De belangrijkste updates in de geschiedenis van Google

Als digitale marketeer houd ik me al jaren bezig met zoekmachine optimalisatie (SEO) en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied. SEO is de afgelopen jaren alsmaar belangrijker geworden voor bedrijven die online zichtbaar willen zijn en meer verkeer naar hun website willen genereren. SEO is echter geen statisch vakgebied. Een verscheidenheid aan factoren zorgt voor constante veranderingen. Tot die factoren behoren de algoritme-updates van Google en de opkomst van nieuwe technologieën zoals voice search en kunstmatige intelligentie. 

Om succesvol te blijven binnen dit vakgebied, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en inzichten. In dit artikel wil ik graag enkele inzichten met je delen over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in SEO. Ook vertel ik je hoe een bedrijf hierop kan inspelen om zijn online aanwezigheid te verbeteren.

De belangrijkste updates van Google

Google heeft door de jaren heen tal van updates uitgebracht. Deze updates zijn van invloed geweest op de zoekresultaten en de manier waarop SEO wordt uitgevoerd. Hieronder deel ik enkele van de belangrijkste updates in de geschiedenis van Google met je:

google updates
  1. Florida (2003): de Florida-update was een van de eerste grote updates van Google. Het doel van deze update was het verbeteren van zoekresultaten door spam- en black-hat technieken te bestrijden. De update had een grote impact op veel websites en leidde ertoe dat er meer nadruk op kwaliteitsinhoud en natuurlijke linkbuilding kwam te liggen.
  1. Panda (2011): ook het doel van de Panda-update was het verbeteren van de kwaliteit van de zoekresultaten. Dit deed het door websites met lage kwaliteitsinhoud en spammy technieken te bestraffen. De update had grote gevolgen voor websites met dunne of dubbele inhoud en leidde tot een grotere nadruk op kwaliteit en relevantie.
  1. Penguin (2012): de Penguin-update was gericht op het bestrijden van black-hat SEO-technieken. Hieronder vallen onder andere het kopen van links en het toepassen van een overmatige zoekwoorddichtheid. De update had grote gevolgen voor websites met spammy linkprofielen. De implementatie had een grotere nadruk op natuurlijke linkbuilding en relevante zoekwoorden tot gevolg.
  1. Hummingbird (2013): bij de Hummingbird-update lag de focus op het verbeteren van de semantische zoekmogelijkheden van Google en het begrijpen van zoekopdrachten in natuurlijke taal. De update had veel impact op de manier waarop zoekopdrachten werden uitgevoerd. Ook leidde hij tot een grotere nadruk op long-tail zoekwoorden en contextuele relevantie (1).
  1. Mobilegeddon (2015): de Mobilegeddon-update had als doel de zoekresultaten te verbeteren voor mobiele gebruikers. Dit deed het door websites met een ontoereikende mobiele ervaring te straffen. Vanzelfsprekend had deze update de grootste gevolgen voor websites die niet mobielvriendelijk waren. Mobiele optimalisatie en responsief ontwerp werden hiermee nog belangrijker.
  1. RankBrain (2015): RankBrain was een belangrijke update in de evolutie van machine learning en AI in de zoekresultaten van Google. Ook de doelstelling van RankBrain was het verbeteren van zoekresultaten. Dit bereikte het door zoekopdrachten beter te begrijpen en relevantere resultaten te tonen.

Kortom, de geschiedenis van Google wordt gekenmerkt door tal van updates. Stuk voor stuk zijn deze van invloed geweest op de zoekresultaten en de manier waarop SEO wordt uitgevoerd. Voor SEO-professionals is het belangrijk om deze updates te begrijpen. Door hun strategieën hierop aan te passen, kunnen zij zo voor hun klanten optimale resultaten behalen.

