags moeten geoptimaliseerd worden om de website zo goed mogelijk te presenteren in de zoekresultaten van Google.

Google ziet gebruiksvriendelijkheid van de website als belangrijkste pluspunt. Dit omvat het nastreven van het aanbieden van relevante en kwalitatieve informatie. Meta tags dragen hieraan bij, door beknopte en relevante informatie te weergeven aan de zoeker. 

Welke meta tags zijn relevant voor SEO?

Title tag

Er zijn een aantal meta tags die relevant zijn voor SEO. De eerste meta tag die relevant is voor SEO, is de titel tag. De title tag is het eerste element dat zoekers zien van je website op de zoekresultatenpagina. Het doel van de title tag is het informeren van de zoeker over de content van de webpagina. Daarnaast wordt de title tag vaak als ankertekst gebruikt. Dit houdt onder andere in dat de title tag duidelijk en beknopt moet zijn. Het is van belang dat de title tag onder de 56 karakters lang is. Zodra het aantal karakters deze grens overschrijdt, wordt de titel door Google afgebroken. Dit leidt tot onduidelijkheid van de precieze inhoud van de content. 

Meta description

De tweede meta tag die relevant is voor SEO is meta description. De meta description is net zo belangrijk als de meta title. Het is het stukje tekst dat onder de titel verschijnt van het zoekresultaat. De meta description moet een accurate indruk geven van de content die daadwerkelijk op de landingspagina of website te zien is. Het is het element die de doorslag geeft of de zoeker doorklikt naar de landingspagina. Dit is dan ook de reden dat het van belang is om de meta description te optimaliseren. Wanneer de meta description geoptimaliseerd is, genereert dat meer organisch verkeer.

Canonical tag

De canonical tag is de derde meta tag die van belang is voor SEO. Wanneer de website pagina’s bevat die bijna identiek zijn, is het van belang om via de canonical tag aan te geven welke prioriteit heeft. Op het moment dat je duplicate content publiceert, riskeer je een boete van Google. Om dit te voorkomen is het van belang om met een canonical tag aan te geven waar eventuele duplicate content staat.

Viewport

Viewport is de vierde meta tag die van groot belang is voor SEO. Deze tag stelt het zichtbare gebied van een webpagina in. Google gebruikt viewport tijdens het renderproces om de pagina in verschillende schermformaten te weergeven. Dit houdt in dat de website compatibel is met een smartphone, tablet of desktop. Deze tag zorgt ervoor dat de website mobielvriendelijk is. Oftewel, het bevordert de gebruiksvriendelijkheid van een website. Google ziet dit als een pluspunt tijdens de ranking van resultaten. Wanneer de viewport meta tag geoptimaliseerd is, groeit het organisch verkeer van de website. Kortom, het is van belang om deze tags te optimaliseren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *