Marketingmix

De marketingmix staat aan het begin van een marketingplan. Wat het precies inhoudt? Wij vertellen je het in dit artikel.

Marketingmix betekenis

De marketingmix bestaat uit 4 elementen. Product, Prijs, Plaats en promotie, oftewel de 4 P’s.

Product gaat over een product of dienst die ontworpen is om klanten in hun behoeften te voorzien. Hierbij is het belangrijk om te kijken hoe jouw product of dienst zich onderscheidt tot de rest van de markt.

Prijs omvat de prijszetting van jouw product of dienst. De verkoopprijs is afgestemd op hoeveel de doelgroep voor jouw product of dienst wil betalen. Daarnaast bereken je de marketingkosten. Het onderzoeken, analyseren en marketen van het product brengt kosten met zich mee die meegerekend moeten worden.

Plaats duidt aan hoe de distributie van het product gaat plaatsvinden. Kies je voor intensieve of exclusieve distributie? Het antwoord op deze vraag hangt af van in welke markt je opereert. Intensieve distributie gebruik je bij FMCG. Er zijn weinig tussenschakels. Bij exclusieve distributie zijn er meer tussenschakels gemoeid.

Promotie omvat alle promotionele activiteiten ten behoeve van de producten. Dit omvat persoonlijke verkoop, public relations, reclame en verkooppromotie. Tijdens het uitwerken van deze factor is het van belang om genoeg budget vrij te maken voor promotionele activiteiten.

Het belang van de marketingmix

Wanneer één van de 4 p’s verandert, heeft dat automatisch invloed op de overige 3 p’s. Voor het opstellen van de marketingmix is het van belang om marktonderzoek te doen. Zo kun je accuraat inspelen op de behoeften van de doelgroep.

Alle facetten van de marketingmix beïnvloeden elkaar. De 4 P’s vormen de basis voor een businessplan. Zorg er dan ook voor dat ieder facet goed op elkaar aansluit!

marketingmix

Marketingmix en SEO

SEO is een krachtig marketinginstrument die terugkomt in de marketingmix. Als voorbeeld hier de marketingmix ingevuld omtrent SEO:

  1. Product

Wie is je doelgroep? Wat zijn hun pijnpunten? Hoe zoekt de doelgroep? De zoekintentie is een groot begrip wat hier cruciaal is. Begrijp de doelgroep. Prijs en promotie hangen nauw samen met het product. Gevonden worden als SEO freelancer is de eerste stap. Daarna is het van belang om potentiële klanten te overtuigen.

  1. Prijs

Prijs is onlosmakelijk verbonden aan waarde. Wanneer de prijs van een product of dienst te hoog is verkoopt het niet. Wanneer de prijs te laag is, valt er weinig winst te behalen. Een lagere prijs genereert meer omzet en een hogere prijs genereert meer winst. Het is de kunst om de balans hier te vinden.

  1. Plaats

Waar koopt de doelgroep jouw product? Waar vindt de doelgroep het product? Offline of online? In het geval van een SEO agency, vindt de verkoop online plaats. Een SEO freelancer ‘distribueert’ SEO consultancy via een website.

  1. Promotie

SEO draait om de online vindbaarheid van bedrijven. Met SEO optimaliseer je de website zodanig, dat potentiële klanten jou vinden in plaats van jij de klant. De P van promotie gaat dan ook volledig over SEO. Wanneer je SEO gebruikt, heb je geen andere promotie instrumenten nodig.

Mijn advies

Wij raden aan om tijdens het creëren van de marketingmix, SEO te integreren. SEO is een uitstekend marketinginstrument die de P van promotie in beslag neemt. Door de online vindbaarheid van jouw website te vergroten, ben je direct zichtbaar voor klanten. Optimaliseer de content, techniek en linkbuilding van jouw website. Wanneer je dit up to date houdt, stijgt je ranking in Google!

Veelgestelde vragen

Wat is een Marketingmix?

De marketingmix is een combinatie van verschillende instrumenten die een organisatie kan gebruiken om de marketingstrategie in te vullen. Hij bestaat uit vier verschillende componenten, te weten product, prijs, plaats en promotie. Dit worden ook wel de vier P’s genoemd.

Wat is de impact van Marketingmix op SEO?

SEO is een zeer waardevol marketinginstrument dat we dan ook terugzien in de marketingmix. Dit geldt voor alle vier de P’s, maar de P van promotie heeft volledig betrekking op SEO. Als je SEO goed hebt ingericht heb je veel minder andere promotie-instrumenten nodig.

Freelance SEO specialist

De laatste update van dit artikel vond plaats op 5 juli 2022. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen.

Ik werk sinds 8 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Samenwerken met
een SEO-specialist?

SEO-specialist SEO-specialist

Op eigen tempo een
SEO-cursus volgen?

SEO-cursus SEO-cursus

Bekijk hier de andere steden

SEO-specialist voor de provincies