Onderstaand heb ik de updates in kaart gebracht

Google rolt regelmatig updates uit voor zijn zoekmachine-algoritme om de gebruikerservaring te verbeteren en relevantere resultaten te leveren. Hoewel het niet altijd mogelijk is om de exacte impact van elke update te meten, zijn hier enkele van de meest significante updates tot mijn kennis cutoff in september 2021, wat ze beïnvloedden, en hun vermoedelijke belang op een schaal van 1 tot 10 voor SEO-specialisten:

Google UpdateWat werd beïnvloedMate van belang voor SEO-specialisten
Panda (2011)Deze update was gericht op het verminderen van de zichtbaarheid van websites met dunne, weinig waardevolle content en het belonen van sites met hoogwaardige, informatieve content.9
Penguin (2012)Deze update was ontworpen om websites die link-schemes gebruikten om hun ranking te verbeteren, te devalueren.9
Hummingbird (2013)Deze update verbeterde het begrip van Google van natuurlijke taal, inclusief semantische betekenis en intentie van de zoekopdrachten.8
Mobile Update (Mobilegeddon) (2015)Deze update beloonde websites die mobielvriendelijk waren, gezien de groeiende trend van mobiel zoeken.8
RankBrain (2015)Dit was een machine learning component van het algoritme van Google, gericht op het verbeteren van de interpretatie van de zoekintentie, vooral voor nieuwe of unieke zoekopdrachten.8
BERT (2019)Deze update was gericht op het verbeteren van het begrip van Google van complexe, conversational zoekopdrachten en de context van woorden in een zin.7
Core Web Vitals (2021)Deze update benadrukte het belang van paginasnelheid, responsiviteit, en visuele stabiliteit als ranking factoren.9

Het is belangrijk op te merken dat hoewel deze updates op zichzelf belangrijk zijn, Google honderden kleinere updates per jaar uitvoert, en de totale impact van deze kleinere updates kan ook aanzienlijk zijn. SEO-specialisten moeten daarom altijd op de hoogte blijven van de laatste updates en wijzigingen in het algoritme van Google.

Iets meer over de Florida-update

De Florida-update die in 2003 werd geïmplementeerd, was een belangrijke update van zoekmachine Google. Deze wilde de kwaliteit van zoekresultaten verbeteren door websites te straffen die spam- en black-hat technieken toepassen om zoekresultaten in hun voordeel te manipuleren. Deze technieken omvatten onder meer het overmatig gebruik van zoekwoorden, dubbele inhoud en verborgen tekst. De update had een grote impact op veel websites. Sinds de Florida-update is er meer nadruk op kwaliteitsinhoud en natuurlijke linkbuilding komen te liggen.

Om een gunstige rangschikking in de zoekresultaten te verkrijgen, moesten veel bedrijven hun SEO-strategie noodgedwongen aanpassen. De Florida-update was een belangrijk moment in de geschiedenis van SEO en betekende bovendien een keerpunt in de manier waarop zoekmachines met spammy-technieken omgaan. Bovendien verstevigde de update de reputatie van Google als leider in de zoekmachinemarkt en legde hij de basis voor verdere updates en verfijningen van het algoritme.

Iets meer over de Panda-update

Google rolde zijn Panda-update in 2011 uit om de kwaliteit van zoekresultaten te verbeteren. Websites met een lage kwaliteitsinhoud en spammy-technieken werden bestraft. De update was voornamelijk gericht op websites met een dunne inhoud, websites die inhoud kopieerden van andere websites en websites die overmatige advertenties of affiliatelinks bevatten (2). Google dwong op deze manier talrijke bedrijven om hun inhoud te verbeteren en zo de relevantie van hun website op een eerlijke manier te verbeteren.

Behalve aan de verbeterde inhoudskwaliteit moesten bedrijven ook werken aan natuurlijke linkbuilding en sociale media integratie om hun rangschikking in de zoekresultaten te verbeteren. De Panda-update was een belangrijke mijlpaal in de evolutie van SEO. Hij betekende een keerpunt in de manier waarop zoekmachines inhoud beoordeelden en een stimulering voor bedrijven om de kwaliteit van hun inhoud te verbeteren. Dit leidde tot een betere gebruikerservaring, wat op zijn beurt weer een verbetering van zoekresultaten voor gebruikers betekende.

Iets meer over de Penguin-update

Google lanceerde zijn Penguin-update in 2012 gelanceerd om black-hat SEO-technieken tegen te gaan. Onder black-hat technieken verstaan we onder andere het kopen van links en het overmatig gebruik van zoekwoorden. De focus van deze update lag bij het straffen van websites met spammy-linkprofielen, die op deze manier de zoekresultaten manipuleerden. Bedrijven die hiervan gebruikmaakten, werden door deze update gedwongen om een netwerk van natuurlijke en kwalitatieve backlinks op te bouwen.

