Van SEO als tactiek naar SEO als strategie

‘Van SEO als tactiek naar SEO als strategie’ is een concept waarbij de focusverschuiving in het gebruik van zoekmachineoptimalisatie (SEO) centraal staat. In plaats van het gebruiken van SEO als tactiek om een website hoger te laten scoren, wordt dit een integraal onderdeel van een complete strategie voor het online succes van een website of onderneming.

In de tactische benadering van SEO ligt de focus op specifieke technieken ter verbetering van de zichtbaarheid en vindbaarheid van een website. Hiertoe behoren het gebruik van relevante zoekwoorden, het optimaliseren van metatags en het opbouwen van backlinks (1). Wie deze benadering hanteert, heeft doorgaans een focus op de korte termijn. Met het inzetten van SEO als tactiek streeft men vooral naar een directe impact op de zoekresultaten.

Bij de strategische benadering van SEO is SEO daarentegen een onderdeel van een bredere online strategie. In dat geval bestaat er meer aandacht voor de lange termijneffecten. De focus bij SEO als strategie ligt op het creëren van waardevolle en relevante content, het aantrekken van kwalitatieve links en het bouwen van een sterke online aanwezigheid die de doelgroep aanspreekt en betrekt.

De verschuiving van SEO als tactiek naar SEO als strategie werd geïnitieerd door twee zaken. Ten eerste speelt het veranderende zoekgedrag van gebruikers daarin een belangrijke rol. Ten tweede is de verschuiving te verklaren door de alsmaar toenemende complexiteit van het algoritme van zoekmachines. Door SEO te integreren in een bredere strategie ontstaat er een betere gebruikerservaring. Dit leidt ertoe dat je op de lange termijn meer waarde toevoegt aan je website en zodoende je onderneming.

Succesvolle SEO-resultaten vergen inspanning

Succesvolle SEO-resultaten zijn het resultaat van een bedrijfsbrede inspanning. Enkel een focus op de technische aspecten van SEO, zoals het optimaliseren van meta-tags en het verkrijgen van backlinks, is niet voldoende (2). In plaats daarvan dienen alle afdelingen en aspecten van een bedrijf te worden geïntegreerd en afgestemd op de doelen van de SEO-strategie.

De content die je op je website publiceert, moet kwalitatief hoogwaardig en aantrekkelijk voor je doelgroep zijn (3). Bovendien moet je website gebruiksvriendelijk en goed gestructureerd zijn. Zo kunnen gebruikers gemakkelijk navigeren en datgeen vinden waarnaar ze op zoek zijn. Daarnaast dien je de technische infrastructuur van je website goed te onderhouden en regelmatig te updaten.

Ook is aandacht voor de marketing en promotie van je website en de daarop geplaatste content noodzakelijk. Dit bereik je bijvoorbeeld door middel van sociale media, e-mailmarketing, pay-per-click-advertenties en andere digitale marketingkanalen.

Ten slotte is het belangrijk om de prestaties van je website regelmatig te meten en te analyseren. Zo meet je de effectiviteit van je SEO-strategie en identificeer je problemen of kansen voor verbetering. Door al deze aspecten op elkaar af te stemmen en ze onderdeel te maken van een volledige SEO-strategie, vergroot je je kansen op online succes.

Dit zijn de stappen die een SEO-specialist zet

Neem je een SEO-specialist in de arm voor de zoekmachineoptimalisatie van je website? Hij of zij onderneemt verschillende stappen om de gewenste doelen te bereiken. Deze stappen kunnen onder andere zijn:

