De invloed van Javascript op SEO in 2024

Het is belangrijk om te begrijpen hoe zoekmachines omgaan met moderne technologieën als JavaScript. Vooral marketingmanagers en CMO’s gebruiken dit om te zorgen dat hun websites optimaal presteren in de zoekresultaten.

In dit artikel ga ik in op de manier waarop zoekmachines JavaScript verwerken en het belang van een toegankelijke structuur van een website.

Inzicht in het verwerken van JavaScript door zoekmachines

Inzicht in de manier waarop zoekmachines JavaScript crawlen en indexeren is erg belangrijk. De impact op de zichtbaarheid van content met JavaScript in de zoekresultaten is erg groot. Google heeft zijn aanpak wat betreft dit thema de afgelopen jaren dan ook aanzienlijk verbeterd.

Google kan tegenwoordig JavaScript-content crawlen en renderen. De zoekmachine ziet de content dus op dezelfde manier als de gebruiker. Wel is dit proces complexer dan het crawlen van statische HTML. In het geval van onjuiste toepassing kan dit proces leiden tot problemen met de zichtbaarheid. Google heeft een uitgebreide uitleg over de manier waarop men de zoekmachine moet raadplegen.

Hoe ontdekt Googlebot nieuwe pagina’s?

Crawlen en indexeren door Google is van groot belang om pagina’s zichtbaar te maken in de zoekresultaten. Dit proces gaat als volgt:

 1. Crawlen:
  • Startpunt: Google begint met het crawlen van een lijst van bekende URL’s uit eerdere crawls en sitemaps die door website-eigenaren zijn ingediend.
  • Googlebots: Googlebots zijn de ‘crawlers’ of ‘spiders’ van Google die het web verkennen. Ze bezoeken webpagina’s, ontdekken nieuwe of geüpdatete pagina’s of volgen links.
 2. Indexeren:
  • Pagina’s verwerken: Na het crawlen volgt het verwerken van de inhoud van de pagina. Google verwerkt meteen de tekst, afbeeldingen en video’s.
  • Index creëren: Google’s index slaat de verwerkte informatie op. Dit is een grote database met alle gevonden informatie.
  • Keywords gebruiken: Google identificeert keywords om te begrijpen waar de pagina over gaat.
 3. Ranking:
  • Index gebruiken: Google gebruikt de index bij een zoekopdracht om relevante resultaten te vinden.
  • Ranking: Vervolgens vindt er een ranking plaats van de pagina’s op basis van diverse factoren, denk aan relevantie en de kwaliteit van de site.
 4. Continu proces:
  • Updates: Voer regelmatig updates uit. De crawlers bezoeken eerder websites die regelmatig worden geüpdatet om er nieuwe content te vinden.
 5. Uitdagingen met JavaScript:
  • Uitdagingen voor Googlebots: Sites met veel JavaScript worden moeilijker gecraweld door Googlebots.
  • Oplossingen: Google kan JavaScript beter verwerken dan voorheen. Het is echter nog steeds belangrijk om essentiële content en links toegankelijk te maken in de HTML.

Google kan de meest relevante informatie bieden op basis van zoekopdrachten. Bovendien is SEO-optimalisatie van groot belang voor effectieve indexering. Zie onderstaande afbeelding:

Toegankelijke structuur

Het is erg belangrijk dat de website een goede en toegankelijke structuur bevat. Dit helpt bovendien de SEO te verbeteren. De basisstructuur moet altijd toegankelijk worden gehouden, ook als JavaScript niet geladen of uitgeschakeld is.

Zoekmachines crawlen en indexeren de inhoud van een toegankelijke website effectiever. Dit is belangrijk omdat sommige zoekmachines en webcrawling tools uitdagingen ondervinden bij het verwerken van JavaScript. Een toegankelijke structuur vergroot de kans dat de content in de zoekresultaten wordt geïndexeerd en dat de pagina hoger in Google komt.

Servers-side, client-side of dynamische rendering

De keuze tussen server-side en client-side rendering speelt een belangrijke rol in het SEO-stappenplan. Ik licht de verschillen tussen beide methoden uit en ga dieper in op de invloeden op de SEO. Raadpleeg hiervoor ook mijn uitgebreide artikel.

Server-side rendering

Bij server-side rendering laadt de volledige pagina op de server voordat deze naar de browser wordt gestuurd. Zoekmachines kunnen zo eenvoudig crawlen en indexeren, wat een positief effect heeft op de SEO.