De Penguin-update heeft ervoor gezorgd dat zoekmachines op een andere manier met linkbuilding omgaan. De nadruk kwam te liggen op het bouwen van natuurlijke en relevante backlinks. Dit leverde zoekresultaten van hogere kwaliteit en zodoende ook een betere gebruikerservaring op. Ook de Penguin-update was een belangrijk moment in de evolutie van SEO en speelt tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in de zoekresultaten van Google.

Iets meer over de Hummingbird-update

De Hummingbird-update werd een jaar na de Penguin-update, in 2013, uitgebracht. Het doel was het verbeteren van de semantische zoekmogelijkheden. Dit betekent dat er niet alleen naar woorden op zich, maar ook naar de achterliggende betekenis wordt gekeken. Door de focus op semantiek lukte het de zoekmachine om zoekopdrachten nog beter te begrijpen en de relevantie van zijn zoekresultaten te verhogen. Om meer inzicht te verkrijgen in de intenties van zoekmachinegebruikers, maakte de update gebruik van Natural Language Processing (NLP) en Artificial Intelligence (AI). Hierdoor verschoof de nadruk van enkel specifieke zoekwoorden meer naar long-tail zoekwoorden, oftewel zoektermen die uit meerdere woorden bestaan.

Hummingbird update AI

De Hummingbird-update betekende grote veranderingen in de manier waarop zoekopdrachten werden uitgevoerd. Ook SEO-professionals dienden zoekwoorden en inhoud vanaf dat moment anders te benaderen. De update benadrukte het belang van kwaliteitsinhoud en relevantie. Daardoor moesten websites zich meer gaan richten op inhoud die bij de zoekintentie van de gebruiker aansluit. De Hummingbird-update was van grote betekenis voor SEO en leidde bovendien tot verdere ontwikkelingen in semantische zoekmogelijkheden en AI in de zoekresultaten van Google.

Iets meer over de Mobilegeddon-update

In 2015 bracht Google zijn Mobilegeddon-update uit. Wederom was het doel het verbeteren van zoekresultaten, maar deze keer specifiek voor mobiele gebruikers. De update was erop gericht websites met een slechte mobiele ervaring te straffen. Mobielvriendelijke websites werden juist beloond met een hogere rangschikking in de zoekresultaten. 

Bedrijven die hun website niet hadden geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, voelden de gevolgen van de Mobilegeddon-update duidelijk. Zij werden immers zo goed als gedwongen om in responsieve ontwerpen en mobiele optimalisatie te investeren. Dit leidde tot een betere gebruikservaring voor mobiele gebruikers.

De Mobilegeddon-update legde een grotere nadruk op mobiele optimalisatie en responsief ontwerp dan ooit tevoren. Om hoog in de zoekresultaten van Google te kunnen scoren, moesten bedrijven in mobielvriendelijke websites investeren. Een belangrijk gegeven, want zoekopdrachten worden ook anno nu in toenemende mate op mobiele apparaten uitgevoerd.

Iets meer over de Rankbrain-update

De RankBrain-update was een grote update van Google die in 2015 plaatsvond. Net als alle andere updates was ook hier een verbetering van de zoekresultaten het doel. Deze keer zette Google hiervoor machine learning en AI in. De bedoeling was om zoekopdrachten beter te laten begrijpen en zodoende de relevantie van de zoekresultaten te verbeteren.

Google ontwierp het machine-learning algoritme om zoekopdrachten die nog nooit eerder waren geregistreerd, te begrijpen. Zo wilde Google beter kunnen bepalen welke zoekresultaten daarvoor het meest relevant zijn. Door machine learning en AI toe te passen, kan RankBrain de zoekresultaten steeds beter afstemmen op de intenties van de gebruiker. Dit levert zoekresultaten van een steeds hogere relevantie op. De RankBrain-update markeerde de opkomst van machine learning en AI in de zoekresultaten van Google. 

Met deze update benadrukte Google de noodzaak van relevantie en kwaliteit van website-inhoud. Wederom betekende dit dat websites zich meer moesten gaan richten op inhoud die beter aansluit bij de intentie van de zoekmachinegebruiker. De RankBrain-update heeft geleid tot verdere ontwikkelingen in machine learning en AI in de zoekresultaten van Google. De verwachting is dat dit een belangrijke rol blijft spelen in de toekomst van SEO.

De invloed van updates van Google op de componenten van SEO

Verschillende updates zijn vaak gericht op verschillende componenten van SEO. Sommige updates focussen zich meer op de manier van het begrijpen van content, terwijl andere updates weer gericht zijn op technische zaken zoals bijvoorbeeld cloaking. Hieronder omschrijf ik de naar mijn mening belangrijkste updates per component.