 • Een grondige analyse van de website en de huidige SEO-status. Een SEO-expert onderzoekt daarbij de technische aspecten van je website, de kwaliteit van de content, de backlinks en de huidige prestaties in zoekmachines.
 • Het identificeren van zoekwoorden en combinaties van zoekwoorden die relevant zijn voor de doelgroep. Dit zijn de woorden waarop je website in zoekmachines zou moeten ranken.
 • Het ontwikkelen van een SEO-strategie die is afgestemd op de doelen van de website en de behoeften van de doelgroep.
 • Het optimaliseren van de technische aspecten van de website. Daarbij kun je denken aan de laadsnelheid, de URL-structuur, de mobiele bruikbaarheid en de indexeerbaarheid van de content (4).
 • Het verbeteren van de content op de website. Je content dient niet alleen van hoge kwaliteit te zijn, maar ook relevant voor de zoekwoorden waarop je met je website wilt ranken in de zoekmachineresultaten.
 • Het opbouwen van kwalitatieve backlinks. Deze backlinks zorgen ervoor dat zoekmachines je website als relevant en een autoriteit beschouwen.
 • Het monitoren en analyseren van de prestaties van de website in zoekmachines. Door de prestaties van je website in de gaten te houden, wordt het duidelijk of de SEO-inspanningen effect hebben. Ook kan een SEO-expert op deze manier eventuele problemen of kansen voor verbetering identificeren (5).
 • Het regelmatig bijwerken en optimaliseren van de website en de SEO-strategie. Alleen wanneer je website up-to-date blijft, kan deze blijven presteren.

Door de bovenstaande stappen te volgen en voor iedere specifieke website een aanpak op maat te ontwikkelen, verbetert een SEO-specialist de zichtbaarheid en vindbaarheid van een website in zoekmachines.

Ook bedrijfsvoering is essentieel voor SEO-succes

Behalve de inzet van een ervaren SEO-expert is ook de bedrijfsvoering van cruciaal belang voor het succes van een SEO-strategie en een algemene digitale marketingaanpak. De bedrijfsvoering bepaalt namelijk hoe de website wordt gepositioneerd en gepromoot en hoe deze wordt beheerd en onderhouden.

Een bedrijf met een sterke bedrijfsvoering is onder andere in staat om:

 • De juiste doelgroep te identificeren en deze te begrijpen. Dit is een voorwaarde om relevante en interessante content te creëren die bij de behoeften van de doelgroep aansluit.
 • Een consistente merkidentiteit en imago te creëren. Daarmee bouw je vertrouwen en geloofwaardigheid op bij je doelgroep.
 • Efficiëntie en consistentie te handhaven bij het creëren en publiceren van content. Op deze manier blijft je website relevant en aantrekkelijk voor zoekmachines en gebruikers.
 • Een sterke klantenservice te bieden. Dit verhoogt de klanttevredenheid. Klanten zijn zo sneller geneigd om naar je website terug te keren en deze te promoten.
 • De prestaties van de website regelmatig te analyseren en te evalueren. Indien noodzakelijk kunnen direct aanpassingen worden gedaan om de SEO-strategie en digitale marketingstrategieën te verbeteren.

Een sterke bedrijfsvoering is essentieel voor het creëren van een online aanwezigheid die de doelgroep aanspreekt. Het is dan ook een voorwaarde voor het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen, waaronder het genereren van organisch verkeer en het verbeteren van de zoekmachineoptimalisatie.

Stem je rapportage af met de belanghebbende(n)

Hoe je de SEO-resultaten periodiek rapporteert, is afhankelijk van de functie en de interesses van de persoon aan wie je verslag uitbrengt. Hieronder lees je enkele verschillen betreffende het rapporteren van SEO-resultaten aan een CEO, CMO en CFO:

