Het verschil tussen Domain Rating (DR) en Domain Authority (DA)

Wanneer je je al wat langer verdiept in zoekmachine optimalisatie oftewel SEO, ben je de termen Domain Rating (DR) en Domain Authority (DA) waarschijnlijk wel eens tegengekomen. Beide zijn metrics die worden gebruikt om de autoriteit van een domein te meten. Alhoewel dit velen doet vermoeden dat ze precies hetzelfde doen, is dat niet het geval. Tussen Domain Rating en Domain Authority bestaan namelijk enkele duidelijke verschillen:

 1. Oorsprong: DR is ontwikkeld door Ahrefs, terwijl DA is ontwikkeld door Moz (1,2).
 2. Berekening: de DR- en DA-scoren komen op basis van verschillende berekeningen tot stand. DR vloeit voort uit de kwaliteit en kwantiteit van de backlinks die naar een domein verwijzen. DA houdt op zijn beurt rekening met meerdere factoren, waaronder linkprofiel, on-page optimalisatie en sociale signalen. Dat betekent dan ook dat de berekening van DA complexer in elkaar zit.
 1. Betrouwbaarheid: beide metrics betreffen een schatting van de autoriteit van een domein. Daarom kunnen ze beperkingen hebben bij het voorspellen van de prestatie van een website in zoekmachines. De werkelijke websiteprestaties zijn immers afhankelijk van tal van factoren. Zo spelen onder andere ook de contentkwaliteit, relevantie en gebruikerservaring een doorslaggevende rol.

DR en DA beide worden allebei gebruikt om de autoriteit van een domein te meten. Toch zijn er enkele punten te noemen waarop de metrics van elkaar verschillen. Het is van belang om te begrijpen hoe de berekeningen tot stand komen, maar ook wat de beperkingen van DR en DA zijn bij het evalueren van de prestaties van een website. Overigens vertonen de twee ook een belangrijke overeenkomst: ze worden gemeten op een schaal van 0 tot 100.

DR, DA en andere metrics om websitekwaliteit te beoordelen

Voordat ik overga tot het beantwoorden van de bovenstaande vraag, wil ik kort bij de betekenis van DR en DA stilstaan. Zowel Domain Rating (DR) als Domain Authority (DA) zijn slechts schattingen van de autoriteit van een domein. Om die reden zijn ze dus ook niet direct gerelateerd aan de kwaliteit van een website. De metrics zijn gebaseerd op de kwaliteit en kwantiteit van de backlinks die naar een domein verwijzen. Echter, dat is slechts een van de factoren die de kwaliteit van een website bepalen.

Wees je er dan ook van bewust dat geen enkele metric een volledig beeld geeft van de websitekwaliteit. Het is om die reden raadzaam om een combinatie van verschillende metrics en analyses te gebruiken. Zo verkrijg je het meest nauwkeurige beeld. Enkele voorbeelden van andere metrics en analyses die je kunt gebruiken om de kwaliteit van een website te beoordelen zijn:

 • Pagina-autoriteit (PA)
 • PageRank
 • Mobiele bruikbaarheid
 • Core Web Vitals (3)
 • Sociale signalen
 • Inhoudskwaliteit en relevantie

Dit artikel in vogelvlucht

Geen tijd voor een lang artikel? Geen probleem. Bekijk onderstaande video voor een samenvatting van dit artikel.

Welke factoren zijn van invloed op de SEO-waarde van een website?

Het bepalen van de SEO-waarde van een website is geen exacte wetenschap. Er bestaan daarom geen absolute criteria om de SEO-waarde te bepalen. Dat neemt echter niet weg dat er diverse factoren te noemen zijn die invloed uitoefenen op de waarde van zoekmachine optimalisatie, waaronder:

 1. Inhoud: de kwaliteit van de website-inhoud, ook wel content genoemd, draagt in sterke mate bij aan de SEO-waarde. Het is essentieel om kwalitatieve, relevante en unieke inhoud te publiceren. Deze content dient twee doelen: de autoriteit van de website vergroten én beantwoorden aan de behoeften van de gebruiker.
 2. On-page optimalisatie: ook het optimaliseren van de on-page elementen, zoals de titeltags, metabeschrijvingen, URL’s en interne links kan bijdragen aan de SEO-waarde van de website.
 1. Backlinks: het aantal backlinks is net als de kwaliteit en de relevantie ervan een factor van belang voor de SEO-waarde. Zorg er daarom voor dat je backlinks verkrijgt van andere relevante en gezaghebbende websites (4).
 2. Technische SEO: een goed gestructureerde website met een logische indeling en functionerende technische aspecten kan eveneens bijdragen aan de SEO-waarde.
 3. Gebruikerservaring: uiteraard draagt ook een goede gebruikerservaring bij aan de SEO-waarde van een website (5). Hiertoe behoren onder andere korte laadtijden, een gemakkelijke navigatie en mobielvriendelijkheid.
 4. Sociale signalen: wanneer je op sociale media sterk aanwezig bent en daar voldoende interactie hebt met de gebruikers van je website, draagt ook dit bij aan de SEO-waarde van je website.

Alhoewel er dus geen absolute criteria zijn om de SEO-waarde van een website te bepalen, kunnen de bovenstaande factoren wel degelijk bijdragen aan een beter inzicht in de SEO-waarde van een website. Gebruik altijd een ​​combinatie van verschillende analyses en metrics om een zo nauwkeurig mogelijk beeld van die waarde te verkrijgen.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 10 januari 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 10 januari 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.