De update met de meeste invloed op SEO-content

De Hummingbird-update van Google uit 2013 heeft naar alle waarschijnlijkheid de grootste invloed gehad op het schrijven van SEO-content. De update richtte zich op het verbeteren van de semantische zoekmogelijkheden van Google. Het doel was om op deze manier zoekopdrachten beter te begrijpen en de relevantie van zoekresultaten te verbeteren. 

Dit betekende dat zoekmachines zich niet meer uitsluitend op specifieke zoekopdrachten, maar meer op de bedoeling daarachter gingen richten. Contextuele relevantie en natuurlijke taal gingen werden daardoor belangrijker. Bedrijven waren door de Hummingbird-update genoodzaakt om hun inhoudt voor een bredere reeks zoekopdrachten te optimaliseren. Ook moesten zij inhoud gaan schrijven die beter bij de intentie van de gebruiker aansloot.

De Hummingbird-update benadrukte de noodzaak van kwaliteitsinhoud en relevantie, wat een belangrijke mijlpaal in de evolutie van SEO betekende. Met deze implementatie legde Google meteen een basis voor verdere ontwikkelingen in semantische zoekmogelijkheden en AI in de zoekresultaten van Google. Hierdoor blijft de Hummingbird-update een belangrijke factor in de manier waarop bedrijven hun SEO-content schrijven en optimaliseren.

De update met de meeste invloed op technische SEO

De Mobilegeddon-update van Google heeft waarschijnlijk de meeste invloed gehad op technische SEO. De zoekmachine bracht de update uit om zoekresultaten voor mobiele gebruikers te kunnen verbeteren. Websites die een slechte mobiele ervaring boden, werden gestraft met een lagere ranking. Daarentegen werden mobielvriendelijke websites juist beloond met een hogere positionering in de organische zoekresultaten.

Met de ingang van de Mobilegeddon-update moesten websites meer gaan investeren in responsief ontwerp en mobiele optimalisatie om hoger te scoren in de zoekresultaten. De Mobilegeddon-update dwong bedrijven om zich te richten op technische SEO-aspecten zoals websitesnelheid, navigatie, site-architectuur en crawlability. In andere woorden omschreven, betekende dit dus dat websites snel moesten laden op mobiele apparaten en gemakkelijk te navigeren moesten zijn. Ook moest hun inhoud op alle apparaten goed te bekijken zijn.

Het belang van mobiele optimalisatie en responsief ontwerp werd met deze update extra duidelijk. Vanaf dit moment gingen website-eigenaren zich dan ook meer op de gebruikerservaring voor mobiele gebruikers richten. Tot op de dag van vandaag speelt de update nog een belangrijke rol in de zoekresultaten van Google.

De update met de meeste invloed op linkbuilding

Wanneer het om linkbuilding gaat, heeft de Penguin-update uit 2012 de meeste invloed uitgeoefend. Deze update was gericht op het bestrijden van black-hat SEO-technieken. Een voorbeeld hiervan is het kopen van links in plaats van het via een natuurlijke manier verkrijgen daarvan. Ook het overmatig gebruik van zoekwoorden, het zogeheten keyword stuffing, is een black-hat SEO-techniek. Met de Penguin-update begon Google met het straffen van websites met spammy-linkprofielen. Op deze manier dwong de zoekmachine bedrijven ertoe om een netwerk van natuurlijke en kwalitatieve backlinks op te bouwen (3). 

Penguin update linkbuilding

De update leidde tot een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit in linkbuilding. Sindsdien ligt de nadruk op natuurlijke backlinks van relevante en betrouwbare websites. Dit betekent dat bedrijven meer aandacht moeten besteden aan het creëren van kwalitatieve content die interessant en relevant is voor hun doelgroep. Die kwalitatieve content leidt op zijn beurt weer tot het verkrijgen van natuurlijke backlinks van betrouwbare websites. 

De Penguin-update heeft de manier waarop zoekmachines met linkbuilding omgaan veranderd. Sinds deze update in 2012 is linkbuilding meer gericht op kwaliteit en relevantie. Dit heeft een hogere kwaliteit van de zoekresultaten en een betere gebruikerservaring tot gevolg gehad. De Penguin-update heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe linkbuilding-strategieën en blijft tot op heden een belangrijke factor in de zoekresultaten.

