SEO-traject

Voor wie een nieuwe website wil starten of een bestaande website heeft is de ranking bij de zoekmachines van groot belang. Een hoge ranking staat immers garant voor veel kwalitatief goede bezoekers, en dus een hoge omzet. Om een hoge ranking te krijgen en houden is een SEO-traject nodig. Je kunt dat als bedrijf zelf ter hand nemen, maar het is ook uit te besteden aan specialisten.

Wat is een SEO-traject?

Een SEO-traject is een gestructureerde aanpak, waarbij gestreefd wordt naar een hoge ranking van een website. Daarbij wordt gefocust op de drie bekende kritische factoren: content, techniek en positie ten opzichte van andere websites.

De basis voor een succesvol SEO-traject bestaat uit metingen. Er wordt constant gekeken of er verbeteringen mogelijk zijn en op welke wijze die het beste kunnen worden gerealiseerd.

SEO-traject | Begrippenlijst

Voorbeelden van SEO-traject

Het maakt bij de start van een SEO-traject uit of het om een bestaande website gaat of een nieuwe website. Bij een bestaande website wordt eerst een nulmeting gedaan. Daarbij wordt gekeken naar de huidige positie in de zoekmachines en de technische staat van de website.

Op basis daarvan wordt een lijst met verbeterpunten opgesteld. Bij een nieuwe website begint een SEO-traject met een grondige analyse van de relevante zoekwoorden. Zodra er met de bouw van de site wordt gestart kunnen die op een optimale manier in de content worden verwerkt.

Het belang van SEO-traject

Bij een SEO-strategie wordt eenmalig een optimalisatieslag gemaakt om de website een hoge ranking te laten krijgen. Bij een SEO-traject is het de bedoeling dat de website permanent hoog in de zoekmachines staat. Een SEO-traject is in principe eeuwigdurend. Er wordt voortdurend beoordeeld of de site nog goed presteert. Als het nodig is zal de site worden aangepast.

De impact van SEO-traject

Een SEO-traject heeft veel impact. Want bij de start van een website wordt een inschatting gemaakt van de omzet die daarmee kan worden behaald. Een voorwaarde daarbij is een hoge positie bij de zoekmachines. Een SEO-traject kan ervoor zorgen dat aan die voorwaarde van een hoge ranking kan worden voldaan, nu en in de toekomst.

Mijn advies

Een SEO-traject geeft de garantie op een hoge ranking, dus ook op veel bezoekers en een hoge conversie. Daarom is het goed om vanaf de start van een website ruimte te reserveren voor een SEO-traject. Daarvoor kunnen specialisten worden ingeschakeld.

Freelance SEO specialist

De laatste update van dit artikel vond plaats op 31 juli 2022. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen.

Ik werk sinds 8 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Samenwerken met
een SEO-specialist?

SEO-specialist SEO-specialist

Op eigen tempo een
SEO-cursus volgen?

SEO-cursus SEO-cursus

Bekijk hier de andere steden

SEO-specialist voor de provincies