Clicks

Veel handelingen die een bezoeker van jouw website uitvoert zijn meetbaar: clicks zijn een van deze handelingen. Benieuwd naar de betekenis van het begrip ‘clicks’ en wat je hier als bedrijf aan hebt? Hier leggen we het begrip aan je uit.

Wat is een click?

Een click is een handeling van een persoon voor het activeren van een koppeling op een webpagina. Hierbij kun je denken aan een banner, afbeelding of tekstlink. Het aantal clicks geeft de populariteit van een koppeling aan. Dit is meetbaar en draagt bij aan de SEO van een website.

Verschillende soorten clicks

Een van de manieren om clicks te meten is door het plaatsen van links op een pagina. Het is mogelijk een interne link of een externe link. Wanneer bezoekers niet op een link klikken, betekent dit mogelijk dat de link niet relevant genoeg is voor de bezoeker van een website. Met clicks navigeer je meestal naar andere webpagina’s: dit zijn externe links. Het is ook mogelijk om met clicks een actie te ondernemen op dezelfde pagina, zoals het klikken op een mailadres waarna direct je mail opent voor het sturen van een e-mail

Clicks | Begrippenlijst

De impact van clicks op SEO

Clicks hebben geen directe impact op de SEO van en website. Google zelf heeft aangegeven dat clicks wel bruikbaar zijn voor evaluatie en experimenten, maar niet voor de ranking.

Indirect heb je mogelijk wel veel aan clicks. Een click is een bewuste interactie die een bezoeker van een website uitvoert. SEO meet clicks om het succes van een marketingcampagne te bepalen. Daarnaast is het ook mogelijk dat links van andere websites die naar jouw website leiden, zorgen voor een hogere ranking in Google wanneer mensen hier op klikken.

Mijn advies

De waarde van clicks is alleen optimaal wanneer een campagne populair is en duidelijkheid biedt: zo gaat een bezoeker sneller over op conversie en behaal je een hogere omzet. We raden aan om juiste vorm van adverteren te kiezen om op deze manier de juiste doelgroep aan te spreken. Het creëren van een goede SEO strategie is hierbij ook van groot belang.

Veelgestelde vragen

Wat zijn Clicks?

Met een click bedoelen we de handeling die iemand doet op een website waarbij een bepaalde koppeling wordt geactiveerd. Voorbeelden zijn banners, tekstlinks et cetera. Je kunt de populariteit van een link meten aan de hand van het aantal clicks.

Wat is de impact van Clicks op SEO?

Clicks op zich zijn niet direct van invloed op SEO. Google geeft zelf aan dat het aantal clicks niet wordt meegenomen in de bepaling van de ranking. Je kunt er wel heel goed het succes van een bepaalde marketingcampagne meten. Ook kunnen links op andere websites die naar jouw site voor meer bezoekers zorgen. Indirect is dan wel weer van invloed op de SEO van jouw site.

Freelance SEO specialist

De laatste update van dit artikel vond plaats op 1 juli 2022. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen.

Ik werk sinds 8 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Samenwerken met
een SEO-specialist?

SEO-specialist SEO-specialist

Ontdek meer over
zoekmachine optimalisatie

Op eigen tempo een
SEO-cursus volgen?

SEO-cursus SEO-cursus

Alle begrippen

< 2 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z