Wat zijn een aantal grote updates van de afgelopen 3 jaar?

Uiteraard heeft Google ook de afgelopen jaren niet stilgezeten. Enkele van de belangrijkste updates van de zoekmachine in de afgelopen 3 jaar zijn onder andere:

  1. BERT (2019): BERT staat voor Bidirectional Encoder Representations from Transformers. De BERT-update richtte zich op het verbeteren van de semantische zoekmogelijkheden van Google. Dit doet het door ervoor te zorgen dat de zoekmachine zoekopdrachten beter begrijpt en interpreteert. Een zoekmachine die de betekenis van woorden in een zin begrijpt, kan accuratere zoekresultaten aanleveren.
  1. Core Updates (2019-2021): de Core Updates van Google zijn brede updates die de algehele rangschikking van zoekresultaten beïnvloeden. Het doel van deze updates is het verbeteren van de kwaliteit van de zoekresultaten. Dit doen ze door websites met kwalitatieve en relevante content te belonen en websites met beperkte kwalitatieve content te straffen.
  1. Page Experience Update (2021): de Page Experience-update van Google richt zich op de gebruikerservaring van websites. Het doel van deze update, die vanaf 21 mei 2021 van invloed is op de rangschikking van zoekresultaten, is de laadsnelheid, interactiviteit en visuele stabiliteit van websites te verbeteren. De Page Experience Update stimuleert website-eigenaren om te investeren in een betere gebruikerservaring.
Page Experience Update
  1. Passage Ranking (2021): de Passage Ranking-update van Google werd gelanceerd om de nauwkeurigheid van zoekresultaten te verbeteren. Dit doet het door te focussen op individuele passages van webpagina’s in plaats van de pagina’s als geheel. Dankzij deze update kan Google zoekopdrachten beter begrijpen en de relevantie van zijn zoekresultaten verbeteren.

Samengevat hebben alle bovenstaande updates van Google de zoekresultaten verder verbeterd. Het is ze gelukt om steeds meer nadruk op de inhoud van de kwaliteit en de gebruikerservaring te leggen. Deze updates hebben ook geleid tot verdere ontwikkelingen in en een grotere rol voor machine learning en AI in de Google zoekresultaten.

Iets meer over de BERT update

Google rolde zijn BERT-update in 2019 uit. BERT verbeterde de semantische zoekmogelijkheden van de zoekmachine. Dit doet het machine learning-framework door deep neural networks te gebruiken. Hierdoor kan een zoekmachine de betekenis van woorden en zinnen in zoekopdrachten beter begrijpen en interpreteren.

Met de BERT-update kan Google zoekopdrachten beter begrijpen, omdat het de betekenis achter zoekwoorden en de context ervan beter kan begrijpen en analyseren. Het feit dat Google zoekopdrachten beter kan matchen met de inhoud op websites, leidt tot relevantere zoekresultaten. De BERT-update heeft vooral invloed op long-tail zoekopdrachten en op zoekopdrachten waarbij de intentie van de gebruiker belangrijk is.

Als website-eigenaar is het belangrijk om inhoud te schrijven die aansluit bij de intentie van de gebruiker. Doe dit niet geforceerd, maar creëer natuurlijke, relevante inhoud van hoge kwaliteit. Door een match tussen zoekintentie en inhoud ontstaat een betere ranking van je website in de zoekresultaten van Google. Dit verhoogt je zichtbaarheid en het verkeer naar je website.

Iets meer over de core updates tussen 2019 en 2021

Tussen 2019 en 2021 heeft Google verschillende Core Updates uitgebracht die van positieve invloed waren op de zoekresultaten. De Core Updates zorgden voor zoekresultaten van hogere kwaliteit, omdat het websites met relevante, kwalitatief hoogwaardige content beloonde. Bovendien werden websites met een gebrekkige kwalitatieve content gestraft.

core updates zoekresultaten

Bij de Core Updates ligt de focus op de expertise, autoriteit en betrouwbaarheid van websites. Afgekort noemen we dit ook wel EAT. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de op websites aangeboden informatie speelt hierdoor een steeds grotere rol. Voldoet jouw website aan de Google-richtlijnen voor EAT? Dan levert dit je een hogere positie in de zoekresultaten op.

Een ander belangrijk aspect van de Core Updates is de nadruk op een verbeterde gebruikerservaring. Dit betekent dat websites die een betere gebruikerservaring bieden een hogere rangschikking in de zoekresultaten behalen. Onder andere korte laadtijden en een eenvoudige navigatie zorgen voor een goede gebruikerservaring.