 1. CEO: de CEO is doorgaans geïnteresseerd in het behalen van de bedrijfsdoelstellingen en het algehele bedrijfssucces. Ga je de SEO-resultaten aan hem of haar rapporteren? Dan is het zaak om de impact van zoekmachineoptimalisatie op de bedrijfsresultaten te beïnvloeden. Daarbij kun je denken aan het verhogen van de omzet, de winst of de klanttevredenheid. De CEO wil hoogstwaarschijnlijk ook weten hoe SEO bijdraagt ​​aan de lange termijndoelstellingen van het bedrijf. Ook is het voor een CEO interessant om te weten hoe dit zich verhoudt tot andere marketingkanalen.
 1. CMO: de CMO is op zijn beurt specifiek verantwoordelijk voor de marketingstrategieën. Daarom is hij of zij vooral geïnteresseerd in de prestaties van de SEO-strategie in vergelijking met andere marketingkanalen. Tijdens het rapporteren is het belangrijk om de ROI van SEO te benadrukken. Ook licht je toe hoe het zich verhoudt tot andere kanalen zoals betaalde zoekadvertenties, sociale media en e-mailmarketing. De CMO zal ook willen weten welke zoekwoorden en zoekopdrachten de meeste waarde opleveren voor het bedrijf, net als hoe de SEO-inspanningen kunnen worden aangepast om beter bij de doelgroep aan te sluiten.
 1. CFO: de CFO is verantwoordelijk voor de financiële prestaties van het bedrijf. Voor deze persoon is het dan ook belangrijk om te weten hoe SEO bijdraagt ​​aan de financiële doelstellingen van het bedrijf. Benadruk bij het rapporteren van SEO-resultaten aan de CFO daarom vooral hoe de kosten van de SEO-inspanningen zich tot de opbrengsten verhouden. De CFO wil verder weten wat de ROI van SEO is en hoe deze kan worden verbeterd om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Ook is hij of zij geïnteresseerd in de lange termijnvoordelen van SEO en hoe deze zich verhouden tot andere investeringen die het bedrijf kan doen.

Rapporteer je de SEO-resultaten aan verschillende belanghebbenden binnen een bedrijf? Leg dan de nadruk op de aspecten die het relevantst zijn voor de functie en doelstellingen van de betreffende persoon.

Richt je SEO-rapportage op de toekomst

Om je rapportage op de toekomst te richten, kun je een aantal zaken in overweging nemen:

 1. Doelstellingen: zorg ervoor dat je duidelijke doelstellingen hebt voor de toekomst. Rapporteer aan de belanghebbende(n) hoe de huidige SEO-inspanningen bijdragen aan het behalen daarvan. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verhogen van organisch verkeer, het verbeteren van de conversieratio’s of het vergroten van de online zichtbaarheid.
 1. Strategie: rapporteer hoe de huidige SEO-strategie past bij de bredere bedrijfsdoelstellingen. Vertel ook hoe deze zich in de toekomst ontwikkelt. Dit kan gaan om de implementatie van nieuwe SEO-technieken, het heroverwegen van zoekwoorden of het uitbreiden van de online aanwezigheid.
 1. Trends en ontwikkelingen: houd trends en ontwikkelingen op het gebied van SEO en digitale marketing in de gaten. Neem in je rapportages op hoe deze van invloed kunnen zijn op de toekomstige SEO-strategie. Dit kan bijvoorbeeld de impact van nieuwe technologieën, veranderingen in zoekmachines of veranderend zoekgedrag van gebruikers betreffen.
 1. Prestaties: Rapporteer de prestaties van de website in zoekmachines en hoe deze zich over tijd ontwikkelen. Gebruik gegevens en statistieken om trends te identificeren en om aan te geven welke maatregelen je neemt om de prestaties in de toekomst te verbeteren.
 1. Aanbevelingen: geef aanbevelingen over mogelijke verbeteringen en wijzigingen in de SEO-strategie. Licht ook toe hoe deze kunnen bijdragen aan het behalen van toekomstige doelstellingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het implementeren van nieuwe technologieën, het optimaliseren van de website voor mobiel gebruik of het creëren van nieuwe content die inspeelt op veranderend zoekgedrag van gebruikers.

Door de bovenstaande aspecten in overweging te nemen, kun je je rapportage richten op de toekomst. Ook verduidelijk je ermee hoe de SEO-inspanningen bijdragen aan het succes van de organisatie op de lange termijn.