Bij elke klik wordt een nieuwe pagina geladen. Dit type rendering is erg gunstig voor de SEO en zichtbaarheid, maar de gebruiker kan langzamere laadtijden ervaren. Dit geldt vooral voor complexere websites.

Client-side rendering

Client-side rendering is rendering van de pagina in de browser van de gebruiker. Meestal gebeurt dit via JavaScript. Tussen de server en de browser worden minder gegevens uitgewisseld. Dit zorgt voor snellere laadtijden.

Bij bijvoorbeeld Single-page applications (SPA’s) verandert de content dynamisch zonder de pagina te herladen. Dit kan echter moeilijkheden opleveren voor de SEO. Zoekmachines hebben moeite om de dynamisch geladen te indexeren.

Dynamische rendering

Dynamische rendering combineert server-side en client-side methoden. De server kiest voor server-side of client-side rendering, afhankelijk van de gebruiker – een persoon of een zoekmachine. Dit is vooral handig voor complexe sites waar zowel een goede gebruikerservaring als een goede SEO belangrijk zijn. Wel is het indexeren complexer en is er meer onderhoud nodig.

De invloed van dynamische content op SEO

JavaScript wordt vaak gebruikt voor het creëren van interactieve elementen op webpagina’s. Het is belangrijk dat zoekmachines deze content op de juiste manier indexeren. Als dit niet gebeurt, kunnen er problemen met de indexering ontstaan en kan waardevolle, interactieve content zichtbaar blijven in de zoekresultaten.

Voorbeeld: een productcatalogus die dynamisch laadt via JavaScript. Producten blijven onzichtbaar in de zoekresultaten als de content niet toegankelijk is voor zoekmachines via server-side rendering of in de broncode.

Zorg dus dat dynamische content toegankelijk blijft voor zoekmachines, bijvoorbeeld door dynamische rendering te implementeren en door de belangrijkste content en navigatie altijd toegankelijk te houden. Dit kan zelfs als JavaScript is uitgeschakeld. De content is op deze manier niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook SEO-vriendelijk.

Invloed van JavaScript frameworks

JavaScript frameworks hebben een belangrijke rol in de creatie en functionaliteit van websites. Elk framework heeft een unieke invloed op de SEO. Dit is belangrijk voor de gebruikerservaring en de SEO.

Hieronder ga ik verder in op de impact van verschillende JavaScript frameworks op SEO. Dit is belangrijk voor webontwikkelaars en marketeers.

Angular

Angular staat bekend om zijn kracht. Zijn client-side rendering zorgt voor uitdagingen. Denk aan problemen bij het crawlen van zoekmachines. Server-side rendering via Angular Universal helpt bij het oplossen van deze uitdagingen. De content wordt zo beter toegankelijk voor zoekmachines.

React

React kan dezelfde uitdagingen ondervinden als Angular. Deze tools is geschikt om dynamische gebruikersinterfaces te creëren. React is voornamelijk client-side gericht.

Technieken als server-side rendering – bijvoorbeeld met Next – maken de content SEO-vriendelijker.

Vue.js

Vua.js is flexibel. Wel kan het net als de andere tools problemen in de SEO veroorzaken bij onjuist gebruik.

Bij gebruik van server-side rendering en pre-rendering kun je de SEO-prestaties van een Vue.js-applicatie verbeteren.

Ember.js

Ember.js richt zich op conventie-over-configuratie. Het heeft ingebouwde server-side rendering mogelijkheden met FastBoot. Dit maakt een pagina SEO-vriendelijker.

Backbone.js

Backbone.js is een minimalistisch framework. Het biedt minder directe SEO-oplossingen dan andere frameworks. SEO-specialisten moeten handmatige configuratie toepassen als ze hun SEO willen verbeteren.

Welk framework het meest geschikt is, hangt af van de mogelijkheid om server-side om dynamische rendering te implementeren.