Voor jou als website-eigenaar is het belangrijk om regelmatig je inhoud te controleren en de kwaliteit van je website te verbeteren. Creëer dus nieuwe, relevante content en verbeter de kwaliteit van bestaande content. Behalve een betere gebruikerservaring levert dit je ook een betrouwbaardere website op. Dat draagt op zijn beurt weer bij aan de autoriteit van je website. De hogere ranking en zichtbaarheid die daaruit voortvloeien, helpen je jouw doelgroep effectiever te bereiken.

Iets meer over de Page Experience Update

De Page Experience Update is sinds mei 2021 van invloed op de ranking van zoekresultaten. Deze update focust zich op de laadsnelheid, interactiviteit en visuele stabiliteit van websites. Een verbetering daarvan leidt tot een hogere gebruikerservaring.

Page Experience Update hoger scoren in de zoekresultaten

De Page Experience Update beloont websites die een betere gebruikerservaring bieden, waardoor ze hoger scoren in de zoekresultaten. Deze websites hebben een snellere laadtijd, meer interactiviteit en een hogere visuele stabiliteit. Ook de mobiele gebruikservaring werd in deze update meegenomen; mobielvriendelijke websites werden beloond met een hogere ranking.

Verschillende factoren zijn van invloed op de gebruikerservaring van een website. Dit zijn onder andere de hierboven genoemd laadtijd, interactiviteit, visuele stabiliteit en mobielvriendelijkheid. Om te voldoen aan de richtlijnen van de Page Experience Update, is het zaak om te werken aan het verbeteren van deze factoren.

Dit doe je op verschillende manieren, waaronder het gebruik van snellere servers, het verminderen van de grootte van afbeeldingen en video’s, het optimaliseren van de code, het gebruik van caching en het verbeteren van de navigatie van de website. Daarnaast dien je je website voor mobiele apparaten te optimaliseren, zodat ook mobiele gebruikers zich gemakkelijk en intuïtief door je website bewegen.

Als website-eigenaar dien je regelmatig te controleren of de website aan de richtlijnen van de Page Experience Update voldoet. Is dat het geval, dan verkrijg je een hogere rangschikking in de organische zoekresultaten. Achterover leunen kun je echter niet: om je ranking te behouden, moet je continu aan de gebruikerservaring blijven werken.

Iets meer over de Passage Ranking Update

De passage ranking update, ook bekend als de BERT-update 2.0, is een update die Google in oktober 2020 uitbracht. De update richt zich op een verbeterd begrip van langere zoekopdrachten die een specifieke vraag of probleem beschrijven. Het doel was om gebruikers te voorzien van specifieke en relevante informatie, zelfs als deze informatie zich in een langere tekst bevindt.

Dankzij de passage ranking update kan Google specifieke passages van een webpagina identificeren en deze rangschikken voor een bepaalde zoekopdracht. Dit betekent dus dat Google niet langer alleen kijkt naar de algemene inhoud van een pagina.

Passage Ranking

Met de passage ranking update wil Google zijn gebruikers beter van dienst zijn door hen van specifieke en relevante informatie te bedienen. Dit doet de zoekmachine ook wanneer deze informatie zich niet in de titel of kop van een pagina bevindt. Als website-eigenaar speel je hierop in door je te richten op kwalitatieve en relevante inhoud die specifiek op een bepaalde zoekopdracht is gericht. Ook het gebruik van natuurlijke en duidelijke taal in die inhoud is essentieel.

Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de structuur van de inhoud en de leesbaarheid van de tekst. Als website-eigenaar wil je ervoor zorgen dat specifieke passages makkelijk kunnen worden geïdentificeerd door Google. Organiseer je jouw inhoud in duidelijke en logische secties en gebruik je koppen en subkoppen? Dan kan Google deze content beter rangschikken voor specifieke zoekopdrachten.

Kortom, de passage ranking update biedt nieuwe kansen voor website-eigenaren om relevant te blijven in de zoekresultaten. Door je op specifieke en relevante inhoud te richten, bereik je je doelgroep nog beter.

De “belangrijkste” update ooit voor SEO

Het is lastig om één specifieke update van Google aan te wijzen als de belangrijkste update ooit voor SEO. Dit komt omdat elk van de belangrijke updates van Google een andere impact heeft gehad op de manier waarop zoekmachines de ranking van websites beoordelen.