Hoe bepaal je als SEO-specialist de lange termijndoelstellingen?

Als SEO-specialist is het belangrijk om de ‘stip op de horizon’, oftewel de lange termijndoelstellingen van de SEO-inspanningen te bepalen. Hoe je dat doet, heb ik hieronder in enkele stappen uitgelegd:

 1. Analyseer de huidige SEO-prestaties: om te bepalen waar je naartoe wilt, moet je eerst weten waar je staat. Om daarin inzicht te krijgen, voer je diverse analyses uit. Zo analyseer je de huidige SEO-prestaties van de website, zoals de rankings in zoekmachines, het organische verkeer, de conversieratio’s en de bouncepercentages. Zo weet je op welke vlakken verbetering mogelijk is.
 1. Identificeer de doelgroep en doelstellingen: identificeer de doelgroep van de website en bepaal welke doelstellingen je met SEO wilt bereiken. Voorbeelden van doelstellingen zijn het verhogen van de omzet, de winst of de klanttevredenheid. Het is daarbij belangrijk om te bepalen welke zoekwoorden en zoekopdrachten relevant zijn voor de doelgroep.
 1. Analyseer de concurrentie: analyseer de concurrentie en bepaal wat hun sterke en zwakke punten zijn op het gebied van SEO. Je begrijpt hiermee beter waar je kansen liggen en waar je je op moet richten om je te onderscheiden.
 1. Ontwikkel een SEO-strategie: ontwikkel een SEO-strategie die is afgestemd op de doelgroep, de doelstellingen en de concurrentie. Een strategie omvat bijvoorbeeld het creëren van waardevolle content, het opbouwen van kwalitatieve backlinks, het optimaliseren van de technische aspecten van de website en het verbeteren van de gebruikerservaring.
 1. Meet de prestaties en stel bij: houd regelmatig de prestaties van de website en de SEO-strategie bij. Aan de hand van deze metingen kun je bepalen of en waar het nodig is om bij te stellen. Zo blijf je de juiste koers volgen om je lange termijndoelstellingen te behalen.

Hoe kun je SEO tot de hele organisatie kunt laten doordringen

Wil je SEO in de gehele organisatie integreren? Dan is het zaak om het belang ervan te communiceren en om SEO in de bedrijfscultuur op te nemen. Hieronder heb ik enkele stappen beschreven die je kunt nemen om dit te bereiken:

 1. Creëer bewustzijn: vergroot het bewustzijn binnen de organisatie over het belang van SEO. Informeer medewerkers over hoe het kan bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Geef presentaties of trainingen aan het personeel en de belanghebbenden. Leg daarbij de basisprincipes en de voordelen van zoekmachineoptimalisatie uit.
 1. Integreer SEO in het besluitvormingsproces: door SEO te integreren in het besluitvormingsproces van een organisatie, maak je het een onderdeel van de bredere bedrijfsstrategie. Een voorbeeld hiervan is het betrekken van SEO-specialisten bij nieuwe projecten of campagnes, zodat zij kunnen adviseren over de noodzakelijke SEO-inspanningen.
 1. Stel meetbare doelstellingen: maak doelstellingen voor SEO meetbaar en monitor de prestaties van de website en de SEO-inspanningen. Door het stellen van doelen en het meten van de voortgang, wordt het voor de organisatie zichtbaar welke belangen zoekmachineoptimalisatie heeft. De verantwoordelijken zijn zo sneller geneigd om in de SEO-inspanningen te blijven investeren.
 1. Werk samen met andere afdelingen: laat afdelingen binnen de organisatie samenwerken. Zo kunnen teams zoals de marketingafdeling, de contentafdeling en de ontwikkelingsafdeling SEO nog beter in hun werkzaamheden integreren. Bijvoorbeeld door het creëren van content die geoptimaliseerd is voor zoekmachines, het optimaliseren van de technische aspecten van de website of het opbouwen van kwalitatieve backlinks.
 1. Blijf up-to-date: zorg ervoor dat je op de hoogte blijft van ontwikkelingen en trends op het gebied van SEO en digitale marketing. Je kunt de organisatie zo beter voorbereiden op veranderingen en efficiënter inspelen op nieuwe kansen.