Overzicht van de frameworks

Hieronder zijn de vijf eerder genoemde JavaScript frameworks in één tabel verwerkt, met daarbij de SEO-uitdagingen en -oplossingen:

FrameworkUitdagingen voor SEOOplossingen voor SEO
AngularClient-side rendering kan uitdagingen ondervinden met crawlen; vereist server-side rendering voor betere SEO.Server-side rendering met Angular Universal.
ReactVoornamelijk client-side, kan dezelfde SEO-uitdagingen hebben als Angular zonder server-side rendering.Server-side rendering technieken zoals Next.js.
Vue.jsKan SEO-problemen veroorzaken bij puur client-side gebruik; verbetering mogelijk met server-side rendering.Gebruik van server-side rendering of pre-rendering.
Ember.jsBiedt ingebouwde server-side rendering met FastBoot. Dit SEO-vriendelijker.Gebruik van conventie-over-configuratie benadering en FastBoot.
Backbone.jsMinimalistisch en vereist meer handmatige SEO-optimalisatie; minder out-of-the-box oplossingen.Handmatige configuratie en optimalisatie voor SEO.
Javascript frameworks en de invloed op SEO.

Deze tabel biedt een snel overzicht van de uitdagingen en oplossingen gerelateerd aan SEO voor elk van deze populaire JavaScript frameworks. ​

Tools en technieken voor het testen van JavaScript SEO

Gebruik de juiste tools en technieken om websites met JavaScript in de zoekmachines te optimaliseren. Onderstaande hulpmiddelen geven inzicht in de manier waarop zoekmachines JavaScript-content weergeven en indexeren.

Google Search Console

Google Search Console is nuttig voor het monitoren van de indexering van pagina’s en het identificeren van eventuele crawlfouten.

Door de inzichten in de zoekprestaties van de website kan er snel actie worden genomen om de SEO te verbeteren.

URL-inspectie in Search Console

De URL-inspectiefunctie in de Search Console, voorheen Fetch as Google, kan controleren of Google de JavaScript-content correct laadt en weergeeft. Dit geeft inzichten in de toegankelijkheid van specifieke pagina’s voor Google.

Lighthouse

Google’s Lighthouse helpt bij het analyseren van de prestaties, de toegankelijkheid en de SEO van webpagina’s. Het biedt gedetailleerde rapporten met inzicht in verbeterpunten.

Screaming Frog SEO Spider

Screaming Frog SEO Spider is zeer geschikt voor het crawlen van websites om SEO-uitdagingen snel te identificeren. Dit stimuleert de manier waarop zoekmachines een website crawlen en geeft inzicht in potentiële problemen met de indexering van content.

JSDOM

JSDOM is node.js laat gebruikers webpagina’s testen in een gesimuleerde JavaScript-rijke omgeving. Op deze manier is het zeker dat alle elementen correct zijn geladen en toegankelijk zijn voor zoekmachines.

De tools in één overzicht

Onderstaande tabel toont de voor- en nadelen van verschillende tools voor het testen van problemen met JavaScript en SEO. De score van 1 tot 100 geeft aan hoe interessant elke tool hiervoor is:

ToolVoordelenNadelenScore (1-100)
Google Search ConsoleMonitoren van indexering, identificeren van crawl-fouten, inzicht in zoekprestatiesKan uitdagend zijn voor nieuwe gebruikers, biedt geen directe oplossingen90
URL-inspectie in Search ConsoleControleert of JavaScript-content juist wordt geladen en weergegeven door GoogleAlleen gericht op hoe Google pagina’s ziet, kan beperkt zijn in scope85
LighthouseAnalyseert prestaties, toegankelijkheid en SEO, biedt gedetailleerde rapportenTechnisch van aard, vereist enige kennis om de data te interpreteren80
Screaming Frog SEO SpiderSimuleert hoe zoekmachines websites crawlen, identificeert SEO-kwestiesBetaalde tool, kan complex zijn in gebruik75
JSDOMTest een gesimuleerde JavaScript-omgeving, verzekert correct laden van elementen voor zoekmachinesVereist technische kennis, meer gericht op ontwikkelaars70
Tools voor Javascript en SEO.

Bovenstaande scores zijn gebaseerd op de effectiviteit van elke tool in het identificeren en oplossen van problemen met JavaScript en SEO.

Samengevat

JavaScript kan bijdragen aan een effectieve SEO-strategie. Hetzelfde geldt voor een duidelijke structuur van de website.

Voor marketeers is het essentieel goed te weten hoe zoekmachines met JavaScript omgaan. Aan de hand van deze informatie nemen ze doordachtere beslissingen en bijdragen aan de zichtbaarheid en vindbaarheid van een website. Dit is tegenwoordig essentieel voor succes.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 27 maart 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 27 maart 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.