Don’t be evil

Don’t be evil is jarenlang het mantra van Google geweest. Het bedrijf wilde hiermee laten zien wat de basiswaarden van het bedrijf zouden moeten zijn. Het moederbedrijf Alphabet gebruikt deze uitspraak nog altijd in zijn gedragscode. Critici vinden dat het gedrag van Google niet altijd in lijn zijn met dit credo.

Wat betekent ‘don’t be evil’?

Je zou ‘don’t be evil’ letterlijk kunnen vertalen met ‘wees niet slecht’. Het bedrijf wilde met het motto een statement maken naar concurrenten die de belangen van gebruikers niet altijd voorop stelden. Eén van de kernactiviteiten van Google is het verzamelen van informatie en deze aan derden aanbieden. De Google policy stelde met deze slogan dat deze diensten nuttig moesten zijn, maar ook vooral niet slecht.

Kritiek op slogan ‘don’t be evil’

Het motto ‘don’t be evil’ zorgt er wel voor dat mensen het bedrijf er op aanspreken. Google verzamelt immers veel gegevens over gebruikers en gebruikt deze om geld te verdienen. Critici vinden dat Google niet goed met de privacy omgaat en vinden ook dat de manier van het verkrijgen van data niet past bij de slogan.

Overigens veranderde het bedrijf de slogan in 2015. Eerst werd gekozen voor een langere versie van don’t be evil: ‘You can make money without doing evil’, oftewel: ‘je kunt geld verdienen zonder kwaad te doen’. Later werd het motto ‘Do the right thing’, doe het juiste.

Don_t be evil _ Begrippenlijst

Internet wetgeving

De wetgeving rondom internet is relatief nieuw. Maar er ligt een aantal belangrijke zaken in vast. Zo dient de wetgeving om consumenten te beschermen, cybercrime te bestrijden, de privacy en de vrijheid van meningsuiting te bewaken en de staatsveiligheid te beschermen. Zo mag je bijvoorbeeld niet de persoonsgegevens van iemand anders zonder diens toestemming publiceren. De oude slogan van Google kun je waarschijnlijk het best zien als een marketingtruc. Want hetgeen waarvoor dit credo staat, is vastgelegd in de wet en is geen keuze van Google.

Mijn advies

Onafhankelijk van het feit dat dit een door Google bedachte slogan is, moet je je natuurlijk goed gedragen. Of je nu een marketingstrategie voor een webshop of een ander type onderneming opzet, je hebt je niet alleen te houden aan de wet. Ook is er een aantal ongeschreven regels waarnaar je je dient te gedragen. Helaas volgt niet iedereen dit morele gedrag. Het internet is zodanig groot en gecompliceerd en de wetgeving nog nieuw, waardoor veel kwaadwillende personen toch hun gang kunnen gaan. 

Veelgestelde vragen

Wat is “don’t be evil”?

De tekst don’t be evil is een slogan die google gebruikt. Men wilde hiermee laten zien wat de basiswaarden van het bedrijf zouden moeten zijn. De uitspraak wordt nog steeds gebruikt door het moederbedrijf Alphabet met gedragscode. Diensten moesten nuttig zijn en vooral niet slecht. De slogan moest dit uitdragen.

Wat is de impact van Don’t Be Evil op SEO?

Rondom de wetgeving voor internet zijn er een aantal zaken die vast staan. De wetgeving dient de consumenten te beschermen. Je mag geen persoonsgegevens van iemand anders zonder toestemming publiceren. De slogan is bedacht door google maar natuurlijk moet jij je houden aan de wet als je een onderneming opzet.

Freelance SEO specialist

De laatste update van dit artikel vond plaats op 1 juli 2022. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen.

Ik werk sinds 8 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Samenwerken met
een SEO-specialist?

SEO-specialist SEO-specialist

Ontdek meer over
zoekmachine optimalisatie

Op eigen tempo een
SEO-cursus volgen?

SEO-cursus SEO-cursus

Alle begrippen

< 2 3 4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z