Door de bovenstaande tips in gedachten te houden, maak je het als SEO-specialist waarschijnlijker dat SEO een integraal onderdeel wordt van een bredere bedrijfsstrategie.

Ga als volgt van SEO als tactiek naar SEO als strategie

Hier is een tabel die de stappen beschrijft om SEO te veranderen van een tactiek naar een strategie binnen een organisatie, samen met de belangrijkste stakeholders die betrokken kunnen zijn bij elke stap:

StapBeschrijvingBelangrijke Stakeholders
Begrip en bewustwordingHet is belangrijk dat alle relevante stakeholders binnen de organisatie het belang van SEO begrijpen en hoe het kan bijdragen aan de algehele bedrijfsdoelen.Management, Marketingteam, Sales, IT, Content Creators
Opleiding en trainingZorg ervoor dat iedereen die betrokken is bij het creëren van content, het ontwikkelen van de website, of het nemen van marketingbeslissingen een basisbegrip heeft van SEO en hoe het werkt.Marketingteam, IT, Content Creators
Ontwikkeling van de SEO-strategieMaak een gedetailleerde SEO-strategie die aansluit bij de bedrijfsdoelen, inclusief specifieke doelen, tactieken, en KPI’s voor SEO.SEO-specialisten, Marketingteam, Management
Integratie met andere strategieënZorg ervoor dat de SEO-strategie is geïntegreerd met en ondersteund door andere marketing- en bedrijfsstrategieën, zoals contentmarketing, social media, en sales.Marketingteam, Sales, Management
ImplementatieBegin met de implementatie van de SEO-strategie, inclusief technische SEO, on-page SEO, en off-page SEO.IT, SEO-specialisten, Content Creators
Meting en analyseStel een proces in voor het regelmatig meten en analyseren van de SEO-prestaties en het aanpassen van de strategie op basis van deze inzichten.SEO-specialisten, Marketingteam
Continue verbeteringMaak van SEO een doorlopend proces van verbetering, waarbij je voortdurend nieuwe tactieken en benaderingen test en optimaliseert.Alle stakeholders

Het is belangrijk om te onthouden dat SEO een doorlopend proces is dat regelmatige aandacht en aanpassing vereist. Het is ook een teaminspanning die betrokkenheid en samenwerking vereist van verschillende afdelingen en rollen binnen de organisatie.

Conclusie

Binnen de digitale marketing is SEO een belangrijk onderdeel geworden van een online aanwezigheid. Werken aan de zoekmachineoptimalisatie van een website draagt bij aan een verbetering van de online zichtbaarheid, het genereren van meer organisch verkeer en groei van een bedrijf in het algemeen.

Om het volledige potentieel van SEO te benutten, is het echter belangrijk om het als een strategie te zien in plaats van alleen als een tactiek. Dit betekent dat SEO niet alleen een taak is voor de SEO-specialist, maar een bedrijfsbrede inspanning. De bedrijfsvoering, marketingstrategie en samenwerking tussen afdelingen spelen daarin een cruciale rol.

Om de organisatie doordrenkt te maken van SEO, is het belangrijk om het belang ervan te communiceren en te integreren in de bedrijfscultuur. Door het creëren van bewustzijn, het integreren van SEO in het besluitvormingsproces, het stellen van meetbare doelstellingen, het samenwerken met andere afdelingen en het up-to-date blijven van de ontwikkelingen, kan een organisatie een effectieve SEO-strategie implementeren. Die strategie draagt bij aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen op de lange termijn. Zo kun je met SEO een belangrijk concurrentievoordeel in de online wereld behalen.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 16 januari 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 16 januari 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.