Als ik als SEO-expert toch één update van grote impact op SEO zou moeten noemen, dan is dat de Penguin-update van april 2012. Deze update richtte zich op het bestrijden van manipulatieve linkbuilding praktijken en het belonen van websites met natuurlijke, kwalitatieve en relevante links.

Vóór de Penguin-update konden website-eigenaren hun zoekresultaten positief beïnvloeden door een groot aantal links van andere websites te verkrijgen. De kwaliteit en relevantie van die links speelde tot dan toe geen rol. Sinds de lancering van de Penguin-update beoordeelt de zoekmachine links wel aan de hand van deze factoren. Websites met onnatuurlijke linkprofielen of spammy links kunnen dan ook straffen verwachten.

Met de Penguin-update heeft Google zijn algoritme sterk verbeterd. Zo kan de zoekmachine voorkomen dat websites zoekresultaten middels linkbuilding manipuleren. Hierdoor moesten website-eigenaren hun strategieën herzien. Natuurlijke en relevantie links, kwalitatieve en relevante inhoud en een optimale gebruikerservaring staan nu centraal.

Kortom, de Penguin-update heeft in sterke mate bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zoekresultaten. Dit deed het door de nadruk te leggen op de kwaliteit van links en het bestrijden van spammy linkbuilding-praktijken.

Gemeenschappelijke trends binnen de Google updates

In de updates van Google van de afgelopen 5 jaar zijn diverse gemeenschappelijke trends te vinden. Hieronder heb ik een aantal van deze trends op een rijtje gezet:

Focus op gebruikerservaring: de updates van Google richten zich in toenemende mate op het verbeteren van de gebruikerservaring. Dit betekent dat updates zich meer dan voorheen richten op de snelheid van de website, de mobielvriendelijkheid en de algehele gebruikerservaring (4).

Natuurlijke taalverwerking: Google heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en machine learning. Hierdoor is de zoekmachine beter in staat om natuurlijke taal te begrijpen. De investeringen hebben geleid tot updates zoals BERT en de passage ranking update, die zich richten op het beter begrijpen van de intentie achter zoekopdrachten.

Kwaliteit van content: Google blijft zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van de content die website-eigenaren op hun pagina’s publiceren. Updates zoals de Panda-update en de core updates hebben ervoor gezorgd dat Google de relevantie van een pagina beter kan beoordelen. Spammy inhoud en dubbele inhoud is hierdoor verminderd.

Veiligheid en privacy: Google heeft de afgelopen jaren ook veel nadruk gelegd op veiligheid en privacy. In het kader daarvan heeft de zoekmachine updates uitgebracht die zich richten op het verbeteren van de websiteveiligheid, net als de bescherming van gebruikersgegevens.

Veiligheid en privacy (voor Google)

Lokale zoekresultaten: Google heeft steeds meer aandacht besteed aan lokale zoekresultaten. Dit betekent dat de zoekmachine gebruikers in toenemende mate voorziet van resultaten die voor hun specifieke locatie relevant zijn. Deze focus heeft geleid tot updates zoals de Possum-update en de Local Business Update (5).

Kortom, de updates van Google van de afgelopen 5 jaar richten zich voornamelijk op het verbeteren van de gebruikerservaring, het begrijpen van natuurlijke taal, het verbeteren van de kwaliteit van content, het verbeteren van veiligheid en privacy en het verbeteren van lokale zoekresultaten.

Conclusie

Als SEO-expert concludeer ik dat de updates van Google van de afgelopen 5 jaar zich vooral op enkele specifieke facetten richten. Dit zijn een verbeterde gebruikerservaring, kwaliteit van content, veiligheid en privacy en lokale zoekresultaten. Ook op het begrijpen van natuurlijke taal legt Google steeds meer nadruk. Als website-eigenaar is het belangrijk dat je inzicht in deze trends hebt, omdat dit je helpt met het optimaliseren van je website voor SEO.

Het is dan ook van cruciaal belang om bij te blijven met deze ontwikkelingen. Dit betekent een proactieve houding en direct actie ondernemen wanneer je concludeert dat je website niet geheel up-to-date is. Het voldoen aan de Google richtlijnen helpt je jouw online aanwezigheid te verbeteren en meer verkeer naar je website te genereren.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 76 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 11 oktober 2023. De laatste update van dit artikel vond plaats op 16 januari 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.